PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULA to:

przednia lub tylna część siodła wygięta do góry (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KULA

KULA to:

bryła geometryczna w kształcie kuli (na 4 lit.)KULA to:

sprzęt sportowy w kształcie kuli, używany w dyscyplinie pchnięcia kulą (na 4 lit.)KULA to:

kształt bryły, mającej środek równo oddalony od obrzegów tej bryły (na 4 lit.)KULA to:

nabój wystrzeliwany z broni palnej (na 4 lit.)KULA to:

sprzęt rehabilitacyjny, służący do podpierania się podczas chodzenia (na 4 lit.)KULA to:

przedmiot o kształcie kulistym (na 4 lit.)KULA to:

akwarium w kształcie kuli (na 4 lit.)KULA to:

figura herbowa w kształcie wypełnionego w środku koła (na 4 lit.)KULA to:

pocisk broni palnej ręcznej i dział (na 4 lit.)KULA to:

... ziemska (na 4 lit.)KULA to:

armatnia lub śniegowa (na 4 lit.)KULA to:

leci ze świstem (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.271

MARZANA FARBIARSKA, SUBLIMATOR, SROGOŚĆ, MNOŻENIE MACIERZY, KORDYLINA, TAJNE KOMPLETY, ARENDARZ, DUMPING, BLOK RYSUNKOWY, STEROWNIK URZĄDZENIA, BIAŁA ŚMIERĆ, SZCZĘKOWIEC, STOPIEŃ, WARIACJE, FIRANKA, KAZBA, MUZYK, ĆWIERĆTUSZA, URSZULA, FEERIA, SSAK, ANEMIA APLASTYCZNA, OKRĘT SZPITALNY, ROD, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SAMOISTNOŚĆ, LIBELA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, GALAKTOLIPID, OBROŻA, GALERIA, NAKIEROWANIE SIĘ, BAZIA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, ŻAGIEL SKOŚNY, DOŁEK, PAS, TERCJA, GARMAŻERNIA, ZNACHOR, ISLANDZKOŚĆ, AŁTAJ, ZATOR, WARKOCZ, GLIKOLIPID, ZGRZEWKA, OPIS, SZKLISTKA, METAL NIEŻELAZNY, MALUCH, POCHMIEL, DZATAKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DYSPOZYTURA, OMYK, IMPLEMENTACJA, FORLANA, MUCHINA, ANALIZA, CEMENT, FLACHA, NAUKA MEDYCZNA, FIŃSKI, ANODA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, CYNK, LABIRYNT, ZABIEG KOSMETYCZNY, HORMON, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ASEKURANTKA, ORANT, OGRÓDEK, ANDY, OSTOJA, HACKAMORE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, DNO KWIATOWE, ANON, STOPA, WYRĘBA, CUDOTWÓR, SUROGATOR, TRINAKSODON, WYCHODŹSTWO, KAPSUŁA ZRZUTOWA, TRANSURAN, ŁABĘDZI ŚPIEW, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, IMPEDIMENTA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DRACHMA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, DZIEŁO ROGOWE, BAK, LEMIESZKA, TURECKOŚĆ, KONTROLA, GENDER, BANDOLIER, GRZECH POWSZEDNI, CHARAKTER, AHISTORYZM, KARABELA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ZGODNOŚĆ, CZÓŁNO, ODWROTNOŚĆ, ANDY, SZCZEĆ, FALSZKIL, STAN WOLNY, KACENJAMER, ZABYTEK NIERUCHOMY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MUNICYPIUM, DYSKRECJONALNOŚĆ, PASEK, KLERK, PUSTAK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KACZKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, STADIUM, TRANSWESTYTA, POMOC, FRATER, PRÓCHNO, RYBITWA OKOPCONA, PARÓWKA, ŚLIWA, WAHADŁO, FAZOWNIK, PAWANA, BILA, CUDZOŁOŻNICA, PODSTRONA, PRETEKSTA, SZPRING, SYGNAŁ, PODMIOT LOGICZNY, KONFEDERACJA KANADY, SOLNISKO, MIGDAŁ, PIERÓG, WIGOŃ, DŹWIGAR, PIERDOLENIE O SZOPENIE, OBRONA, ANTENA SATELITARNA, BRZOZA OJCOWSKA, WYWŁASZCZENIE, KRIOSFERA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, GNIAZDO NASIENNE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, GDERACTWO, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CENA MAKSYMALNA, KOLCZAKOWATE, PIĘTRO, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PRODUKT, WSPÓŁRZĄDCA, PODWÓJNOŚĆ, MONETYZACJA, JOGURCIK, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, GRUSZKA BOKSERSKA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, MUNDSZTUK, KANTOREK, KUDŁACZ, ZATOR, BALDACHIM, DZBANEK DO KAWY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, FLANELA, PRZEDZAMCZE, WISKACZA, BAN, BOGUMIŁ, TRANSPORTÓWKA, PODSTAWA, MORAWSKI, STYL ARCHITEKTONICZNY, NIEBO, PEDERASTKA, ELEMENT, ZAŁOŻENIE, CIMELIUM, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, NACJA, PŁACA ZASADNICZA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, RZEMYK, MASZT ANTENOWY, ALLEGRO, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, UDO, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BATON, KLERK, PUŁAP, PARA MINIMALNA, KOŁACZYK, ANTYBIOZA, RURA OGNIOWA, TARCZA, SUBEMITENT, REŻIM, SEKRECJA, GRAF PODSTAWOWY, TULEJA, BUDA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, GYMKHANA, KOLUMNA, ŹRENICA, KĘPKA, BRUKSELA, STANOWISKO, KATAFALK, KINDŻAŁ, ŚRÓDBRZUSZE, PĘTLA OCIEKOWA, JANE, TRESKA, KNEBEL, TELEGRAM, ROŚLINA OKOPOWA, TRZONEK, GŁUPEK, TROPIK, POMOC DROGOWA, DZIADOWINA, ŁAMANY DACH POLSKI, ORZECZENIE, DEKORTYKACJA, LUZAK, REKOLEKCJE, TERMOREGULATOR, MŁOT, DÓŁ PODKOLANOWY, SZTUBAK, WOLT, HULAKA, CEL, MORWIN, AMBASADOR, TECHNOKRATA, OFICER, TYRANIA, ROZWÓJ ZARODKOWY, PASIERB, TYŁEK, JERZY, ALPAGA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, PASTEL, BIEGUNKA, BRONA, ŁOŻYSKO, KONSOLA, SZCZOTECZKA, SERAJ, CYNGIEL, DYFERENCJACJA, GALARETA, ZATOPIONA DEPRESJA, TENISISTA STOŁOWY, GROT, SZEREG, NEURON CZUCIOWY, STYL, NIHILIZM, UJĘCIE, SPECJAŁ, DOROBEK, DODATEK MOTYWACYJNY, TORT, NARZĄD ŁZOWY, KŁOSEK, SPONDYLOSOMA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, TRAGEDIA, COLA, KOLUMNA, DEMENTI, WŁAŚCIWOŚĆ, MAKINTOSZ, OCHRONA ŚRODOWISKA, ?ETERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KULA przednia lub tylna część siodła wygięta do góry (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULA
przednia lub tylna część siodła wygięta do góry (na 4 lit.).

Oprócz PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PRZEDNIA LUB TYLNA CZĘŚĆ SIODŁA WYGIĘTA DO GÓRY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x