STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODYPLOMÓWKA to:

studia podyplomowe - rodzaj studiów, które są przeznaczone dla osób posiadających już jakiś dyplom (np. licencjacki, magisterski), realizowane najczęściej w trybie zaocznym lub wieczorowym, trwające z reguły rok (nikiedy dłużej), uczące wiedzy bardziej praktycznej i ukierunkowanej, niż studia w zwykłym trybie (czyli takie, które kończy się uzyskaniem dyplomu) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.023

LEWIATAN, LEJEK, KOSZYK, PLURALISTA, PELARGONIA ANGIELSKA, BEZROBOCIE UKRYTE, WIDŁOGONEK, SZAMPAN, WSPÓLNOTA, DWUKADŁUBOWIEC, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, PAPU, PERŁÓWKA, SIATKA, IMIENINY, WILGOTNOŚĆ, MAT, NAKŁO, DINOZAUROMORFY, ZAKŁADKA, CYPROHEPTADYNA, DZIEDZICZENIE, JARZĘBINÓWKA, MAXI SINGEL, STRZELNICA SPORTOWA, BĘBEN WIELKI, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, BUŁAWNIK, SKŁADANKA, AHISTORYCZNOŚĆ, KOMANDO, PERSKIE OKO, MAKIAWELISTA, NIEDYSPONOWANIE, CHOKER, ŚLIZG, FAZA, CYTRUS, OLFAKTOMETRIA, WIATRÓWKA, OWCZA WEŁNA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, SZYDLICA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, PANI, KOOPERATYWA, PĘCHERZYCA, NAUKA, BIZANTYNIZM, UDERZENIE, RZECZY OSTATNIE, APORT, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, NAZWA POZORNA, PATRYCJAT, RUTYNIARZ, DEGENERACJA, NIEZDOLNOŚĆ, ARENA, MÜSLI, TELEKOMUTACJA, PCHŁA MORSKA, LAPILLI, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, NACISK, PERYSELENIUM, OBSZAR WIEJSKI, BŁĄD PRZYPADKOWY, PŁÓD, POETA LAUREATUS, JEHOLOPTER, METKA, BOKOCHÓD, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ODLEWARNIA, ANKIETA, LEIOPELMA, ZAĆMA STARCZA, BŁONA LOTNA, SEPIA, PÓŁTUSZA, MIĘKKI RESET, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, UPGRADE, SUFFOLK PUNCH, KRUCJATA, GETRY, FILM MUZYCZNY, WYPALENISKO, TACHOGRAF, WĘZEŁ, BLISKOŚĆ, DIOGENIT, GRONOROSTOWATE, APROKSYMACJA, YAKUZA, KOMODOR, OSOBOWOŚĆ, GOL, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ZWIERZĘ, SAMOZAGŁADA, MŁAK, BRUTALIZM, TONGA, LAWINA GRUZOWA, TENREK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, RACJONALIZM, LUTNIA, ZEBROID, DRYFTER, OSPA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, TWIERDZENIE KRULLA, ŚWIATŁO DROGOWE, LUTNIARZ, ALAN, MARSZAND, ZACIERKA, FARBA, PAPRYKA, ALLEGRETTO, MNICH, UTATSUZAUR, CYNKOGRAFIA, ZAPASKA, ZAPAŁKA, REGLAN, ALKILACJA, SYNDROM WILKOŁAKA, ŁUSZCZAK, MOMENT MINSKY'EGO, NORMA, KRAKWA, DZIADOWINA, DZIKI LOKATOR, METALOPROTEINA, SADŹ, KABANOS, INWALIDA WOJSKOWY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, LOKUM, ASTER SZAROOWŁOSIONY, REWANŻ, SZATA, ORGANKI, KONTYNGENT TARYFOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ALPINARIUM, COB, ANIOŁ STRÓŻ, UNIŻONOŚĆ, PAWĘŻ, POLIKRYSZTAŁ, GANGSTER, ELIZJA, NIEDOŻYWIANIE, JEDWAB, INDUKCJA WŁASNA, BERNARD, STROP KLEINA, TOMBEAU, KREOL, GRZYBIARZ, GLONY, NISKOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PARSZYWOŚĆ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, WARIACJE, SZKOCKI, WSTRZYMANIE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KLEROMANCJA, PRAWIDŁO, KAMIENNE