OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOŚNIK to:

osobnik, który przenosi wirusy lub bakterie, ale sam nie ulega zachorowaniu; rzadkie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZENOŚNIK

PRZENOŚNIK to:

transporter - urządzenie służące do przemieszczania w sposób ciągły sypkich materiałów (na 10 lit.)PRZENOŚNIK to:

coś, co przenosi coś innego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.715

KAZAMATA, PLIK MULTIMEDIALNY, FIRMÓWKA, INKORPORACJA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, PONCZ, KAWA ROZPUSZCZALNA, MIKROCYT, JARZĄB, KAMIKADZE, NADBUDÓWKA, PORZĄDNICKI, UCHWYT, DZIABA, WPRAWKA, ARANŻER, BIEGUN MAGNETYCZNY, TYRANIA, KIELICH, DODATEK RODZINNY, ASPIRACJA, NEURON LUSTRZANY, WOLNY RODNIK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BŁONA MIĘŚNIOWA, DELFINISTA, POZYTYWIZM, OŚNIK, UNIKATOWOŚĆ, PRZESIEKA, STEMPEL, PAPILOT, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, BEZBOLESNOŚĆ, WYKŁAD, OBRAMIENIE, KORKOCIĄG, NIEDOMYKALNOŚĆ, MEDALION, PRZEDSZKOLE, PROSIĘ, BAZA LOTNICZA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, TETRAMER, DOWCIPNIŚ, ROŻEN, NIEODZOWNOŚĆ, BON OŚWIATOWY, SZAŁAS, OCZAR, CHAŁWA, KONWERTOR, PRZYBLIŻENIE, TRYCYKL, INSTYTUCJA PRAWNA, APRETURA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, MEDALION, NORMALNA, FRONT POLARNY, BACKGROUND, KIEROWNIK BUDOWY, GULASZ IRLANDZKI, WIARUS, FILTR POWIETRZA, SZWAGIER, BANDOLIER, PRZEDDZIEŃ, HERMA, ABOLICJA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, BAKTERIE PROPIONOWE, STARY WYŻERACZ, NADBITKA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, WESOŁOŚĆ, ŁAPÓWKARSTWO, SOK, KIERAT, PŁACHTA, KAPER, WAGON, KOLCZATKA, ZAJĘCZA WARGA, ATRYBUCJA, CHANSON, DIALOG OBYWATELSKI, ROZCIEŃCZALNIK, GOL, JĘZYK ANGIELSKI, JAM, RODZICIELSKOŚĆ, BEŁT, RÓWIENNIK, WIHAJSTER, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, UGNIATARKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, WÓZEK, KAPUSTA KWASZONA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, SZAMANKO, REKUPERATOR CIEPŁA, CZEKMAN, DRYBLER, SZKIELET, SUWNICA BRAMOWA, PEDOFILIA, SPRZĘG, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, CESJA NALEŻNOŚCI, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BIAŁY ZNAK, KONIDIUM, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PRZEWRÓT, ZNAJOMA Z WIDZENIA, DRABINKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KONWERSJA , INTELIGENCJA NIEWERBALNA, CANZONA, KONSERWA, KAT, ALEGORIA, WSPÓŁREGENT, EGZEKUTYWA, PUSTY DŹWIĘK, INDEKS, RACJONALIZM, BUKOWIANIN, BRUMBY, MATERIAŁ SKALNY, GŁUPTAS, TEST NASKÓRKOWY, KAPRYŚNICA, OBSERWACJA, POMYŚLNY WIATR, KOŁACZE, INKUBATOR, STAŁA, KRATY, KWARTET, WĘGIERSKI, POTWIERDZENIE, DUCH, NIEWIERNOŚĆ, SUROWOŚĆ, MAŚLANKA, CZARNY KARZEŁ, MEDIALNOŚĆ, SZALA, STRAJK GŁODOWY, BEZDOTYKOWIEC, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ŁOŻNIK, SIŁA, MĘDRZEC, SKAJLAJT, SMERFETKA, NEPOTYSTA, TEORIA PERTURBACJI, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, RÓŻOWA LANDRYNKA, DYWIZJA, FILTR, TRĄBA JERYCHOŃSKA, WYBRANKA, IZBA ROZLICZENIOWA, ŚLIWA, WTAJEMNICZONY, REPLIKACJA DNA, SIŁY POKOJOWE, RENA, ANTAGONISTA, WIZYTA DOMOWA, STAN, APROKSYMACJA, NIEŻYCIOWOŚĆ, TRANSPORTEREK, KATAR KISZEK, ZMARSZCZKA, BABKA, ARAMEIZM, DEWALUACJA, KURZOWIEC, DYŻURNY RUCHU, PASZCZA, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, DUROMER, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, WYCHODŹSTWO, SUPERPRZEBÓJ, POST, WÓDKA, BRZYDOTA, TWÓR, PALMA, BĘBEN, LIST, KANALIK, BITLES, ALE, SYSTEM KASTOWY, KOMENTARZYK, KOŁATKA, LICZKO, ROZŁOGI, MAKARON, WASĄG, MINIWAN, ATESTAT, KERATOPLASTYKA, TERMOS BUFETOWY, TANK, WZIERNIK, OMYŁKA, ŚRUBOWIEC, AWANGARDYZM, ZGRZEBŁO, WEŁNIAK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, ESKORTA, TRAGEDIA, PRZYPOŁUDNIK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, TRANSEKT, OKUPANT, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, GRUBIANIN, KOSTNIAK KOSTNINOWY, ROZWÓJ ZARODKOWY, NAGIEL, PAMIĘĆ LOGICZNA, KLIPER, SUPERPRZEBÓJ, GAMBIT, BĘBEN, TERAPIA, KOLORY NARODOWE, ODWROTNOŚĆ, ROZSTĘP, APLA, MOBIL, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, EKLER, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KOLOKWIALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DONIESIENIE, FUNGICYD, ŁAWA, BLOCKERS, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, LINIA ŚRUBOWA, WĘGIER, ADIDASEK, WIZJA, WYWROTKA, HEAD HUNTER, ZGUBA, PATRZAŁKI, CZORT, ANTENA SATELITARNA, TROL, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SUPERSNAJPER, KANU, KUPON PODARUNKOWY, ORKAN, PRYSZCZATY, PIEPRZ CZERWONY, GRODŹ, FACIO, ROZPAD, NIEMĘSKOŚĆ, WĄŻ, ZAPIS, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KONTUR MELODYCZNY, PLUJKA, AMEBA, JUFERS, MIECZNIK, BROKAT, ETOLA, GENE, JAŁOWNIK, ROZLEGŁOŚĆ, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BEZA, SIEĆ NEURONOWA, DYSZKANCIK, ?OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.715 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOŚNIK osobnik, który przenosi wirusy lub bakterie, ale sam nie ulega zachorowaniu; rzadkie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOŚNIK
osobnik, który przenosi wirusy lub bakterie, ale sam nie ulega zachorowaniu; rzadkie (na 10 lit.).

Oprócz OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSOBNIK, KTÓRY PRZENOSI WIRUSY LUB BAKTERIE, ALE SAM NIE ULEGA ZACHOROWANIU; RZADKIE. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x