KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT ROZWARTY to:

kąt ściśle zawarty w pewnym kącie półpełnym, lecz nie będący ani ostrym, ani prostym; ma miarę większą niż ?/2 rad (lub 90°), lecz mniejszą niż ? rad (lub 180°) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.462

KULTURA STARTEROWA, SSAK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BEANIA, DEPORTOWANY, IDEOGRAFIA, PRAWO CYWILNE, CZABAN, TERMOLOKATOR, ZADRAPNIĘCIE, MIEJSCE, KIBITKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ŁYKACZ, MAŁOPOLSKOŚĆ, PRZETŁOK, BEZPOWROTNOŚĆ, CZASOWNIK NIEDOKONANY, PODSUFITKA, DIABELSKOŚĆ, ZAROST, JEDNOSTKA NAUKOWA, BEGONIA, METALIK, REGUŁA, NUROGĘŚ, SZYDLARZ, ŻABA SZTYLETOWATA, KARA ŁĄCZNA, LIST POETYCKI, SYGNAŁ, PŁYTKA POSADZKOWA, SPODENKI, KALIBER, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, FIGOWIEC POSPOLITY, PROMOTOR, SARAFAN, BONET, ALKIN, ZNAK DIAKRYTYCZNY, URODZENIE MARTWE, KANEFORA, OBRONA WŁASNA, DOMINACJA ZUPEŁNA, KORONA, ATREZJA POCHWY, OSIEMNASTKA, ERPEG, RZEZALNIA, PAPIER, PRÓBA GENERALNA, KANTONISTA, TONAŻ, KIEŁŻ, WANNA, ZRAZÓWKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, MYRMEKOFIL, OLEJ JADALNY, BUT, KUCHNIA, PAŃSZCZYZNA, ZATRZYMANIE, PODATEK GRUNTOWY, MASŁO, DZIEŁO SZTUKI, SRACZKA, REZONANS STOCHASTYCZNY, FANDANGO, KONIEC, LAMPA, AKCENT, FORSZLAK, DANIO, SMILEY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, DELUWIUM, CHŁODNIA KOMINOWA, HOMOGENAT, LILIPUTKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, DRYBLING, PRACE, ARYJCZYK, MOLESKIN, EKSTRADYCJA, ŁADUNEK, PACAN, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, REWERS, ŻÓŁWIE, HOKEJ, BASZTA PROCHOWA, WIELOETATOWOŚĆ, FAŁD, CACCIA, MUZA, KONFIGURACJA, KICHA, ZAGĘSZCZACZ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, HAK, ANKA, PARTYKULARNOŚĆ, DESKARZ, PAPILOTKA, DOMY, MACHANIE RĘKĄ, BUMERANG, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, OBŻER, KREWETKA ELEGANCKA, ZASTRZALIN, CUDEŃKO, NIEDOPUSZCZENIE, GAŁGAN, CYNK, BOSS, INDIAŃSKI, RÓJKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, SZALKA, PALIWO KOPALNE, DRABIK DRZEWKOWATY, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, TINA, KASZTEL, ABOLICJA, OBWÓD ŁOWIECKI, KULUARY, KURS SZTYWNY, KULCZYBA WRONIE OKO, SZATAN, PARAFRAZA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SUPPORT, SZUKACZ, REZYGNACJA, ASPIRACJA, SEZON, BITLES, CHOROBA WENERYCZNA, SUTANELA, SUPOZYCJA, RAKIETKA, OSKAR, PORTATYL, NIEWIDZENIE, SEMINARIUM, CZTEROKROTNOŚĆ, NASZ CZŁOWIEK, BLUZG, HYDROBUS, SZYFON, CIĄG GEOMETRYCZNY, BERMUDY, PRZESIEW, POWINOWACTWO CHEMICZNE, FILM SCIENCE-FICTION, TAKSON MONOFILETYCZNY, SZWEDZKOŚĆ, OKRES, DYWDYK, TOM, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, SUCHA IGŁA, MIEJSCE KULTU, HIERARCHIA, AWARIA, CEDUŁA, DYSTRYKT, GRA, SPRZEDAŻ, DĘTKA, DIAGNOZA, MIĘTÓWKA, NOWALIA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, BLASTODERMA, JĘZYK MARTWY, SKRĘT, NIECKA WYPADOWA, ANTYPATRIOTYZM, RESIDUUM, PISMO IDEOGRAFICZNE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, GNIEW, GROWL, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PEDERASTKA, BAŃKA MYDLANA, PRZENOŚNOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, MOLINO, WULKAN BŁOTNY, STREFA UNIKANIA, RYNEK KONKURENCYJNY, PLOTKARA, LENIWKA, KŁAKI, BAZA EROZYJNA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, CHOCHOŁEK, KUBRAK, OCZOJEBKA, BUNT, MROK, HYDROFOB, POTÓWKA, WDZIĘK, AFISZOWANIE SIĘ, PISIOR, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, KONCERT, FUTRO, PRZESTĘPNOŚĆ, WELON, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, UBOŻENIE, ANGIELCZYK, ALERT, SPRYCIULA, NIESTABILNOŚĆ, ESENCJA, PRZEWRÓT, SERW, TŁUMIK, EPIFITIA, PIERWSZY OFICER, SYN, KWADRATURA, WIĄZANIE, OBÓZ WĘDROWNY, ZAMIANA, TOLERANCJA, BAJCA, PILOT, ODWAŻNIK, WCINKA, GĘSTE, ROSZPONKA, CHLEB, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ADWENTYSTA, POZIOM, BIELMO, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, WYŚCIGI KONNE, WSPÓLNY ZASÓB, DEFEKT TRÓJKĄTA, PRZECIĘTNIACTWO, MANEŻ, NAGŁOŚNIENIE, ANDANTINO, STAN WZBUDZONY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, RETUSZ, MASER, KALKA JĘZYKOWA, UDAR, ŻONA LOTA, POMORSKI, PRZEDŁUŻACZ, ZNAJOMY, DOM DZIECKA, BEZECEŃSTWO, HEJT, KUNA, WZIERNIK, POLE, PISMO URZĘDOWE, KREDYT KONSUMENCKI, OBRONA, ŁAJDACKOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, ABAKUS, POSTĘPAK, SZWAGROSTWO, SARNA SYBERYJSKA, KOGUT, SZCZELINA BRZEŻNA, DZIURAWKA, OPOŃCZA, INOKULACJA, POLONISTYKA, POSTING, IZBICA, PRZYSPOSOBIONY, UPOWAŻNIENIE, ZASTOINA, ZROZUMIAŁOŚĆ, KWAS ŻÓŁCIOWY, PREKURSOR, CHOMIK AZERSKI, ?NIEPEWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT ROZWARTY kąt ściśle zawarty w pewnym kącie półpełnym, lecz nie będący ani ostrym, ani prostym; ma miarę większą niż ?/2 rad (lub 90°), lecz mniejszą niż ? rad (lub 180°) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT ROZWARTY
kąt ściśle zawarty w pewnym kącie półpełnym, lecz nie będący ani ostrym, ani prostym; ma miarę większą niż ?/2 rad (lub 90°), lecz mniejszą niż ? rad (lub 180°) (na 11 lit.).

Oprócz KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - KĄT ŚCIŚLE ZAWARTY W PEWNYM KĄCIE PÓŁPEŁNYM, LECZ NIE BĘDĄCY ANI OSTRYM, ANI PROSTYM; MA MIARĘ WIĘKSZĄ NIŻ ?/2 RAD (LUB 90°), LECZ MNIEJSZĄ NIŻ ? RAD (LUB 180°). Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast