KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANDEROWIEC to:

każdy Ukrainiec, który zdaniem Polaków brał udział w ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz związany był z pogromami antyżydowskimi (niezależnie od przynaleźności do UPA) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANDEROWIEC

BANDEROWIEC to:

członkek frakcji rewolucyjnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.773

HIPPIS, FILM S-F, CZAPLA BIAŁOLICA, ROPUCHA PASKÓWKA, GORZOWIANIN, SCRATCHING, EKSMĄŻ, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, RADIOLOGIA, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, ŻARTOWNIŚ, ANTYUTLENIACZ, WERTYKULACJA, MIEJSCE, FAKIR, URLOP NA ŻĄDANIE, PROCES POZNAWCZY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, ZBIORNIK BALASTOWY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, JASKINIOWIEC, FUNKCJONAŁ MINKOWSKIEGO, NATURA, ORĘŻ, SALONOWIEC, POMYŚLNY WIATR, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, JĘZYK AFRYKANERSKI, ZESPÓŁ BEHRA, KOLEJKA, WSPÓŁWYZNAWCA, PSALMISTA, HANDEL WYMIENNY, PALCÓWKA, WOJEWODA, RZEZAK, TECHNIKA ŚWIETLNA, LODOWIEC DOLINNY, MLECZNIK, CEROFERARIUSZ, MIOTEŁKA, BIKINIARZ, CZŁOWIEK GUMA, DOM LETNISKOWY, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SKARBNY, DYPLOMAT, ANFELTKA ZŁOŻONA, VIBRATO, MONOGAMICZNOŚĆ, KULTURA MUSTIERSKA, PROTEKTOR, ZAUROZUCH, PRYMUS, LAK, ROZPRUWACZ, SYSTEM SYMBOLICZNY, LEMNID, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, UMOWA O PRACĘ, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KLUCZ WIOLINOWY, CHAŁWA, NEKROPOLA, DIAK, KWAS BEZTLENOWY, ŚMIERDZIUCH, MIŚ KOALA, POLICJA DROGOWA, PAPUGA, POPRZEDNIK, IRAN, ANOMALIA POLANDA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, KIEROWNIK, DRĘTWA BRUNATNA, SZCZUR TUNELOWY, FILEMON JASNOSZYI, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, RESOR PIÓROWY, ALFABET ŁACIŃSKI, KARIOLKA, WIECZNA ZMARZLINA, MUNI, ZANOKCICA GNIAZDOWA, KANGUR RUDY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, BOJKOWSZCZYZNA, MODEL, DOTHRACKI, PŁYN ETYLOWY, ABSOLUTYZM, MONITORING PRZYRODNICZY, TRUSIĄTKO, CHLEB PSZCZELI, KATOLICYZM, SCHADOW, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KREWETKA BAŁTYCKA, BUDYŃ, NAPINACZ, MOŁDAWSKI, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PRAWO PRACY, STRONA TYTUŁOWA, BOA KRÓTKOOGONOWY, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, GOŁĘBIE SERCE, MIĘSIARZ, KOŁNIERZ, MAMUT KOLUMBIJSKI, KATEGORIA OPEN, SZEREG ROZBIEŻNY, ALGEBRAIK, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, REALIZM MAGICZNY, FILTR POWIETRZA, OBŁUDNIK, SILNIK TŁOKOWY, SMUŻKA LEŚNA, ASESOR SĄDOWY, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, TACKA, PATYK, ZBROJOWNIA, BEZWODNIK KWASOWY, ANTYDETONATOR, MINUTNIK MECHANICZNY, KOZA, ROZWÓJ ZARODKOWY, WIRTUOZERIA, BANK CENTRALNY, SAMORÓBKA, TANATOLOGIA, AKCES, RZECZNIK PATENTOWY, STOPKLATKA, ŻURAWIEC FALISTY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, OBIEKT SPORTOWY, EKONOM, PROCES STACJONARNY, INFLACJA KOREKCYJNA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ELIER, UKŁAD ADRENERGICZNY, SZPULA, WINNY, ŁĄCZNIK, PANADA, KOSTIUM PLAŻOWY, BIOLOG, KLASA INTEGRACYJNA, KARCYNOGEN, SEWELE, APATOZAUR, PROZODIA, KOLCOPIÓREK MAŁY, GEHENNA, FRANK