ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GETTO to:

odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GETTO

GETTO to:

grupa społeczna izolująca się od otoczenia, posiadająca własne prawa i zasady, według których funkcjonuje (na 5 lit.)GETTO to:

zamknięta dzielnica miasta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.619

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, REKINEK PLAMISTY, ZATOCZKA, KAPLERZ, MAŁOPOLSKA, EGZOSZKIELET, RAJ PODATKOWY, AKREDYTACJA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, APROBACJA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, NIEZDARA, POPOVER, SPIRYTUALS, ŁUPEK CHLORYTOWY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ZASADA MACHA, KAYMAK, PRZYCZÓŁEK, MIASTOWOŚĆ, BALDACHIM, SYLABA, OSPAŁOŚĆ, ROZŁUPKA, KOALICJA, CIAŁKO SZKLISTE, PRETEKSTA, PAMELO, GŁOWOTUŁÓW, MALATURA, ZOOLOGIK, SIEDMIOGRÓD, MĄŻ ZAUFANIA, PŁYWAK, MEDIALNOŚĆ, UPARTOŚĆ, GRYZOŃ, KULMINACJA, BUDOWA, CALLZNA, KOTNIK, PIECZONKA, NARZĘDNIK, JEDNA CZWARTA, CIAŁKO BIAŁAWE, CUKIERNIA, PODSEKTOR, MORALNOŚĆ, STAN NIEUSTALONY, RADA PEDAGOGICZNA, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, KATAFRAKTA, RACJONALIZACJA, ZŁOTÓWA, KRĘTLIK, DUANT, CZYNNIK TERATOGENNY, NAGOŚĆ, WZÓR REDUKCYJNY, KLATKA, PLAC ZABAW, POSTĘPOWANIE, FOREMKA, BUŁKA TARTA, USŁUGA MATERIALNA, KOLCZYK, NAKRÓJ, HUCULSKI, ZAKRĘT, KOLUMNA, SIAMANG, DIALEKTYCZNOŚĆ, WEŁNISTOŚĆ, BONITO, OZONOSFERA, DYSKRETKA, RAKIETA SONDAŻOWA, NABÓJ, GRZEBACZ, RURA, KOMORA ZAMKOWA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, AKROPOL, POMALOWANE, JANUSZ, BEAN, DALEKOWIDZTWO, SZCZAWIK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BOCZEK, DEMISEKSUALISTKA, SEKRET, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, JARZYNA, MATNIA, NIEGOŚCINNOŚĆ, OWCA, SITO, TAPIR KORDYLERYJSKI, SMĘTARZ, POZAŚWIAT, KARNIAK, GÓRNICTWO, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, BRZYTWA, BABINIEC, DRÓŻKA, DZIAŁOBITNIA, STRATEGIA, RELATYWIZM MORALNY, KURAKI, KONWERSJA, UJĘCIE WODNE, PŁAZ, MATKA POLKA, ŻAL, PODJAZD, RURA OGNIOWA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, POSTERUNEK, MAJOWY PRACOWNIK, NIECZYNNOŚĆ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, BOBOLICZANIN, HIPPOMADOS, ASPOŁECZNOŚĆ, JAWNOŚĆ, OBSZCZYMUREK, WELUR, HERETYK, POMOC SPOŁECZNA, HANKO, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PINTA, POZYCJA TRENDELENBURGA, INDYWIDUALIZM, MUZYKA KAMERALNA, TEKST, CZUBEK, BIDŁO, BIAŁY ŚPIEW, DWÓR, GRUCZOLISTOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, OKULAR, WIBRATOR, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, MIASTO OGRÓD, JELEC, GERMAŃSKOŚĆ, SIAD, PRZYWIDZENIE, SKRZYDEŁKO, REWANŻ, ANTROPOSFERA, MAŁOLETNOŚĆ, EISEGEZA, POLE BRAMKOWE, DROGA POŻAROWA, WYROSTEK BARKOWY, BRZOSKWINKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, BLANKIETOWOŚĆ, PRZYZIEM, KRAKERS, ACHAJOWIE, FURAŻER, EPEISODION, WKRĘT, FRANKOFON, BURMISTRZYNA, PŁYTA KORKOWA, FILOTAKSJA, CAMPANILE, BĘBEN, ŻUREK, ŻYŁA, OSIEDLE, HERMA, OŚLA CZAPKA, ARGENTYŃSKOŚĆ, NATURALIZM, ŁAGODNOŚĆ, OSET KĘDZIERZAWY, MARCÓWKA, GRAF DWUDZIELNY, CYLINDER, WAPIEŃ MUSZLOWY, MONOPOLISTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TABOR, GAMEPLAY, RDZEŃ, IMIĘ, INDYK, HRABINA, ŁYSINKA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, DYMNICOWATE, NASTĘP, KORZEC, FORUM, CHLEB, HAREM, THAULOW, JEROME, EKRAN, INICJACJA, PRZEDSZKOLE, SEKCJA, PÓŁKOLONIE, NIESPŁACALNOŚĆ, GAWĘDA SZLACHECKA, NEONTOLOGIA, STYKÓWKA, NIEWIDZENIE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ILUZYJNOŚĆ, TRABANT, PLEBEJUSZ, EWANGELIA, GORYCZKA CHMIELOWA, SZKLANE DOMY, KREWETKA ZMIENNA, JĘZYCZNIK, CIEŃ AKUSTYCZNY, KOŃCÓWKA, BYLINA, MURMAŃSK, CAB, GACEK SZARY, PODSTAWA, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, PALINKA, HARDTOP, FEDERALIZM, WJELA, KOZŁEK, DOBRO RZADKIE, SOLNOGRÓD, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, PAMPANGA, BIAŁE SZALEŃSTWO, RECEPTARIUSZ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, JABŁKO NANERCZOWE, WERTYKULACJA, DYNAMIKA, SCHRONISKO DLA NIELETNICH, ROPUCHA PANTEROWATA, ŁAJDACTWO, WYWIADOWCA, GATUNEK ZBIOROWY, BŁYSK, ORZECZENIE, LALKA, WIRNIK, POZIOM, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, STOPIEŃ, PLEZJOPLEURODON, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, STARSZYZNA, CIĘŻKA WODA, TYBET, KRAJE KOMUNISTYCZNE, WZORZEC OSOBOWY, BRZEMIĘ, RAUBITTER, MROK, PINGWINARIUM, CURRUS, CHROMOSOM POLITENICZNY, CZYSTOŚĆ, ROŚLINA TRUJĄCA, PINGWIN CESARSKI, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SAMOGŁOSKA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, NIEWIERNOŚĆ, SZTANDAR, AWOKADO, MELONOWIEC, WĘZINA, KRYPTOREKLAMA, IDEALIZM, KLON, SILNIK STRUMIENIOWY, SKRZYDEŁKO, PROWANSJA, PIESZCZOCH, POCZĄTEK, PIERŚCIENICE, FILHELLENIZM, ORKIESTRA SYMFONICZNA, ?MINA JĄDROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.619 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GETTO odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GETTO
odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.).

Oprócz ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x