TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBEN to:

TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĘBEN

BĘBEN to:

perkusyjny instrument muzyczny z grupy membranofonów (na 5 lit.)BĘBEN to:

część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.)BĘBEN to:

element konstrukcyjny wciągarki (na 5 lit.)BĘBEN to:

część maszyny w kształcie obrotowego walca (na 5 lit.)BĘBEN to:

z dezaprobatą lub sympatią o dziecku (na 5 lit.)BĘBEN to:

duży, obwisły lub wypukły brzuch (na 5 lit.)BĘBEN to:

element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)BĘBEN to:

muzyczny instrument perkusyjny (na 5 lit.)BĘBEN to:

przed doboszem (na 5 lit.)BĘBEN to:

wirujący - w pralce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.513

CIEPLICA, MIZOPEDIA, REGLAN, DERESZ, JAGLANKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KURACJA WSTRZĄSOWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, VIBRATO, ZESPÓŁ, USZYSKO, KUMOTERSTWO, PODSTAWA, OBŁÓG, ZAŚPIEW, ŻYCIE, OKŁAD, RUCH PRZYSPIESZONY, LEBERKA, GUFFA, ROTMISTRZ, MIEJSCE, STACJA TELEWIZYJNA, FORMALIZACJA, KARMNIK, CHÓR, STONÓG MYSZATY, NACZYNIAK GRONIASTY, PERIOD, CZŁONEK, ZEZWŁOK, LUSTRO WENECKIE, ESPADRYLA, MIEJSCE, MGŁA, ABERRACJA, BATERIA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, GRZĘDA, TRZMIEL, CZAS PÓŁTRWANIA, ORBITA BIEGUNOWA, ZAOLZIE, DENDRYT, GRUPA WSPARCIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, WCIĄGARKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, TUNICZKA, ANDANTINO, PEWNIAK, STACJA, GAŁĘZIAK, ŻUBR KARPACKI, POTENCJAŁ DZETA, DRELICH, GÓRALEK ZAROŚLOWY, ASOCJACJA, MONTAŻ, PODTYP, FILM DROGI, GWIAZDKA, STYL KOLONIALNY, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, TESTOWANIE WZORCOWE, HEAD HUNTER, KANCONA, KOMENTARZYK, CHŁODNIK, NIEWIERNOŚĆ, KURDYBAN, ZAKOPCENIE, UNIWERSAŁ, BAZYLIA, ŁADOWANIE, ANTENA YAGI-UDA, ARKADA, WEŁNIAKOWE, CZASOWNIK POSIŁKOWY, RZEKA EPIZODYCZNA, PORZĄDEK PUBLICZNY, KALKA JĘZYKOWA, PATOGENNOŚĆ, KEFALINA, OCHRONNIK, SZWAGROSTWO, MNIEJSZOŚĆ, RÓŻOWA LANDRYNKA, KONFISKATA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, BARWICZKA, ŁOJÓWKA, PRAWO ZATRZYMANIA, ZAJĄCZEK, KOMPETYCJA, NAPPA, AWIZO, DOMINANTA, GRUSZKA ŻAROWA, DYREKTOR KREATYWNY, JOSE, ZŁOTOROST, PORCELANA STOŁOWA, DIRCIK, SZCZĘKOWIEC, MILANEZ, SZUFLA, HEGEMONICZNOŚĆ, SZYNA, ZAGRANICZNOŚĆ, BLOKADA, KROK, KRZYWA, TRZYMADŁO, SZURPEK MISECZKOWATY, KACZKA HEŁMIASTA, MOTYLEK, KONSUMENT, DEGENERACJA, GRYPS, WYRAZ POCHODNY, INSTYTUT, BIEG, ŚLEDŹ, ANNA, KRATKA, RURA, USZAK, WIĆ ROŚLINNA, NOSOWOŚĆ, WAWRZYN, SROGOŚĆ, TYCZKA, BALON, MOŻLIWOŚĆ, NADZIENIE, PALUSZEK, KONSULTANT, MACZUGA, ZDRADLIWOŚĆ, FOTOSFERA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, WIERZCHNICA, ŁAMY, STEK, UDAWACZKA, BERET, JEZIORO PODLODOWCOWE, JĘZYK SZTUCZNY, KROSNO, MIASTO, ESCUDO, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, SSAK WYMARŁY, HISZPAŃSKI, INDOKTRYNACJA, KIERAT, POPRZEDNIK, SPEKTROSKOPIA, BARAT, ŁONO, EV, TĘPICIEL, BON UWŁASZCZENIOWY, BIOKATALIZATOR, KAPSLA, SZTYFT, NIESTOSOWNOŚĆ, STACJA POMP, SYGNAŁ ANALOGOWY, GRZECHOTKA, TEOGONIA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MYSZKA, GETTO ŁAWKOWE, BĘBEN, NAWA, KLAKA, FIAKIER, BAKARAT, ZESPOLENIE, BRZEG, HIPERTONIA, ŁADOWNICA, KRUPNIK, RACA, SKUP, WROŚNIAK, OMAM, PODATEK, KOŹLAREK, PRZEDROSTEK, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, JĘZYK, PASTORALE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, KURTYNA, ANGIELSKA FLEGMA, STYLO, MAŁŻ, TAROT, ŻEBERKA, STARA MALEŃKA, PRZYKASÓWKA, ALABAMA, KOSARZ, GYROS, MIKROSTRUKTURA, SELSKIN, GRANICA, KRAJ, IMPAST, MONTAŻOWNIA, CHOROBA PROMIENNA, WKŁAD, ŻAGIEL REJOWY, KORPUS, POŻYCZKA, SALWA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DIAGNOSTYKA, OKRZOS, PIWONIA, BROKER, PAWILON, CHOMĄTO, GŁOWA, KADŹ, ANTYPATRIOTYZM, JEZIORO ZASTOISKOWE, RZEZAK, WŁÓKNO, ARMILLA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, APARAT, BALSAM, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, HUBA, WARTOŚĆ NOMINALNA, KUNA, DESKA KLOZETOWA, TRAWERS, SYSTEM WYBORCZY, KRYZA, WIELKODUSZNOŚĆ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, CHOCHOŁ, KRAINA, ZASOBY OPERATYWNE, ŻABKA, AROMAT, WIDELEC, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, URSZULA, ATOL, MÓL BOROWICZAK, OCET, ŚLUZOWICA, CHERUBIN, SUWACZEK, DWUCYFRÓWKA, WIRKI, KLESZCZE, GRZECHOTKA, ANEKS, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ZDARZENIE PRAWNE, APLIKACJA, AZOTAN, KOSTUR, UDAR, FORTE, SOLANKA, SKOPEK, IZBA ROZLICZENIOWA, BOKSERKA, FROTKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BĘBENEK, CUMULONIMBUS, NAKO, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, OPŁATA ADIACENCKA, CIAPATY, SIDARA, WACŁAW, TYGIELEK, PRZEMYT MRÓWKOWY, BARONIĄTKO, SILNIK PRZEPŁYWOWY, PRYMAT, STANOWISKO, MIASTO, ZMOWA CENOWA, EPEISODION, ?NAPĘD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĘBEN TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBEN
TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.).

Oprócz TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TAMBUR; CYLINDRYCZNA LUB WIELOBOCZNA PODSTAWA KOPUŁY BĄDŹ CZĘŚĆ SKŁADOWA TRZONU KOLUMNY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast