Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPIK to:

miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.)SZPIK KOSTNY to:

miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.915

WINNICA NABOTA, NUMER, DWA OGNIE, CHELAT, CHIRURG, ARACHOLOGIA, KORA, ASYMPTOTA, PRZEWLEKŁOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, EKLEZJALNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, STYLIKOODWŁOKOWE, CUDOTWÓRCA, SYZYGIA, MATERIA, STRZEMIĄCZKO, GRA KARCIANA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SOLARIUM, STRUNOOGONOWE, DJ, CNOTA KARDYNALNA, ZORBA, ORZEŁ SAWANNOWY, PERLICA CZUBATA, WĘŻOJAD FALISTY, NERWIAK PŁODOWY, DISNEY, JEDLICA SINA, ADRES INTERNETOWY, JĘZYK KREOLSKI, ASOCJACJA VATER, NERECZNICA VILLARA, BASEN MODELOWY, DZIĄSEŁKO, NORKA, KAPISZON, GRA W KARTY, POLITYKA KURSOWA, DIKDIK KIRKA, ODKRYWANIE DUSZY, RYBOJASZCZURY, KOŻUSZYSKO, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, WZROST, HAKODZIÓB AMERYKAŃSKI, BURSZ, DRAMAT OBYCZAJOWY, STRONA TYTUŁOWA, BOCHENEK, NISKOŚĆ, ZAKŁADKA, TERRINA, AWANS LODOWCA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, SPIKER, TROGLOBIONT, CUKRÓWKA, SSAKI ŻYWORODNE, MONTAŻOWNIA, STENOGRAF, DRZEWKO, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, GORS, GALICYJSKI, GLIBENKLAMID, ELEKTROLIT, KATAFALK, ZERO, POZYTYW, USTNIK, SIEDEMNASTKA, HYCEL, ANALOGIA, IMPLANTACJA, KROWA, PATRIARCHAT, KRATER, BAR, ŁADOWACZ, OSOBA PODEJRZANA, GRAFICZKA, BIBLIOTEKA, FARMACEUTA, NOEMAT, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KOLAMINA, KSIĘGOWA, KONWENCJONALIZM, STREFA ODRUCHOWA, AKORDYKA, SOCZEWKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PANAFRYKANIZM, IBISOWATE, MAŁY REALIZM, SYSTEM DEDUKCYJNY, SYNDETIKON, PUSZKARZ, OBÓZ KONDYCYJNY, ATAK, JAZZÓWKA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, KARTUZJA, CELEBRACJA, ORTOPTYSTKA, RULETKA, MNIEJSZE ZŁO, ZBIÓR OGRANICZONY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, DYSTORSJA, ZARAŻONA, OSADY DENNE, HETEROSFERA, TRASZKA SYBERYJSKA, AMFOTERYCYNA B, PRZEPLOTKA, WZNIESIENIE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ŁYKO, BLOK, PRZECHOWALNICTWO, OBLICZNOŚĆ, BICIE POKŁONÓW, IMIĘ, REWOLWER, CIEMNA ENERGIA, MIEDNICZKA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TOPOLOGIA SZYNOWA, RODZAJ ŻEŃSKI, BILDUNGSROMAN, GRZYB ATOMOWY, POSTRZELENIEC, TOPIELICA, RYJKONOSY, BERNIKLA CIEMNA, KONDOR, AKUMULACJA, PAWIAN GWINEJSKI, NOOB, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, RADIANT, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ZAPALENIE, MOD, TRUST, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, WIELOŚCIAN FOREMNY, SUWEREN, NAWIS, THRASH, RĘKAWICZNIK, M, BUŁGARSKI, OŚRODEK AKADEMICKI, PLEUSTOFIT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, WDOWI GROSZ, CZARTER, MYŚLIWSKA, TAMANDUA, DZIENNIKARZ PRASOWY, GRACA, POMÓR, ŻÓŁTACZKA, GAWOT, PIASKOWIEC KWARCOWY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PRZEJEZDNA, LOS, KAMLOT, AERAL, DEMOSCENA, ZUPINA, BRANIE WZORU, AGREGAT, MALARSTWO TABLICOWE, FREE JAZZ, POKER ROZBIERANY, EUTANAZJA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, ZROBIENIE MIEJSCA, DREWNO, NUR, SYSTEM FINANSOWY, ATAK, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, NUMERANT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ROTACJA, GIEMZA, ZĘBNICA, ABORYGENEK RDZAWY, MISKA SOCZEWICY, KLAUZURA, KOCIOŁEK SKALNY, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, DOLAR ETIOPSKI, OPERA, PARTNERKA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, FIZJOPATOLOGIA, DOBRO PUBLICZNE, CYKL POETYCKI, CHIRURGIA OGÓLNA, KRATKA VICHY, SAMOGRAJ, JASTRZĘBIE OKO, AEROLOGIA, PTERION, WILK AMERYKAŃSKI, BIURO PODAWCZE, EKRAN FLUORESCENCYJNY, ŚMIGACZ, REKLAMIARZ, TRACKI, DOMOKRĄŻCA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, BERA, TANCERKA BRZUCHA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, STRZAŁA KUPIDYNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, MATRONA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, NAKŁADKA, LÓD FIRNOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, MAGICZNA GÓRKA, NORKA, GANGSTERYZM, CYRANECZKA BAJKALSKA, JARZENIÓWKA, OBIBOK, CIAŁO LOTNE, BOCZNICA, FONDUE CZEKOLADOWE, STRZELEC, BŁONA LOTNA, KADZIDŁO, IDIOM, LOKACJA, ERGASTULUM, REPETYTYWNOŚĆ, OBSZAR METROPOLITALNY, WEPS, ASTERYZM, NIERZĄDNICA, PRZEPITA, WĘZEŁ RYBACKI, HISTON ŁĄCZNIKOWY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, OKRĘŻNOŚĆ, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, KPINA, FLAUSZ, ANTENA DIPOLOWA, WYŚCIG, DZIADZIENIE, LOSOWANIE WARSTWOWE, KWAŚNICA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, PANORAMA, GŁOS ELEKTORSKI, TENOR DRAMATYCZNY, JĘZYK FRYZYJSKI, KUNA, GOTÓWKOMAT, PLEBEJKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GRZBIETORODY, SINGIEL, STYLISTYKA, AUTOTELICZNOŚĆ, CIAŁO ACETONOWE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, MADERA, ANKIETOWANY, NARZECZONY, NAMIOTNIKOWATE, CHOROBA GENETYCZNA, FATUM, IMPERIUM KHMERSKIE, MAJÓWKA, KOMORA NABOJOWA, OMACNICA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, SUBWOOFER AKTYWNY, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, POGODNOŚĆ, KIESZEŃ, NAPRĘŻACZ, TRAKEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIĘKKA, SILNIE UKRWIONA, MAJĄCA GĄBCZASTĄ KONSYSTENCJĘ TKANKA ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ JAM SZPIKOWYCH KOŚCI DŁUGICH ORAZ W MAŁYCH JAMKACH W OBRĘBIE ISTOTY GĄBCZASTEJ KOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szpik, miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.)
szpik kostny, miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPIK
miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 5 lit.).
SZPIK KOSTNY
miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x