SŁOŃCE, GLORIETA, SCHRONISKO, TRZYDZIESTKA, STAN PODSTAWOWY, LIMFOBLAST, MIEJSCE SIEDZĄCE, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, BIAŁA DIETA, FERMA, DONŻUANERIA, MADZIARSKI, WETERYNARZ, HUYGENS, ŁAWA RZĄDOWA, PASMANTERIA, KULEBIAK, STAGONOLEPIS, KOSZULKA WODNA, EUCHARYSTIA, PANTOFELNIK, PRASOWANIE, KIERZANKA, RAGDOLL, LINA, PRAPTAK, SKRZYDŁO, REJESTRATOR, BAGAŻOWY, JAZGOT, IMPROMPTU, SZARY RYNEK, UDAWACZKA, NARRATOR, PRZEKRASEK, SZPICAK, KARTEL, FIGA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, JUMPER, DUNGEON, ROBOCIK, TV, BÓL, POZIOMNICA, PIASKOWIEC, POPIELICA, KORDONEK, FILOLOGIA POLSKA, POTWÓR, NIENOWOCZESNOŚĆ, SKRZYNECZKA, KONWERTER, PORCELANKA, CORBETT, DRUK SENACKI, MORS, DORYCKI, PEPERONI, GAŁKA BLADA, CZŁON PODRZĘDNY, DOKUMENTACJA BUDOWY, KOCIOŁEK, SILNIK SPALINOWY, AREPA, TORPEDO, KLASTER KOMPUTEROWY, PLUWIOGRAF, KLAWISZ, GAPOWICZ, ZAPUSTY, WŁAZ, SPOT, TAZOUDAZAUR, WYPADEK DROGOWY, NIETOLERANCJA, HIENA CMENTARNA, SITO, UBYTEK, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NADKRWISTOŚĆ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, LAS OCHRONNY, STEROWNIK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, WSPÓŁWŁADCA, ROPA, ETAP, RODZAJ, JĘZYK POMOCNICZY, TUM, ROZETA, SILNIK CZTEROSUWOWY, JĘZYK KARYJSKI, GHI, BOLA, PARAWANING, EPOKA, STYL MANUELIŃSKI, STACJA NASŁUCHOWA, WALC, MAGIEL, OKOP, KŁOPOTANIE SIĘ, MROCZEK POSREBRZANY, WIEŚ, SZKARADA, WYROSTEK FILTRACYJNY, CHWALBA, WIZAŻYSTKA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, NIEZRĘCZNOŚĆ, PARAFRAZA, TAMTAM, HAKONOS, BARSZCZ CZERWONY, RINOWIRUS, REAKCJA ZAPALNA, ?URLOP TACIERZYŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.023 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODYPLOMÓWKA studia podyplomowe - rodzaj studiów, które są przeznaczone dla osób posiadających już jakiś dyplom (np. licencjacki, magisterski), realizowane najczęściej w trybie zaocznym lub wieczorowym, trwające z reguły rok (nikiedy dłużej), uczące wiedzy bardziej praktycznej i ukierunkowanej, niż studia w zwykłym trybie (czyli takie, które kończy się uzyskaniem dyplomu) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODYPLOMÓWKA
studia podyplomowe - rodzaj studiów, które są przeznaczone dla osób posiadających już jakiś dyplom (np. licencjacki, magisterski), realizowane najczęściej w trybie zaocznym lub wieczorowym, trwające z reguły rok (nikiedy dłużej), uczące wiedzy bardziej praktycznej i ukierunkowanej, niż studia w zwykłym trybie (czyli takie, które kończy się uzyskaniem dyplomu) (na 12 lit.).

Oprócz STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - STUDIA PODYPLOMOWE - RODZAJ STUDIÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ JAKIŚ DYPLOM (NP. LICENCJACKI, MAGISTERSKI), REALIZOWANE NAJCZĘŚCIEJ W TRYBIE ZAOCZNYM LUB WIECZOROWYM, TRWAJĄCE Z REGUŁY ROK (NIKIEDY DŁUŻEJ), UCZĄCE WIEDZY BARDZIEJ PRAKTYCZNEJ I UKIERUNKOWANEJ, NIŻ STUDIA W ZWYKŁYM TRYBIE (CZYLI TAKIE, KTÓRE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU). Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x