Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DOZOROWIEC, MAŁY OKRĘT WOJENNY LUB PRZEROBIONY STATEK CYWILNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PATROLOWANIE WÓD PRZYBRZEŻNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT DOZOROWY to:

dozorowiec, mały okręt wojenny lub przerobiony statek cywilny, którego zadaniem jest patrolowanie wód przybrzeżnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOZOROWIEC, MAŁY OKRĘT WOJENNY LUB PRZEROBIONY STATEK CYWILNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PATROLOWANIE WÓD PRZYBRZEŻNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.770

CHEDDAR, POKOJOWOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PIRAMIDKA, NERWICA SPOŁECZNA, TOCZKOWCE, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, DELFIN MAŁY, MIECZ UCHYLNY, WIEŻA SZYBOWA, KORD, ŁZAWNIK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, FUTRO, CHOROBA ZASADOWA, SHAMISEN, PŁOW, MARCHWIANE RĘCE, ZASTAWKA, NABIERACZ, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, PRZENOSKA, CZERWIENIDŁO, RIKSZARZ, MAGOT, GARDEROBA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOZIA NÓŻKA, HOLOWNIK, FATALIZM, CHRAPY, LAS ŁĘGOWY, ZBIORNIK, AEROFON, SCREENSHOT, RÓŻA BARYTOWA, EMPIREUM, FILTR, CHEMIKALIOWIEC, WSZETECZNOŚĆ, STATEK PORTOWY, PANEL ADMINISTRACYJNY, PLANETA OCEANICZNA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, KAPSLA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MEZOTERAPIA, SZYLKRET, DIERA, KORUPCJA, HURTNICA WSTYDLIWA, NARZECZONY, PRACOWNIK NAUKOWY, BRZDĄC, DZBANEK, AWIONETKA, ŻART, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, KREDYT STRACONY, ŚRUBOWIEC, PROFESOREK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ODRĘBNOŚĆ, SITO, CIĄGI, JEDYNKA, WYSZUKIWARKA, GĘBA, NEKROPOLIA, KOSTKA BRUKOWA, PIEC DYMARSKI, SALEP, LIBERIA, ZAGADKA, BAZAROWICZ, WYROSTEK BARKOWY, PANNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ABANDON, PARAFARMACEUTYK, JEDEN, PISMO MUZYCZNE, NĘCISKO, WŁADZUCHNA, ERPEG, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MOŻDŻEŃ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WCISTEK, KAPUŚNIAK, PROEPIDEMICZKA, ŁUPEK HUMUSOWY, TURANOWIE, RĘKAWICA, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, SCYT, ARGUMENT, MATERIAŁ SKALNY, TEOGONIA, WĘŻOWNIK, TASIEMIEC, ESENCJA, ODTWÓRSTWO, WICI, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, GRAD, WĘDKA, SERW, SYMETRIA, HIEROGLIFY, ŚLEDŹ, PONCZ, SPLUWACZKA, MATECZNIK, SZYNA, ABERRACJA, PRACA, MADREPORA, LAMPA, MIMEZJA, DOBRO PRYWATNE, LEWICOWOŚĆ, PCHACZ, WATA, OPALENIZNA, PRZEZIERNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, JĘZYCZNIK, URANOWIEC, LEKTURKA, LICZBA, HARCAP, MUR, NARYS FORTYFIKACYJNY, BAZA TRANSPORTOWA, KUTER, MARKGRAF, KÓŁKORODEK, CZERNICA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ULEMOZAUR, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, KRUSZNICA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, KET, EPIKA, AMBASADOR, PUBLIKA, DURNOWATOŚĆ, FILAR PRZYPOROWY, POSEŁ NIEZRZESZONY, DZWONECZNIK WONNY, BLENDA SMOLISTA, PAMIĘĆ, GANC EGAL, TRUCHŁO, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TELEGRAF CHAPPE'A, RACJONAŁ, KUGLARZ, RÓW, DYFERENCJA, ŚLUB CYWILNY, ŚNIEG, TAŚMA, ANTYFONA, FIRCYK, ŁÓDŹ LATAJĄCA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, TAJSTRA, NOTOWANIA, ADIANTUM KLINOWATE, ROZPADLINA, KOŃ TRAKEŃSKI, NEKROMANCJA, BISEKSUALISTA, BIAŁE MIĘSO, ŁOWCA GŁÓW, KLON, MAJĄTEK OSOBISTY, ASCEZA, LOT GODOWY, PROTEST SONG, ŁADNA HISTORIA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, OBRUSEK, PRÓBNIK, MAJDAN, JEDNOŻEŃSTWO, KONEW, DIORAMA, BIOSFERA, DYWESTYCJA, KATAMARAN, DELEGACJA, BIEDNY, HARTOWNOŚĆ, BAZYLIA, NAZWA KODOWA, DIVA, SZPILKA, CYKL FIGURALNY, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, BOMBA, PUDDING, GOFR, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TRUFLA, OPERACJA, NARÓW, DICYNODON, BULION, CZARKA, REPUTACJA, SPOILER, PLAKAT, ROZSADNIK, SZNUR, WAHADŁO SEKUNDOWE, TYNKTURA, BERET, CECHA, OBOZOWISKO, PRZEKRÓJ, POTRÓJNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, WAPIEŃ MUSZLOWY, FACHOWOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, USŁUGI SPOŁECZNE, PODYPLOMÓWKA, PRYWATNOŚĆ, TYŁÓWKA, KITAJ, UPRZĄŻ, LAWA PODUSZKOWA, KABOTAŻ MAŁY, SZNUR, MINOGOWATE, STAROWINA, WĄTŁOŚĆ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, CHROPAWOŚĆ, CHIŃSKI, ANTYCYPACJA, NADŻERKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, POKREWNA DUSZA, GICZ, RACJA, IMMUNOSUPRESJA, HULAJDUSZA, SZTUKA ZIEMI, POLE ELEKTRYCZNE, TRAMWAJ, DYFUZOR, AKCJA, EMBLEMAT, SŁUPEK, PĘCHERZYK, PASKUDA, KWARTET, ISKRA, ELASTYK, PŁYWAK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, DZIERŻAWCZOŚĆ, STROICZKOWE, NISKOROSŁOŚĆ, GLAZURA, ZAPIS, SSAK ŁOŻYSKOWY, FUGA, DZIESIĄTKA, CIAPKAPUSTA, DWÓJNIK, FROTKA, PROTEGOWANY, KOZŁEK LEKARSKI, KARA ŁĄCZNA, WYŚCIGI, DOLNOPŁAT, DŻUNGLA, UBAW, SPÓD, KYNOTERAPIA, ALKIERZ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, MKLIK, NOCEK KOSMATY, NANSUK, BURZYK MAŁY, SUPERNOWA TYPU IB, ZAPŁADNIACZ, KRZEW RYCYNOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dozorowiec, mały okręt wojenny lub przerobiony statek cywilny, którego zadaniem jest patrolowanie wód przybrzeżnych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOZOROWIEC, MAŁY OKRĘT WOJENNY LUB PRZEROBIONY STATEK CYWILNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PATROLOWANIE WÓD PRZYBRZEŻNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
okręt dozorowy, dozorowiec, mały okręt wojenny lub przerobiony statek cywilny, którego zadaniem jest patrolowanie wód przybrzeżnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT DOZOROWY
dozorowiec, mały okręt wojenny lub przerobiony statek cywilny, którego zadaniem jest patrolowanie wód przybrzeżnych (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x