OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEGUNKA to:

objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.)LAKSACJA to:

objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.)ROZWOLNIENIE to:

objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.705

BIAŁA FLAGA, STRUMIEŃ, KELT, KAPAR, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ALDO, KWAS, ORBITA, REGENERACJA, CIASTO DROŻDŻOWE, WYROSTEK BARKOWY, KANOE, COCKTAIL, PELENG, ZASUWA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DERYWACJA, FELDMARSZAŁEK, KĄT, STONOGA MUROWA, NORMALIZACJA, SCENARIUSZ, KACZKA, ZIELONI, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, KURACJA, DOKTOR, RĘKAWICA, TROJAN, ZASADA PODCZEPIENIA, BIUSTONOSZ, KANAŁ, ÓSEMKA, SZMAT, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PUNKT MOTORYCZNY, NIEBIOSA, NACISK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PARTNERKA, APARATURA POJĘCIOWA, WIROSZYBOWIEC, LISTEK, PARAFRAZA, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, SIMON, KOD KRESKOWY, OWADOŻERNOŚĆ, PŁATNIK, INFORMACJA GENETYCZNA, HOMOGENAT, POZWOLENIE EMISYJNE, ARMATOR, WIEŚ, ZIELENICE, POLIDAKTYLIA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ODSTRZAŁ, TRAŁ, TYMPAN, NARTA WODNA, TRUBADUR, MASZT ANTENOWY, DAWKA PROGOWA, BALON, ARAMEIZM, POSTAWA, CACKO, GARDENIA, SPRZĘCIOR, BOMBARDA, WODODZIAŁ, EPOKA, BYDLĘ, MURRINA, AUSZPIK, PALCÓWKA, WIR PYŁOWY, KAMIZELKA, FALA ULTRAKRÓTKA, FARA, AWIONETKA, ODSIEW, DWURURKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TARNOWIANIN, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, EKSPLOATATOR, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, LASERUNEK, PĄCZEK, DEKADA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, OTWÓR WYLOTOWY, MOSTEK, PERSYFLAŻ, KORA, TREPY, CZARNUCH, KOMŻA, AUREOLA, FĄFEL, SMUTNI PANOWIE, EUTEKTYK, JEDNOSTKA ALOKACJI, FREGATA, LAPARENTOZAUR, DRUK, PIKIETA, KOMIN, ZRĄB TEKTONICZNY, NAGOŚĆ, SOLO, NEFROSTOMIA, PIANOLA, HANZA, EGZEMPLARYZM, ZWOLNIENIE, DEPESZA, SEMAFOR, RZYGACZ, BAT MICWA, DZIURA, WYBREDNIŚ, BRZOZA OJCOWSKA, RAMPA, TABULA RASA, MOZZARELLA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KSIĄŻĄTKO, KORYTARZYK, SEZAMEK, PRZYKURCZ, MANEŻ, KUCHNIA, ŁUPEK PARAFINOWY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, TECHNIKA GRAFICZNA, ZŁOTÓWKA, ESKADRA, GALASÓWKA, BATUTA, DZIECIAK, NIECZUCIE, SIEĆ, LAMPAS, WIDZENIE FOTOPOWE, ETYKIETA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SUPLEMENT, LIRNIK, SYMPOZJON, KASZA, SELEKCJA, KOREKTOR, STATEK POWIETRZNY, MAJĄTEK, ROZBIÓR, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SZARPIE, MEDALION, CZASZA, SKANIA, DICYNODONTY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KLUCZ GŁÓWNY, POZYCJA, ŁUSKA, RYM NIEPEŁNY, KATASTROFISTA, TENIS ZIEMNY, KONDYCJA FINANSOWA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PRĄD INDUKCYJNY, WĘDRÓWKA DUSZ, PODPIS CYFROWY, TEŚCIK, BOJKA, OKO OPATRZNOŚCI, SIAD RÓWNOWAŻNY, CZARODZIEJSTWO, OBLECH, CHIMICHANGA, FILM WOJENNY, WARTOŚĆ DODANA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KESON, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, PRZYPŁYW, KONOTACJA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KLIN, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, GESTAPO, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, SKRZELOTCHAWKI, DĘTKA, OGNIE, LĘDŹWIE, MIEDZIONIKIEL, ALTERNATYWA, TYLOZOID, CIĄGNIK, KAZALNICA, GENDER, AOJDA, WAPNO, PLUTON, BISIOR, KARIOLKA, KORD, PRZEPOJA, CIĄGUTKA, KAZAMATY, WYWŁASZCZENIE, RYZYKO NIEWYGASŁE, DONOR, URBARIUM, PIĄTY, EFEKT MNOŻNIKOWY, INFLACJA MONETARNA, ŚLIZG, EGRETA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PALINGENEZA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PODUSZKA, SURMA, OPERACJA LOGICZNA, DOJRZAŁOŚĆ, KAMYCZEK USZNY, POTOK, KEFALINA, WKŁAD, MASŁO, BRUK, KONCERNIAK, SĘDZIA, WYPAD, REZYDUUM, PRÓBA, CISZA PRZED BURZĄ, PUNKT, KONEW, MISTERIUM PASYJNE, PIERSIÓWKA, PANTOGRAF, ŻUŻLOBETON, CARGO, JAMRAJ, ZBROJA KRYTA, AUTOKEMPING, MARA, NAKAZ, ANTYKATOLICYZM, PROCES CHEMICZNY, SIEDZIBA, OBŁÓG, RETROGRADACJA, ANIMACJA, CHWYTNIK, MYLONITYZACJA, DOROBKOWICZ, SKOPEK, SKRZYNKA, KANONIK, GACEK SZARY, MIMOZA, PAL, KOLAUDACJA, KRATER METEORYTOWY, CYKL LITYCZNY, LICZEBNIK, KRÓWSKO, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, INTERPRETACJA, STUDNIA ABISYŃSKA, KRENNERYT, LATOROŚL, ECCHI, TAMBURMAJOR, MANEWR PRINGLE’A, DEPUTAT WĘGLOWY, PUSZEK, ŻYCIE, TRANSPORTÓWKA, GWAREK, GORĄCZKA, GOLEC, OBSADA, KLESZCZE, WYCHODŹSTWO, GOŹDZIK, KONIUGACJA BAKTERII, TERYTORIUM POWIERNICZE, ASOCJACJA, SZCZEP, ?TOWARZYSZ PANCERNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEGUNKA objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.)
LAKSACJA objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.)
ROZWOLNIENIE objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEGUNKA
objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.).
LAKSACJA
objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 8 lit.).
ROZWOLNIENIE
objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ?3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (?200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną (na 12 lit.).

Oprócz OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OBJAW KLINICZNY POLEGAJĄCY NA ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYPRÓŻNIEŃ (WEDŁUG WHO ?3/24H) LUB ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI STOLCA (?200G/24H), WRAZ ZE ZMIANĄ KONSYSTENCJI NA PŁYNNĄ BĄDŹ PÓŁPŁYNNĄ. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x