LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELUWIUM to:

luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.)OSAD DELUWIALNY to:

luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.083

TRWONICIEL, BAŁAGULSZCZYZNA, WIDMO, ZMORA, KINOTEATR, TRASZKA OGNISTA, BIOLOGICZNOŚĆ, ADAGIO, ŚWIETLÓWKA, NARRACJA POLIFONICZNA, PRZEGUBOWIEC, START-UP, MOC CZYNNA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, KRYPTODEPRESJA, NIESPRAWNOŚĆ, BRZYDAL, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, NIEDOTYKALNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, GALERA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, LAGERPETON, PRYMARIUSZ, PAŃSZCZYZNA, PANEKLA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PAŹDZIERZ, CRIOLLO, SMOŁA DRZEWNA, RODZINA NIEPEŁNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, NIEMORALNOŚĆ, ZYSK, KARTACZ, BORDER, SEKSIZM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PŁYTA DETONACYJNA, DOJRZEWANIE, WERMUT, LINUKSIARA, MANTELLOWATE, KRAWAT, TRANZYSTOR STOPOWY, BEFSZTYK, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, SKRĘTNIK, WYROSTEK FILTRACYJNY, PRZEPOJA, PLATYKLADUS, OBRÓT WTÓRNY, PIEC, WNIOSEK, SZCZOTKA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, SZCZODRZENIEC, HARCAP, SZEŚĆSETKA, WETTER, SOS TATARSKI, KAMIEŃ, OBROŻA, ROBOTA GÓRNICZA, INTERVIEW, CARSTWO, JEZIORO POLODOWCOWE, PALACZ, MATIZ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, STYL, GRAFIKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SZYBOLET, TENISISTA STOŁOWY, NADZÓR INWESTORSKI, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, NOLDOR, SROM, NASIENNIK, WSPÓŁLAUREAT, FUTRYNA, EKSLIBRIS, BUT NARCIARSKI, LITOMANCJA, DRUK ROZSTRZELONY, GŁOŻYNA, GOCKI, OSOBOGODZINA, CLERK, CZARCIE KOŁO, PREPAID, GŁUPTAS, SOKOLE OKO, ELEKTRORETINOGRAM, PŁYTA PILŚNIOWA, MAJDANIARZ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ODPUST, RAGLAN, WYSOKOŚĆ NORMALNA, OJCIEC CHRZESTNY, PTASZEK, MORŚWIN BURMEISTRA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PODKAST, MINISTRANTURA, KAMERA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, INDUKCYJNOŚĆ, ANGLIK, ERUPCJA FREATYCZNA, PSYCHOLOGIA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, MENISK, WŁOSY TETYDY, BABULA, GAJA, PROSTAK, TYMBALIK, ANALIZA FUNKCJONALNA, GUZ, GOOGLE, WIRUSY SSRNA(+), CHLEBEK PSZCZELI, WEKSLER, KYNOTERAPIA, NIESTOSOWNOŚĆ, PEPICZKA, RUCH, PONTON, LUTERANIZM, GATUNEK INWAZYJNY, KURATOR SĄDOWY, WYBRANIEC, SZEWRON, LINIA MONTAŻOWA, SPONDYLOSOMA, KIEŁBA, HIPOTEKA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, INTENSJA, WIZJER, WIĄZANIE, MOTOR, COASTER, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SŁUPICA, WANIENKA, ŁAMANY DACH POLSKI, SZCZOTECZKA, SPRYCIARKA, KAFTAN, ZAPOJA, TAŁES, AZOTAN, SIEROTA, EPISTOŁA, OSAD, GNOMON, MODERNA, PIRAMIDA ZIEMNA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SERBSKOŚĆ, PSIA MINA, NIERUCHAWOŚĆ, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, KOZAK, SERBO-CHORWACKI, NIEZDARSTWO, MAJĄTEK, KAY, KET, MOST PONTONOWY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KOREGENT, NAKIEROWANIE SIĘ, MARCONI, WICI, NIECHLUJ, KSIĄŻĄTKO, WILCZUR, AFERA, SZYFR, KONWEKTOR, WIEŻA KONTROLNA, POPRAWKA, DENDRYT, ZABIEG, BULLETIN BOARD SYSTEM, DYSKRETKA, STYL WITKIEWICZOWSKI, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, ŁUK ELEKTRYCZNY, ŚREDNIOPŁAT, SIEDEMDZIESIĄTKA, CYRK LODOWCOWY, KASATA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, WĄTEK, KONTAKT, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, KOS, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, KOMISARZ, DIABEŁEK, MAEWESTKA, TANCERZ, MONTOWNIA, KWIATUSZEK, KAMIENNIK, PŁOMYK, KAPRYS, ISKIERNIK OCHRONNY, ŁAŃCUSZEK, SALSA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, STAN, PASIERB, RACHUNEK ZDAŃ, INKORPORACJA, STATEK, DŁUGOSZPAR, CAPRICCIO, PAKA, INOKULACJA, LOT BALISTYCZNY, STRATOCUMULUS, EFEKT STYKU, UMIEJĘTNOŚĆ, OFIAKOMORFY, WKŁAD BUDOWLANY, MELASA, WYKLUCZENIE, WĘŻÓWKA, DYFUZJA CHEMICZNA, PANI, SYMPOZJON, SKANER BĘBNOWY, CIĄGUTKA, TAG, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ŁOTOK, PRZESMYK, TEOGONIA, CÓRKA ŚMIECIARZA, KSIĄŻĘ, IMMUNITET KONSULARNY, KARB, PĘDNIK, WIRUSY DSDNA-RT, PLUSZCZ, CYRK, SKOJEC, KĘPA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, STOŻEK PRZYBYSZOWY, PARAZYTOZA, ENTOMOFAGI, SEKWANA, OBRÓT PIERWOTNY, ZATOPIONA DEPRESJA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DEPESZOWIEC, DYMKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SODOKU, SŁONECZNIK, DYSKONTO, NIESTOSUNEK, PUSZCZA, NAROST, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, PAROSTATEK, KUC FELIŃSKI, CZOŁÓWKA, BARWICZKA, NAWIETRZAK, BARSZCZ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, CZUBATY PAWIAN, TARCZA, PRZEDRUK, MACEDONIA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PRZEKŁADKA, LOGOWANIE, BAZA ORBITALNA, NIESTRAWNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, DOLOT, BINOKLE, WÓZ STRAŻACKI, AKCENT, ZASIŁEK OKRESOWY, WYDATKI, ESCUDO INDYJSKIE, TWARDY RESET, ?HARMONIKA SZKLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELUWIUM luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.)
OSAD DELUWIALNY luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELUWIUM
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.).
OSAD DELUWIALNY
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.).

Oprócz LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast