TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEODZOWNOŚĆ to:

to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 12 lit.)NIEZBĘDNOŚĆ to:

to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.102

PRZEGRYZKA, INKA, AGNOSTYK, PRĄD TĘTNIĄCY, PERYPATETYK, WŁÓKIENNICTWO, OSOBOGODZINA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, NAPĘD TAŚMY, PUCHAR, PASTISZ, OPERA, DUŃSKOŚĆ, STELAŻ, CZARNY LUD, AUTOKEMPING, ZYSK INFLACYJNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ATRYBUCJA GLOBALNA, MIODOJAD, PALIA, ATAK RAKIETOWY, POKOLENIE SANDWICZOWE, KRENAL, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, CHŁODNIK, BUTONIERKA, ZABYTEK, PUŁAP, ROZLUŹNIENIE, SURFAKTANT, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, EFEKT RYGLA, PRAKTYCZNOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, REPETYCYJNOŚĆ, WIOSKA, DOZNANIE, REZEDA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, KRUŻ, KORONA, RETORTA, PREORIENTACJA, KORONA, PIRANIOWATE, MYSZ DOMOWA, GARDA, TREPANG, POŻAREK, ZNAK MUZYCZNY, POSZEWKA, PISEMNOŚĆ, JEDENASTKA, MANICURZYSTKA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, TEST, CALYPSO, BAGAŻÓWKA, INFORMACJA, DIABEŁEK, RUBEL, MASKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZUPAK, NARKOTYK, KILIM, POLARYZACJA JONOWA, GODZINA PRAWDY, EGIDA, WYRAZ PODSTAWOWY, ANONIMAT, ŁOTOK, EMBRIOGENEZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHALKOGRAFIA, ZGROMADZENIE CZYNNE, POWRÓT, WYJĄTEK, RADIOBIOLOG, PROPAGANDA, SKÓRZAK, KOŁOMYJKA, ASCETA, TORFOWISKO WYSOKIE, ZATWARDZENIE, DESKA ŚNIEŻNA, KOMITET, SZATAN, NATRĘTNOŚĆ, NAZWA RODOWA, KONIEC, PONCZ, CEWKA, PRZEKŁADKA, RYLEC, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, CHCIWSTWO, FILM NOIR, GROŹBA KARALNA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ODCISK PALCA, CYNKOTYPIA, ROMANS GOTYCKI, KOPROFAG, KIEŁBAŚNICA, METACENTRUM, SIEDMIOMILOWE BUTY, OKULARY, NIESTRAWNOŚĆ, KALORMEN, BEFSZTYK, OKRĄGŁOŚĆ, PŁUCZKA, WIZJONER, CARSTWO, KUTIKULA, FUCHA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, TRÓJBÓJ, DEZINSTALACJA, GANG, CIOTA, DYSTANS, STEROWNIK URZĄDZENIA, GUZ ŁAGODNY, LUJ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, BASEN, DIAGNOZA, PIĘTKA, UWE, AHISTORYCZNOŚĆ, SER, ABSURDALNOŚĆ, DOKUMENT PAPIESKI, KONKURENCJA, UCISK, SĄD, KACZKA, MECENAS, PERLICZKA, PODREGION, PROPAGANDA, PRONIEMIECKOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, KARAFUŁKA, SKÓRKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, KONSTYTUCJA, ULEGŁOŚĆ, OTWARCIE SERCA, PODJAZD, FACHOWIEC, SINIEC, MAGISTRALA, ZABAWKA, KRYTERIUM SYLVESTERA, TURMA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, SEGREGACJA RASOWA, SZWARCOWNIK, MEDALION, NUMER, START MASOWY, MĘTY SPOŁECZNE, NIEDOPUSZCZENIE, ASFALT, PARAROTACYZM, GRZEBUŁA, DZIKI ZACHÓD, SĘK OTWARTY, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, RELIKWIA, PONDERABILIA, TRAGEDIA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PROGRESISTA, PISUM, JAKOŚĆ, SYGNAŁ, EPKA, GIĘCIE, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, GŁOŚNIK OTWARTY, SEKCJA, LEŃ, FAŁSZYWOŚĆ, JAŚMINOWIEC WONNY, KRAJARKA, SKRZYPY, POKUSA, ZGNIŁY KOMPROMIS, PRZESTWORZE, KĘDZIERZAWKA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, NARYS POLIGONALNY, RYBONUKLEAZA, ESPERANTYDA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, PEDOFIL, MALTA, SKWAPLIWOŚĆ, ABLACJA, PADACZKA MIOKLONICZNA, ZATOR, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, BLOK ENERGETYCZNY, FUNK ART, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, WYGŁAD LODOWCOWY, TETRAPTYK, MAKABRYCZNOŚĆ, KAWKA, YGGDRASIL, GARNA, KOMUNALKA, BYSTROŚĆ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, TERYTORIUM POWIERNICZE, OGNISKO MUZYCZNE, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, LARWA, TELETECHNIKA, TROGLOKSEN, KOŃ KLADRUBSKI, ŚPIĄCZKA, SEKTOR PUBLICZNY, LEGWAN GŁUCHY, KOLEJKA METRA, OMEGA, NIEWYRAZISTOŚĆ, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PĘD, WCINKA, FOTOALBUM, AUTOBUS SZYNOWY, SMOLUCH, CYMBAŁY, TOALETA, CYNADRY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, CHEDDAR, PSYCHIATRIA KLINICZNA, CMENTARZ GRZEBALNY, DZIURAWKA, KWASIELEC, EV, POPRAWA, ZMARTWIENIE, TRANSKRYPCJA, APORT, BUKAT, KANADYJKA, SINOLOGIA, KONSERWIARNIA, PROMIENNOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, ODNÓŻA, NIEKAPEK, OCZKO, CZARNA SOTNIA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, FONDUE SEROWE, NAKAZ, LALKA, CZAS PÓŁTRWANIA, LEŚNY DZIADEK, MIKROMIKRON, SABATARIANIN, FIRANKA, ŻÓŁTLICZKA, METODOLOGIA NAUK, DACH HEŁMOWY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, EKONOMIA NORMATYWNA, HERMA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, TYNKTURA, DEOKSYCYTYDYNA, LAWENDA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ZACHWALACZ, RÓG, WIEŚ PLACOWA, CHOROBA FORESTIERA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ANGIOTENSYNA, WINIARZ, PARAFRAZA, MOKROŚĆ, DEATH METAL, ZANIECZYSZCZENIE, DOŚWIADCZENIE, FACHURA, ?KOD ALFANUMERYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEODZOWNOŚĆ to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 12 lit.)
NIEZBĘDNOŚĆ to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEODZOWNOŚĆ
to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 12 lit.).
NIEZBĘDNOŚĆ
to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (na 11 lit.).

Oprócz TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - TO, CO JEST POTRZEBNE, COŚ, CO CHCE SIĘ MIEĆ LUB CO CHCE SIĘ ZROBIĆ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast