RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ BIOLOGICZNA to:

rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.303

CHOROBA UHLA, SPULCHNIACZ, EDMARKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DEFILADA, GRUPA ARYLOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TWIST, AGAMA, MUŁ, WYNAGRODZENIE, CYKLON, STRZAŁ, STRZĘPIAK, JOSE, DOM JEDNORODZINNY, WĘZEŁ ZWYKŁY, M, WSTRZĄS SEPTYCZNY, MATELOT, PLEKTRON, PIELGRZYM, SIÓDEMKA, IMMUNIZACJA CZYNNA, CIĘGNO NAPĘDOWE, CHOWACZ, ALKILACJA, PASZTECIK, ANTAGONISTA, TONACJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ANGIELCZYK, POLONISTYKA, KONKLAWE, DIAGNOSTYKA, ZAWIESZENIE BRONI, POZYTYW, TENDENCJA ROZWOJOWA, TALIB, ELGINIA, TRACKLISTA, ŁUSZCZAK, WZÓR JAWNY, STYL KOLONIALNY, ŚRUBSZTAK, WIECZÓR POETYCKI, SERYJKA, KREDENS, NIESPORCZAK, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, LAPIS-LAZULI, MONADA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, BIOSFERA, PRZEPLOTKA, ZASTÓJ, BŁĄD LEKARSKI, KLESZCZE MIĘKKIE, RIKETSJE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, RODZAJ, BATORÓWKA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ZAMEK, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, POCHODNA FORMALNA, DRABINOWIEC, NAGŁOŚNIENIE, LESZCZYNA, KEYBORD, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, KONTAKT, ZAIMEK, HOMILIA, LANAZAUR, KLUCZ TELEGRAFICZNY, CIĘŻKA ARTYLERIA, KARA, PROGRAM, TECHNOKRATA, SROMOTNIK, NĘCISKO, PROLIFERACJA, CYNGIEL, ŁATKA, REKOMENDACJA, PARCIAKI, ZAPRZĄG, PRZEWÓD, ANTYCYPACJA, ENDOSKOP, SPATODEA, WAGA, SZUM BIAŁY, HISZPAŃSKI, KAWOWIEC, TOBOŁKI, ODPŁYW, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DOLINA LODOWCOWA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, MATOŁEK, ŻMIJOWCE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, MÜSLI, MASKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GADOPTAK, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, WILGOTNOŚĆ, BOHATER LIRYCZNY, ŁUSZCZAK INDYGO, WĄTEK, NIC, BUŁGARSKI, WIZERUNEK, BAZAROWICZ, KROKIEWKA, NEMES, KOŁO, PUNKT KARNY, PAJAC, ARAUKARIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ŁATA, KONGREGACJA, WATA, EGZORTA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, KPINA, MIĄŻSZ, WĄTEK, BELA, SNAJPER WYBOROWY, BANK DOMICYLOWY, ROPNICA, TOCZEŃ, MIESZACZ, DZIÓB, KUCHNIA MOLEKULARNA, TARCZYCA, STACJA, RUBELIT, TORPEDA, BANKROFT, TYFTYK, ODTRUTKA, REŻIM, KONTAKT, JASZCZURECZKA, KOLCZAK, DYSKONTO, ŚWIADECTWO, MEMORANDUM, GATUNEK POGRANICZNY, BORÓWKA, SAUNA, C, CZYŚCIOSZKA, KAPITUŁA, ASCEZA, GORSET ORTOPEDYCZNY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PIESZNIA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, BULION, NIEMIECKI, POSZLAKA, AZYDOTYMIDYNA, KREM, MEWY, KUSKUS, PIARG, FILOKAKTUS, ZAŚWIATY, GŁOWA GORGONY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WACŁAW, NARY, KABAT, DRIAKIEW, SEKWENCJA, WIDMO OPTYCZNE, ENDURO, FILAR, CEBULAK, LEON, BEZJĘZYKOWE, PILOT, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PRĄTNIK, KOMPLANACJA, ALARM, JUJUBA, BĄK, FALC, LOTNICTWO WOJSKOWE, KANIBALIZACJA, KONSULTANT, ROZKRUSZ, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MAZUREK, BIELIDY, DOŻYWOCIE, MŁAKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, KANTAR, SATELITA, JĘZOR LODOWCOWY, STAŁOŚĆ, KOMPILATOR LOGICZNY, GRENADYNA, BELKA, JUMPSALING, PEŁNOKRĘŻNIK, ŻEBRO, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, KAJMANY, HOSTA, BINGO, TEATR, CZASOWNIK WIELOKROTNY, STEREOTYPIA, KOMORA NABOJOWA, RYBONUKLEAZA, BORDER, ARABIKA, POZIOM, SCHRONISKO, RYT, UDAR MÓZGOWY, WINDA, TRĄBA POWIETRZNA, TRĘDOWNIK, KURZA TWARZ, PODEJŹRZON, ADENOWIRUS, TRÓJKĄT BERMUDZKI, OPCJA TERMINOWA, OWAD, RACZEK, UMOWA KONTRAKCYJNA, RELACJA ZWROTNA, BRUDAS, MODULACJA SKROŚNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, DIKSONIA, KOŁO HISTORII, CHIMEROKSZTAŁTNE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, DEVELOPER, FACH, MARŻA HANDLOWA, BETONKA, ULEMOZAUR, UNIWERSYTET, KELOWEJ, EGZONUKLEAZA, TYTUŁ PRASOWY, DOZOROWIEC POGRANICZA, ARSENAŁ, KRASNAL, WABIK, KONIK, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, GOŹDZIANKA, LWIA SPÓŁKA, DYMKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, PIERNACZ, BECZKA Z PROCHEM, MACIERZ ZESPOLONA, KSIĘSTWO, STYL, WEKTOR, REMIZA, MARAN, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ANAGRAM, RDZA, SKROMNOŚĆ, ZARYS, CHLEB, KNECHT, ZASTAW REJESTROWY, ESPARTO, TRAWA MORSKA, GRAF, BRYTYJSKOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, FLUIDYZACJA, SZYPLIN, ?LEISZMANIOZA SKÓRNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ BIOLOGICZNA rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ BIOLOGICZNA
rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej) (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA, W KTÓREJ ŁADUNKIEM BOJOWYM SĄ PATOGENNE MIKROORGANIZMY (NP. LASECZKI WĄGLIKA) LUB WIRUSY (NP. WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x