GWINEJSKI, ADMINISTRACJA MORSKA, UDZIAŁ, ROZKŁAD, CIĄG PIESZY, SUSCEPTANT, EKSPATRIANT, PRYMITYW, ŚLIWINSKI, SZYNSZYLA MAŁA, IZBA ROZLICZENIOWA, WRAK, NAKŁAD POŁOWOWY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NAMIOT TLENOWY, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, MURIKI SZARY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, CZAKUELA, HEKSAMETR, BUKMACHERSTWO, MARMOZETA ZWYCZAJNA, POSTĘPAK, PROFIL LIPIDOWY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, UKŁAD LIMBICZNY, LEJEK, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PURPURA, ADWOKAT, PATRON, BATAGURY, NATARCZYWOŚĆ, DOWCIPNIŚ, LODOWIEC KAROWY, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, STRUMIEŃ, RAKIETA, ANAPSYDY, BIBLISTYKA, STOIK, SADZIEC KONOPIASTY, KUPIEC, HUMANIZACJA PRACY, RIDER, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PUSZKA, CHMIELNICCZYZNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PRZECIWUTLENIACZ, NOWA TWARZ, OPIEKACZ, MORDENT, CZCIONKA, SKANER, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, STRZAŁKA, PREZYDENCJALIZM, AUTOALARM, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SYSTEMIK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, BYLICA POSPOLITA, KOPUŁEK PROMIENISTY, ŁYŻECZKA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, TAŚMA, PSI FIGIEL, ROPUCHA STRUMIENIOWA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, DYDAKTYKA OGÓLNA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, KATAPULCISTA, MINIATOR, PIROELEKTRYK, ALERGEN WZIEWNY, DOMOKRĄŻCA, MANATOWATE, RAJA BIAŁOPLAMA, RUSYCYSTA, ŚWIĘTÓWKA, RZEŹBA, ADŻAPSANDAŁ, ASZKENAZKA, NORMATYWISTA, BARWINEK POSPOLITY, OBJĘTOŚĆ, NEKTAR, ŻMIJA KARŁOWATA, HUTNICTWO, ODPOWIEDZIALNY, INDYWIDUALNOŚĆ, BARWNIK NATURALNY, MAŹ PŁODOWA, MALI, BARIERA WEJŚCIA, AKCEPTOR, KARTKA, DYDELFOKSZTAŁTNE, POGROBOWIEC, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PRZEGRANY, MANAT AFRYKAŃSKI, MIŚ, GARNIZON, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, PERKOZ BIAŁOCZUBY, MEMUAR, LEK PRZECIWBÓLOWY, ODTWÓRCA, FIBROMIALGIA, TRZON, PRZYRODNI BRAT, SZEPTUN, SŁABEUSZ, STWORZYCIEL, NEKTAR, BRODNICA, PALEOKLIMATOLOGIA, MARKUR, MIŁORZĄB, OŚLARZ, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, DWURURKA, BOMBA, SZYSZAK HUSARSKI, PINCZER, STARSZY CZŁOWIEK, ZAKRĘT, CHAŁUPNIK, GŁOGOWIANKA, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ŚWIECA DYMNA, CZARNOKSIĘŻNIK, MAKROKIERUNEK, ?ELEKTROAUTOMATYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANDEROWIEC każdy Ukrainiec, który zdaniem Polaków brał udział w ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz związany był z pogromami antyżydowskimi (niezależnie od przynaleźności do UPA) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANDEROWIEC
każdy Ukrainiec, który zdaniem Polaków brał udział w ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz związany był z pogromami antyżydowskimi (niezależnie od przynaleźności do UPA) (na 11 lit.).

Oprócz KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - KAŻDY UKRAINIEC, KTÓRY ZDANIEM POLAKÓW BRAŁ UDZIAŁ W LUDOBÓJSTWIE NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ ORAZ ZWIĄZANY BYŁ Z POGROMAMI ANTYŻYDOWSKIMI (NIEZALEŻNIE OD PRZYNALEŹNOŚCI DO UPA). Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast