REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYP DZIKI to:

reprezentatywna, zdrowa forma organizmu, szczepu, genu, genotypu lub fenotypu - taka, jaka po raz pierwszy została zaobserwowana w naturze (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.904

DANE SENSYTYWNE, SZALONA GŁOWA, FOTEL KLUBOWY, ZATOKI, BURDA, TECHNIKA GRAFICZNA, POSTERUNEK, CZARNA DZIURA, ROSYJSKOŚĆ, GORĄCA KREW, SALAMI, ANITA, KOŃ TROJAŃSKI, METODA KASOWA, NUŻENIEC LUDZKI, TUŁACZ, WERANDA, DEKORTYKACJA, SAŁATA CZERWONA KARBOWANA, SKAŁKA, SIŁA WYŻSZA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ZROŚLAK, BIUSTONOSZ, GLIZA, FALA, GLAZURA, ŚLEPY NABÓJ, BRZOZA OJCOWSKA, OSIEMNASTKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, ZNAK, KOMPOTIERKA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, STAN POSIADANIA, HEGEMON, SOŁTYSOSTWO, PACJENT URAZOWY, NAPPA, MATRYCA STRUKTURALNA, ZASÓB, PEGMATYT, NIBYPESTKOWIEC, NAKŁAD INWESTYCYJNY, GRZECHOTKA, STROIK, EMFAZA, MOL, SEKWENCJA KODUJĄCA, WYDATKI, CAMPUS, PIERWOTEK, PRZYTULANKA, PRZENOSKA, INTERWAŁ, TABLETKA, ROLA, WRAŻLIWOŚĆ, MELUZYNA, EKLER, UPGRADE, BULION, SIKAWKA, STOŻEK, PIERWSZOŚĆ, SPIERDOLINA, ANTENA TUBOWA, SKON, LIZ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PIELGRZYM, NAGIEL, KREACJONIZM, SKWARKI, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, SUKCESIK, KONWERTER, PODKARZEŁ, BODZIEC, KOREK, ANAMORFOZA, UDRĘCZENIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZWORKA, WŁOSKOWATOŚĆ, TASIEMIEC, ODPŁYW, TESSERA, SZTYCH, RDZA, DIATRYBA, ŁEBEK, ŚRODOWISKO, KIRPAN, ŻÓŁWIE, MEGAFON, ISLANDZKOŚĆ, GLORIA, WÓZKOWY, WINIAN, GIMNASTYKA MÓZGU, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, KORDONEK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LEONOW, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PRZYCZÓŁEK, INWAZJA, CYWILKI, TERAPIA REINKARNACYJNA, RASOWOŚĆ, KURACJA WSTRZĄSOWA, DOMENA PUBLICZNA, WIWAT, PRZEKŁADNIA, ORATORIUM, PRZETACZANIE KRWI, NANSEN, OKRZEMKI, STYPENDIUM SOCJALNE, RAGLAN, MADONNA, WIBRYS, JAGLANKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WYZIEW, STAN NIETRZEŹWOŚCI, NARZĄD KRYTYCZNY, METAL, STAROIRLANDZKI, KANAŁ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ANATOL, KB, PYCHÓWKA, OLS, STRZELEC WYBOROWY, BRACHYCEFALIA, FOCH, SKIP, WARSZTAT, BARANEK, ŁAŃCUSZEK, TEOGONIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TONACJA, BERLACZ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, WAGONIK, KROPIELNICA, ZACIĘCIE, TWORZYWO SZTUCZNE, INWOLUCJA, HENRYK, BRYZOL, KONSULTANTKA, ZSZYWARKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PRZESTAWNIA, BANK DOMICYLOWY, LANDKNECHT, TESTOWANIE WZORCOWE, OBRONA, GŁOWNIA, TANK, ŻYŁA, GEN PLEJOTROPOWY, KLASTER REGIONALNY, ROZJAZD, SYNAPIZM, MIĘCZAK, KURDYBAN, MORENA CZOŁOWA, PAŁANKA, ŚCISŁOŚĆ, PASTERZ, AKWEN, KAMIEŃ NAGROBNY, KAPUSTA BIAŁA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, FIZJOPATOLOGIA, STANDARD EMISYJNY, KRATER WULKANICZNY, TRZYDZIESTY, PODKASTING, WORDNET, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SMERF, DOLINA V-KSZTAŁTNA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DOBRO POZYCJONALNE, OMER, LIST PASTERSKI, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, BARYCENTRUM, GLORIA, KAPISZON, TĘPOLISTKA, HEGEMON, DWUDZIESTY PIERWSZY, S/Y, POPIELEC, PROWINCJA, LIDER, EGZORTA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ZBROJA ŁUSKOWA, TABUIZACJA, ANGORA, PODPIS CYFROWY, BERNARD, ŁADOWNICA, GESTAGEN, TYP WIDMOWY, SIŁA PŁYWOWA, GAZOMETRIA, RYNKA, INSTYTUT, LOFIKS, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PLECIONKA, NIEWINNA KREW, OPŁATA MIEJSCOWA, SŁUGA BOŻA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BRANIE POD WŁOS, DOMINANTA, HUTNIK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, NOKAUT TECHNICZNY, OPASKA BRZEGOWA, MATURKA, RUBLÓWKA, WIERCIPIĘTKA, NAWIETRZNIK, BRUMBY, LOŻA, ANTYUTLENIACZ, SEKSTET, PŁUCZKA WIERTNICZA, POMYLENIEC, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, EMANACJA, AKRONIM, STRAWNOŚĆ, MANEŻ, AMFITEATR MORENOWY, PINGWINARIUM, KAMIEŃ OBRAZY, DAWCA NARZĄDÓW, KRYSZTAŁEK, BĘBEN, ORBITAL, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PRZEPLOTNIA, KONDOTIER, WĘGAR, POROZUMIENIE, DRĄŻEK SKRĘTNY, BATAGURY, CHOROBA UHLA, ŁACINNIK, GRANATNIK, MIEJSCE, MINUCJA, SERIA, RODNIK, INTERPRETACJA, PODZIEMIE, OBRZĘK GAZOWY, WSPARCIE, CZOSNEK, PANDANOWIEC, WIKSA, BABULA, PANTOFELNIK, OCELOT, CYNGIEL, KAZAMATA, REZEDA, UTAGAWA, BAŻANT, FRANCA, SAZAN, JAMRAJ, DROGA, PRZYSŁÓWEK, ÓSMY, KURZAWKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ANTYOKSYDANT, HALE, KWARTET, PIKA, JELITODYSZCZE, ELEMENT PIERWSZY, METODA REPREZENTATYWNA, FOSA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ?PEWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYP DZIKI reprezentatywna, zdrowa forma organizmu, szczepu, genu, genotypu lub fenotypu - taka, jaka po raz pierwszy została zaobserwowana w naturze (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYP DZIKI
reprezentatywna, zdrowa forma organizmu, szczepu, genu, genotypu lub fenotypu - taka, jaka po raz pierwszy została zaobserwowana w naturze (na 8 lit.).

Oprócz REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - REPREZENTATYWNA, ZDROWA FORMA ORGANIZMU, SZCZEPU, GENU, GENOTYPU LUB FENOTYPU - TAKA, JAKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA ZAOBSERWOWANA W NATURZE. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast