FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA to:

firma, najczęściej prowadzona jednoosobowo lub mała spółka; określenia używa się do zaznaczenia związku pomiędzy firmą a jej właścicielem (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA to:

forma aktywności rynkowej przedsiębiorców związana z gospodarką, która obejmuje działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.003

GAŁKI, CZOŁOWNICA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, RUBEL TRANSFEROWY, KOPROFAGI, INŻYNIERIA TKANKOWA, NASTAWNOŚĆ OKA, ENERGOELEKTRYKA, SIOSTRZYCZKA, WERMUT, KANAŁ BURZOWY, TENIS STOŁOWY, BEJCA, SŁODOWNIA, INWOLUCJA, ZAGŁÓWEK, OBRONA PHILIDORA, S.Y, BRUNELLESCHI, DEPRESJA, PRZEKUPSTWO, BYLICA POSPOLITA, GANECZEK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PASKUDZTWO, KAULIKARPIA, KAROTENOID, ZLEWKA, BEZCIELESNOŚĆ, BASEN, ŚWIĘTOKRADZTWO, SKLEPIENIE PALMOWE, DOMEK KEMPINGOWY, UMOWA, HALOGENOALKAN, CZERWONAK, FIGURA DZIOBOWA, GOL SAMOBÓJCZY, SZLACHAR, PETRYFIKACJA, MIEJSCE, URYNA, ASYSTA, DOM WYDAWNICZY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, DYMKA, NUTACJA, POBRATYMSTWO, ŻÓŁWIE, GLIPIZYD, BRZOZOWATE, POSEŁ, ZWROT, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, KAPELUSZ, KOSA, NORWESKI, ŚLIWKA, PINGWIN PAPUA, HELING, ZAMEK, NEOREALIZM, PRZEPŁYW, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KONTRAST NASTĘPCZY, BEKON, AMYLOFAGIA, ŚPIWÓR MUMIA, WINYLEUM, DROGA, REALIZM, ORGAN, HERMA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, NANOFILTRACJA, OSKARŻENIE, NACZÓŁEK, DOK PŁYWAJĄCY, BAKŁAŻAN, OKUCIE, NIEWYDAJNOŚĆ, BOMBIARZ, POSZKODOWANY, SILNIK SPALINOWY, GWIAZDARZ, PASTEL, MASA SOLNA, WYŁOŻENIE SIĘ, KRATKA VICHY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, OBSTRUKCJA, KULA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ANTURAŻ, KĄPIEL, KORNET, AFISZOWANIE SIĘ, OWADOŻERNOŚĆ, ASESOR, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ROZMOWY W MAGDALENCE, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, ZRZĄDZENIE LOSU, MAJSTRA, KOSMETYK KOLOROWY, KRUŻA, NATURALIZM, WSCHÓD, PODJAZD, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SZLAM, SPADOCHRON HAMUJĄCY, KŁĘBCZAK, FRONT, RDZENIARZ, TRAP, GRUCZOŁ ŁZOWY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, MACH, NIT, MAJMA, AGERATUM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PARODIA, UKRYCIE, FRANCA, KWAS LINOLENOWY, OBIBOK, SIDARA, NACIEK, PRYWACIARZ, WELUR, ELEKTRON DODATNI, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, TEREN ZAKRYTY, ROTANG, SEMAFOR, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, CYPROHEPTADYNA, PASTEL, NIEMOŻEBNOŚĆ, KARA UMOWNA, ENERGETYKA JĄDROWA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PASSA, SZYDLARZ, KROK MILOWY, SPOŁECZNE, SENSUALIZM, POWSTRZYMANIE, BRYTFANKA, BOSTON, INDIANIN, RZECZ NIERUCHOMA, CHELATACJA, WÓDKA, NOWALIA, OCIEKACZ, KRATA KSIĘCIA WALII, DUR POWROTNY, KRAŃCOWOŚĆ, FOSFORESCENCJA MORZA, BEKA, MĘTNOOKI, SZYNOBUS, WRZÓD TRAWIENNY, SZCZODRZENIEC, CHWYTNIK, PROMIENNIK, ALT, ODBIÓR, ZAŚCIANEK, MANIFA, WYZIEW, ORIJA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, DYSOCJACJA TERMICZNA, AJENCJA, GRABARZ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, WYBIELENIE, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, RAFAŁ, HALA, DUMA, MOC CZYNNA, SMOLUCH, HARD CORE, DULKA, CYNADRY, KNEBEL, KUJA MAŁA, DOMY, WARTOŚCIOWOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, LICA, KĄT ROZWARTY, DIABELSKI MŁYN, POPŁÓD, KB, TERMINAL, ZMIERZCH, OBRZEŻEK, SYLWA, WIEŻYCZKA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SIDA, BELKA, TRUSIĄTKO, HUTNICTWO, DENTYSTA, ZNAK LEGITYMACYJNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, TOKARKA KARUZELOWA, KORZYŚĆ, ULĘGAŁKA, NARCYZ, UMOWA BARTEROWA, PEJZAŻYSTKA, MATERAC, PRZYSTAŃ MORSKA, ZEW KRWI, BŁONA SUROWICZA, PÓLKO, KUCHENKA MIKROFALOWA, PARK SZTYWNYCH, DNI OTWARTE, UBOŻENIE, PĘTAK, FENIG, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, DOMINANTA, STARANIE, OROGENEZA WARYSCYJSKA, KARTON, LICZARKA, STATUS MATERIALNY, FILC, WIBRACJA, NADBITKA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SAMOOCZYSZCZANIE, WIELORAK, IMMUNITET KONSULARNY, DZIKIE RÓŻE, LUŹNOŚĆ, KOŃCÓWKA, RUCH, ROZMIAR, GŁOWA KOŚCIOŁA, PALUCH, DEFLEKTOR, DOJŚCIE, I WOJNA ŚWIATOWA, WIERTŁO, KASZTANÓWKA MAŁA, ZWOLNIENIE, POCZWARA, WIDZENIE BARWNE, PROFESOR, DRGANIE AKUSTYCZNE, BLANKI, WAR, DRAJREP, POCENIE, TRANSEPT, FILOLOGIA GERMAŃSKA, POSTĘPAK, POJAWIENIE SIĘ, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, TAKT TRÓJDZIELNY, OSIEMDZIESIĄTKA, METAL CIĘŻKI, IKOS, KOPUŁA LAWOWA, NARODZINY, ŚLIZG, MEC, PARSER, OŻYNA, ZATOR PŁUCNY, NERD, ŻAGIEW, MIEŚCINA, LEJEK, APPELLATIVUM, REALISTYCZNOŚĆ, MIKROKROPKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, BILANS BRAMKOWY, KORONKA, POLIP, STRZAŁECZKA, RZYMSKI, FORMALISTKA, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, OPODATKOWANIE, BROŃ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, ?RYTOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.003 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA firma, najczęściej prowadzona jednoosobowo lub mała spółka; określenia używa się do zaznaczenia związku pomiędzy firmą a jej właścicielem (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
firma, najczęściej prowadzona jednoosobowo lub mała spółka; określenia używa się do zaznaczenia związku pomiędzy firmą a jej właścicielem (na 22 lit.).

Oprócz FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FIRMA, NAJCZĘŚCIEJ PROWADZONA JEDNOOSOBOWO LUB MAŁA SPÓŁKA; OKREŚLENIA UŻYWA SIĘ DO ZAZNACZENIA ZWIĄZKU POMIĘDZY FIRMĄ A JEJ WŁAŚCICIELEM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x