OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OJCIEC to:

określenie mężczyzny, który ma własne dziecko (często wypowiadane przez to dziecko) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OJCIEC

OJCIEC to:

w Polsce zwyczajowa forma tytularna stosowana wobec zakonników posiadających święcenia kapłańskie, natomiast w pozostałych krajach (zwłaszcza w anglosaskich) wobec wszystkich prezbiterów (na 6 lit.)OJCIEC to:

twórca czegoś, jakiegoś dzieła; ten, kto je wymyślił i wykonał (na 6 lit.)OJCIEC to:

organizm samczy, który ma potomstwo (na 6 lit.)OJCIEC to:

w sposób poufały o mężczyźnie, człowieku, często starszym, niekoniecznie będącym czyimś faktycznym ojcem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.375

SPINKA, JĘZYKI MUNDA, CZORT, LIRA TURECKA, OKRUSZYNA, PUNK, KANIBALIZACJA, KRATKA ŚCIEKOWA, KILOMETRAŻ, NADŚWIADOMOŚĆ, BASAŁYK, KOZIOŁ EUROPEJSKI, NAGŁOŚNIENIE, MOTYLEK, ZGRED, BAR MLECZNY, STŁUCZENIE, JAPONKA, MAJORAT, FONIATRIA, SZCZUDŁO, MORENA BOCZNA, ELEMENT, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, GŁOS, PATRONAŻ, OSIŁEK, SPRAWA, SPORRAN, PODRÓŻUJĄCY, LEKCJA MISTRZOWSKA, AKORD NONOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, MACA, PRZYKŁADNOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, LEKTURA, IGM, MASZT, ŁYKOWATOŚĆ, ŚREDNIOROLNY, JUMPER, ANTYDETONATOR, REZONATOR, MEM, WAGON DOCZEPNY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, RAK AMERYKAŃSKI, DOKTOR, OSPA MIŁOSNA, LATAJĄCY DYWAN, TAJKONAUTA, SZURPEK, PUNKT NASTAWCZY, TERAPIA ODRUCHOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CIĄG, PALIUM, PODGLĄD, RÓW, PREPER, OBYWATELKA, SONDAŻ, ADAMÓW, GAŁĄŹ, RADIOMECHANIK, PERKOLACJA, SYMULACJONIZM, PIKNIK, TKANKA NERWOWA, SECESJONISTA, EWOLUCJA NARCIARSKA, LIS, KRAJOWIEC, BIEL, SŁABEUSZ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, PAREJAZAUR, TERAPIA POZNAWCZA, ŚCIANA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, RĘCZNIK PLAŻOWY, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, SUPERKOBIETA, ŻER, ARUMUŃSKI, KARAWANA, DYNKS, JĘZYK FARERSKI, PRZEDŚWIAT, KORPUS, RÓŻNOWICIOWCE, DZIADUNIO, WARKOCZ, TEORIA MNOGOŚCI, POSTĘPOWANIE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, SŁONECZNOŚĆ, JAŁMUŻNIK, SURÓWKA, RYMOPIS, BOROWIK, BIAŁY WIERSZ, LORIA, DAMKA, PRZEJĘCIE, TOPOS, PODKATEGORIA, POLICHLOREK, TE SPRAWY, OBRAZOBURCA, ŚPIEW, ANTYBIOZA, SZEKEL, BAJA, CAPUT MUNDI, PROCHOWNICA, FOTOKSIĄŻKA, KURTYNA, LIBELA, OLDSKUL, KASA POŻYCZKOWA, FONIATRIA, OBIPIĘTA, TYRANIA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, SĘDZIA ŚLEDCZY, KROPKA, NASZYWKA, BIEDNY, DERYWAT, STACJA ROBOCZA, DEKOLT, NEANDERTALCZYK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ORLOG, RETRANSMISJA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, TUCUXI, BRDA, ZARADNOŚĆ, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, LIST