OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREZARKA KOPIARKA to:

obrabiarka, czyli maszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów, która jest przeznaczona do nadawania obrabianym przedmiotom kształtów według wzornika, który jest w nią wmontowany (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.156

STARA PANNA, SAMURAJ, SOS MALTAŃSKI, OWIJARKA, SZURPEK, MAGNAT, MONK, KĄŚLIWOŚĆ, MASZYNA WYCIĄGOWA, CIĄG DOKŁADNY, GOSZYZM, PRZETWORNIK, OCHLAPTUS, ŁADNOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, BEZSENSOWNOŚĆ, URNA WYBORCZA, BAKTERIOLIZYNA, STRZELCZYNI, BIEG BEZPOŚREDNI, APROBACJA, POJĘCIE, WOLNY RODNIK, SUBSYSTENCJA, FRAMUGA, METYLDOPA, SKARB, MALUNEK, DOBRO RZADKIE, NOOBEK, WYDMUCHIWACZ, SATURN, WOODSTOCK, RUTOWANIE, WIETLICA, ELEMENT TOCZNY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, STRZĘP LUDZKI, MERKURY, LORNETA, KREDYT KONSORCJALNY, OPONA BEZDĘTKOWA, TRÓJCA, WYRAŹNOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ANTAGONISTA, PORÓD NIEWCZESNY, STYL GOTYCKI, GWIAZDKA, PODCIŚNIENIE, ŻAKARD, DZIAŁANIE, FICTIO PERSONAE, SŁODNIK, SILNIK BENZYNOWY, GALERIA, NANOHENR, CMOKIER, RUSIN, MIKROSOCZEWKOWANIE, CHŁOPEK ROZTROPEK, MARA, SHAMISEN, HEMOCYT, USTONOGIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OKRES, STOPKA, CIOS, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, STYLING, MĘTY SPOŁECZNE, ZMIANA PATOLOGICZNA, PION ŻYROSKOPOWY, POZYCJONER, BEZŻUCHWOWCE, BEZGRANICZE, CHLOREK HEMATYNY, KMIOTEK, ŁAŃCUSZEK, BENIAMINEK, DYPLOMAT, WIGILIA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WYSOKOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, DOMEK, FILM ANTYWOJENNY, KLON, CUDOTWÓRCZYNI, PUCHAR, ENANCJOMER, SYKATYWA, SZARMANT, POWIETRZNOŚĆ, ROGAL, NIEMRAWOŚĆ, OPONENT, LUDY TURAŃSKIE, TRENER, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, NOSICIEL, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BIOLOG MOLEKULARNY, DETERMINIZM, TOPOLOGIA ILORAZOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, NASUWKA, PRZĄDKOWATE, SAMOCHWALCA, KUBEŁ, GORĄCZKA, FILM TRÓJWYMIAROWY, CHARAKTERYSTYKA, WIMBLEDON, KMIOT, OKNO, GIĘTARKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DEFICYT BUDŻETOWY, WZIĄTEK, RYSUNEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WSZECHMOCNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, NOTARIAT, REAKCJA ZAPALNA, THRILLER, ANAEROBIOZA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, BORSUK, BRYDŻ SPORTOWY, MONITOR, SUPLEMENT, AKOMODACJA, RAK SZWEDZKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, EKOSFERA, JASION, DOJUTREK, URZECZOWIENIE, PSYCHOTEST, ALLEL DOMINUJĄCY, MONOTELETA, ZAJOB, POZYTRON, COPYPASTA, CIAŁO STAŁE, PÓŁWYSEP, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, NORMA ABSTRAKCYJNA, KEYBOARD, MOBILEK, NIEAKTYWNOŚĆ, RASA PANÓW, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, MONET, ANALIZA KOSZTÓW, PLUS, MYDLARZ, PRZYBUDÓWKA, KOPISTA, STUPAJKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ŁABA, COMPLUVIUM, MAJEUTYKA, TROCINIARKI, MASA GRAWITACYJNA, BRUTALNOŚĆ, CHLEB PSZCZELI, HUBA BIAŁAWA, STRONA POWODOWA, WYCHOWANICA, ULICA, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, EKOLOGIA POPULACYJNA, GRUPA ARYLOWA, HOTELING, POLWINIT, BIBLIOTEKA, BARYCENTRUM, KABOTYN, CHROPAWOŚĆ, OŚLA CZAPKA, GOŁĘBIE SERCE, NOŚNIK, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, RADIOMECHANIK, ECCHI, WYRAFINOWANOŚĆ, WPŁATA, SPORTSMENKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, CZERWONY ZŁOTY, KORPORACYJNOŚĆ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, TERPEN, KONKURENCJA DOSKONAŁA, KOMISJA ROZJEMCZA, NASKÓREK, MALOWANIE, ŚWIĘTA KSIĘGA, DRINK, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, WYDMUSZKA, KRĘGOWCE, ZMARŹLAK, WICIOWCE, MALARZ, BROSZA, ROZKRZEWICIEL, LUTÓWKA, FORMALISTA, KLAUSTROFOBIA, REŻYSER, MUSLIM, BIDET, LODOWIEC HIMALAJSKI, SEKWENCJA PALINDROMOWA, DOMINATOR, MIODOJAD CIEMNY, FRANIA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, KURWIARZ, INSTALKA, WINA UMYŚLNA, ANTYCHOLINERGIK, SPEDYTOR, DŁUŻNIK SOLIDARNY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ZNACZNIK, BAJKOPIS, MIEJSCE SIEDZĄCE, MATERIALNOŚĆ, LWIA SPÓŁKA, LUSTRZEŃ, DRABISKO, STROIK, INDYWIDUALIZM, LUMP, MELISA, SUBSKRYBENT, REJESTR KARNY, NOCEK DUŻY, BLISKOZNACZNOŚĆ, POGROBOWIEC, LOKOMOTYWA MANEWROWA, KOLOKACJA, RAK, BROŃ RADIOLOGICZNA, KONSULAT, TOCZEŃ, CEROWACZKA, REAKCJA ODWRACALNA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, CHIP, SPECJALNY, OBSERWATOR, ZAWAŁ BLADY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, TYNK SZLACHETNY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, AKSAMITNA REWOLUCJA, CO, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, STRUNA, DOMINACJA CAŁKOWITA, PUSZKARSTWO, KOŁNIERZ, OSZCZEP, PASSE-PARTOUT, ANTROPOLOG KULTURY, SKALA, KREDYT KONSUMPCYJNY, KONCERNIAK, SPROŚNOŚĆ, ZŁOŻENIE, PŁASKOSZ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NORMALNA, PALIUM, KAZUISTA, CZERWONA KRWINKA, OGNISKO, NALEGANIE, SILNIK REPULSYJNY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, WKŁAD BUDOWLANY, KRET, KOMBINATOR, MANDAT, ?STRONA CZYNNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREZARKA KOPIARKA obrabiarka, czyli maszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów, która jest przeznaczona do nadawania obrabianym przedmiotom kształtów według wzornika, który jest w nią wmontowany (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREZARKA KOPIARKA
obrabiarka, czyli maszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów, która jest przeznaczona do nadawania obrabianym przedmiotom kształtów według wzornika, który jest w nią wmontowany (na 16 lit.).

Oprócz OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - OBRABIARKA, CZYLI MASZYNA DO MECHANICZNEJ OBRÓBKI PRZEDMIOTÓW, KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DO NADAWANIA OBRABIANYM PRZEDMIOTOM KSZTAŁTÓW WEDŁUG WZORNIKA, KTÓRY JEST W NIĄ WMONTOWANY. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x