ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA FOSYLNA to:

roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.)



ROŚLINA WYMARŁA to:

roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.429

NIELOTNOŚĆ, ROBOTY PRZYMUSOWE, GRINDWAL, BIOPOTENCJAŁ, ŁACINNICZKA, MAŹ PŁODOWA, BRYJKA, AZALIA, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, KAJMAN KROKODYLOWY, DRIAKIEW, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, GAZ IDEALNY, ANALITYKA BIZNESOWA, AGAWA, KWADRATNIKOWATE, LIS RUDY, INDYKATOR, GRAF NIESPÓJNY, IZBA, EKSPARTNER, BEZDEŃ, CIENNIK, ELASTIK, POURPOINT, POSTAĆ BIBLIJNA, SAMOLUBNY DNA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SEROCZEŃ, WĘŻOJAD FALISTY, RAMADAN, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ZMARŁY, ŚLUZICOWATE, AWANTURNICA, CZAPLA BIAŁOLICA, RAJA MADERSKA, PROMIEŃ, DZIKA LOKATORKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PALMA, SZTORM, SALWINIA PŁYWAJĄCA, HIENA, SZPONDER, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, ARGALI, BOLERKO, RAJA LISTNIK, DĄBRÓWKA, AZALIA, NAJEZDNIK, BIBUŁA, HERMETYCZNOŚĆ, BINARKA, MIM, RAJA MOTYL, , NIEKLAROWNOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, EKONOMIA SPOŁECZNA, RAJA KOSMATA, KLIENT, SOBACZE ŻYCIE, KONWALIJKA, CIĄG NIESKOŃCZONY, ŻÓŁW KROPKOWANY, STARUSZKOWIE, ŁOPUCH, ROŚLINA JEDNOROCZNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, STREFA HEMIPELAGICZNA, TARBAGAN, BEZSIŁA, RYBA WĘDROWNA, CHAMEFIT, PANTOMIMA, ZMIENNA ZWIĄZANA, INTERMEZZO, SZYMEL, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ORZEŁ INDYJSKI, MRÓWKOJAD WIELKI, TOKSYNA SINICOWA, KUKLIK ZWISŁY, POROŚLE, ZAPRAWA, KURKA, BADYL, BOLSZEWIZM, KASZLAK, KOMITET KOORDYNACYJNY, PĘDZLAK, NIEPOROZUMIENIE, SIEROTA ZUPEŁNA, WODA, FUNKTOR INTENSJONALNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, DELEGACYJKA, RODZAJ GRAMATYCZNY, NIEDŹWIEDNIK, CZESALNIA, SUBSKRYBENT, ŁAZIK, SEZONOWIEC, ANTYPSYCHOLOGIZM, CIEMNICA, WODA LECZNICZA, STUPOR, KOMANDOR, LAMPA NAFTOWA, MALUNEK, DEMON, ROCZNIKARZ, BAWOLE OKO, OSTATNIA, KOPANINA, PLAMIEC AGREŚCIAK, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, SUKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, WIEŚ CZYNSZOWA, LICZBA NIEWYMIERNA, CENOBIORCA, WADA, STAN SKUPIENIA, SŁABEUSZ, ROŚLINA ACYDOFILNA, ZEBRA BEZGRZYWA, ZABORY, NOOB, SZÓSTKA, ŻENIEC, JASZCZURKA RUINOWA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, RAJA NABIJANA, AZOLLA, POŚCIELÓWKA, BOJAŹŃ BOŻA, ORKA, TOREBKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ROŻNIK, GENDER, DZIEŃ REKTORSKI, RYJÓWKA MALUTKA, EKSŻONA, DYNASTIA FRANKOŃSKA, EGERIA, WIATRÓWKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, BAZGRACZ, SZYBKI BILL, BEŁT, ODMIENNOŚĆ, HIPPISKA, LEMING WŁAŚCIWY, ŚLEPY NABÓJ, GLUTEN, ŻABA RYŻOWA, FORUM, WARTOŚĆ NOMINALNA, KAWAŁ, LEVEL, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, AKADEMIA, AHISTORYCZNOŚĆ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ORTOPTYSTA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, RANDKA W CIEMNO, AZOTOBAKTER, WIERCIPIĘTKA, ENTEROBAKTERIA, KOORDYNAT, OŚMIOKROTNOŚĆ, LICZBA AUTOMORFICZNA, PSIAK, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, POLE BRAMKOWE, PUSTY LOS, PODNIEBIENIE TWARDE, WIELOBARWNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, CIENISTKA ROBERTA, HUMANISTKA, TUŁUP, KIEROWNIK MUZYCZNY, PODKASANIEC, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, CZYTANKA, LASECZKA WĄGLIKA, TUBA, PŁOTKA, JABŁOŃ, KARŁOWATOŚĆ, REFRENISTKA, EGZOTERYCZNOŚĆ, ZEFIR, DOBRO PRYWATNE, UZDRAWIACZ, RUTYNISTA, SMOŁA WĘGLOWA, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, OZDOBNICA MNIEJSZA, KORMORAN BIAŁOSZYI, WIECZORÓWKA, BIRGINIAK, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, DOBRO RZADKIE, CEREMONIA, LUZAK, FANEROFIT, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KOMITENT, ERA KENOZOICZNA, KODOWANIE PREFIKSOWE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GEN SKACZĄCY, HIPEROSTOZA KOROWA, GRYZETKA, CHROMOSOM POLITENICZNY, NIEMOWA, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, RĘKAW, MSZAK, PRAWO, WOLNY SŁUCHACZ, MASAJKA, ESTETYZM, NASIENNIK, INTERMEZZO, UŁANKA, ZAMEK NA PIASKU, GUMOWE UCHO, KAPITULANT, BOBROSZCZUR, MAK NISKOMORFINOWY, ENERGIA, WYCHÓD, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ŁADA POPRÓSZYCA, HACZYK, ZRAZOWA, SKÓROSKRZYDŁE, ODLEGŁOŚĆ, REKIN ŚLEDZIOWY, CZYSTY ROZUM, NIESZLACHETNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, SARONG, FUNDATOR, GRABIEŻCA, ROŚLINA OKRYWOWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, NIEŚWISZCZUK, GĘSIEC, PIÓROPUSZNIK, MUSSET, ZBIORNIK, PŁATEW, TORSJA, CHART, ODWÓD, SUCHAR, OBJAWIENIE PRYWATNE, SIODŁO JUCZNE, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, BIAŁY PUCH, KOTYLOZAURY, GŁUPI JAŚ, ZYSK INFLACYJNY, BALET, KOCIA KOŁYSKA, WYŁOM, RYJÓWKA, PILAR, KOZA ŚRUBOROGA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, SZALOTKA, OBWÓD ŁOWIECKI, ROZGWIAZDA CZERWONA, APEKS, ALGA, ONDYNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, SUBWOOFER PASYWNY, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, KOSMEA, ZANOKCICA KLINOWATA, NIEOCHRZCZONY, ?WYOBRAŻENIE SUROGATOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.429 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA FOSYLNA roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.)
ROŚLINA WYMARŁA roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA FOSYLNA
roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.).
ROŚLINA WYMARŁA
roślina, która nie występuje współcześnie, a występowała w minionych epokach geologicznych (na 14 lit.).

Oprócz ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ROŚLINA, KTÓRA NIE WYSTĘPUJE WSPÓŁCZEŚNIE, A WYSTĘPOWAŁA W MINIONYCH EPOKACH GEOLOGICZNYCH. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x