POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUMPING to:

polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.305

BOCZNICA KOLEJOWA, RESTYTUCJA GATUNKU, LICHWA, BABULA, ZASUWNICA, OTĘPIENIE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, PARTNERKA, GERYLASI, PASSEPIED, BER, MASZKARON, ANTEPEDIUM, SKALA, PRZEWAGA, SZALKA, PRZECHOWALNICTWO, GRUSZKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, WIDMO SYGNAŁU, ADRES FIZYCZNY, AGREGAT, IWAN, ASYSTA, JUMPSALING, PERŁA, BEKA, CIS POSPOLITY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, DESKA ŚNIEŻNA, BOGACTWO, SAŁATA, SAMOCHODZIARZ, PORCJA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, BUDOWLA OBRONNA, EUROREALIZM, WIATROWNICA, ZŁOTA KLATKA, MAJORAT, SZUM, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, DROGA, KOLUMBARIUM, TORTILLA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, DZIEŁO SZTUKI, JAZDA FIGUROWA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, POLEPA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, PATROLOWIEC, MALUCH, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, CHUDOŚĆ, MINIATURA FORTEPIANOWA, WIDZENIE BARWNE, WYSYP, POWSZECHNOŚĆ, NEKTAR, SAKWA, PRESJA PŁACOWA, UCHWAŁA, ROWER, ŻAGIEW, PACYFIKAŁ, LODOWIEC GRUZOWY, APLA, OKRES PÓŁTRWANIA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ZŁOCIENICE, UCHWYT, PRZESTRZEŃ, HYDROBUS, PORTRET, WESTA, RECEPTARIUSZ, KOLANO, ARYBALLOS, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, OPAŁ, TRANSPOZYCJA, PROSTA POTĘGOWA, ROZBRATEL, BAWOLE OKO, KŁAK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GENETYKA POPULACYJNA, WIESZAK, SIMON, OKRES, BARKAS, AGNOZJA WZROKOWA, PODSADKA, TYP, WYKOPALISKA, PRZEMOC, UTARG CAŁKOWITY, IRLANDZKOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, UDAWACZKA, DYSTRYKT, ŁOPATACZ, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, KAPITANA, KURWIARZ, STRZAŁKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PICA, BASZŁYK, KOREK, KOMPOTIERA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PULPA, BROŃ NUKLEARNA, KRĄG, AWANTURA, EPONIM, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, MATURKA, FILM ANTYWOJENNY, DRUT, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KOŁOWANIE, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, IMPEDYMENTA, AKACJA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, IMIONISKO, TERMINAL, JON CENTRALNY, EMISJA, WITACZ, PHISHING, TURNIA, JESIOTROWATE, KEYBORD, KOSARZ, HEL, PARASYGMATYZM, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CZTEROKROTNOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, RODZAJ LITERACKI, ALARM POŻAROWY, OSIEMNASTY, PLENNOŚĆ, UCIECZKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BODZIEC WARUNKOWY, PLUS, STARZENIE MORALNE, PRZEKLĘTNIK, MÜSLI, SKŁADAK, REELABORACJA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, MODEL, GROWL, DUCHOWY PRZYWÓDCA, TEKA, INTRUZJA, ADWENTYSTA, POCHODNA FORMALNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, CZYŚCIOSZKA, KEM, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, WIĄZADŁO, RACA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, KOSTKA BRUKOWA, SITKO, POLITYKA, FULAR, BIG BAND, KOMBINATORYKA STOSOWANA, MAMMOLOGIA, LOJALISTA, ZAMEK, TERAPIA ODRUCHOWA, PIĘTA ACHILLESA, BLOKADA, MAŁOWODZIE, WYSEPKA, KRAN, DOROBKOWICZ, ÓSEMKA, DYPTYCH, BAJADERKA, HAMULEC, REMITENT, POJAZD KOLEJOWY, WYKŁADOWCA, ATOL, FLIGELADIUTANT, WYZIEW, PRZEWRÓSŁO, INSTYTUCJA PRAWNA, MARS, DOKŁADNOŚĆ, KOK, POMNIK, OLIWA Z OLIWEK, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PEWNIAK, KOSZYKÓWKA ULICZNA, RZUT WOLNY, WYCIERACZKA, EKSPRES, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KARKAS, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, PREPAID, KNYSZ, INOKULACJA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ZAPRAWA, ALPAKA, NOSZE, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RYNKA, ORGAN, KARBROMAL, POLE, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, KOBYŁA, NAKRĘTKA, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRAWNICTWO, ROMANTYZM, MARSZ, ASOCJACJA, GŁOSKA, KIWI, OBROŃCZYNI, SYLWETKA, DYSKRETKA, KARTA WIZYTOWA, RÓWNONOGI, ANEMIA APLASTYCZNA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ŁUK, SZNAPS, METAL, KRET, DERMOKOSMETYK, POSZKODOWANY, WŁOSKOŚĆ, KITAJ, GADŻECIARSTWO, OSŁONKA, AMFITEATR, LEKKOZBROJNY, WAPORYZACJA, SŁOWACKI, WIAROŁOMSTWO, SZKLIWO, DZIELENIE RYZYKA, LINIA SPEKTRALNA, GAZ BOJOWY, WASZA WYSOKOŚĆ, HACJENDER, PRODUCENT, BECZUŁKOWCE, ROBOTY PRZYMUSOWE, SOLO, WULKAN TARCZOWY, DROGA KONIECZNA, PODPINKA, ROZSTĘP, JOGURT, BYTOWNIT, ESKORTA, DWORAK, GUZIK, TROPIK, ALFABET PUNKTOWY, MIŁOŚĆ, FLASZOWIEC, BOSS, PŁOMYK, FUGA, DEZYNFEKCJA, HEJT, BORYS, GÓGLE, ORGANIZM, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, MIĘTÓWKA, GORGONZOLA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PÓLKO, FORT, PRĄD, FAKT, AKINEZJA, ?WYROBISKO GÓRNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUMPING polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUMPING
polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia (na 7 lit.).

Oprócz POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POLITYKA POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ZA GRANICĘ PO CENACH NIŻSZYCH NIŻ NA RYNKU KRAJOWYM LUB PO CENACH NIŻSZYCH OD KOSZTÓW ICH WYTWORZENIA. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x