KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ to:

koszt związany z działalnością usługową, czyli zaspokajaniem potrzeb ludzkich bez tworzenia nowego dobra, np. koszt zatrudnienia kierowcy lub koszt paliwa w przypadku firmy transportowej (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.281

MAPA POZNAWCZA, REALIZM, FASOLA ZŁOTA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, REAKCJA JĄDROWA, POTENCJAŁ, CZABAN, CEZURA, POMPA WYPOROWA, KORUND, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ANTECEDENCJA, ŚLĄSKOŚĆ, STAN WOLNY, OGIEŃ, WANIENECZKA, GRANAT, CIEK, TYRAŃSTWO, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PENDANT, STATYSTA, IDIOMAT, LINIA PRZEMIANY, NOWOTARŻANIN, MOZZARELLA, BEK, RZEZAK, RING, REFERENDUM GMINNE, MAMLAS, ALIT, KURAWONGA ZMIENNA, WYROBISKO GÓRNICZE, NADWYŻKA, JAZGOT, PIONIER, TEUTOŃSKI, CAR, KRATKA, GLAZURA, LUBASZKA, GWAJAKOWIEC, PARODIA, GLORIETA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, HISZPAŃSKI, NORMALIZACJA, S.Y, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, ŻYWOPŁOCIK, KLUCZ, PANORA, LUNETA, KANWA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, MUFKA, STREFA BENIOFFA, BOOT, RYTUAŁ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, IGRASZKA SŁOWNA, OBRAZ, STAND-UP, KREDYT INWESTYCYJNY, KOMBAJN GÓRNICZY, KLASTER, KAJAK, KREDYT PAŃSTWOWY, MAKI ZŁOTY, SANDAŁY, WRZÓD TRAWIENNY, PODATEK ROLNY, RASTER, ZBROJENIE, PODTYBINKA, CUDOTWÓR, OLEFINA, ZAKAZ, DRĄGAL, ZAWIKŁANIE, PRZEŁYKANIE, HALO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, POCZEKALNIA, GLORIA, OFENSYWA, BUTELKA MIAROWA, ZACHŁYST, ŻYZNOŚĆ GLEBY, WYLICZANKA, ZGORZEL, MONOPOL, STALLE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, OCIOS, KOJEC, TUNIKA, PĘCZAK, NEURON LUSTRZANY, FILOKAKTUS, CLERESTORIUM, IMITATOR, MONOPTER, BRONA, ROTUŁA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, WIDOWISKO, PREZENT, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, KIEŁBAŚNICA, DUCH OPIEKUŃCZY, BUDOWLA OBRONNA, GEEK, ZJAWISKO THOMSONA, EMAKIMONO, OFICJALNOŚĆ, SKLEP KOLONIALNY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, PŁACHTA, POTRÓJNOŚĆ, JOSE, UCZESTNIK, DRESZCZE, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, MIETLORZ, KUBIZM ORFICZNY, LICZMAN, ABLUCJA, DOMY, TRANSLACJA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, TROL, PŁYTKA POSADZKOWA, AKREDYTACJA, SŁUŻBA DYŻURNA, ODCZYN, SLAJS, WYCHODŹTWO, SPRYCIARKA, TRAMWAJ WODNY, WARZYWO, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PUSTELNIA, BARIERA, KLISZA, ROD, BULLA, TKANINA, ZEŚWIECCZENIE, TYP, GROŹBA KARALNA, PIESZCZOCH, MADAME, BEZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, GAZ SYNTEZOWY, BULWARÓWKA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, SMOG, STOŻAR, TARGI, RADIANT, OKRUTNOŚĆ, RECEPTYWNOŚĆ, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, WELWET, HYDROFIT, NOKAUT TECHNICZNY, ODZYSK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, RAMA, SZRAF, TRYMER, FRUSTRACJA, CZARKA, WÓZ MEBLOWY, PALEONTOLOGIA, MIGRACJA, BASISTA, TABORET, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, CHOROBA ALPEJSKA, MUCHA MOKRA, TRÓJNÓG, ZNAK MUZYCZNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KLAUZULA GENERALNA, SZEWRON, UGRUPOWANIE, MORALIZACJA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, WLAN, ODPADY STAŁE, DERESZ, POJAZD KONNY, TAFELKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, GAZIOCIĄG, ŚMIAŁOŚĆ, LINIA, DERESZOWATA, CIS, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, REFERENCJA, OSTATECZNOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, KARAWANA, KIELICH, PYZA, OKRĄGŁOŚĆ, ŚLIWA, PIWONIA, NIESTAWIENNICTWO, OPCJA ZEROWA, RZEŹBA, BUDA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, TYTUŁ NAUKOWY, ROSZPONKA, NACZYNIAK GRONIASTY, OKSYDAZA, PREZESKA, SIODZI, WÓR, SPOIWO BUDOWLANE, LIMFOBLAST, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, MIASTO, ALT, PELERYNKA, NIERUCHAWOŚĆ, POMPA WTRYSKOWA, BULION, WÓZ STRAŻACKI, UKŁAD, DRABINKA, TECHNIKA GRAFICZNA, KARB, BEZ, KOMIN, SZWALNIA, AGNAT, POWIEŚĆ SCI-FI, GOŁĄBEK, NADPROŻE, RENKLODA, CZERPNIA POWIETRZA, FIRMA-WYDMUSZKA, LIGA, DZIEWCZYNA, SYNDYK, MŁYN WODNY, TEST CIS-TRANS, WĄTROBIANKA, PIEKŁO, KARLIK ŚREDNI, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, ZASIŁEK OKRESOWY, KREOL, KAZALNICA, REGENERACJA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, OBIPIĘTA, STRONA, ROBUSTA, ELEKTROIZOLACJA, ODCINEK, AUTOMAT, MORENA KOŃCOWA, ANEMOSTAT, BASEN, DOPALACZ, BEZSZELESTNOŚĆ, KRUCHAWECZKA, REFORMISTA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, STANCA, LARYNGEKTOMIA, SPÓJNIK, MASZKARON, PAWEŁ, BOŚNIACKOŚĆ, TARTYNKA, UCHODŹSTWO, KAPISZON, KARP PO POLSKU, KWASICA, ARGILLOBENTOS, KLASTER PRZEMYSŁOWY, FILM NIEMY, JARZMO, SŁUGA BOŻA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, DERYWAT, OPŁATA STOSUNKOWA, ?NEOPOGANIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ koszt związany z działalnością usługową, czyli zaspokajaniem potrzeb ludzkich bez tworzenia nowego dobra, np. koszt zatrudnienia kierowcy lub koszt paliwa w przypadku firmy transportowej (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
koszt związany z działalnością usługową, czyli zaspokajaniem potrzeb ludzkich bez tworzenia nowego dobra, np. koszt zatrudnienia kierowcy lub koszt paliwa w przypadku firmy transportowej (na 26 lit.).

Oprócz KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KOSZT ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ, CZYLI ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH BEZ TWORZENIA NOWEGO DOBRA, NP. KOSZT ZATRUDNIENIA KIEROWCY LUB KOSZT PALIWA W PRZYPADKU FIRMY TRANSPORTOWEJ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x