W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFENSYWA to:

w sportach drużynowych: pozycja, funkcja związana z atakiem, także: grupa zawodników, których głównym zadaniem są działania prowadzące do zdobycia punktu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFENSYWA

OFENSYWA to:

przenośnie: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego (na 8 lit.)OFENSYWA to:

operacja wojskowa, która ma charakter ataku (na 8 lit.)OFENSYWA to:

w sporcie: rodzaj zagrywki, atak, próba uzyskania przewagi nad przeciwnikiem (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zdecydowanie negatywny stosunek, a także negatywna reakcja, atak, wystąpienie przeciwko komuś lub czemuś, postawa sprzeciwu (na 8 lit.)OFENSYWA to:

strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zaczepne działanie wojenne, natarcie (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zorganizowane atakowanie przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.964

ULTRAFILTRACJA, PRZEDŁUŻACZ, DRAMAT GROTESKOWY, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, ZESPÓŁ, DRUŻYNA SKAUTOWA, RÓWNANIA CAUCHY’EGO-RIEMANNA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, RZEŹBA GLACJALNA, JAZZ, ZARODZIOWCE, POŁOŻENIE, KONDYCJA, SULFAMETOKSAZOL, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ARC CTG, ENAMINA, PROCES KARNY, AMNEZJA WSTECZNA, KAMARAN, KATEGORIA ŚREDNIA, KOMENDA, ALFABET MUZYCZNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIEŚWIADOMOŚĆ, SEKCJA, PRE-PAID, SEKTA, GRZĘDA, BRANLE, NUMIZMATYKA, EMISJA WTÓRNA, SZTUKA ZIEMI, OBSŁUGA, PATROL, PCHACZ, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, ENALAPRYL, OPOSIK WIELKOOKI, POTENCJAŁ IGLICOWY, SERIA KWALIFIKACYJNA, STACJA, OBCHÓD, ZMIENNA ZWIĄZANA, MUZYKA KLASYCZNA, PLURALIZM, KAUTER, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, CHOROBA KRÓLEWSKA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ZMIENNA LOSOWA, SIAD, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, MEMUAR, DZIESIĘCIONOGI, DEKURIA, CHARAKTERYSTYKA WIDMOWA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, LIST GOŃCZY, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, SERWIS, FILOLOGIA ORIENTALNA, CHOLESTEROL, OWCA CZTEROROGA, WDZIĘK, PEDET, TRÓJBOK, AGNOZJA TWARZY, SYSTEM DEDUKCYJNY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, DZIEŃ OTWARTY, PERKOZ CHILIJSKI, MŁAKA, BRZEGOWIEC, ALPRAZOLAM, SKURWYSYŃSTWO, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, PRZETWÓR, ROZTOCZE, NIEAKTYWNOŚĆ, PAZUR, ODPADEK, PARALIZATOR, WARIACJA, NEWIRAPINA, ZOOLOGIK, BŁĘDNE KOŁO, BOCIAN BIAŁOSZYI, PANSEKSUALIZM, BÓBR EUROPEJSKI, FUNKTOR INTENSJONALNY, BIELINEK KAPUSTNIK, POLIURETAN, ZASIEK, IKONOGRAFIA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, OKOROWANIE, POZYCJA WALUTOWA, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, POZYCJA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, METYLEN, KOCZ, BOLSZEWICY, PŁÓD, UMOWA UBEZPIECZENIA, ŁAWKA REZERWOWYCH, GRUPA PROPYLOWA, MANUFAKTURA, POZYCJA TRENDELENBURGA, PERLICZKA, POLIAMID, KLOSZ, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, DRAMAT SATYROWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KRYTYKA, PŁASZCZYZNA, ZROSŁOSKRZELNE, SZANKIER TWARDY, NACZYNIE KUCHENNE, BRAMKA LOGICZNA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, WOJEWODA, DELTA KRONECKERA, CINQUECENTO, DECYZJA OPTYMALNA, GRUSZE EUROPEJSKIE, POZYCJA, LISTOPAD '89, ZMIANA, SUPERWAJZOR, FRAKCJA, KLAWIATURKA, KOMPLET, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, NIECHLUBNOŚĆ, BOREWICZE, MACIERZ GRAMA, SIATKA, ZAWODOWOŚĆ, POPARZENIE, KIOSK, GEOTECHNIKA, PUCHAR, MORTADELA, ANSAMBL, OSET, PORTUGALSKOŚĆ, KARAWANA, KOŚCIÓŁ FILIALNY, POBUDZICIEL, SURFINIA, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, MIŁORZĘBOWE, WEKTOR SWOBODNY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BIOMAGNIFIKACJA, ENDOPSAMMON, ZASTĘP RATOWNICZY, DWUDZIESTKA, DREWNO LETNIE, RYBY WŁAŚCIWE, NAPINACZ, ODJAZD, ROZSZCZEP WARGI, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, GRUPA GALOIS, PIŻMÓWKI, INSTRUMENT SMYCZKOWY, DEATH METAL, KALENDARZ, TASIEMIEC, PRZERYWACZ, HERB, GLUTYNA, SZWEDZKOŚĆ, KLEJNOTKI, KAMGARN, FARBKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, OWCA WIELOROGA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, BÓJ SPOTKANIOWY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PRZEGLĄDARKA, ANALIZA SPEKTRALNA, DENAZYFIKACJA, DESKRYPTOR, ROSYJSKOŚĆ, SCHAB, PORCELIT, ELEMENT ODWRACALNY, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, PLUWIAŁ, CYTADELA, PLUTOKRACJA, ZAKRES ZNACZENIOWY, KUKLIK SZKARŁATNY, WOLATUCHA, NOSTRZYK, STANDARDZIK, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, PRĄTKI ATYPOWE, SZÓSTKA, REPREZENTACJA, LUZACKOŚĆ, RÓJ, SIEDLISKO, WADLIWOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, MAGNETYCZNOŚĆ, FUNKCJE ELEMENTARNE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, PORZĄDNOŚĆ, KOOPERACJA, FRYZYJSKI, SZYBKOZŁĄCZE, AKRAZJE, KUC MERENS, ANTYFUTBOL, KABOTYNKA, TRZYDZIESTKA, GNETOWE, FALA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ZBOŻE, SANDBOX, CIEMNOGRÓD, KASZTAN, PRACA MAGISTERSKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SPRĘŻYSTOŚĆ, LOGIKA, WNIEBOWZIĘTA, LIST ŻELAZNY, IMMATRYKULACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PRZECIWSOBNOŚĆ, FUNKCJA UNIMODALNA, HASŁO, KOORDYNAT, MISJA DYPLOMATYCZNA, CAŁKA RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO, BÓL BRZUCHA, GRUPA CELOWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, NIEDOROZWÓJ, PARANOJA PIENIACZA, PRZESYŁ, ŚMIERDZIEL, ŁUSKWIAK ZMIENNY, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PRAWO WEWNĘTRZNE, SMOCZA KREW, TRANSMITER, SPIRITUS MOVENS, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, WARSZAWSKOŚĆ, ABORDAŻ, CEREMONIA, DANE SENSYTYWNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, MECHANIZM, KLUB, TOBOŁKI, MIĘTA, PILOTKA, COSINUS, DIECEZJA, ANTIFA, PLEJADY, TABOR, KANAŁ ŻEGLOWNY, MARUDER, PORTFEL, INIEKCJA, ŚLĄSKOŚĆ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, GIEZŁO, PILCHOWATE, ŻYWICA POLIESTROWA, KATEGORIA KOGUCIA, ODTLENIACZ, AZERBEJDŻAŃSKI, JĘZYK FRYZYJSKI, STRAJK WŁOSKI, KURDYJSKI, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, ELEKTROEROZJA, WESTERN, PSYLOFIT, KOMANDO, TYBINKA MAŁA, PERTURBACJA, ?WYSPA KONTYNENTALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFENSYWA w sportach drużynowych: pozycja, funkcja związana z atakiem, także: grupa zawodników, których głównym zadaniem są działania prowadzące do zdobycia punktu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFENSYWA
w sportach drużynowych: pozycja, funkcja związana z atakiem, także: grupa zawodników, których głównym zadaniem są działania prowadzące do zdobycia punktu (na 8 lit.).

Oprócz W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - W SPORTACH DRUŻYNOWYCH: POZYCJA, FUNKCJA ZWIĄZANA Z ATAKIEM, TAKŻE: GRUPA ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH GŁÓWNYM ZADANIEM SĄ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA PUNKTU. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x