ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIWA WĘGIERKA to:

odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 13 lit.)



WĘGIERKA to:

odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 8 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.950

KARP PO POLSKU, SPEAKER, PRZEPUKLINA RICHTERA, SIEDEMNASTY, LAMPKA MAŚLANA, SPOILER, ZIARNIAK, WIDMO SYGNAŁU, KATOLICKOŚĆ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KWASZONKA, SINIEC, EKSPLOATATOR, FERMA, WYDATKI, DOWCIPNIŚ, KASETON, EMBARGO, BAŻANT, PÓŁWYSEP, MAŁY PALEC, OCZY, ENZYM, TAMBUR, WARTOŚĆ DODANA, OKNO, BRODAWKOWIEC CZYSTY, OPĘTANIE, RPG, KAMIENICA, LOKATOR, TECHNOKRATA, POSTING, TRĄBKA SYGNAŁOWA, BIRIANI, PROPORZEC, FACSIMILE, UBEZPIECZENIE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, EKSPRES, BORDER, ŁÓJ, SZYSZKA, BĘBEN, ALIT, OBJĘTOŚĆ, LIST POETYCKI, SMOŁA DRZEWNA, ZAWISAK, REMONT BIEŻĄCY, POLISYNDETON, KLISZA, DWUDZIESTY PIĄTY, KOSZTORYS INWESTORSKI, INTERES PRAWNY, KLEJ, PRZYKURCZ, TAKSON MONOTYPOWY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NAROST, LEON, USZKO, FILIŻANKA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, TANIEC, SKATING, KALIMBA, WINDA, AEROZOL SIARCZANOWY, WARZYWNIK, MOLEKUŁA, HARMONIJKA, MATRYLINEARNOŚĆ, ŁAJKA, KONWENANSE, SERECZNIK, KAROTKA, PROFESOR, FONDUE CZEKOLADOWE, SMUŻ, EDAM, BURZA DZIEJOWA, TEKSASY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, ŚCIEŻKA, OWCE, DIVA, KWARC DYMNY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TURMA, SUPERNOWA TYPU IB, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, BAJA, PENSJA, BAZAROWICZ, NEBULIZACJA, POGODNOŚĆ, GATUNEK ZAWLECZONY, SPUSZCZENIE, KROPKA, SZAŁAS, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, KAWA BEZKOFEINOWA, GOTYK, KRYZA, METRYKA, ZBIORNIK, PLAY-OFF, OWOC, PIRACTWO INTELEKTUALNE, NUROGĘŚ, WYBIEG, PATRONAT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, STARZENIE MORALNE, STACJA POMP, STACJE ZLEWNE, AQUAFABA, ZMYWACZ, KONSERWA, REGIONALISTYKA, ABSORPCJA, SZCZAW, PISK, TARAN, MIMEZJA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, STROP, ATREZJA ODBYTU, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, OFICER PRASOWY, GRUSZKA, WISKOZA, NIESTOSOWNOŚĆ, ROZTRUCHAN, DŹWIGAR, PŁYTA STOLARSKA, PODGATUNEK, MATECZNIK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GRA, ŁOBODA, REMONT ŚREDNI, BERCEUSE, AMARANT, ABOLICJONISTKA, LEGALIZACJA PONOWNA, GŁOWA, JĘZYK OBCY, ENTOMOFAUNA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, CZARTER, POWIEŚĆ SCI-FI, KOS, DUBELTÓWKA, SUMA KONTROLNA, OPADY, KAUKAZ, NIERÓWNOŚĆ, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, ROZŁUPKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, MATURZYSTA, ŁOTEWSKI, OPUCHLIZNA, RODODENDRON, AMBASADOR, RAJZBRET, LAMA, ŚMIECIARZ, PODŁOGA, DERESZ, LINIA KOLEJOWA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, TWARDY RESET, EKRAN, GODZ, KONFISKATA, MADŻONG, URLOP DZIEKAŃSKI, MĄKA, CHITON, WSPÓŁPRACOWNIK, BRUNAT ZASADOWY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, FIŃSKI, FILTR, FORT, CIEK, EFEKT UBOCZNY, CANTUS FIRMUS, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CHROBOTEK, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, FUS, KIEŁBACHA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, DEMOBILIZACJA, INFORMACJA, JESIOTROWATE, TRAUMATYCZNOŚĆ, HISZPAŃSKIE BUTY, SOCZEWICA, DZIANINA, MŁODZI, PREFEKT APOSTOLSKI, PLUJKA, BIEGUNKA, ZJAWISKO, MAPA DROGOWA, PLANETA, BABUŚKA, KLASER, ŁUK, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, SZEW, IRLANDZKOŚĆ, BATERIA, TRYSKAWIEC, MARS, MATKA, MANSZETA, AROMAT, PRAWO WEWNĘTRZNE, EMIRAT, ORBITER, NAGIEL, WARIACJA, ARKUSZ DRUKARSKI, ZMOWA CENOWA, BAWARSKI, KŁOBUK, MANDOLA, PERCEPAN, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SKRZELOTCHAWKI, KARAWAN POGRZEBOWY, TRAMONTANA, UDAWACZKA, WAŁ, KOCIE OKO, DWUNASTY, PAJACYK, ARMARIA, FREGATA, ROGATEK, PRZEPRAWA, OPCJA BARIEROWA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, PARTIA, REGULARNOŚĆ, RZYGACZ, TYGIELEK, PRZEWROTKA, ODSYP, SŁUPEK, KONIUNKCJA, AZALIA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, IMPEDYMENTA, ZŁORZECZENIE, BEZCZUCIE, ZATROSKANIE, OBIEKTYWIZM, SZKLIWO, DESKA RATUNKU, OBOZOWISKO, WŁOSIE, GRAB, PRZECHYŁKA, ARSENAŁ, STĄGIEWKA, LIGA, MIRLITON, ANEMOSTAT, STEK, GŁÓWKA, BEFSZTYK, KORSARZ, ZNAMIĘ, GŁOWOCIS, LAWA PODUSZKOWA, ŚLIWKA, FORMA, REKOGNICJA, MONTOWNIA, GEODETA, KLEJONKA, ETERIA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PĘCHERZ, GROCH CUKROWY, START-UP, FRYZ, ?PRZEKRÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIWA WĘGIERKA odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 13 lit.)
WĘGIERKA odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIWA WĘGIERKA
odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 13 lit.).
WĘGIERKA
odmiana śliwy domowej o owocach granatowych lub brunatnych, mających zwięzły, aromatyczny, winnosłodki miąższ (na 8 lit.).

Oprócz ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ODMIANA ŚLIWY DOMOWEJ O OWOCACH GRANATOWYCH LUB BRUNATNYCH, MAJĄCYCH ZWIĘZŁY, AROMATYCZNY, WINNOSŁODKI MIĄŻSZ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast