TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ to:

to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ to:

właściwość problemu matematycznego wskazująca na to, że nie istnieje algorytm, który oblicza odpowiedź na dowolne pytanie stawiane przez problem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.807

LAMPA OBRAZOWA, DROGA POŻAROWA, GOTOWIEC, LEWOSKRĘTNOŚĆ, KLEJNOTKA ZIELONA, UŁUDA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KOMBINACJA, DEINSTALACJA, PAMIĄTKOWOŚĆ, ŻYWIEC, KLAUSTROFOBIA, SYRENY, SEKURYT, UCIECZKA, PORTUGALSKI, AZTREONAM, INFUŁAT, OSZCZĘDNOŚĆ, USENET, PETARDA, ZESPÓŁ ROTORA, SPEAKER, SIARCZEK, BATALION RADIOTECHNICZNY, PARWENIUSZ, PRZEBIEGŁOŚĆ, GRZYB WOLAK, DYNAMIZM, PRĄD JEDNOFAZOWY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ZAKŁAD HANDICAP, ŻÓŁTAK, POPYT PROPORCJONALNY, KICHA, ZDATNOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, PRZESTRZEŃ ZWARTA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, OSTROSŁUP FOREMNY, WODA PODSKÓRNA, ANEKS, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, BEZDNO, OBRAZOWOŚĆ, SYNKLINA FAŁSZYWA, TOPOLOGIA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, UNDERGROUND, PIEPRZ, DROŻYZNA, TRYBUT, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, PODATEK KATASTRALNY, AWANSCENA, HARTOWNOŚĆ, IDEALNOŚĆ, PYZA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ODTLENIACZ, POPOVER, PARABOLA SZEŚCIENNA, WERYFIKACJA, SZCZUPŁOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, LAMBADA, PLASTYCZNOŚĆ, PACHCIARZ, FILAR, PRZYWIDZENIE, KOPARKA PODPOZIOMOWA, KRĄGŁOŚĆ, OKO, SIEĆ, APLIKACJA, SZORSTKOŚĆ, INSTRUMENTOLOGIA, ZADUPIE, SZACHY SZYBKIE, OBRZEŻA, STRONNOŚĆ, WANNA, ŁÓDŹ PILOTA, OSPAŁOŚĆ, ZAIMEK ZWROTNY, SKRYTOBÓJSTWO, ZAJĄCZEK, AFISZ, WNIEBOWSTĄPIENIE, UMIEJSCOWIENIE, FILM SF, WICIOWIEC, OPIEKUŃCZOŚĆ, KRATY, DRZEWO CYTRUSOWE, DUMA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, SPISYWACZ, JEŻYNA POPIELICOWA, PROTEST SONG, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SPLUWACZKA, WAŁ, PRZYGODA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, NUDYSTA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, HRABIĄTKO, AUTSAJDER, CHODZĄCA REGUŁA, KAPUSTA KISZONA, ZWIERZĘ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, DROBNOŚĆ, ŻYŁKA, PATKA, OSKARŻENIE, PROMIENNOŚĆ, KORPORACYJNOŚĆ, WOJAK, PŁEĆ, WICEHRABIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ORGAN SPÓŁKI, REALIZM FOTOGRAFICZNY, CIEMNOGRÓD, ŚMIECH, CNOTLIWOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, WYSOKOŚĆ, INIEKCYJNOŚĆ, PLEWA, KLINGA, METALICZNOŚĆ, POKREWNA DUSZA, WIEWIÓRKA RUDA, ZAPŁATA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, MŁOT, PRZECZULICA SKÓRNA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, FUNKCJONALIZM, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, UCZCIWOŚĆ, POCIĄG MARSZRUTOWY, REWIZOR, CYGAN, MARKETING INWAZYJNY, SZKAPLERZ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, NAJDUCH, MIKROFON CEWKOWY, POSTĘPOWANIE KARNE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, TEOLOGIA BIBLIJNA, ZMARŁY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, ŚRODEK, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, HYDROSKOP, NIEDOROZWÓJ, CUDZOŚĆ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RÓWNIK NIEBIESKI, BŁĘDNOŚĆ, DIALOGICZNOŚĆ, ZDROWY, PRYMITYW, PRZYCISK, ZAĆMA NABYTA, WYKRZYKNIK, ZARAŻONY, CHWOŚCIK BURAKOWY, LINEARNOŚĆ, BANK, MODEL NOMINALNY, DRASTYCZNOŚĆ, LEŃ, AKERMAN, MAMIDŁO, LATIMERIA, GWAJAK, CHŁOPEK ROZTROPEK, DWA OGNIE, PRZEDZIAŁ, OSZCZĘDNIŚ, MYRMEKOFIL, HENTAI, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BRUZDNICE, POGONIEC, KOLEŻEŃSTWO, OBYCZAJNOŚĆ, USTONOGIE, CHORDOFON, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, BALIA, UKŁAD JEZDNY, ANTROPOCENTRYZM, PRZEDMURZE, PILA, BECZKA PROCHU, CZUBATOŚĆ, PIONIERSKOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, ANONEK, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BLACKJACK, OWCA WRZOSÓWKA, DOMNIEMANIE, RAK PRĘGOWATY, BIERZMOWANIE, GROŹBA, SÓL W OKU, OKAZAŁOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, CHESTER, ASESOR SĄDOWY, MIKROCZĄSTKA, NIEZBĘDNOŚĆ, PSOTA, PRZYNIESIENIE, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, HARD CORE, BIDAKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, MIKROTECHNOLOGIA, OSNOWA GEODEZYJNA, SYFEK, PREPARAT CHEMICZNY, ANAKREONTYK, MAPA GENETYCZNA, PANTOMIMA, ROZTROPEK, RANDKA W CIEMNO, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, RUMSZTYK, INICJATYWNOŚĆ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ESPRESSO, ORATORIUM, ŚMIERDZIUCH, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, ARYJCZYK, NIEPRAWOŚĆ, ROTAWIRUS, WYPRAWIACZ, WIEK PRODUKCYJNY, PEIPER, NOTARIAT, LUDNOŚĆ, STRZAŁ, PREFIKS, PLEŚNIAWKA, NAMIOTNIKOWATE, POTWORA, KONCHIOLINA, NIUCHACZ, ZAPACH, WYRAZ WOLNY, OPIESZAŁOŚĆ, KRYSTALIZACJA, SZCZĄTEK, MANIFESTACJA, OGNIK SZKARŁATNY, SPRZĘT MECHANICZNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, STRATEGIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ZACHOWAWCA, STEP, SCENICZNOŚĆ, ALLEN, WYMIANA, PODRYWKA, EUGLENA ZIELONA, MOC WYTWÓRCZA, IMPUTOWANIE, PROTOHISTORIA, NOTOWANIA, OBŁUDNIK, KWASOTA, BIEGŁOŚĆ, KACZKA CZERNICA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, SZCZEPIONKA WŁASNA, APERIODYCZNOŚĆ, OBCAS, WIERCIPIĘTKA, ?KOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEROZSTRZYGALNOŚĆ to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku (na 18 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TO, ŻE COŚ NIE JEST ROZSTRZYGALNE - NIE MOŻNA JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ ROZWIĄZANIA, WYPROWADZIĆ WNIOSKU. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x