JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMOC SPOŁECZNA to:

jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.308

MAKABRYCZNOŚĆ, PONURNIK, DZIEŃ DZISIEJSZY, FUKS, KOLEKTYWIZM, STYGOFAUNA, SZARA MYSZKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, CUDZOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, CHOROBA ZASADOWA, ĆWIERĆNUTA, ADA, ESPERANTYDA, SERYJKA, MISJA WERYFIKACYJNA, RAKI, E-MAIL, INFLACJA KOREKCYJNA, ASTROTURFING, EKSKLAWA, MĘDREK, OGNIWO WESTONA, PRZEMYSŁÓWKA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, AGENT WPŁYWU, BRUTALNOŚĆ, WICEMISTRZ, PRACOHOLIK, FAJNOŚĆ, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KONGREGACJA, KOMUNIZM, SKARGA, SYNERGIZM, MALUCZKOŚĆ, SPLOT, PIENIĄŻEK, BIURKO, ORDYNARNOŚĆ, PĘPAWA, MIKROFALA, AUTOWIZERUNEK, PRZEZROCZYSTOŚĆ, EUGLENA ZIELONA, OPERAT UZDROWISKOWY, WOREK, LUNETA, OBWÓD DROGOWY, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, SZKOŁA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, DIABELSKOŚĆ, ZABARWIANIE, KLIMAT STEPOWY, APORTACJA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, EKWITA, PRZYŁBICA, TALASSOKRACJA, TELEOLOGIZM, CIAŁO STAŁE, POEMAT OPISOWY, PRZYGODÓWKA, PLEBEJUSZ, HIADA, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, OTWARTOŚĆ, TERAPIA, GOŁOGŁOWY, AUSTRALOID, ŻEBERKA, GRUCZOŁ MLEKOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, DRAPIEŻNOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, POLE WIDZENIA, HERDA, PROSTYTUTKA, TAUTOCHRONA, KARDAMON ZIELONY, SYGNAŁEK, ZAKUTA PAŁA, KALININ, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KLAMOTY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ŁAPACZ, PRAWA RĘKA, ORGANOWCE, ZBROJA NIEMIECKA, ABSOLUTYZM, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SPORT KWALIFIKOWANY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, STAROŻYTNY RZYMIANIN, DYSGRAFIA LICZBOWA, ULEGŁOŚĆ, KOMÓRECZKA, GNIAZDKO, HIPERMETROPIA, WĘZEŁ, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, FEMINIZM, KONGRUENCJA, OKRZOSEK, DRAŻLIWOŚĆ, REFLEKTOR, ILOCZYN WEKTOROWY, HERBATNIK, NOŚNIK DANYCH, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, SIATKÓWKA, PĘPOWNIK, KREACJONIZM, DOMINACJA NIEPEŁNA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, POZŁOTKA, RAPORT FISCHLERA, POLIFAG, TOCZENIE, INFLACJA PŁACOWA, ILUZORYCZNOŚĆ, BIAŁE NOCE, USŁUGOWOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, SAMOWYLECZENIE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, TERAPIA ODRUCHOWA, PLIK NAGŁÓWKOWY, KAWA ZBOŻOWA, ORZEŁ, SUBWOOFER PASYWNY, POPĘDLIWOŚĆ, NUMIDYJCZYK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOLAMINA, STYL KOLONIALNY, STAGNACJA LODOWCA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, GETRY, NONA, JUBILEUSZ, CHŁODNIA KOMINOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, WYŻSZE NACZELNE, SZKODNIK, BELLOTTO, SPECJALIZANTKA, BRAT KRWI, MIASTO WOJEWÓDZKIE, JENISEJSKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, SROMOTNIK WOALKOWY, WESOŁOŚĆ, POMOC, KATOLICYZM, TRAWERS, KWINTESENCJA, DYSCYPLINA KLUBOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, GROMADA, PRZEWÓD GRZEJNY, BISOPROLOL, BYTOMKOWIEC, KINAZA BIAŁKOWA, KERATOPLASTYKA, KOMISJA BUDŻETOWA, ZŁO KONIECZNE, DRZEWIANKA, SZCZUR, CIĄGNIK, NACZYNIOWE, PIEPRZ GWINEJSKI, CYNKOGRAFIA, ARTYSTA, CIĘŻKI SPRZĘT, PRUSAK, HYGROPSAMMON, TELEROTAMETR, BIPOLARNOŚĆ, ETER, INWESTYCJA, OMIEG WSCHODNI, BRODAWKA, ZAWIESINA DOUSTNA, BENZYNA CIĘŻKA, AEDICULA, OPARCIE, OLEJARZ, SZTUKA ZIEMI, ECCHI, GŁODOWANIE, KLEZMER, KLĘKANY, WIÓRY, TELECENTRUM, PODATEK LINIOWY, HALOFIT, DYSTANS, ZAINTERESOWANA, BRZYTWA, SZACHY LOSOWE, PLANTACJA NASIENNA, PATROLOWIEC, SZPERACZ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, NUMIDA, BOCIAN SIODLASTY, KARETKA OGÓLNOLEKARSKA, TRZYKROTNOŚĆ, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, ASNYKOWIEC, SŁUŻBA BOŻA, SEN ZIMOWY, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, BARYCENTRUM, JUGA, ODŻYWIANIE, KARMIENIE, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, UNISTOR, SZCZĘŚCIE, NARÓW, BOWLS, TUBA, SZWADRON ŚMIERCI, STOPIWO, PSIKUS, ISTOTA, WORECZKOWY, WIANO, DEBILNOŚĆ, KAPUSTA KISZONA, WIEK PROKREACYJNY, PRÓBA OGNIOWA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, CZAS, SIEDZISKO, SILNIK ELEKTRYCZNY, TĘTNICA SKRONIOWA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, BEZECNOŚĆ, TRIAL, BAKTERIA, PRZYJEZDNA, HUNCWOT, AMUNICJA, KWARC ZIELONY, PISZCZAŁKA WARGOWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, AJENCJA, KOROWÓD, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, ŚLIZGAWKA, KOSMOS, TEMPERATURA ZAPALENIA, PRAKTYCZNOŚĆ, WILK GRENLANDZKI, WSZETECZNOŚĆ, KULTURA OBRAZKOWA, BAROMETR RTĘCIOWY, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, HARD CORE, ŚWIECZKA, WIETRZNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, ZESTAW, AUTYZM, OSTROKÓŁ, LOGOGRAF, MONTAŻYSTKA, IDIOM, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, MĘŻNOŚĆ, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, MIEDZIANE CZOŁO, GORZELNIA ROLNICZA, EKSPEDYTORKA, INFORMACJA, CZAS MIEJSCOWY, ZWIĄZEK RZĄDU, LOSOWANIE WARSTWOWE, MOC WYTWÓRCZA, ELEGANTKA, ANAMNEZA, KORWIN, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, IKONOGRAFIA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ?PROCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMOC SPOŁECZNA jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMOC SPOŁECZNA
jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków (na 14 lit.).

Oprócz JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDNA Z INSTYTUCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST POMOC OSOBOM I RODZINOM W RADZENIU SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, JAKICH NIE MOGĄ ONE SAME POKONAĆ PRZY WYKORZYSTANIU SWOICH MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIEŃ I WŁASNYCH ŚRODKÓW. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x