WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASA POSIADAJĄCA to:

warstwa społeczna, która skupia w swoich rękach dobra materialne, które przez to nie są równomiernie rozłożone po całym społeczeństwie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.297

MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, ŁOPATKA, PIERWODRUK, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, KĄT DEPRESJI, DETALISTA, KONCERT, DYRYGENTURA, DZIKA LOKATORKA, TKANKA MIĘKKA, MOWA, TRZON, OFENSYWA, PROSIACZEK, SZKARŁATNICA, DETAL, WELWET, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, PRZYSŁÓWEK, ZAKŁAD HANDICAP, DZIECIĘ EPOKI, TANCERKA BRZUCHA, PRAWO JOULE'A, SPECJALIZANTKA, SERWER WIDEO, LIBERALIZM SOCJALNY, XSARA, BIOCENOZA, ZIARNO, WARKOCZ, SZKAPLERZ, KLASA, ANTYMONARCHISTA, BĘBEN WIELKI, SYMULACJONIZM, KOMENDATARIUSZ, FRIDMAN, PRAWA OSOBISTE, PIEPRZ GWINEJSKI, PREZENTACJA, DZIWKARZ TEORETYK, IRONSIDES, BĄBELEK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, TEMPERA, LEWOSKRZYDŁOWY, POMAGACZ, ZOOEKDYSON, RYNNA POLODOWCOWA, ZDANIE ZŁOŻONE, DZIECINNOŚĆ, PŁACZKA, AKTUALNOŚCI, ŚLACHTA, POWIERNICTWO, JUNIORKA MŁODSZA, ARMEKT, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ARKUSZ DRUKU, PUCH, FRYKANDO, MARA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, TEMAT FLEKSYJNY, KAPITAŁ, OCZKO, BŁĄD MATERIALNY, SUKCESYWNOŚĆ, JAJO, MAŁCUŻYŃSKI, BROŃ BIAŁA, DIAFTOREZA, STEROLOTKA, ŻYŁA JĄDROWA, MIŁOŚĆ, TELEFONIA, SZPRYCA, PODPIS ELEKTRONICZNY, DOM DZIECKA, EOZYNOFIL, MORZE ADRIATYCKIE, TANCERKA, PRZENOSICIEL, NIEMY, PRZEWODNICA, USŁUGA INTERNETOWA, BRYLE, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, SKI-TOURING, WYLINKA, WIĄZADŁO, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, KOMFORT CIEPLNY, GENERATOR, GŁAZ NARZUTOWY, GWIZD, RANEK, PONDERABILIA, WSTĘPNICA, JEDNOSTKA ENERGII, KARCZMA, MODEL, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, NOWOŚĆ, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, OSTROGI, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, BÓBR RZECZNY, NIEDOWIARSTWO, POLEWKA, CHOROBA ROŚLINNA, PŁOTKARZ, MIKROSATELITA, KAZUS, EKSŻONA, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, SZARA EMINENCJA, ATMOSFERA, JĘZYK FARERSKI, PRZEŻUWACZE, ANIMATOR, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DEMON, NOGA, LUŹNOŚĆ, ZAPŁON ISKROWY, RAFA, NIKOLAICI, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, OTOCZENIE, OWOC, BERMUDY, SFERA, STROFA ALCEJSKA, BAKTERIA BRODAWKOWA, GEOGRAFIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, DYSPLASTYK, KARALNOŚĆ, ZIEMIOMORZE, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, WOSZCZYNA, ŚWIĘTA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SYMARA, MAJĘTNOŚĆ, BLEFIARZ, KLEJ, AIRBUS, GARDEROBA, SYSTEM WBUDOWANY, BRYŁA LODU, DZIAŁO HARPUNNICZE, KATION AMONOWY, GRANICA, PĘCHERZ MOCZOWY, ZESTRÓJ, CHEERLEADERKA, PRZECIWCIAŁO, KARABAN, JAPOŃSKI, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, JĘZYK CHORWACKI, WIĄZANIE JONOWE, KARTA SIECIOWA, SZÓSTKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ANORAK, SKALAR, PODGRZEWACZ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TONSURA, DANIE, KWARC ZIELONY, SIŁA, NORMA REAKCJI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, KLINGOŃSKI, KANONIK, KULTYSTA, REPUBLIKA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, KUCHTA, MECENAT, HORROREK, HARFA EOLSKA, CIASTO, INFUŁAT, SAMOZAGŁADA, CZEPLIWOŚĆ, PENDENT, DRUK TYPOGRAFICZNY, CZARA GŁOSOWA, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, WIATRY, NOWA, QUENDI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BIBLIOTEKA GENOWA, GŁUPI JAŚ, KONTRGAMBIT PHILIDORA, TORFOWISKO WYSOKIE, SZOS, INICJATYWA PRYWATNA, ELEKTRON WALENCYJNY, RELACJA ODWROTNA, ROŚLINA PSZCZELARSKA, NIEUCZCIWOŚĆ, HIDŻAB, MONITOR RZECZNY, BIEL, EURO, TYTUŁ NAUKOWY, GOMBROWICZ, ŻARŁOK, PASAŻ, INFLACJA JAWNA, WYTWÓRCA, ŁAŃCUSZEK, PASSE-PARTOUT, JEDNOLATEK, ZALEW, BIAŁY PUCH, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, OPTYKA, KAMERDYNER, GARDZIEL, TECHNIK LABOLATORYJNY, PRODUKT BANKOWY, ZASOBY, ANTURAŻ, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, KEDYW, WYSTAWCA, WIELKA STOPA, ENDODERMA, PŁEĆ, PRZEGLĄDARKA, MECZ TOWARZYSKI, JAROSZ, WSPÓŁZAWODNICA, WRAK, DAUMONT, AKCJA, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ASTRONOMIA, DRUKARKA ROZETKOWA, KARTA WIZYTOWA, STOLIK, KAFEJKARZ, SAMBENITO, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BECZKA ŚMIECHU, LICZNIK KILOMETRÓW, CZŁOWIEK CZYNU, ANTECEDENCJA, POMOC, RADA GABINETOWA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, DOSTĘP, PUSTY DŹWIĘK, IGRZYSKA, NOCEK BRANDTA, MURZYŃSKI, DING, PODZIELNOŚĆ, TARANTELA, MYCA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, FUNDUSZ ZASOBOWY, CIĄŻA PRZENOSZONA, SKITOURING, GŁOWICA BOJOWA, ONET, SPÓŁKA CÓRKA, NULLODA, TERMOLUMINESCENCJA, PACKA, DIAKON, GOL KONTAKTOWY, CHANEL, CENA ADMINISTRACYJNA, SEJSMOGRAM, ZAPCHANIE DZIURY, PAKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, RYSUNEK, KRYKIET, WSKAZÓWKA, ?GÓRY KOPUŁOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASA POSIADAJĄCA warstwa społeczna, która skupia w swoich rękach dobra materialne, które przez to nie są równomiernie rozłożone po całym społeczeństwie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASA POSIADAJĄCA
warstwa społeczna, która skupia w swoich rękach dobra materialne, które przez to nie są równomiernie rozłożone po całym społeczeństwie (na 16 lit.).

Oprócz WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA SKUPIA W SWOICH RĘKACH DOBRA MATERIALNE, KTÓRE PRZEZ TO NIE SĄ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE PO CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast