Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA USZEREGOWANIU SŁÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WEDŁUG TEGO, JAK SIĘ NASILA LUB SŁABNIE ICH INTENSYWNOŚĆ ZNACZENIOWA LUB EKSPRESYWNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRADACJA to:

figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 8 lit.)KLIMAKS to:

figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRADACJA

GRADACJA to:

figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 8 lit.)GRADACJA to:

następstwo elementów według stopnia nasilenia (na 8 lit.)GRADACJA to:

stopniowanie, proces w morfologii języków, pozwalający na różnicowanie przymiotników i przysłówków pod względem intensywności danej cechy (na 8 lit.)GRADACJA to:

zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku (na 8 lit.)GRADACJA to:

sposób odtwarzania przez obraz fotograficzny różnic w luminacji w poszczególnych częściach obiektu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA USZEREGOWANIU SŁÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WEDŁUG TEGO, JAK SIĘ NASILA LUB SŁABNIE ICH INTENSYWNOŚĆ ZNACZENIOWA LUB EKSPRESYWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.113

TELETRANSMISJA, WARTOWNIA, MUTACJA ZMIANY SENSU, MANCA, GERMANISTYKA, ŻÓŁW, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, MORWA, AKOMPANIAMENT, LIŚCIONOGI, ROŻEK, GĘSTE, PAŁANKA, MUTACJA, TŁO, SILNIK CZTEROSUWOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, WRAK CZŁOWIEKA, JAMA OTRZEWNA, DROBNOZIARNISTOŚĆ, SZWAGROSTWO, KAPUCHA, PAWILON, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, KURECZKA, OBROŻA, GONG, TEOGONIA, DOLNOSAKSOŃSKI, POŚCIELÓWA, PROTETYKA, COLA, CYTOARCHITEKTONIKA, HALLOWEEN, TEŚCIK, TABLETKA, WARUNKOWANIE, WYKOPALISKA, DEZETKA, ATTACHÉ KULTURALNY, DYSPENSER, ROZKOJARZENIE, DUK, TALMUDYSTKA, GRZEBIEŃ, WSCHÓD, RULIK, BICZ BOŻY, KONFEKCJONER, MUZYKA CERKIEWNA, POZŁOTKO, ORNITOPTER, WINO ZIOŁOWE, PCHNIĘCIE KULĄ, MARMURKOWANIE, PŁUCZKA, WIOSKA, FAŁD KORZENIOWY, TUNIKA, ZWIERCIADŁO, KAMICA MOCZOWA, KLECANKI, TOALETA, TYPOLOGIZACJA, PLUJKA, KOTLINA, FLAUSZ, BUM, FILIŻANKA, TRÓJSKOK, NOC ASTRONOMICZNA, MANTYLA, WIDZENIE MASZYNOWE, ENAMINA, KOMÓRKA MATECZNA, IZBA, RUGBY, RESET, IMPERIUM KHMERSKIE, SKRZYDŁOWIEC, RAKSOLOTY, MONTAŻOWNIA, GRANT, SZCZUR TUNELOWY, GĄBKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, WYSZUKIWARKA, OWCA ROMANOWSKA, ALGI, ŻELE, CZARTER, EP, ELEKTRODA KALOMELOWA, IKOS, KOLUMNA, SAMOODNOWA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, MAKROREGION, REAGINA, CZASZA, WOLNY OBSZAR CELNY, HALA PERONOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SER PARMEŃSKI, DRENAŻ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ANOMALIA POLANDA, JORDANEK, PROMIENIOWANIE ALFA, OPAKOWANIE, OSŁONKA, WSPÓŁREGENT, PAPILOTKA, DZIANINA, RUBLÓWKA, NIEWYPARZONA GĘBA, DRAG, WIĄZANIE JONOWE, PISARSTWO, ŚWIDRAK, ZAWIESIE, AURORACERATOPS, NARKOTYK MIĘKKI, TYTAN, KORONA, BANK, STAW SKOKOWY, GYMKHANA, SKROMNOŚĆ, KARETKA REANIMACYJNA, ŚCIANA, KOPALINA SKALNA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, MIESZACZ, POLAK, WETERYNARIA, IMMUNOGLOBULINA, TYPIZACJA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WISZER, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, STWORZENIE NIEBOŻE, FOSFORYT, POZAHISTORYCZNOŚĆ, MIZANTROPIA, GUZ KULSZOWY, ASTROFOTOMETRIA, LAMPERIA, NORZYCA, BRUSTASZA, IMPLEMENTACJA, ROZWÓJ, OBRONA, WEZWANIE, PLATER, JĘZYK KIPCZACKI, ABDERA, SAMIEC, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ZABAWA, POTIOMKIN, SZCZERBAKI, KREDKA, FUNKCJA JEDNORODNA, DOJNICA, STOS ATOMOWY, KOMA, TRYCYKL, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ASFODEL, EFEKT DOPPLERA, ASTROCHEMIA, FURA, MALUCZKOŚĆ, LOŻA, MICHAŁEK, TREPANGOWCE, TEST KOMPLEMENTACJI, CEMBROWINA, KISZONKA, USKOK, GIMNASTYKA, OMER, KRAKOWIAK, DECEPCJA, SALSA, JARZĄB GRECKI, STREPTOKOK, ZAŚWIATY, BIAŁA NOC, KOGUT GALIJSKI, PYTANIE SIĘ, CZTERY DESKI, CHALKOGRAF, BEAN, ODCHYŁ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, ODĘCIE, DUSZA, MAGNI, CZOŁÓWKA, ŚMIERDZIUCH, FLEGMATYZATOR, LANGUSTA, ZREKOMPENSOWANIE, LAWATARZ, SPRZĘŻNICA, KONFORMACJA, KOŚĆ SKOKOWA, PROGRAM, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, DRUGI ŚWIAT, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, LAS DRĄGOWY, WIETRZENIE INSOLACYJNE, KANCONETA, HRECZKOSIEJ, TORU, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PARAMAGNETYK, NISKOROSŁOŚĆ, CHŁYST, ŚWIT CYWILNY, POKOLENIE, KOŻUSZYSKO, CZARTER, PRINCESKA, ODPRYSK, HAMULEC NAJAZDOWY, SUTENERSTWO, BRAT KRWI, TYGRYSIE OKO, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KRAJ, EFEKT MAJĄTKOWY, PIÓRNIK, TAPETA, TOCZKOWCE, KRAJCZY KORONNY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KREPA, ZAWODOWIEC, GARBARZ, OŁATKA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WYRÓB CUKIERNICZY, LIRA, SMALEC, EMIGRACJA, RUCH PROSTOLINIOWY, DEZAKTYWACJA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, STACJA, PIERWSZY PLAN, SPIRALA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CIOTECZNY DZIADEK, PATAGOZAUR, WYGODNICTWO, BATAGUROWATE, TELEFONIA STACJONARNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, MIECZ OBOSIECZNY, DUSZA CZYŚĆCOWA, TRANZYSTOR POLOWY, MELUZYNA, GOLEC, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, EKSPLANTAT, WILCZY BILET, GERMANISTYKA, PARAFRAZA, PARA 0, ZAPOŻYCZENIE, CHOROBA SEITELBERGERA, NIETYPOWOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, ZESPÓŁ DRAVET, WELWET, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, CELA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ACHTERPIK, KRYTERIUM STEROWANIA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, MIJANKA, ZAKOŃCZENIE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TYMPANON, MŁOT, CIĄG GEOMETRYCZNY, DANIE ARBUZA, POŚLIZGI, UŁUDA, GRUSZKA, WYCIERACZKA, OBŻER, ZAKONNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FIGURA STYLISTYCZNA POLEGAJĄCA NA USZEREGOWANIU SŁÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WEDŁUG TEGO, JAK SIĘ NASILA LUB SŁABNIE ICH INTENSYWNOŚĆ ZNACZENIOWA LUB EKSPRESYWNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gradacja, figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 8 lit.)
klimaks, figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRADACJA
figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 8 lit.).
KLIMAKS
figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x