FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERÓG KARELSKI to:

fińska potrawa mączna, rodzaj płaskiego pieroga otwartego, składającego się z dwóch warstw: spodniej z ciasta z mąki pszenno-żytniej, oraz wierzchniej, wykonanej z purée ziemniaczanego lub gotowanego ryżu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.607

ZESPÓŁ CAPLANA, TONAŻ, ZAMIANA, RESORTACJA GENOWA, FISZBINOWCE, ANSERIMIM, APARAT SZPARKOWY, PORT MORSKI, POKRĘTKA, GEODEZJA SATELITARNA, BOGUMIŁ, KANTONIERA, PRINSEPIA, SREBRNIK, SKŁAD, LINIA WIDMOWA, ORGANIZM MODELOWY, MOSKALIK, ROPUCHA PASKÓWKA, ANARCH, BAKTROZAUR, OGNISKO, PĘPOWNIK, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PRZEDROSTEK, NEGACJONISTA, ŁADUNEK BOJOWY, HOSTA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, WOLUMEN OBROTÓW, CIASTO TRZECH KRÓLI, ZASTÓJ ŻYLNY, KAPITALZAUR, SYSTEM KONSORCYJNY, STOPIEŃ, RYTUAŁ, HEROS, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, RDZA, KONFISKATA, SAWANNA, ŻALUZJA PIONOWA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, CZŁONEK, MEDIANTA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, LITOGRAFIA, SAMOWOLKA, UPADEK, ŁADUNEK, POZER, MANTYLA, JAZZ, DYWDYK, PARKIET, FUNKCJA, UPARTOŚĆ, MONOGENEZA, APEKS, TEMPURA, SPOTKANIE MODLITEWNE, FAJKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PARA 0, TRĘDOWNIK, CHYTROŚĆ, BECZKA BEZ DNA, FIGA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, TELEFONIA KOMÓRKOWA, EPILEPTOLOG, WSPARCIE, ELEKTRONIKA, ROZMIAR, RAKIJA, KATALOG DZIAŁOWY, DVD, BUMER, SZPILKOWE, SAMOOKALECZENIE, WODORÓWKA, BAT MICWA, AZYL, LICZKO, TERAPIA STRUKTURALNA, MAŁPA WĄSKONOSA, PŁATEK, ZAPAŁKA, TRYPLA, MIASTO OGRÓD, ZAPASY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ŁOPATKA, ORBITA, BAJCA, LEPTONEKTES, CIĘGNO NAPĘDOWE, AGREGAT, NOZOLOGIA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GIMBOPATRIOTYZM, TRYPTYK, KOSZULA, EDMARKA, REAKCYJNA PRAWICA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, CZEDAR, PAWĘZA, EFEKT MAJĄTKOWY, ORGAN RENTOWY, PIES LATAJĄCY, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CHARLES, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, PLASTYKA, GNETOWE, MORDOKLEJKA, ROŻEN, SENTYMENT, LOTOS, JĘZYK PROTOSEMICKI, MAGISTRALA, PRZYBYTEK, CZEK IMIENNY, WIELKA JEDNOSTKA, KULANKA, PIERNIKARZ, AUTOMOBILKLUB, ZOOCHORIA, SKANDYNAWSKOŚĆ, MAŁY PALEC, HEKSODA, BEFSZTYK TATARSKI, SZPULA, SZKŁO WENECKIE, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, DROŻDŻOWNIA, ZMARZLUCH, BAGAŻÓWKA, SZKOŁA PODSTAWOWA, SOCJETA, NAPÓR, IZBA, HEJNAŁ, GARDEROBA, ODPŁYW, KAZALNICA, KOLOKWINTA, OBRAZOBURCA, USZKO, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, DWUDZIESTA CZWARTA, BICZ WODNY, TRASZKA SARDYŃSKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, WSPORNIK, OCHRONA INDYWIDUALNA, SOK, WARIACJE, OMACNICA, TEMAT, GESTALT, ŁAKNIENIE SPACZONE, PODZIAŁ METRYCZNY, GORETEX, PRZYGARŚĆ, BATAGURY, KAZARKA