DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLADER to:

deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 7 lit.)ODRZYNEK to:

deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 8 lit.)OPOŁEK to:

deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.)OSZAST to:

deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.368

CZERWONE CIAŁKO KRWI, PAPRYKARZ, KLĘKANY, ATRAPA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, RAK SZLACHETNY, PODŁOTA, ROCZNIKARZ, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PANŚWINIZM, SAMODZIERŻCA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, REGUŁA MINIMAKSU, ZMIANA, REFLUKS, EPOPEJA HEROICZNA, SKALA RANKINE'A, CHWOŚCIK BURAKOWY, BLISTR, HERMETYCZNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, NADAWCA, BŁĘDNIK KOSTNY, NIEUSTANNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, OKOLICZNIK, KOIMEK BEZŁODYGOWY, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, DESKA, AEROZOL, ZŁOTA KLATKA, MGŁA WYKŁADNICZA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, ADWOKAT DIABŁA, NIEJAWNOŚĆ, STRUKTURALISTKA, BULWA PĘDOWA, PRZESTĘPNOŚĆ, DEFICYT, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PRZYBYSZKA, SOWIZDRZALSTWO, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, BRODAWKA PŁASKA, CYRKOWIEC, TOWAR AKCYZOWY, TANCERKA, POPRZEWRACANIE, WSTĘŻNIAKI, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, POTENTAT, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, PLANISFERA, CIUĆMA, ŁASKA, ZASŁUŻONY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ROZPRAWKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ANTYDEPRESANT, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, SWAP PROCENTOWY, WODA, WIMBLEDON, OHYDZTWO, KOKS ODLEWNICZY, GRA CYLINDRYCZNA, PŁONINA, KLATKA BŁAZNÓW, PIGUŁKA GWAŁTU, EKSTREM, RELACJA PEŁNA, ODPOWIEDNIOŚĆ, CZERPARKA, NOŚNIK, RYSOWNICA, ŚRODEK MASY, MIKROPRĄD, WYDAJNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CHWALCA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, METAL, ZADZIORNOŚĆ, ZAPYCHACZ, ILUSTRACYJNOŚĆ, PLASTYKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, SKRÓT SYLABOWY, SPÓDNICZKA, APOKRYFICZNOŚĆ, MEGAPOZYTYW, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ŚMIERDZIUCHA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, NIEZAMOŻNOŚĆ, ZWIĄZKOWIEC, GEOMETRIA PŁASKA, KACZKA CZERNICA, KUCHNIA, TREP, KONOTACJA, MORDERCA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, KARZEŁ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, HARCOWNIK, BRACHYCEFALIA, RONNE, WIDELEC, ŻOŁĘDNICA, WŁADCA ABSOLUTNY, PLURALISTA, SUBSKRYBENT, INTEGRACJA POZIOMA, MATERIA, ENERGIA, RYBY WĘDROWNE, ZAWRÓT, DZIECINNA IGRASZKA, FRYZ, REPUBLIKA, LODÓWKA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ROZMODLENIE, NIEAKTUALNOŚĆ, OSŁABIACZ PODRZUTU, LOT GODOWY, PODLEW, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, OBUDOWA, NIEAKTUALNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, LEMUR WARI, WSPÓŁUCZENNICA, ZESPOLENIE, OGNIWO GAZOWE, BEZŁAD FRIEDREICHA, FINEZYJNOŚĆ, KWASOTA, RODZAJ GRAMATYCZNY, WARSZTAT STRATEGICZNY, SZCZUR ŚNIADY, DOBRODZIEJKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, TOŻSAMOŚĆ, WELWET, POWIERNIK, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ROZBITEK, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, RZECZOWNIK, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SIKSA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KONSTYTUCJA, KORYTO RZEKI, ZWIERZĘ, PREFEKTURA MIEJSKA, LEWICOWOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, STAŁA, NAUKI O ZIEMI, KORAL MADREPOROWY, OPIESZALSTWO, SILNIK PRZELOTOWY, TOMIZM, WYWRÓT, NÓŻ POD GARDŁEM, GŁOŚNIK OTWARTY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, OSTROŚĆ, SZTORMLINA, AFERZYSTKA, WYSTAWCA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BARWA NALECIAŁA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, RYSUNEK, RYCINA, PCHEŁKI, NEWRALGICZNOŚĆ, NAZWA ZWYCZAJOWA, PITU PITU, WYBUCHOWA ATMOSFERA, MAKABRYCZNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, PLEŚNIAK, LEKTOR, STRZECHWOWCE, KOŃ WIELKOPOLSKI, DOMEK, OLFAKTOMETRIA, ŁAMANA, ŻERDNIK, UPŁYWNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICA, TROLLING, CENZURA, DESPOCJA, DYSPLAZJA NEREK, POZDROWIENIE, ANTYKWA, ŚWIETLÓWKA, ZACNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, WIGONIA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, CUGI, KREOLKA, SINGEL, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, OSZCZĘDNOŚĆ, STEROLOTKA, STRAŻNIK MIEJSKI, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PASJONISTA, ABAK, KOLEŻEŃSKOŚĆ, ZBRODNIA, PATRON, PIĘĆSETKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ŁABĘDZIA SZYJA, STYGOKSEN, OKOLICZNIK CELU, ATMORADIOGRAF, OBYCZAJNOŚĆ, PRZEKAZICIEL, ASTROGRAFIA, TAPETA, NORMATYWISTA, BRZEMIĘ, WŁAŚCIWOŚĆ, GŁODOMÓR, CHEERLEADERKA, GADATLIWOŚĆ, PROKURATOR, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KURATOR, WOSKOWATOŚĆ, TRYNITARYZM, GŁUSZYCA, CYJANEK, NÓWKA NIEŚMIGANKA, RATING, JARZĄB GRECKI, SZTUKA ZIEMI, PALENISKO RETORTOWE, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, KOMORA CIŚNIENIOWA, POCISK NADKALIBROWY, FORMA LINIOWA, AKT MOWY, PISMO OKÓLNE, WIDŁOZĘBOWCE, BEZBOLESNOŚĆ, BRAT POLSKI, PRYMITYWNOŚĆ, LINIA BOCZNA, LIDO, CHIŃSKOŚĆ, TOWARZYSZ BRONI, SZESNASTKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, NUMER, UKŁAD LOGICZNY, ASYSTENTKA, CHALKOGRAFIA, HOBBISTA, WIATRACZEK, MIĘDLICA, WSPORNIK, CYSTOSTOMIA, KOLORÓWKA, ŚWIĘTA, POLISA POSAGOWA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, KOLAMINA, PILA, BIDAKA, URODYNAMIKA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, UROJENIE KSOBNE, TOALETA, ?NAWALANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBLADER deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 7 lit.)
ODRZYNEK deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 8 lit.)
OPOŁEK deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.)
OSZAST deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLADER
deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 7 lit.).
ODRZYNEK
deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 8 lit.).
OPOŁEK
deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.).
OSZAST
deska boczna z kloca, która z jednej strony jest płaska, a z drugiej zaokrąglona (na 6 lit.).

Oprócz DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DESKA BOCZNA Z KLOCA, KTÓRA Z JEDNEJ STRONY JEST PŁASKA, A Z DRUGIEJ ZAOKRĄGLONA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x