Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLURALIZM to:

jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLURALIZM

PLURALIZM to:

różnorodność, np. pluralizm poglądów, językowy, estetyczny (na 9 lit.)PLURALIZM to:

pogląd filozoficzny, który przy wyjaśnianiu zjawisk dopuszcza wielość metod lub teorii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.262

RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, ŚWIECKOŚĆ, PIEKARNIK, STEROWANIE WIELOKROTNE, POTWÓR, WĄŻ, ŻUŻEL, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, POZIOM, SZÓSTA CZĘŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, OKTET, MAGNES, ŁUSZCZAK, MOTYLOWCOWATE, PRZYWŁASZCZENIE, SZLAUF, TOPENANT, KOMIN, KOMISARZ, CELEBRACJA, ZIELONE KOŁNIERZYKI, SPECJACJA RADIACYJNA, DOPŁYW, NIECHLUBNOŚĆ, METYCYLINA, PIĘKNOŚĆ, KONKORDAT, ODCISK PALCA, OSTROWIANIN, NIEJEDNOLITOŚĆ, HOLOGRAM, CZERWOŃCZYK UROCZEK, SĘKACZ, TRANSPOZYCJA, MIGAWKA CENTRALNA, PIEC PŁOMIENNY, REAKTOR GAZOWY, USZYSKO, NUCZA, PĘTO, CZYNNIK NIECENOWY, INKORPORACJA, KOLOR MOCNY, ZIARENKOWIEC, KORYTO, WYRĘBISKO, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SUPERNOWA, KRĘGOWCE, ZDERZAK, FROTKA, BINOKLE, MUSZTARDA, EKSCYTARZ, NASTAWA, BIAŁY, DŁOŃ, FILTR RODZINNY, INERCJALNOŚĆ, KONFISKACJA, INTENCJONALIZM, MISTRZ, CZŁOWIEKOWATE, TEATRZYK, KORZEŃ, ILUMINATOR, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KOSMETYK, LUMBALIZACJA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, TWAROŻEK, SZCZAPA, MERAK, UMIEJĘTNOŚĆ, PŁUG WIRNIKOWY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, NIEMĘSKOŚĆ, NAGIEL, SPACHACZ ZIELONAWY, ROMANS GOTYCKI, TYMBALIK, BIBLIOTEKA, STRUKTURALISTKA, POŁOŻNICA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, GRUCZOŁ MLECZNY, CZARNY FILM, DRĘTWOTA, SPRAWA, SEKRECJA, BRAMKA LOGICZNA, SUWERENNOŚĆ, KURZAWKA, HABIT, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, SPÓJNIK ŁĄCZNY, LODOWIEC GRUZOWY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, BEZKLASOWOŚĆ, MOŁDAWSKI, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BULWA PĘDOWA, STRZAŁ, KAPISZON, KĘDZIERZAWKA, AMALGAMAT, ZAKON KLERYCKI, SUFIKS, CEREMONIAŁ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, BANDYTYZM, LAWOWANIE, WELIN, KURHAN, BUJOWISKO, STAUROPIGIA, REFLEKTOR, BURDA, ENTEROKOK, MIARODAJNOŚĆ, ALBINOS, PUNKT DYMIENIA, ELEKTROFON, KUDŁACZ, LEASING, MCHY WŁAŚCIWE, STRZĘP LUDZKI, NASTURAN, PRZĘDZIWO, SAKWA, KRATKA KSIĘCIA WALII, DWORAK, NAMORDNIK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, CIASNOŚĆ, POPRAWA, OSPALSTWO, HIPOTEKA, ŻYDOWIN, ZARZUT, PIEC GRZEWCZY, SUBTELNOŚĆ, ZBIORKOM, WISIOREK, MIESIĄC, MAJACZENIE, ANTIDOTUM, BEGONIA, ARTYKUŁ WIARY, RACKA, OSMOZA, WOSKOWATOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DZIANINA, ZŁĄCZE, SZYNA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, STAŁA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MARUDA, RETABULUM, TEREN OTWARTY, MARKIZA, NIEUCZCIWOŚĆ, WYLĘGARNIA, RODZINA NIEPEŁNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, TORNADO, DROGA KRAJOWA, TEST ATOMOWY, POLIMER WINYLOWY, SZKLANKA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, OLIWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, MANIERZYSTA, KWADRYGA, SPIRYTUS, PAKLAK, CAKIEL, WĘŻÓWKA PALMIASTA, NIEZALEŻNOŚĆ, KIERAT, METODA NAWIASÓW LIEGO, NAWÓJ, WROSTEK, KRYJÓWKA, CZARNA KARTKA, MARKIZETA, TRANSURAN, CIENKA SKÓRA, MACZUGA, ALOES, REPRODUKCJA PROSTA, KUMA, GALARETA, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, ADORACJA, PRZEMYSŁÓWKA, MAPA FIZYCZNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BOK, TRYSEKCJA, HARTOWNOŚĆ, SZLAUCH, REWERS, KINO, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, CZERWONOSKÓRY, PARZENICA, ALOZA NIEBIESKA, LOFIKS, INSTANCJA PARTYJNA, KNOTNIK ZWISŁY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, DYŻUR, KANTOREK, UJĘCIE, LEMUR WARI, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ARKABALISTA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, POZABIBLIJNOŚĆ, MOC CZYNNA, ALMUKANTARAT, ZAKONNICZKA, KĄDZIEL, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KANAPKA, MIKOZA, KASZA GRYCZANA, POLLUKS, BAT, SYSTEM KANCLERSKI, KORKI, LEKCJA, TARCZA, BRUDY, WADA WZROKU, DWUNASTKA, STOŁP, SUBSTANCJA DODATKOWA, KARCZOWISKO, PROTOTYPOWOŚĆ, ABSZTYFIKANT, PODWODA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KOMŻA, DOMINANTA, MINIA, CZIRU, ZŁUDNOŚĆ, JARZĘBINA, KORKOWIEC, OGNIWO, GOALKEEPER, DELIKATNOŚĆ, PODCAST, CIAŁO, INSTRUMENT DREWNIANY, STAN DEPRESYJNY, TRAFIENIE, WAGNER, WASABI, BILDUNGSROMAN, FUNDUSZ ZASOBOWY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, DEBILNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, WIZYTÓWKA, POSREBRZANIE, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, MROŻONKA, FILM KATASTROFICZNY, CIERŃ, PROWINCJA, MOLTON, PRZEKAZ, NIEZBĘDNOŚĆ, PLECÓWKA, PŁYCINA, CZWORONÓG, PRZYLEPNOŚĆ, CEBER, HIPOSTYL, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ŚWIADKOWIE JEHOWY, TURECCZYZNA, IZOCHRONA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, IZOLAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pluralizm, jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLURALIZM
jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x