W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIPSOIDA OBROTOWA to:

w geografii bryła powstająca przez obrót elipsy wokół jednej z jej osi w przypadku Ziemi osią tą jest mała oś elipsy, czyli oś ziemska (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.501

CHRYSLER, DZIKA RÓŻA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, TITICACA, PÓŁSFERA, JOGURT, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, STENOGRAF, DRUK AKCYDENSOWY, MUNSZTUK, BOROWINA, CZEŁKOWSKA, POŻYTEK PSZCZELI, BIOFLAWONOID, GMT, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, REDINGOT, ŚCIGAŁKA, KRATKA ODPŁYWOWA, TERAPIA POZNAWCZA, ARIANE, KOLBA, ÚLAIRI, INSIMBI, UZALEŻNIONY, ALLELOPATIA, STOŻEK, DYSKRETKA, FILTR CYFROWY, DEWOLUCJA, WSPORNIK, ŻEBRO, RASOWOŚĆ, PAJERO, BENEFICJENT, WIELOBARWNOŚĆ, PEJZAŻ, WAHADŁOWIEC, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, MIECZOGONY, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, TURBINA PAROWA, GAZA, FARBOWANY LIS, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, MECENASOSTWO, GRZYB SKALNY, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, PENETRACJA GENU, PARUZJA, CHOROBA MOTYLICZA, ARENDA, BORAZON, MEGAPOZYTYW, BIAŁY PUCH, KADET, ARGO, OBEJŚCIE, METR KATOLICKI, PARAZYTOFIT, PRAWO BIOTA-SAVARTA, TRZECIA CZĘŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, LITOSFERA, WOLA BOŻA, CZEP, MINIA, AEROZOL, WYDRA, CELOWNIK, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, STRONY, KARP KRÓLEWSKI, WYDERKA, PATRONAT, PSEUDOPODIUM, RÓW IRYGACYJNY, HASŁO, TĘCZA, DYKTATORSTWO, BROŃ MASZYNOWA, FLEBOGRAFIA, AKSJOMAT PASCHA, GOGLE, KORPUS, ANTYKWA, PIORUN KULISTY, GŁUCHY TELEFON, ELEMENT, GŁUPKOWATOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, KIFOZA, ANALIZA LITERACKA, PODŚCIELISKO, ROZTWÓR KOLOIDALNY, JĘDZA, DRĄG TŁOKOWY, PAKIET POMOCOWY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PRAGMATYCZNOŚĆ, JEŻYNA POPIELICOWA, PERGAMON, THRILLER, DOBRO, CZYN SPOŁECZNY, SAMOISTNOŚĆ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KONFIGURACJA, POLIMORFIZM, CYGAN, ROŚLINA SŁONOLUBNA, PÓŁELIPSA, JEDNOSTKA MIARY, DURNOŚĆ, ATORWASTATYNA, LAMPKA, JODŁA SYBERYJSKA, PEPINIERA, AWANGARDA, SHERGOTTYT, KURPIE, SFERA BIOTYCZNA, PORTFEL, USTERZENIE MOTYLKOWE, PING-PONG, KOSZULKA, PAK LODOWY, JĘZYK EZOPOWY, ZGIEŁK, BANDOLIER, GOOGLE, PRZYJEZDNY, JEDNOSTKA REMONTOWA, MADREPORA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, MĄDRALIŃSKI, KAPROZUCH, SILNIK PRZELOTOWY, TON, PLEŚNIAWKA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PROFESOREK, UDZIAŁ, EKSTREMALNOŚĆ, MERITUM, INTERWENIENT UBOCZNY, RYCZAŁT, TELEMARK, ATRYBUCJA, KABLOBETON, PIEŃ TRZEWNY, WIEŻA ZEGAROWA, TWIERDZENIE MAYA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, SYFEK, CHOROBA ZAKAŹNA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, PAPILOTEK, PIRAMIDA ZIEMNA, WIERTACZ, ŻABA RYŻOWA, PROSZEK, PILEUS, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, FUGU, NOTACJA DIRACA, LAMBADZIARA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, CZUHANIA, SOLITERKA, CZERWONY ZŁOTY, PASYWIZM, ORKA NAJMNIEJSZA, BRECHTANIE KIZIORA, PIAŚNICA, SZYNEL, ARCYDZIELNOŚĆ, PKB PER CAPITA, SZCZĘŚCIARA, DESZCZOWOŚĆ, WŁOSIENICZNIK, TOTEM, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, ANIMIZM, STOSUNEK, HUBA, MELANIZM, GWAŁT, IKEBANA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, IRREDENTYZM, RÓG, ZNAJOMA Z WIDZENIA, WŁOŚĆ, JĘZYCZEK, BEZCELOWOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, GNUŚNOŚĆ, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, SUPERRAKIETA, RAMA KOMUNIKACYJNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CIENIAS, KORIACKI, OBLADER, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, WIERSZ, SZATA SPOCZYNKOWA, ZASADNOŚĆ, BAWOLEC, KWADRATURA KOŁA, GLORIETTA, WYCHÓD, HAMULEC KLOCKOWY, ALERGEN WZIEWNY, ZUPA Z GWOŹDZIA, ANALIZA, SZYKANA, DWUWARSTWOWOŚĆ, APRIORYZM, SZLAFROK, DELEGACJA, RODNIK, PRZETWORNIK, AFRODYZJE, CIĘŻKA WODA, GEREZA BIAŁOBRODA, MOC, PANEK, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, PAMPA, TURYSTYKA KONNA, DOBRA KONSUMPCYJNE, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, LINIA EMISYJNA, TANIEC BRZUCHA, PARSZYWOŚĆ, TENIS, UT, GAZ KOPALNIANY, ROZDZIAŁ, KOSTKA, MENONITYZM, SWÓJ, REZEDA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, ŁAŃCUSZEK, KARMIENIE, WYROCZNIA, BYSTRZACHA, LICZBA NIEWYMIERNA, BAGNO, CIEKŁOŚĆ, STOR, PIESZCZOSZEK, BEZROBOCIE AGRARNE, PLANETA OCEANICZNA, AUTSAJDER, BUG, KALKA KREŚLARSKA, STAROŚWIECKOŚĆ, HAMULEC NOŻNY, JĘZYK BEMBA, KARTEZJANIZM, DYSKONTO, BEZINWAZYJNOŚĆ, WŁAZ, KREDYT KUPIECKI, SZKLISTKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, HETEROTROFIZM, WERS, CZORT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, ŚMIECH, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, RADIOECHO, PRZESTRZELENIE, SPADKOBRANIE, MIASTO STAROŻYTNE, CNOTA KARDYNALNA, WYNIKANIE LOGICZNE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, WODNICA, BORECZNIK SOSNOWIEC, ŻYŁA ZAŻUCHWOWA, CIĄŻA WIELORAKA, MLECZAJ LEPKI, SIŁOWNIK, GAMEPLAY, NIEKLAROWNOŚĆ, GRYMAŚNIK, DAR ZIEMI, CÓRDOBA, ?LĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELIPSOIDA OBROTOWA w geografii bryła powstająca przez obrót elipsy wokół jednej z jej osi w przypadku Ziemi osią tą jest mała oś elipsy, czyli oś ziemska (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIPSOIDA OBROTOWA
w geografii bryła powstająca przez obrót elipsy wokół jednej z jej osi w przypadku Ziemi osią tą jest mała oś elipsy, czyli oś ziemska (na 17 lit.).

Oprócz W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W GEOGRAFII BRYŁA POWSTAJĄCA PRZEZ OBRÓT ELIPSY WOKÓŁ JEDNEJ Z JEJ OSI W PRZYPADKU ZIEMI OSIĄ TĄ JEST MAŁA OŚ ELIPSY, CZYLI OŚ ZIEMSKA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x