MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPIK to:

miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.)SZPIK KOSTNY to:

miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.033

DUŃSKI, TRUST, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, WORECZEK, DIALIZA OTRZEWNOWA, CESARZ, AZYL, KWAS SIARKOWY(VI), MSZAR, CYKL WEGETACYJNY, PRZEPIÓR CZARNOGŁOWY, KOMEDIANTKA, ANONEK, SYFON, TARCZKA, DORTMUNDER, WZIĄTEK, PIRI-PIRI, GEODEZJA GÓRNICZA, PRZEPRAWA, SUBKATEGORIA, DUSZA TOWARZYSTWA, KARUZEL, PLECIONKA, RYNEK PIERWOTNY, KABLOWIEC, RAK PRĘGOWATY, DRABINA ANALGETYCZNA, KRAKÓW, SUCHA IGŁA, ALARM SZALUPOWY, PARZYSTOŚĆ, BIEGUN, IRYZACJA, CLERK, HAKODZIÓB AMERYKAŃSKI, KASZTAN, RZEKOTKA, ARARAT, TKANKA, PAWIE OKO, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KLATKA BŁAZNÓW, ORDYNACJA, ZACIESZ, GNIAZDO, UCINKA, TRIADA KARTAGENERA, GENOMIKA STRUKTURALNA, OBYWATEL ŚWIATA, ŻÓŁWIAKOWATE, JANUSZ KORWIN-MIKKE, ENIGMATYCZNOŚĆ, DRUŻYNA SPORTOWA, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZAPLECZE SOCJALNE, BRYZG, MESA, MYSZOSKOK WIELKI, NIHILIZM, ZACIĘCIE, OKTODA, SUŁTAN INDOCHIŃSKI, KRASNAL, WOREK TRZEWIOWY, DZIAŁANIE, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, BIOSELENOLOGIA, KODYFIKATORKA, MOD, MORFOLOGIA, PAWICOWATE, ODJAZD, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, KOMAR, ARKATURA, WYMIANA, PSYCHOGERIATRIA, STARY WYŻERACZ, ART DECO, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, VAT, RYBA KOSTNA, TASZCZYN PSZCZELI, PIRUETKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, WET, ODRUCH BEZWARUNKOWY, SAMOREGULACJA, MORŚWIN AZJATYCKI, PARTER, JEDNOPOLÓWKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, KURTYNA SKALNA, SOLARIUM, TACOS, ENTOMOLOGIA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, LATAWICA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ZŁÓG, ŁOSKOT, AFRYKANISTYKA, FILM SCIENCE-FICTION, MAN SE, NIEMIECKI, KITAJKA, AKROPOL, HEMATOLOGIA, ODNIESIENIE, ZATRACENIE, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, MINUSKUŁA, INDIANIN, RATOWNICTWO TECHNICZNE, CHIRURG PLASTYCZNY, KOLIMACJA, DENACYFIKACJA, MARSZAND, DWUPRZODOZĘBOWCE, ARKA, WIELOPIĘTROWIEC, PIĘKNOŚĆ, WYPRYSK POTNICOWY, JAMA PACHOWA, EKSTERNISTA, MONOPOL NATURALNY, SEROWNIA, STORCZYKARNIA, MAHDI, AKOMODACJA, BOOROOLA, FALOWNIK NAPIĘCIA, GOSPODARSTWO DOMOWE, STEREOTYPIA RUCHOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, ZŁOŻE MINERALNE, GRUSZKA, ZAWÓD, ŁAMANIEC, ANTAŁECZEK, DOKTOR HABILITOWANY, SZARPANINA, SZAMBELAN PAPIESKI, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, SZTUKA PERFORMATYWNA, STOLARZ MEBLOWY, WYNURT, HELING, CECHOWNIA, GRUNGE, ROZDŹWIĘK, WIDMO, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ZACZEPNOŚĆ, PORA GODOWA, SUPERNOWA TYPU II, SZTORMLINA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, TEORIA GEOTEKTONICZNA, KNOT, STRONA TYTUŁOWA, HAFCIARSTWO, FILM DROGI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, KABINA STEROWNICZA, ZSYPISKO, SCHIZOFRENIA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, BIOTA WSCHODNIA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, PROSIONEK PIWNICZNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, SAMIEC, MORGANUKODONTY, SYMULATOR LOTU, ENDYWIA LETNIA, PONCZÓWKA, ORLENIOWATE, HIOLSKI, MUSZLOWCE, TEFILIN, KOKTAJL MOŁOTOWA, JĘZYCZEK, TKANINA UBRANIOWA, ANGLISTYKA, SOCJOLOGIA MIASTA, FLOEM, WYŁADOWANIE ULOTOWE, CHOROBA POCAŁUNKÓW, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PAPROTKOWATE, ORIONIDY, SAKRAMENT, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ARCHIWISTA, ZSYP, WIKTYMIZACJA, POZYCJONER, STOŻEK WULKANICZNY, WSTECZNICTWO, BABRAŁA, LAICYZM, ORBITA, OPTYKA ELEKTRONOWA, WIEK NIEMOBILNY, KOMITAT, OTWÓR KIERUNKOWY, RUPNIK, BUKMACHERSTWO, ZAWIKŁANIE SIĘ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, CZAPA POLARNA, PRZEBIEG, ZAKRES ZNACZENIOWY, WROTA, DEFORMACJA MADELUNGA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, BIOGEOGRAFIA, GÓRNICTWO MORSKIE, CHOCHLA, APLEGIER, MIĘSOPUST, SLIP, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, TRASZKA KEYSERLINGA, MIJANKA, MOTYLEK, OSOBISTOŚĆ, WYSTRZAŁ, POJAZD KONNY, RZEŹNIK, KONTAKCIK, SIŁA LORENTZA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ENTOBLAST, UKŁAD LOMBARDZKI, MIKSER PLANETARNY, NARKOTEST, TEMPO, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, BYT, JAZZÓWKA, CNOTA, LUJ, KIERUNEK, PLAMKA FORDYCE'A, WILCZY OBŁĘD, RÓWNIK, SIEĆ KABLOWA, MINA, DZIEŁO SZTUKI, KOMPLIKACJA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, BATERIA AKUMULATOROWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PLOTER BĘBNOWY, REWANŻ, UISTITI PIGMEJKA, SAMOZAPALENIE SIĘ, KONTUR, AMFIBIJNOŚĆ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, SKRUPULANT, KOALA, CHWOSTKA SZAFIROWA, ROZPAD SKAŁ, KATON, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, GRAF EULEROWSKI, GOMBROWICZ, NĘCISKO, ŚWIĘCONE, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, CAMORRA, EPIGENEZA, MENISK, PELONEUSTES, PROZODIA, PALEOZOOLOGIA, UNIWEREK, MIKROMIKRON, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, WIZAŻYSTA, OSKRZELE, DIAK, WŁÓKIENNICTWO, OPAL, CENTRUM, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ?TOŃ WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPIK miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.)
SZPIK KOSTNY miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPIK
miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.).
SZPIK KOSTNY
miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.).

Oprócz MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x