OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODMIOT to:

osoba lub instytucja w terminologii prawniczej lub ekonomicznej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODMIOT

PODMIOT to:

osoba, która w czymś uczestniczy, czegoś doświadcza (na 7 lit.)PODMIOT to:

część zdania, która pozostaje w związku głównym z orzeczeniem (na 7 lit.)PODMIOT to:

byt poznający (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.738

MOCHWIAN, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DOLARÓWKA, KUBEK, MINIATURA, ROZGAŁĘZIACZ, KONTROLA DOSTĘPU, KOD DWÓJKOWY, KOZIARZ, ABNEGATKA, REDA, OSOBA BOSKA, WSPOMINKI, GŁUPEK, POZIOMNICA, INKUBATOR, MADISON, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WYPALANKA, KARYKATURALNOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, CANZONETTA, LITERATKA, DYWESTYCJA, ALIENISTA, HANTABA, WYBRANKA, WIERZBINA, KRÓLIK FLORYDZKI, PRODUCENT, DOROBEK, WIEŻA SZYBOWA, SZMUGLER, STAN POSIADANIA, REWELATOR, BEATA, ŻUŻLOBETON, PISARZ, NAROCZNIK, KRWIŚCIĄG, ULGA REMONTOWA, ŚMIAŁOŚĆ, DŻINS, WINIARZ, HALOGENEK ALKILOWY, MAH JONG, FILOKAKTUS, KARTAN, PRZYKRYWKA, FACSIMILE, SZCZODRZENIEC, MILANEZ, RESTYTUCJA GATUNKU, PERŁA, OPŁATA MIEJSCOWA, ZIOM, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SPRZĘT MECHANICZNY, KOMIN PŁACOWY, CHŁODNIK, REKOLEKCJE, ANTENA, PANI, GAŁĘZIAK, NEKTAR, PLATFUS, RURKA INTUBACYJNA, PTASZĘ, SAMODZIERŻAWCA, OFENSYWA, GUMA, MARTWY, OGNISKO, RZECZNIK, ROGI, SYMPOZJON, PŁUCZKA, JANÓW, SPARRING, ŚWIECA, PROCES FIZYCZNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, MIEJSCE, PŁOZA, SER, AKCJONARIUSZ, MORDENT, KUPON, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, LEJ KRASOWY, KOLEJ LINOWA, CZYREŃ, ŁĄCZNIK, WŚCIBSKOŚĆ, ALFABET MUZYCZNY, PODSTAWA, SZARA EMINENCJA, NIEOSTROŚĆ, LEŃ, MADAME, LATARNIA UMARŁYCH, JARZENIÓWKA, WSPÓŁPRACOWNIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, WIEŚ, MODUŁ MIESZKALNY, LAMA, SPRZĘCIOR, MAKATA, ABERRACJA, SKAŁA OSADOWA, OŁADKA, KOLEBKA, SKRZELOTCHAWKI, INSTRUMENT MECHANICZNY, DEMIURG, DESEREK, GRZYBICA, KRET, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, CYNK, EDUKATOR, FLOTA, IMPLEMENTACJA, CZOŁÓWKA, ATRYBUCJA, ROZBRATEL, SKRYBA, KALATOS, KOMPLEKS, IMMUNOSUPRESOR, PARAWANING, ODKUPICIEL, SIEĆ, PIESZCZOCH, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ŚCIANA, STENOGRAF, GUMA, LOGIK, BAT, TREPANG, BEK, KOSMYK, ZIMÓWKA, JĘZYK URZĘDOWY, SPIKER, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, LEŻA, SELSYN, BIORCA CEN, WOJSKO FEDERALNE, KOLET, KRYSTALIZACJA, ŻYCIODAWCA, WYCIĄG TALERZYKOWY, GAZYFIKACJA, ORGANDYNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, RÓŻA BAZALTOWA, SUPRAPORTA, KORPUS, KAWLATA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, NIEMOŻNOŚĆ, HIPERWENTYLACJA, BATERIA AKUMULATOROWA, PIÓRKO, KOMANDOR, REZERWA, OLEJARSTWO, MŁOTECZEK, PRZESTĘPCA, GRECKOŚĆ, GALANTYNA, ŻURAWIK, WAPIEŃ MUSZLOWY, PARODIA, DOPPELGANGER, ORBITA PARKINGOWA, PATOGENNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SYR, DYSONANS, KOCIOŁ FLUIDALNY, BRZEMIĘ, POWĄTPIEWANIE, ANEKSJA, UKONTENTOWANIE, KULT SOLARNY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, LINUKSIARA, ŁANIA, WRÓŻBIARZ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, OSTEOTOMIA, PASOŻYT, MUŁ, ZATOPIONA DEPRESJA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, GNÓJ, BIZA, TEATR, SKROMNOŚĆ, UDAR MÓZGOWY, OSTENTACYJNOŚĆ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, FAGOCYTOZA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PUSTOGŁÓW, WIDOWNIA, FALKA, NISKOROSŁOŚĆ, PARSZYWA OWCA, TRIDUUM, SEJSMOGRAM, HACJENDA, ŚLEPE WROTA, SOK, NAGOLENNIK, STAUROPIGIA, KURIER, SKRAJNOŚĆ, KWAS LINOLENOWY, SINGEL, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ZIEMNIACZEK, ZESPÓŁ, DWORAK, MEMORIAŁ, MORESKA, LINIA, WYCHODZTWO, TERMOLOKATOR, SPORRAN, NAPAŚĆ, TRANSPORT AKTYWNY, SEGMENTACJA, OSA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, TRAWA PASTEWNA, PLASTYKA, MIASTO STAROŻYTNE, METYLOTROFIA, PASKUDA, MANAGER, SONIFIKACJA, ADALINA, WCISTEK, TWARDZIAK, HOLK, STEROWNIK, DEMOTYWATOR, POPRAWKA, HARCERZYK, BELA, OMEGA, WŁÓKNO, PSEUDOARTYSTA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PANTOGRAF, FIGURA, DOMEK DLA LALEK, TUMBA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BBS, OPAŁ, JALAPENO, ZŁOŻE, KTOŚ, KANAŁ LATERALNY, DZIECINKA, KAROTENOID, OKTET, RADCA, DZIANINA, INSEKT, SMOLT, OŚCIEŻE, WOLNY RODNIK, HYBRYDALNOŚĆ, CZARNA KSIĘGA, PRZYLŻEŃCE, PANIKA BANKOWA, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, TOWARZYSZ NIEDOLI, LAK, HANDEL NARĘCZNY, TEATROMAN, CIĄG, SKUNKS, SYMPOZJON, POLISYNDETON, DIAGNOSTA, RÓG, AKATALEKSA, ?TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODMIOT osoba lub instytucja w terminologii prawniczej lub ekonomicznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODMIOT
osoba lub instytucja w terminologii prawniczej lub ekonomicznej (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OSOBA LUB INSTYTUCJA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ LUB EKONOMICZNEJ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x