EGIPSKA, ROTUNDA, TOPOGRAF, PLAKAT, TOPIELEC, PAŁASZ, SUPERNOWE, ZAPRZĄG, JAŁOWCÓWKA, KWINTET SMYCZKOWY, KOLCZAK, PIECZYWO CHRUPKIE, KOCIOŁ, OBYWATEL, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CALLANETICS, WĘGLOWODAN, CYMBAŁY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, EFEKT LENSE-THIRRINGA, AUDIOBUS, AREOGRAFIA, MIĘSOPUST, MIĘSOŻERCA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, REGULACJA CEN, NIEODZOWNOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, CUGANT, BUT, INWESTOR STRATEGICZNY, NACIEK, MUTACJA ZMIANY SENSU, AMPUŁKA, EDUKATOR, BAZA NAMIOTOWA, STENOGRAF, TANK, CIEMNOBLASZEK, KORONA, ŚMICHY CHICHY, AUTYZM, MARCHEW PO KOREAŃSKU, KONFERENCJA, PINGWIN MASKOWY, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PRZESZKODOWIEC, DRÓB, MATMA, ZAKAZ, SORGO, TRÓJPOLÓWKA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, OSTINATO, KONFISKACJA, ZACHÓD, ULOTKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, BEZPLAMKA, ANKSJOGENIK, KOCIUBA, GONDOLA, PROPILEJE, FILTR, PERŁÓWKA, POŁĄCZENIE, GOŚĆ, ZNAK, TASIEMIEC, PIK, RAJFURSTWO, MSZA, CIOS, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, STARA DUPA, WEŁNIAKOWE, TĘTNICA PROMIENIOWA, ANTONI, WELUR, SUPERNOWA, ERICKSON, ANTAGONISTA, RZĄD, NIEPOJĘTOŚĆ, TOPR, CIELĘCINKA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, STARORUSKI, MALUCZKOŚĆ, KORD, DAWIDIA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, RZEMIOSŁO, NOKIA, ARTYSTA, PRZEBITKA, BARWNIK AZOWY, WYDATKI BIEŻĄCE, SZPARA, NORMA REAKCJI, BOCZNICA, NAŁÓG, DWUSETKA, WALENTYNKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PROTETYKA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, LATAWCE, DZWONEK RĘCZNY, PĘDZLIK, NISZCZUKA KROKODYLA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, BARCHAN, BUFET, ALIGATOROWATE, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, MANGOSTAN, KICAJ, ANGORA, RULETKA, PIERWSZY PLAN, GAZ ŁZAWIĄCY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, SHERGOTTYT, JĘZYK KENTUM, REJESTR, DOBRO INWESTYCYJNE, MIESZKALNOŚĆ, ?PAPROTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERÓG KARELSKI fińska potrawa mączna, rodzaj płaskiego pieroga otwartego, składającego się z dwóch warstw: spodniej z ciasta z mąki pszenno-żytniej, oraz wierzchniej, wykonanej z purée ziemniaczanego lub gotowanego ryżu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERÓG KARELSKI
fińska potrawa mączna, rodzaj płaskiego pieroga otwartego, składającego się z dwóch warstw: spodniej z ciasta z mąki pszenno-żytniej, oraz wierzchniej, wykonanej z purée ziemniaczanego lub gotowanego ryżu (na 14 lit.).

Oprócz FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - FIŃSKA POTRAWA MĄCZNA, RODZAJ PŁASKIEGO PIEROGA OTWARTEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH WARSTW: SPODNIEJ Z CIASTA Z MĄKI PSZENNO-ŻYTNIEJ, ORAZ WIERZCHNIEJ, WYKONANEJ Z PURÉE ZIEMNIACZANEGO LUB GOTOWANEGO RYŻU. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x