CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDUKTOR to:

czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 8 lit.)INICJATOR to:

czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INDUKTOR

INDUKTOR to:

element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.)INDUKTOR to:

czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 8 lit.)INDUKTOR to:

prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy, napędzana ręcznie za pomocą korbki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.395

OBIONE, GAŁĘZIAK, IGRASZKA SŁOWNA, TWIERDZENIE CEVY, CEP, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, AKRECJA, GOLEC, METAMERIA, ZWIĄZEK NASYCONY, IMPLIKACJA LOGICZNA, CHLOREK WĘGLA(IV), CIĘŻKI SPRZĘT, ANALOG, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, CEL, ASEKURANT, MIRAŻ, PŁEĆ, METAL, PRANIE PIENIĘDZY, WACŁAW, RUMUN, BURŁAK, MADRAS, TYMOLOL, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, STUDNIA, SURFINGOWIEC, MALUNEK, MLECZAN ETAKRYDYNY, PARYTET, POCENIE, STATEK TRANSPORTOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, KROPKOWANIE, KORYTARZ, GETTO ŁAWKOWE, HUNTER, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ZNAKOMITOŚĆ, BERCEUSE, TAPETA, WERSET, ISKRA, ARKUSZ POETYCKI, PLAMKA FORDYCE'A, DYMISJA, KARBOL, WĘGLOWODAN, KOSMOS, DOCENT, LINIA DEMARKACYJNA, ALASKAN HUSKY, WYMIAR, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, DRUT, GAŁĘZATKA, MECENAT ARTYSTYCZNY, KONTO DEPOZYTOWE, FUNT-SIŁA, SZARPIE, TOINA, KARP PO POLSKU, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PIERÓG, RÓJ METEORÓW, ENALAPRYL, RELING, BODARZ, DOBÓR GENETYCZNY, RACJA, SZLACHAR, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TURZYCA, FRASZKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, LITWAK, WAGON, WYKRZYKNIENIE, KREOLKA, BARSZCZ, BACIK, GALARETKA, OTTO, TRANSPARENT, SZOSTKA, WÓZ STRAŻACKI, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PAS, POLE GOLFOWE, MORDOKLEJKA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, BEFSZTYK, CZARNY PUNKT, PIERSIÓWKA, RESPONDENTKA, TERMOS BUFETOWY, ZAZDROŚĆ, GRANATNIK, IZBA, KONTROLA PASZPORTOWA, ALIDADA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TLENEK, JAMA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, RAPTULARZ, ZAKŁAD WZAJEMNY, MALARSTWO IKONOWE, BENEFICJUM, POMROK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, BUGAJ, TŁUSZCZ, KAPSUŁA ZRZUTOWA, PRZESŁONA, PRZETWÓR, PAMIĄTKA, BĄK AMERYKAŃSKI, FAJKA, FALA, STARA WIARA, ODTWARZANIE, DYSPENSA, BÓG, GARBNIK, MAKATKA, URZĄDZENIE RADIOWE, KRATKI, KOMPETYCJA, OBRAZ, MANIPULATOR, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ŁUK TĘCZOWY, STOPIEŃ, WIRKI, LICZKO, STANOWISKO, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, WODNIAK, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PROFANATORKA, BIELMO, WÓR, GARDEROBA, POMNIK, ŚRODEK SPOŻYWCZY, WYRAŻENIE, NIENORMATYWNOŚĆ, RAJOKSZTAŁTNE, CIAŁO SZTYWNE, JARMULKA, CUD, BLOKADA, OBCHÓD, KOLCZAKOWATE, ODBITKA, METALOID, KOGNITYWIZM, KOCIOŁ EWORSYJNY, KAPLERZ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WIEŃCE, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SZEŚCIAN, KONFIGURACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, KRAN, RUCH PRZYSPIESZONY, PODZIAŁKA, ORZECH, DYWESTYCJA, OBYWATELKA, KOLEKTOR, GAPA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, GALETA, STADION, TEST PASKOWY, TEMPERATURA ZAPŁONU, KONSOLA STEROWNICZA, KARA, LICZBA BRINELLA, MARATON, PIECZONKA, PRZYCZÓŁEK, LINA, AMULET, PACYFIKAŁ, GRANT, ROTA, ANOMALIA UHLA, KOBIETA SPOD LATARNI, MUSZLOWCE, DYWERSJA, WAPNIAK, OKAP, SOSNA GÓRSKA, POSEŁ, KOREK, GOŁYSZEK CHIŃSKI, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SPRZĄCZKA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ANKA, SUFLET, OWAD, RAK, MONOLOG WEWNĘTRZNY, DZIEWIĄTA FALA, KREDYT KASOWY, KOP, TŁUSZCZOWIEC, DEPRESJA, DOŻYWOTNOŚĆ, POSTAĆ, SALTARELLO, PROSTOPADŁA, OBLIGACJA ZAMIENNA, PYŁ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, FERMA, TEMBLAK, SEPTET, PEREŁKA, MOSTEK TERMICZNY, ALLER, STRZELECTWO SPORTOWE, WYCIEK, OBRÓBKA, MIESZANKA, TRANSLOKACJA, LEWOSKRZYDŁOWY, KOMIZM, WARTOŚĆ MODALNA, KONFEDERACJA BARSKA, JEDEN, BRAMA TRIUMFALNA, KATAPULTA, JAZGOT, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, GAPA, TITR, EKSPOZYCJA, OTWÓR, ODCHYŁKA, REWALIDACJA, HIPSOMETRIA, SPRAWA, PRZYDAWKA, KOŁTRYNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, CYJANEK, ZEZWŁOK, LIZ, LAS, ZELZATE, KROPLA, SYMPOZJON, CHLOREK SREBRA, KARTUSZ, PARODIA, KOCZOWNIK, NACZYNIAK, APARAT, KUNA, CHOROBA GENETYCZNA, SANDINISTA, BULION, KSYLULOZA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PIANKA, KARTA RABATOWA, LEGALIZACJA PONOWNA, RAMA, BEZWŁADNOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, EFEKT MNOŻNIKOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, MANIFESTACJA, PÓŁWEŁNA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, CHIŃSKI, KONFIRMACJA, MYŚL, CZOPEK, NUROGĘŚ, SZTUCZNY LÓD, KWAS GLUKONOWY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, CHŁOPOWINA, UŁAMEK PIĘTROWY, ODCIEK, ?TWIST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDUKTOR czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 8 lit.)
INICJATOR czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDUKTOR
czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 8 lit.).
INICJATOR
czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną (na 9 lit.).

Oprócz CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZYNNIK (ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB ZJAWISKO FIZYCZNE) ZAPOCZĄTKOWUJĄCY LUB PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ CHEMICZNĄ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x