MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACHOLĘ to:

młody chłopiec będący zwykle członkiem rodu szlacheckiego, pełniący służbę przy określonej osobie na dworze panującego (króla, cesarza, księcia itp.), jak również magnata lub rycerza (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PACHOLĘ

PACHOLĘ to:

podniośle lub ironicznie o malutkim dziecku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.839

METODA KARTOGRAMU, STYPENDIUM, SZARPIE, DOROBEK, AFERKA, MIŁOŚĆ, DOBRA STRONA, MARAZM, RASTER, RZEMYK, BANANOWIEC, PANEW, WIZJA LOKALNA, LUMBALIZACJA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RYZYKO KONWERSJI, POBRATYMCA, WISKOZA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CIĄGUTEK, TOŃ WODNA, PADAŁKA, SZKARADA, OSTROMLECZ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KĘPKA, NASTAWANIE, MURRINA, KORZENIE, NOS, OPAŁ, RABATY, WIECZNE PIÓRO, KOTONINA, ELIKSIR ŻYCIA, OPUST, MAGAZYN, KAPSLA, KARMELEK, BRYNDZA, SUPERNOWA, SZALONA GŁOWA, BRZUCH, DRELICH, KALIKO, REMONT KAPITALNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PALIWO, SZKLARKA, ALBUM, SALA, SZEZLONG, ZEFIR, ORŁORYB, WYKRZYKNIK, ŁYKACZ, NADAJNIK ISKROWY, KUPCZYK, IMMUNOLOGIA, TRÓJKĄT, ABAKUS, OPONKA, KLAWISZ, PUSTELNIA, PRZEPLOTNIA, CZEREP, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WISIELCZY HUMOR, LEKCJA, CZARNA DZIURA, WIRKI, FISZUTKA, GRYGLEWSKI, BALDACH, DEMOBILIZACJA, DYFERENCJACJA, DRAMAT WOJENNY, KOŁO POLARNE, MOMENT, STARA MALEŃKA, OŚMIORAK, KŁOBUK, PATRONKA, KOŁO MŁYŃSKIE, KOSZER, LAS, BLOKADA, PLATFORMA CYFROWA, WYGODNICTWO, WAFEL, KIEROWNIK BUDOWY, POLONEZ, WIDEOMAGNETOFON, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, DZIEWIĄTKA, WSPÓŁREGENT, KONSTABL, KRATA KSIĘCIA WALII, SIODŁO SKOKOWE, NAWAŁNICA, NIECKA BASENOWA, PĘDZLIK, ZIEMIA ODNIESIENIA, ENHARMONIA, STRZAŁECZKA, URZĄDZENIE RADIOWE, OSTROGI, KWAS, AMERYKANIZM, SYSTEMATYKA, MEMORANDUM, VADEMECUM, WIESZAK, KRATER UDERZENIOWY, OGNIWO, WSPÓŁZAWODNICTWO, BANK DOMICYLOWY, PIERWSZY, WZORZEC MYŚLOWY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SUWAK, PRZEBUDOWA, DWORZANIN, CZARTER, CIĘGNO NAPĘDOWE, RUSEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PASJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, POLIKRYSZTAŁ, SĄD OSTATECZNY, DZIEŁO ROGOWE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, METRYKA, KOT, HILLER, EGRETA, WSPÓŁWŁADCA, MASZYNA MATEMATYCZNA, BARWA OCHRONNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, STRÓJ HISZPAŃSKI, PODYPLOMÓWKA, MEZOTERAPIA, PREPARACJA, JERZY, OPADY, INSTANCJA, KONCENTRAK, FERMAN, STARA WIARA, JEŁABUGA, KWAS, STARA DUPA, KABRIOLECIK, STAND-UP, NUMER, DIAFRAGMA, WYBIEG, ANTYPATRIOTYZM, KONFISKACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PACZKA, DROBNICA, CIECZ WYCZERPANA, KUZYNKA, STRĄGA, TRZYDZIESTKA, BILANS BRAMKOWY, CZEKOLADA, MANDARYŃSKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SAMIEC, CENOBIORCA, JEŻ MORSKI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KONTRAKT TERMINOWY, ŁUSZCZKA, SSAK MORSKI, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, BOSS, PITA, KASETON, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PANICZĄTKO, WIEK, AKREDYTACJA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ŁANIA, SZANKIER, WEJŚCIE, CIEPLARKA, ZRZUTKA, STOPIEŃ, STEREOTAKSJA, PÓŁCIEŃ, PRZYJEZDNA, INTERLUDIUM, KRATER PASOŻYTNICZY, BASTEJA, OBSADA, POLEPA, ŻURAWIE, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, DOK, SPIEK, ESTAKADA, GÓRA, DRESZCZ, KOMIK, DEKLARACJA, DNO KWIATOWE, SZKODNIK, KARAFKA, BRUTALNOŚĆ, KIERAT, MAKABRESKA, RAMA, ERUPCJA, BERET, MUSZTARDA DIJON, GAZÓWKA, LUSTRO, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, DIPLONT, KOTLET POŻARSKI, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, WINIETA, PALATYNKA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, WKŁADKA, ALLOSTERIA, ANGLOSAS, POZYCJA TESTOWA, CHLOASMA, WŁODARZ, PAPIER ŚCIERNY, DUCHOWY OJCIEC, ORGANIZM, TWIERDZENIE MENELAOSA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SMARKACZ, WODNICZKA, DYFUZOR, POŻYCZKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, INKWIZYCYJNOŚĆ, KAMISZLI, INSTRUMENT MECHANICZNY, CIELISTOŚĆ, GRYZ, RAKIJA, SKONIA, GEOGRAFIA, LUBASZKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, WĘDZISKO, CIĄGNIK SIODŁOWY, KWADRATURA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MARSZ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, WENEROLOGIA, SPÓD, USTNIK, RDZEŃ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TARCZA, STRES OKSYDACYJNY, KLAPKA, KURS, SUPERMARKET, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, WĘGIER, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, OCHRONA, NADINTENDENT, KRYSZTAŁ, INOKULACJA, OMŁOT, STEK, OSTRY DYŻUR, PLISA, TYCZKA, ARABICA, DUJKERY, PRZERWANIE CIĄŻY, TUBULOPATIA, DYSKRETKA, JEZIORO DRUMLINOWE, GARDA, ?LAND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PACHOLĘ młody chłopiec będący zwykle członkiem rodu szlacheckiego, pełniący służbę przy określonej osobie na dworze panującego (króla, cesarza, księcia itp.), jak również magnata lub rycerza (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACHOLĘ
młody chłopiec będący zwykle członkiem rodu szlacheckiego, pełniący służbę przy określonej osobie na dworze panującego (króla, cesarza, księcia itp.), jak również magnata lub rycerza (na 7 lit.).

Oprócz MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - MŁODY CHŁOPIEC BĘDĄCY ZWYKLE CZŁONKIEM RODU SZLACHECKIEGO, PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PRZY OKREŚLONEJ OSOBIE NA DWORZE PANUJĄCEGO (KRÓLA, CESARZA, KSIĘCIA ITP.), JAK RÓWNIEŻ MAGNATA LUB RYCERZA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x