KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIRALA ARCHIMEDESA to:

krzywa będąca torem punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po promieniu obracającym się jednostajnie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.688

BANK, ZABAWA, SEKS, CERAMIKA SZNUROWA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MASZERUNEK, IRISH DRAFT, RUCH, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PAWILON, SOBÓR, PIEC TYGLOWY, WIDEŁKI, ROBAK, SAPER, SONDAŻ, NOGA, RUBIN, UKŁAD HAMULCOWY, GREEN, ALARM POWODZIOWY, DZIECKO ULICY, AERODYNAMIKA, KOMORA MINOWA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, DEGRADACJA, KARBOKSYL, GALICJA, MEANDER, MARSZAND, UCHWYT, GRUPA, NIEZAWODNOŚĆ, BŁYSKOTKA, STATEK KOSMICZNY, IMPRESYWNOŚĆ, ISTOTA ZBITA, OPAS, LITOGRAFIA, DOSTOJNIK, UPADŁOŚĆ, BULWA, WZÓR UŻYTKOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, KOLANO, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, KASZTEL, OBRONA SKANDYNAWSKA, WOK, PŁAZY OGONIASTE, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, SAMOLOT, IMPERIUM KHMERSKIE, RĘKA OPADAJĄCA, BAJKA, KRATOWNICA, POLIMER WINYLOWY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, BUTELKA MIAROWA, ARCHEOLOGIA, LEZIWO, ŁOPATECZKA, FILEMON CIEMNY, NASTRÓJ ROJOWY, PUDEŁKO, SKROMNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, PISEMNOŚĆ, REPLIKATOR, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PEBA, MŁAKA, STATYK, ALKA, KUKIEŁKA, PARALAKSA, PŁASKLA, MOIETY, IZBA CELNA, SIEROTA SPOŁECZNA, SZPARNICOWATE, DAMA, SKÓRZAK, WARSTWA KOLCZYSTA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ASEKURANT, KOKPIT, ŚLIZGAWKA, KABINA, JĘZYK SOGDYJSKI, EPIZOOTIOLOGIA, PODWÓJ WIELKI, CZOPUCH, MIŁOŚĆ, ŚCIANA OGNIOWA, BEZPOWROTNOŚĆ, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, ODRZUT, GIL, OFTALMOLOG, UBOŻENIE, SKRĘCENIE STAWU, TURMA, GAŁKA BLADA, INKRUSTACJA, GATUNEK POGRANICZNY, CHRONICZNOŚĆ, TOR, WYSPA KORALOWA, MAŁŻONKA, KENOZOIK, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KOSS, RZEKOTKA, MAIL, KORKOWIEC, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KRENAL, JĘZYK ANGIELSKI, KOSMOGONIA, WYCINEK KULI, ŁOWCZY, JAMA PACHOWA, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NAPIĘTEK, MEGAPOLIS, MAKATKA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MASZYNA CIEPLNA, KADZIDŁO, KONSTRUKCJA SOCHOWA, TYP ORIENTALNY, WEBMASTER, ZARAŻONY, SETER, NEUROFIBROMATOZA, FALKONKA, MOGILAMBDACYZM, JEZIORO SUBGLACJALNE, BLASZKA SITOWA, ELEMENT TOCZNY, FALA, STARY KOŃ, OWCZA WEŁNA, MOSTOWNICZY, ZAĆMA NASTĘPOWA, CHIRURG PLASTYCZNY, CZŁOWIEK INTERESU, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LINIA, ERGASTULUM, LEGWAN GŁUCHY, JAKUBKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, UKŁAD MOCZOWY, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, WRZENIE, SEKWOJA OLBRZYMIA, ROZTERKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, TERENOZNAWCA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TURANOWIE, KROK ŁYŻWOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, TEST ATOMOWY, KROJCZY, AWANGARDYZM, ÉCU, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PIĘKNO, ZANIK MIĘŚNIOWY, FILM PSYCHOLOGICZNY, CHOROBA WODUNKOWA, DOSTĘP, WSCHÓD, IZOZYM, POKER ROZBIERANY, ZACZEPNOŚĆ, MIEDZIORYTNIK, ZASADA D'ALEMBERTA, POLIP, DOLAR ETIOPSKI, PLAZMOLIZA, PĘTÓWKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, MONTAŻOWNIA, KREOL, TRANCE, LORA, KRÓTKI WZROK, MUZYK, NIEOPANOWANIE, PORUSZENIE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, BOMBA WODOROWA, GŁÓD, BAON, ELEGANTKA, DOCHÓD WŁASNY, PLANKTON WIRÓWKOWY, JEDNOKLASÓWKA, TŁUMACZKA, SENTYMENTALNOŚĆ, MIŚ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ODSKOK, WYRAZ OBCY, RAMIENISKO, STYGOFIL, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, CYKL GOSPODARCZY, LUZACKOŚĆ, ATRAZYNA, DŻINGEL, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PAMPA, KOSZARY SZYJOWE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, SZESNASTKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PRZEDSTAWIENIE, AUDYTORIUM, RZUT OSZCZEPEM, MATE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BUDOWLA CENTRALNA, OSTATNIA POSŁUGA, KOPCIUCH, ŻYWY TRUP, LOGIKA, ENCYKLOPEDYSTA, KUPEREK, TRANSGRESJA LODOWCA, SUCHORYT, POZIOM GŁOŚNOŚCI, MONARCHIA STANOWA, SKRZELONOGI, KACAPSKI, SPAD, EKONOMIA POLITYCZNA, PORĘCZ, NAPŁYW, ZBIEŻNOŚĆ, CIĘŻKA DUPA, WŁÓKNIAK TWARDY, PIEC WAPIENNY, SFIGMOMANOMETR, KANION PODMORSKI, FREE JAZZ, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PATRYCJAT, CHOROBA WRZODOWA, SKRYBA, ZAWIĄZEK, HORYZONT CZĄSTEK, MEDIALNOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, DOJŚCIE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PALEONTOLOGIA, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, KARETKA REANIMACYJNA, CUD, MATRYCA LOGICZNA, TĘTNICA SKRONIOWA, UPOJENIE SENNE, ROPOMOCZ JAŁOWY, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, CIEMIĘŻYCA, MESJANIZM, PAWICOWATE, AGORA, HEBRA, SZPANERSTWO, SFERA, WOLTYŻER, GEODEZJA NIŻSZA, POJAW MASOWY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, AEROLOGIA, TAJNIAK, PATENA, PARTER OGRODOWY, MASKA WSTYDU, DŹWIGNICA LINOTOROWA, SUBWOOFER PASYWNY, KULON, COSEC, BIUROKRATA, PALATOGRAFIA, UWAGA, EKSTRADYCJA, LITERATURA NARODOWA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, ?POMPA TŁOKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPIRALA ARCHIMEDESA krzywa będąca torem punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po promieniu obracającym się jednostajnie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIRALA ARCHIMEDESA
krzywa będąca torem punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po promieniu obracającym się jednostajnie (na 18 lit.).

Oprócz KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KRZYWA BĘDĄCA TOREM PUNKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNYM PO PROMIENIU OBRACAJĄCYM SIĘ JEDNOSTAJNIE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x