ŻELAZNY, WYCISK, ROCKOWIEC, ARBA, KOSZULARZ, SECESJONISTA, NACIOS, FLAMENCO, ONET, REGULARYZACJA TICHONOWA, PRZEDSZKOLE, ZBOCZENIE ZAWODOWE, MODELUNEK, OBRÓŻKA, WIATROPYLNOŚĆ, STAW BIODROWY, PASTOR, ŻNIWIARKA, KLOSZ, DOBRO KLUBOWE, KARTUZ, WSPÓŁWĘDROWIEC, KANAŁOPATIA, CHEDYW, PLATFORMÓWKA, CHOROWITOŚĆ, BIAŁY MARSZ, OBWÓJ, SKRZYNIA, DUŻY PION, NAZWANIE, WYPIS, USŁUGA INTERNETOWA, SŁOWA, SĄD GRODZKI, PRZEKAZICIEL, ABAJA, EUKLIDES, AIRBUS, DRUKARKA ROZETKOWA, DONOR, AUTSAJDER, UZYSK, STRZAŁECZKA, BEGINKI, WZW D, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, TLENOWIEC, OWOWEGETARIANIN, ZARODZIEC SIERPOWY, LENIUSZEK, FALAKA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, BISURMANIN, ATUT, LINIA, KUC ZANISKARI, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, IRANISTAN, REDAKTORSTWO, NIEMCY ZACHODNIE, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, AMPLITUDA, TAJNIAK, DŻUBBA, OBJĘTOŚĆ, CHUCPA, SZYMON PIOTR, KRYZA, PALUDAMENT, PROSZEK KAKAOWY, WALIDACJA, REWERSAŁ, SMURF, CZARA GŁOSOWA, ODRUCH KOLANOWY, MIKROEWOLUCJA, SCHODY, INTERNAT, DYSPENSA, CYFRA ARABSKA, KASTYLIJSKI, MOBILE, OJCIEC CHRZESTNY, BURDON, TYTANIAN, TWÓR, PRZESŁONA, PRZEPLOTKA, SZPILKA, PRZEMYT MRÓWCZANY, TRENING, ZORZA PORANNA, ŁUK BRWIOWY, PRZYBYTEK, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, JANUSZ, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, PAPRYKARZ, ŁĄCZNOŚĆ, ROZWÓJ ZARODKOWY, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, BAZA ORBITALNA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, STREFA UNIKANIA, BODZIEC PROKSYMALNY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, PODJAZD, ŚRODEK PRAWNY, FAKT MEDIALNY, MOŁDAWSKI, AUROR, JEZIORO POLIHUMUSOWE, ŻMIJA, RAFA, TRZECI ŚWIAT, BUŁKA WYBOROWA, ŁUPEK BENTONITOWY, POJAZD SZYNOWY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, POHYBEL, SZALEŃSTWO, CZAS, JĘZYK KREOLSKI, RZYGACZ, DYDELFOWATE, KURANT, PAŃSZCZYZNA, DOMINIKANIE, GRANATOWA POLICJA, DYM, KOŃ TORYJSKI, SUPERLICENCJA, ZWIERZENIE, ANORAK, MORFOTROPIA, KOŁO MAŁE, STRĄGA, WRAK, ELEGIA, ZBÓJCA, DIAGNOZA, KORBACZ, CARAT, FAZA, OKULARKI, JANSENIZM, GABINET CIENI, JAMAJSKI, SYMETRALNA, KŁOBUK, NIEWINNOŚĆ, ASTRA, DYŻURNY RUCHU, MATERIAŁ ZECERSKI, KLAMRA, ?PRAWO MIĘDZYCZASOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OJCIEC określenie mężczyzny, który ma własne dziecko (często wypowiadane przez to dziecko) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OJCIEC
określenie mężczyzny, który ma własne dziecko (często wypowiadane przez to dziecko) (na 6 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OKREŚLENIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY MA WŁASNE DZIECKO (CZĘSTO WYPOWIADANE PRZEZ TO DZIECKO). Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast