OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁÓKNO to:

olbrzymia struktura wszechświata, ciągnąca się na przestrzeni od 70 do 150 megaparseków; jest skupiskiem gromad lub supergromad galaktyk (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁÓKNO

WŁÓKNO to:

podstawowa jednostka struktury wielu wyrobów tekstylnych, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

podłużna komórka roślinna, tworząca pasmo włókien, którego zadaniem jest wzmacnianie (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

podłużny element tworzący strukturę niektórych substancji lub pojawiający się w nich w wyniku jakiejś zmiany (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

obiekt topologiczny, przeciwobraz w rzutowaniu punktu w bazie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.660

PEWNOŚĆ, OSET SINY, KANAŁ ENERGETYCZNY, KSIĄŻĘ, ODPRAWA POŚMIERTNA, PSI GRZYB, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ŁĄKOTKA, POETKA, SWOBODA, JAZ ZASTAWKOWY, KOMPENSACJA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PLACÓWKA NAUKOWA, ZACIĘTOŚĆ, BALERON, PADOK, MATKA POLKA, SEGMENT, RAGLAN, RYZYKO KREDYTOWE, CUMULUS, ASYRYJSKI, TAMA, MIMETYZM, ŁUSZCZYK INDYGOWY, RZEMIOSŁO, NATRĘCTWO, AKROBACJA LOTNICZA, CYCEK, ALBEE, LUNETA, PEAN, MONOCYT, TEMPO, NEPALI, KINOMAN, KOTWICZNIKOWCE, STAŁA MICHAELISA, DZIADZIENIE, KASZUBSKOŚĆ, ZDZIADZIENIE, LINGWISTA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, KOLEJKA, DZIESIĄTY, WIDZENIE MASZYNOWE, SZTUBAK, POGOTOWIE, DYSKRECJA, CIEŃ, POLSKI, PIÓRO, NIEUWAŻNOŚĆ, LEBERWURSZT, FERRIMAGNETYZM, PLAKIETA, BETON, NIEPOWODZENIE, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, MAFIA PALIWOWA, DUJKERY, WOLA BOŻA, PREMIERA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, INFORMATYKA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, BRYZG, OBRÓT PIERWOTNY, OSTROŚĆ, MA, OBCHODOWY, DREDNOT, KADŹ, SUBTELNOŚĆ, PREPARAT, MIEDNICZKA, SUPERPRZEBÓJ, CZARNA KSIĘGA, ZBOŻE, PRZEGRYZKA, PIECZONKA, PACHCIARZ, FASHIONISTKA, MIOTEŁKA, SŁUPEK STARTOWY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, GUGIEL, KURCZAK TIKKA MASALA, KONTRMANIFESTACJA, IDIOSYNKRAZJA, PŁATKI ZBOŻOWE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, NIEKULTURALNOŚĆ, FUGU, NEKTARNIK, ROGAINING, PIĘTA ACHILLESOWA, PODATEK IMPORTOWY, CZARNY LUD, RADIOODTWARZACZ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, TWARDZIAK, KONKURY, REPUBLIKA, SZYDLARZ, POKAZOWOŚĆ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SPIKER, PRĄD BŁĄDZĄCY, DIATRYBA, SZOK, USTNIK, ANGIOLOGIA, SIZAL, DEMOSCENA, LIFTING, PROPAGACJA, OKWIAT POJEDYNCZY, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, KACERSTWO, PODKŁADKA, ARTUR, MEBLOWÓZ, PRZYDZIAŁ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SZCZI, KOKPIT, STRUMIEŃ, ATAK, WYBRYK NATURY, BEZPANCERZOWCE, OSTATKI, SZCZEPONOGI, MĄŻ, TERMOSTAT, TYTUŁ, KĄPIEL, TORBIEL BĄBLOWCOWA, STRAŻ POŻARNA, PANECZEK, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ALABAMA, KULCZYBA WRONIE OKO, KIERUNEK, LODOWNIA, PYZA, FLET PROSTY, TEST, STEROWNIK URZĄDZENIA, KROTOCHWILA, WIETNICA, PEŁZAK, SYSTEM DZIESIĘTNY, MIĘSOŻERNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, MONOGAMIA, ZAWARTOŚĆ, GAJA, ROŚLINA OKRYWOWA, CIERPLIWOŚĆ, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ENERGIA ELEKTRYCZNA, CZERWONKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GEOGRAFIA ROŚLIN, KOMISARZ, SEJSMOAKUSTYKA, RYT, TRENT, OSKRZELE, PRZEBARWIENIE, GRODZISZCZANKA, KACZKA, DEKALKOMANIA, LUSTRO, PIEPRZ ZIELONY, KAPISZON, MANIFESTACJA, FACH, SILNIK GAZOWY, TUNIKA, ANSAMBL, KOCHANEK MUZ, TWARDA SPACJA, KUTER, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, LUZACKOŚĆ, TRANSKRYPCJA, PATRON, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ZOOFAGIA, AEROLOGIA, ŚMIGŁO, DZIEWIĘTNASTKA, WZÓR, NACIĄG, BARWY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, CIOS PONIŻEJ PASA, POSŁUCH, STRZAŁA, ANTYKOAGULANT, ANGIELKI, HERBATKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, PARAGENEZA, JALAPENO, DEZINSTALACJA, REWITALIZACJA, ZWOLNIENIE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, SZKŁO WENECKIE, PARA MINIMALNA, MORDOKLEJKA, MARTWIAK, HULAJDUSZA, DACH HEŁMOWY, PŁAWINA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, GARDEROBIANA, GRZEBIEŃ, PYŁ, RADYKALNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, SMAR, OSTROGI, ANILANA, ELIZJA, OWOC, ŁĄCZNIK OLEJOWY, DWÓJKA PODWÓJNA, POPULARNOŚĆ, WAGON TAROWY, STARY KOŃ, NASADA, ZAKŁADKA, PÓŁOKRĄG, RELACJA DWUCZŁONOWA, AUTOGIEŁDA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, LENIUCH OSPAŁY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PASIBRZUCH, SZCZĘŚCIARA, LEJNIA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, KĄT, POPRZECZKA, PRZEPIĘCIE, TRANZYT, KAWA MIELONA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ZABIEG LECZNICZY, POZYCJA, BEZGRANICZE, GALWEOZAUR, DERESZ, GATUNEK AMFITERMICZNY, BANIECZKA, FOTOGRAFISTA, DOKUMENTALIZM, TONGA, BIEG PATROLOWY, DEMOBILIZACJA, KOCIOŁEK SKALNY, FAZA, ZDATNOŚĆ, TITR, NAROWISTOŚĆ, BYŁA, TYTOŃ, RZUT RÓWNOLEGŁY, AEROCASCO, PIĘTA ACHILLESA, JELEŃ, FALKONKA, PIERWSZOŚĆ, REOFIL, JEDENASTKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, GIĘTKOŚĆ, ŚWIERK BREWERA, ALARM BOJOWY, WYBORY POŚREDNIE, BUTERSZNYT, PŁUG TALERZOWY, PŁASKOŚĆ, DZIURAWY WOREK, WŁĄCZNIK, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, POPYT ELASTYCZNY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DYPODIA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, UŚMIECH LOSU, ?LAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁÓKNO olbrzymia struktura wszechświata, ciągnąca się na przestrzeni od 70 do 150 megaparseków; jest skupiskiem gromad lub supergromad galaktyk (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁÓKNO
olbrzymia struktura wszechświata, ciągnąca się na przestrzeni od 70 do 150 megaparseków; jest skupiskiem gromad lub supergromad galaktyk (na 6 lit.).

Oprócz OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OLBRZYMIA STRUKTURA WSZECHŚWIATA, CIĄGNĄCA SIĘ NA PRZESTRZENI OD 70 DO 150 MEGAPARSEKÓW; JEST SKUPISKIEM GROMAD LUB SUPERGROMAD GALAKTYK. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x