CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DARCZYŃCA to:

człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 9 lit.)OFIARODAWCA to:

człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.076

KRWIOBIEG, KWIAT SŁUPKOWY, LENIUCH, BÓL DUPY, ANTYPETRARKIZM, NONSENSOWNOŚĆ, MISKA, MGŁA WYKŁADNICZA, FINLANDCZYK, BRYTYJCZYK, BORDER, CZECH, DIAGNOZA, BUKOWIANIN, PORCYJKA, ZATRZASK, ATRAKCJA, WIDZENIE, PRACOWNIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WĄCHACZ, CHWYTAK, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, RZEZAK, ŚMIECIUCH, JANCZAR, TURAS, DEISTA, OGONICE, BROŃ, POWŚCIĄG, PREDYKACJA, LISTOWNICA, GERMANIZATOR, RESOR PIÓROWY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, WIARA, OLBRZYM, GOCKI, BOŚNIAK, NOMADA, PODKŁADKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, PRZECIWIEŃSTWO, MINIVAN, OLBRZYM, ŁOPACIARZ, OPARCIE, CZEREP, KARTACZOWNICA GATLINGA, TLENOWIEC, ZALOTNIK, NIEZGRABIASZ, STUPAJKA, ŁAKOMY KĄSEK, ZABORCA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, MONTER, GLOSA, PONĘTA, ŁATWIZNA, OPASKA, MONOGAMISTA, SZWED, KONTROLA, AMFIBIJNOŚĆ, ZNAK, PLAZMA, PODSIEĆ, ŚWIADCZENIE, SNAJPER WYBOROWY, KIJEK, DANA, MORGA, BIAŁY ZNAK, OLEJ MIGDAŁOWY, NIEDOROBEK, CIĘŻAR, ASYSTENTKA, POJEDYNEK, RAFA, NIERÓB, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MOTYWACJA, GEST KOZAKIEWICZA, SZMACIARZ, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, PRZEKŁADOWCA, FANGA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, INFOKIOSK, PASMO, ŁĄCZNOŚĆ, GŁOS ELEKTORSKI, TURCZYNEK, WŁAŚCIWOŚĆ, WYWÓZKA, CHRONOMETRAŻYSTA, KWIATECZEK, KONDENSATOR DOSTROJCZY, SUMATRYJCZYK, BANANOWIEC, HRABIĄTKO, DOBRO MATERIALNE, WŁASNOŚĆ, MECHANIZM ŚRUBOWY, TWÓR, GUANABANA, PODPARCIE, KOTWA, SEKTOR NIEFINANSOWY, WYMIANA, SERCÓWKA, BARANEK, ASTRONOM, DZIŚ, KONDENSATOR FLUIDÓW, CICHY WSPÓLNIK, TWÓR, TEKSAŃCZYK, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, KURATORIUM OŚWIATY, NIGERYJCZYK, PUDER BRĄZUJĄCY, SEZAM, SMOLUCH, PRZEBIEG, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, CZARNA DZIURA, PAKER, DINGS, OBCHODOWY, PODSTAWA, NIEŚWIADOMOŚĆ, SKOŚNY, OPÓR WZNIESIENIA, JUBILEUSZ, PANAMA, DZIEWIĘTNASTKA, ŚCIANA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KREOL, OSKARŻONY, ZAPŁATA, KULMINACJA, TROISTOŚĆ, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, LOTNIK, KLAPA, PRAGNĄCY, FIDŻIJCZYK, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, SŁODZIAK, GOŁĘBIE SERCE, ROZUMIENIE, ZACHOWANIE, ZAPAS, ORZESZEK ZIEMNY, CHROPOWATOŚĆ, OBIJACZ, UŻYŁKOWANIE, BUJANIE, BLASZKA, RECEPCJA, WSPÓŁUCZEŃ, SUPERKLIENT, KOŚCIELNOŚĆ, ALARM, SUSZARKA, LITWAK, IZOMER GEOMETRYCZNY, OTRUCIE, UZBROJENIE, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, PRZESTRZEGACZ, NIESTABILNOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, PSI GRZYB, LEK ODTWÓRCZY, DOWÓD, ANGLISTYKA, KORONATOR, SZATA TYPOGRAFICZNA, SIEĆ, NOSICIEL, OKREŚLNIK, POŻAREK, DAR, NIESAMOWITOŚĆ, OSŁONA, GRZECH, ŹRÓDŁO INFORMACJI, WIDZOWNIA, FISZ, PRAKTYCZNOŚĆ, WERYFIKACJA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NOBILITACJA, KĄT UJEMNY, DOCIEPLENIE, KRĘGOWIEC, KOLONIZATOR, ANTROPOLOGIZM, NIEPRZYJEMNOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, ODKUWKA, KUJAWIAK, GNIEŹNIANIN, MACEDOŃCZYK, CASUAL, FUNDA, PIEGOWATY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WZIĄTEK, JORDAŃCZYK, SUSPICJA, PATOGENNOŚĆ, MINIWAN, UMIEJĘTNOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, CEGIELNIK, BEZCIELESNOŚĆ, ŁĄCZNIK, OSTATNI DZWONEK, MAJACZENIE, TAJEMNICZOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, WPIERDOL, RUS, UNISTA, WYJAŚNIENIE, TERASA, KISZENIAK, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, MUSZTARDÓWKA, SZTOSIWO, JARZYNIARZ, RDZEŃ LODOWY, DONIESIENIE, FILEMON BLADY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, NATRĘTNOŚĆ, AUTOPARODIA, STROLLER, ZAPRASKA, SCEPTYCZNOŚĆ, ANGLOSAS, SZARMANT, OGÓR, ROZWAŻNOŚĆ, ZASOBNICZEK, WRAK, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, BAJEREK, EMENTALER, POLEMICZNOŚĆ, OBRONA CARO-KANN, PROSZEK BUDYNIOWY, FETYSZ, OKRZOS, NAMIASTKA TABAKI, TAŚMA, SKUBANIEC, STAN POSIADANIA, CZŁOWIEK PRACY, KOŁTUN, WIRTUOZERSTWO, NIEZBĘDNOŚĆ, PRZYCZYNKARZ, SETNIK, GDERACTWO, CZUB, ZAŚWIADCZENIE, PRYMUS, TAGALSKI, CZWORAK, PRODUCENTKA, DZIARSKOŚĆ, GRUNGE, BOLIMOWIANIN, STYL IZABELIŃSKI, NIEUŻYWALNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, PROSTACZEK, CHORĄŻY, AUTOSKLEP, SKLEPOWY, NAPĘD FOTONOWY, SŁUŻĄCY, PORZĄDNOŚĆ, PRACOWNIK BUDOWLANY, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, GNIAZDKO, NAŚLADOWCA, SOLARKA, MAKABRYCZNOŚĆ, SZMIDT, ?SYSTEM WBUDOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DARCZYŃCA człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 9 lit.)
OFIARODAWCA człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DARCZYŃCA
człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 9 lit.).
OFIARODAWCA
człowiek, który coś komuś ofiarowuje, przekazuje komuś jakiś dar (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast