LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELUWIUM to:

luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.)OSAD DELUWIALNY to:

luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.083

ENTEROKOK, ELKI, OWAD, SKAŁA, TRANSMISJA, KIEROWNIK BUDOWY, BAWOLE OKO, ZATRUCIE, TWARDY RESET, KRAB, PROPORZEC, GEOFIT KORZENIOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, KONTROLA SKARBOWA, MOMENT, TRAGICZNOŚĆ, KOSMOLOT, CHANEL, WRAK CZŁOWIEKA, NADZIEMNOŚĆ, SIŁY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, MARTA, STRAPONTEN, KLISZA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WĘZEŁ, RADIANT, PRANKO, SZAFOT, PRĄD, KARDIOIDA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ANTENA SATELITARNA, INFORMACJA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DARMOCHA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, LUFKA, MIKROMETR, SKOCZEK PUSTYNNY, EGZEKUTOR, EMBARGO, ŻYWY TOWAR, KIESZEŃ, NIEŻYWOŚĆ, NERWICA SPOŁECZNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TURANIZM, LURA, REMUDA, POLITYKA SOCJALNA, FIGA, POWIEŚĆ SCI-FI, PARAZYTOZA, DŻYGITÓWKA, TRESKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WANIENECZKA, UTRILLO, GAD, STOPIEŃ FAHRENHEITA, CUCHA, LENIWKA, GWIAZDA NOWA, PRZEMYSŁÓWKA, EUCHARYSTIA, STADIONIK, BYDLAK, KOMPLEKS ŻYTNI, LEKTOR, SŁONIOROŚL, PENDENT, WENEROLOGIA, BAGAŻÓWKA, BÓG, PACJENCJA, CHWOŚCIK BURAKOWY, PLATFORMÓWKA, ZDENERWOWANIE, NAPPA, ZATRACENIE, JUBILEUSZ, KAZUISTYKA, FLACHA, PRASAD, NEKTARNIK, STRES, JĘZYK, RACA, POGOŃ ZA RENTĄ, DAKTYLOGRAFIA, SZACHT, KUMOTERKI, SKŁAD DRUKARSKI, GRAFOSKOP, NADZIENIE, LINIA CZYSTA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, AEROCASCO, CZERWONE ŚWIATŁO, ZAPORA WODNA, PUKLERZ, PARALELIZM, WYDAWNICTWO SERYJNE, DYSTANS, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KORTYNA, KONFESJA, BIAŁY SPORT, PRZEWOŹNIK, CEMENT STOMATOLOGICZNY, STEREOTAKSJA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, SINICA, DZIÓB, MASKARON, SEANS, PAKLAK, DŻIHAD, ŚMIECIARZ, LOBELIA, ELSEYA ZĘBATA, LAMERSTWO, WYPUK, GALASÓWKA, DYPTYK KONSULARNY, ASCEZA, KANAŁ PACHWINOWY, NAGRANIE WIDEO, GWAREK, GAŁĘZATKA, ZABÓR, PIĘKNY WIEK, JELITODYSZNE, WARTOŚĆ MODALNA, PLUWIAŁ, METYS, PŁYTA KORKOWA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, KAMIKAZE, TYTUŁ, SZACHY LOSOWE, KORONKA, CZARCI KRĄG, ELFKA, ŁYSIENIE, URBARIUM, MOC, JĘZYK OBCY, BRYŁA KORZENIOWA, RELISH, BALKON, PROWENIENCJA, PĘK, MINA, WODNIAK, RAJSKI PTAK, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ANOMALIA POLANDA, , TYGIEL, ODPUST, NIEDODMA PŁUC, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MIEJSCE ŚWIĘTE, EMALIA, AUTOPARODIA, DOWÓD RZECZOWY, SKŁADAK, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, TRUP, KLESZCZE, KSIĘGA HODOWLANA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CZEREP, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ISLANDZKOŚĆ, IZBICA, MASA PAPIEROWA, PAS, CHMIELEWSKI, GWIAZDA PREONOWA, BARWA DRUGORZĘDOWA, GOMÓŁKA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SPRYCIARKA, STARONORDYCKI, SECIK, BOM, APARAT KRYTYCZNY, MASZTÓWKA, KINDŻAŁ, PRZYBYTEK, RAKI, ŁBISKO, PRZYPADEK, CERKIEW, AMADYNA, KĄT UJEMNY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, EKSPRES, ANIMACJA, GIGANT, KB, CYCEK, ROŚLINA UŻYTKOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, GIMBOPATRIOTYZM, KACZAN, ROZPADLISKO, SKAFANDER, ZAPŁOTKI, SZKUTNICTWO, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MENNONICI, KOPROSTANOL, MARKA, DYWESTYCJA, PTASIA GRYPA, ARMAGNAC, BARWA, BOTY, ODRĘBNOŚĆ, MINA, CONFIT, CYNADRY, LEKTORAT, KATAR KISZEK, ANOMALIA TERMICZNA, HUMBER, GAZÓWKA, MUZYKA, CELKA, SROKOSZ, PASTEL, CIĄGACZ, FUNGICYD, OCET WINNY, STATYW, GÓRSKA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PRĄTNIKOWCE, SAMORZĄD, ABAJA, CEDRAT, SAJKA, KONTRASYGNATURA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, DYL, ROKIETOWATE, ZAWIKŁANIE, WSPÓŁŻYCIE, PTASZEK, BIAŁORUSKI, OPAŁ, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, TENUTA, GLORIA, SYBERYJSKI, POMAZANIEC BOŻY, EDUKATOR, BAT, SKOJEC, GRUŹLICA ZWIERZĄT, KIJ, ŻAREŁKO, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ETHSHAR, CUMULUS, GLUTEN, GROOMING, TARANTELA, CRIOLLO, HOMOSEKSUALIZM, PROKARBAZYNA, USŁUGA OBCA, STOWARZYSZENIE, AKT PŁCIOWY, KINO DROGI, KUCHENKA, TŁO, BETON GIPSOWY, POKREWIEŃSTWO, KILOGRAM, GLORIA, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, RURKA INTUBACYJNA, ŻÓŁW OLIWKOWY, FUNKCJA, RAZÓWKA, PIEKŁO, BOHATER, SAN, PARYTET, SKŁAD, OC, POZYCJA BALETOWA, ?BŁOTNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELUWIUM luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.)
OSAD DELUWIALNY luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELUWIUM
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 8 lit.).
OSAD DELUWIALNY
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe (na 14 lit.).

Oprócz LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - LUŹNY LUB SŁABO SPOJONY OSAD POWSTAJĄCY W WYNIKU AKUMULACJI (OSADZANIA) DROBNYCH CZĄSTEK MINERALNYCH Z GLEB, GLIN, LESSÓW, POKRYW ZWIETRZELINOWYCH ITP., WYPŁUKANYCH I ZMYTYCH ZE STOKÓW PRZEZ WODY OPADOWE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x