ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GETTO to:

odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GETTO

GETTO to:

grupa społeczna izolująca się od otoczenia, posiadająca własne prawa i zasady, według których funkcjonuje (na 5 lit.)GETTO to:

zamknięta dzielnica miasta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.619

GACEK BRUNATNY, MLECZKO, MARABUT AFRYKAŃSKI, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, WYCIĄG LABORATORYJNY, AMBASADORKA, ACENA NOWOZELANDZKA, GOTOWALNIA, SKARPETKA, RUSTYKA, POZYCJONOWANIE, CHOROBA AUJESZKYEGO, DOROBKIEWICZ, KAJMAN, TŁO, GARDZICIEL, BASIA, SMERFETKA, ROPNIAK, WARIATKOWO, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ADAPTACJA, PAROBEK, EKSTERN, DZIECINNA ZABAWKA, UDO, TYBINKA, PARTNERKA, PUSTOROŻCE, TOPLES, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, AUTOKAR, STAN NIEUSTALONY, ANTYIMPERIALISTA, OBIJACZ, PAŁA, KOŁNIERZ, MIKROTECHNOLOGIA, NIEKONSEKWENCJA, JATA, SET, NANERCZ, ŻYLAKI, DANIE, MARTWE POLE, NAPLECZNIK, PRZĄŚLICA, KRATKA ODPŁYWOWA, ŁASKA, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, MASA, PIĘTKA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, ARAKAŃCZYK, MUCHOMOR BULWIASTY, SKRZYNIEC, MATRYLINEARNOŚĆ, GRZBIET, WODA, CROSS, WSZYSTKOWIDZĄCY, ACHEIROPITA, FUNKCJA UNIMODALNA, MURY JERYCHA, KOSZAR, PODGORZAŁKA ZWYCZAJNA, KOŚĆ KULSZOWA, DROGA KOŁOWA, WAN, STRAŻ POŻARNA, KADR, PIĘTA, SZODON, CAMORRA, ZWORA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, BIEDAK, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ROZWÓJ SPOŁECZNY, SKRYBA, OFF, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, INTERWENIENT UBOCZNY, BŁĘDNIK KOSTNY, WYŻSZE NACZELNE, SKOK, PRZESTRON, LWIA CZĘŚĆ, ŚRÓDOKRĘCIE, ADAPTACYJNOŚĆ, ŁUPEK CHLORYTOWY, CZAPLA ŁUPKOWATA, ZNACZENIE, PUCHAR, SOLARKA, MALUNEK, CHABLIS, ADA, FIORD, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, MAKROKOSMOS, GRYZ, CHOLEWA, AMALAKA, SKORPION, MELFALAN, IDEAŁ PIERWSZY, NÓŻKA, PETREL WULKANICZNY, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, MINA JĄDROWA, KURTYNA, PALOLO, URLOP SZKOLENIOWY, APEREA, IDIOMAT, PUNKT, NADSUBSKRYPCJA, WORECZEK, WOLNA AMERYKANKA, ANKA, NABIODRNIK, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SALDO CYKLICZNE, KŁODAWIANIN, KANAŁ, SKÓRZAK, OCEAN, BROŃ KRÓTKA, ŁUK, ZGRYWA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ERKEL, BARIERA, GRZECZNOŚĆ, RURA OGNIOWA, PARTIA, STYL, TŁO, PLAC ZABAW, BEZPOWROTNOŚĆ, NEGATYWIZM, PROWANSJA, KANAŁ, JĄDRO ZIEMI, FILAR, CZOPEK, SZCZURO-WIEWIÓRKA, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, DRUH, TRIANGULACJA, GŁADKOŚĆ, ZESPÓŁ, KONINA, NIEGUSTOWNOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, ZAJĄCOWATE, KLAMRA, OPTYKA NIELINIOWA, ŁUPEK DACHOWY, EKSPERT SĄDOWY, KARTUZJA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, WSPÓLNOTA, LAWATERZ, PODLEW, VIRGA, ZALESIE, GRUBY ZWIERZ, MĄCZKA RYBNA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, PLIK, KRATA VICHY, FUNKCJONALIZM, OGOŃCZOWATE, ATOM, WĄŻ, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, PORTYK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ZADZIOR, PRAWO, MUSZKIETER, KWIATOWA, PEŁNOROŻCE, NARAMIENNIK, REAKCJA JĄDROWA, KUC FELL, CZASZA, PIESZCZOSZEK, SZKODNIK, PUNKT APTECZNY, MARTWY SEZON, DROGA MAGISTRALNA, TOP MODELKA, LACH SĄDECKI, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ANTARKTYKA, JEGO WYSOKOŚĆ, BEZTERMINOWOŚĆ, POWAŻNY WIEK, GRUNCIK, PRZYŁĄCZE, CYKL GRANICZNY, LICZEBNIK, POLE, ANIOŁ STRÓŻ, NIECZYNNOŚĆ, DOMINACJA NIEPEŁNA, EMISYJNOŚĆ, WICIOWIEC, KAMPESZYN, KUC AUSTRALIJSKI, KOKSARTROZA, MIKRONEZJA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MARANTA, ATONALNOŚĆ, BÓR BAGIENNY, RADA, WOLT, SUKNIA DEJANIRY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PŁYWAK, KOMPLET, REZERWA OBOWIĄZKOWA, SZYJA, WORECZEK ŁZOWY, RYCZAŁT, MARSYLIOWATE, KOPROLIT, KARTA MOBILIZACYJNA, OWOCARSTWO, GORSET, TREND HORYZONTALNY, GORS, AKCJA, SYMETRIA FIGURY, APOLIŃSKOŚĆ, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, GRAWITON, NIKAB, PARKIET, BEZINWAZYJNOŚĆ, MACIERZ DOŁĄCZONA, PULARDA, KROTON, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ZASIŁEK, JASZMAK, KLAWIATURA EKRANOWA, MIEJSCE, CZASZA, MIENIE ZAMIENNE, PERYSTOM, WIECZÓR KAWALERSKI, OCZKO, JÓZEK, ZWIĄZEK NASYCONY, SOCJOPOLITYKA, KAJMAN, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ŚLONSKI, GRAF DWUDZIELNY, KAOLIN, RDZA ZBOŻOWA, LIMBO, EWKA, KALESONY, PIES OGRODNIKA, GODZINA ŚWIETLNA, SPOJÓWKA GAŁKOWA, OBOSIECZNOŚĆ, SZTUKA LUDOWA, MODERATOR, BABKA, HIPOTEKA KAUCYJNA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, AZJA, DUPA BLADA, PRZYDAWKA, KOŚCIÓŁ ŚCIENNO-FILAROWY, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, ACHROMATYNA, SPODNIE, ADWOKAT DIABŁA, KIEŁZNO, FANTAZJA, PLANETA, GRUPA LIEGO, KUC HACKNEY, NADWZROCZNOŚĆ, MAJAK, OBIEG PIENIĄDZA, NIEDOTYKALNOŚĆ, KOLORYSTYKA, ASIA, CYBUCH, ?PRZEDZAMCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.619 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GETTO odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GETTO
odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.).

Oprócz ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ODIZOLOWANA CZĘŚĆ MIASTA, PRZEZNACZONA DLA ZAMIESZKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, KULTUROWEJ BĄDŹ RELIGIJNEJ, POZA KTÓRĄ NIE WOLNO TEJŻE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKIWAĆ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast