JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLURALIZM to:

jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLURALIZM

PLURALIZM to:

różnorodność, np. pluralizm poglądów, językowy, estetyczny (na 9 lit.)PLURALIZM to:

pogląd filozoficzny, który przy wyjaśnianiu zjawisk dopuszcza wielość metod lub teorii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.933

INDIAŃSKI, REOFIL, SZMATA, CYTOSTOM, KĄT WYPUKŁY, DELTAPROTEOBAKTERIE, POLKA, PEPEROWIEC, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, PIERWSZY OFICER, MAKROPLATA, BERNARD, KLUCZ GŁÓWNY, KANONIERKA, BRZUCHORZĘSKA, SIODEŁKOWCE, MCHY WŁAŚCIWE, AGATA, POCIĄG MARSZRUTOWY, SOLIDARNOŚĆ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, AZJATYCKOŚĆ, KRĄG, DWUSTUZŁOTÓWKA, PANNA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OPERATOR UNITARNY, HIPOTEZA SUSLINA, BARIERA, ŚLISKOŚĆ, ASZKENAZI, KRATKI, KONKURENCJA, STREFA PRZYGRANICZNA, GLOSA, BADACZ POLARNY, KOREKTOR, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, CHORÓBKA, ŚMIESZKA, STOPIEŃ NAUKOWY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, CIAPATY, NAUKI O ZIEMI, WĘZEŁ, SPARRINGPARTNER, TUNIKA, FUTERAŁ, FIGURA, POMNIK, PILCH, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, STEWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, STŁUCZENIE, QUADCOPTER, APRETURA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, NAGRODZENIE, PRACE KONSERWACYJNE, SYSTEM OBRONNY, SMREKUN, NIESTANOWCZOŚĆ, REFERENDUM GMINNE, TENIS ZIEMNY, REGRESJA LOGISTYCZNA, PASKUDA, ROZPADLINA, UDAR, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, MATURKA, NIEKULTURALNOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, KORUND, POCENIE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KPINA, MORA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, PRACA DOMOWA, BŁAZENEK, KANCER, SYNERGIZM, STAROISLANDZKI, DYSKRETKA, PRZYCISK, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, SCHRONISKO, KONEW, PART, POMYLENIEC, CHUDOŚĆ, WŁÓKNO, WYŚCIGI KONNE, ROŻEN, KREWETKA WIŚLANA, SPOWINOWACONY, PODEJŹRZON MARUNOWY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, AKSAMIT, WIRTUOZERIA, TAGER, ODPŁYW, WARKOCZ, OMIEG KAUKASKI, ŁUPEK WĘGLISTY, IMIONISKO, ATRYBUCJA, RACJONALIZM, SNOBISTYCZNOŚĆ, RISOTTO, GENDER, PRAGNIENIE, WALNE ZEBRANIE, HISTORYZM, NAGOŚĆ, JUGA, KNECHT, KURANT, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SIÓDMA CZĘŚĆ, BOMBIARZ, OMIEG KOZŁOWIEC, HISTORIA, RAMIENICA, OKUPACJA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, CZTEROTAKT, DROGA APIJSKA, RETORTA, MENTALNOŚĆ, EMOCJA, SALA, DŁUGOSZOWE, TOR, KAPSLA, WĘŻOWIDŁO, FAKTORYZACJA, BRZĘKACZ, PRZEBITKA, INTERFEROMETR LASEROWY, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, MANIERA, UKŁAD JEZDNY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, HASŁO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ESKORTA, RÓŻANIEC, KĄPIEL, LARGO, STOŁP, PUKLERZ, HARCAP, NIEKONKRETNOŚĆ, ORGAN, REZYDENT, RAKARNIA, PROMIEŃ, POWIERNICTWO, AGENCJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, SZACHY SZYBKIE, DAMAST SKUWANY, POGROBOWIEC, KOMBINACJA, KONWENANS, LAKSACJA, CIEMNOGRÓD, PUDDING, CUDACZNOŚĆ, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KAWA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, PODRÓŻ, AGENCJA, OBWÓD REZONANSOWY, NIĆ, POŻYTECZNOŚĆ, WŁOSY WENUS, GENIALNOŚĆ, WĘGIERKA, DRĘTWA, DRGANIA HARMONICZNE, HOMERYDA, BROŃ MASZYNOWA, LICZEBNOŚĆ, TROGLOKSEN, EUROLAND, BURGRAF, LINIA KOLEJOWA, PROBLEM BAZYLEJSKI, KLEPISKO, KOMPLEMENTARIUSZ, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MOLTON, SZTYLPY, SERDAK, BROKAT, ODRĘBNOŚĆ, EGZORTA, ZMIENNA ZALEŻNA, POJAZD, BALANS, SŁOIK, PRZEMYT MRÓWCZANY, PYSZCZEK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ŚMIERDZIUCH, ZŁOTA FUNKCJA, GODZ, PUNKT DYMIENIA, EKSTRADYCJA, ŻABA LEOPARDOWA, EWOLUCJA, ARENA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, NIEPOPRAWNOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, PELAGIAL, PRZESZKADZAJKA, PERYKARP, PRZEJAZD KOLEJOWY, KOLEUS, ŚRUBSZTAK, WATA, HORMON TROPOWY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SZTAFAŻ, LIGATURA, INSTRUMENT POCHODNY, KARA GŁÓWNA, STONÓG MYSZATY, BŁYSK, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, OOLIT, ŁASKAWCA, OPOZYCJA RELEWANTNA, BATERIA GALWANICZNA, SYGNAŁ, REDUTA, DENDRODOA, STELLARATOR, KWASOWOŚĆ, PÓŁCIEŃ, OBRÓT WTÓRNY, TWIERDZENIE MAYA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, LAGUNA, AGAT MSZYSTY, MANIPULATOR, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, OCZKO, HYDROZOL, ZATWARDZENIE, PIASZCZYSTOŚĆ, CHWYTAK, DZIENNIK URZĘDOWY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, RODZAJ LITERACKI, PIERÓG, HUTNIK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZATOKA, ŁOWCA , PRZECIWUTLENIACZ, ESKORTOWIEC, PEAN, NEUROPROTEKCJA, RAK RZECZNY, RURA OGNIOWA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, AGENDA, OSŁONA, MONERA, CEBER, OBRAZEK, MÜSLI, OSMYK, METAMERIA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, METAL NIEŻELAZNY, GLORIETA, WAROWANIE, ELUWIUM, SZKLANKA, MIŁOŚĆ, SUPPORT, JĘZYK PIDŻYNOWY, FUNKCJA TOTALNA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, BURT, ?KURS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLURALIZM jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLURALIZM
jedna z naczelnych zasad demokracji; funkcjonowanie w jednym państwie dwóch lub więcej partii politycznych, z których conajmniej jedna jest parią rządzącą (partie mogą tworzyć koalicję rządzącą) i conajmniej jedna tworzy opozycję (na 9 lit.).

Oprócz JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEDNA Z NACZELNYCH ZASAD DEMOKRACJI; FUNKCJONOWANIE W JEDNYM PAŃSTWIE DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH, Z KTÓRYCH CONAJMNIEJ JEDNA JEST PARIĄ RZĄDZĄCĄ (PARTIE MOGĄ TWORZYĆ KOALICJĘ RZĄDZĄCĄ) I CONAJMNIEJ JEDNA TWORZY OPOZYCJĘ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x