POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BYTOWNIT to:

pospolity minerał z gromady krzemianów, grupy plagioklazów, o białej, szarej lub żółtawej barwie, może być też bezbarwny, bywa stosowany w jubilerstwie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.413

ŻYWOPŁOT, BLESKOTKI, PARA 0, SINFONIA, JAMRAJ, GĄSIENICZKI, PELEKANIMIM, EKWILIBRYSTYKA, ŚCIANA, MAGNEZJA PALONA, PARTIA SZKOCKA, BRZEMIĘ, ANTENA MIKROPASKOWA, ETOS, BLINDAŻ, NORMALIZACJA, PYTANIE, LYCRA, KORDONEK, RAD, KREDKA, AKROBACJA LOTNICZA, PRZEDMIOT, CZARNY KARZEŁ, APLA, KALKA JĘZYKOWA, MINA, KARL, AWANTURA, CEMBROWINA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, STOSUNEK, LINA, KONFESJA, SEPTET, FARMA, AMPUTACJA, DOMINACJA, TERMOLUMINESCENCJA, WIELKOMORSZCZ GRUSZKONOŚNY, CIERŃ, CZYN, DYSPENSER, NABIEG KORZENIOWY, REZYDUUM, WYKONAWCA, SMOK, MARKA, USTĘP, POETA LAUREATUS, WYMAGANIA SYSTEMOWE, GAD, TINGEL, ŻAGIEW, DYSTYCH, JAN, GRA MMORPG, STAN, CUG, STEMPEL, MIŁOSZ, PERKALIK, SZEW, KLINIKA ODWYKOWA, BILBORD, KOPR, PRAWA MIEJSKIE, SY, AREA, BRYZOL, DEMONSTRACJA, NIEŚPIESZNOŚĆ, PODZIAŁ, GRUSZKA, PARKA, SKURCZ, GWAREK, IWA, BEANIA, ZAGRYWKA, ZATOPIONA DEPRESJA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PRZECIWIEŃSTWO, SER PODPUSZCZKOWY, SPOILER, RZUT WOLNY, KOMPLANACJA, PARÓWKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ELEW, PILOT, BUSPIRON, ALLEGRO, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, BIAŁE MIĘSO, MONOPARTYJNOŚĆ, FILIŻANKA, ATREZJA POCHWY, ROPOWICA KŁĘBU, STARTER, RETENCJA, ROLADA, LODOWIEC NORWESKI, SSAK, WIZYTÓWKA, NOWA KLASYCZNA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, GRAF PODSTAWOWY, ARCHIKONFRATERNIA, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, PAWIĄZ, PLOTER PŁASKI, RESTRYKCJA, BULL TERRIER, SŁUPISKO, BLOCZEK, NERWICA SPOŁECZNA, FIZJONOMIKA, NAGOŚĆ, LIST POETYCKI, CERAMIKA SZNUROWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ADAPTACJA, KURATOR, OCZOJEBKA, POWTÓRZENIE, ROTA, ANGIELSKOŚĆ, KIERAT, DOMINANTA, BEATA, WIBRACJA LABILNA, CZARNA LISTA, KOPERNIK, GOBITYTAN, WOJNA, TETRAETYLEK OŁOWIU, ŻAŁOBA, STRĄGA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, BABCIA CIOTECZNA, MIKROMETR, ISKIERNIK OCHRONNY, ANTYLOPA, DZIEDZICZNOŚĆ, INFUŁAT, GRECKI, ŻYŁKA, EKSPROPRIACJA, POŚWIĘCENIE, BIELSZCZANIN, PLATFORMA PROCESOROWA, CZWÓRKA, DZIEWCZYNIĄTKO, RAY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KOMISJA SELEKCYJNA, BAŃKA, PARASYGMATYZM, LEBIODA, PÓŁKA SKALNA, ANEMOSTAT, OBRONA, WAFEL, PACIORKOWIEC, REGNOZAUR, PŁAWKA, PLASTEREK, ROZDZIELCA, PODŁOWCZY, OSIEMDZIESIĄTKA, SCENARIUSZ, MARA, KANTATA, ONE-LINER, FAWORYT, TOALETA, LITERATKA, POMPA ODŚRODKOWA, PRZEWÓD, GUMIDRAGAN, BANDYTYZM, REDUKCJA, OBRAZOBURCA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KOMPOTIERKA, MAJĄTEK, PATRON, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ZAWIŁOŚĆ, SKUTEK PRAWNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ELKI, KOŁO, DRĄŻEK SKRĘTNY, ŁUPEK MARGLISTY, ZACIĘCIE, OKOLE, WĘGLÓWKA, KANAŁ PRZERZUTOWY, ZASTRZAŁ, OTWÓR, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, OBYWATEL, PROWINCJA, KABLOOPERATOR, POJAZD NIENORMATYWNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PACHOLĘ, CZYREŃ, BLENDA ANTYMONU, ELEKTROLIT, ZAZDROSTKA, UMOWA ADHEZYJNA, WILCZARZ IRLANDZKI, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ŻALE, BIAŁONÓŻKA, BARIERA, CENA DETALICZNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, OWOCNIK, ZGODNOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, PRZEWÓD RATUNKOWY, MODRASZEK ARION, GLORYFIKATOR, TĘSKNOTA, APANAŻ, WILAMOWIANIN, WIELKI PORZĄDEK, GLORIETA, SZATA, NEBULIZACJA, JEDWABNICA, MALAWIZAUR, AZOTYN IZOAMYLU, SZLAUF, GENDER, ZIEMIA NICZYJA, MŁAKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, KOBYŁA, SPIS, HETEROATOM, KRZYŻYK, KRATER UDERZENIOWY, BEJCA, MRÓWKA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KONIUNKCJA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SZPILECZKA, REJESTR, CHARAKTER, UMOWA, MISTERIUM, FUGA, WSPORNIK, ALDO, TINA, GAPA, ŁAKNIENIE SPACZONE, BURGER, PŁOMYK, KANOE, DRUHNA, STARONORDYJSKI, CIĄGNIK, SZTUCIEC, POZYCJA, KRĄGŁOŚĆ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, EKSLIBRIS, FILM ANIMOWANY, RUSIŃSKI, TABULA RASA, PRÓBA NUKLEARNA, NOŻYK, STYLISTKA, POKRZYWA, ZERÓWKA, GŁOWICA BOJOWA, HERETYK, TREND ROZWOJOWY, SĄD POLOWY, LEVEL, KOŁECZEK, IMITATOR, SĘDZIA, SALA, DWUDZIESTY TRZECI, NIEBO, TERRINA, LUDOBÓJSTWO, PAŃSTWO, MACKI, ?BŁYSZCZ ANTYMONU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BYTOWNIT pospolity minerał z gromady krzemianów, grupy plagioklazów, o białej, szarej lub żółtawej barwie, może być też bezbarwny, bywa stosowany w jubilerstwie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BYTOWNIT
pospolity minerał z gromady krzemianów, grupy plagioklazów, o białej, szarej lub żółtawej barwie, może być też bezbarwny, bywa stosowany w jubilerstwie (na 8 lit.).

Oprócz POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POSPOLITY MINERAŁ Z GROMADY KRZEMIANÓW, GRUPY PLAGIOKLAZÓW, O BIAŁEJ, SZAREJ LUB ŻÓŁTAWEJ BARWIE, MOŻE BYĆ TEŻ BEZBARWNY, BYWA STOSOWANY W JUBILERSTWIE. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x