OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWINOWATY to:

osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 10 lit.)SPOWINOWACONY to:

osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.574

RZEŹNIA, PILŚŃ NERWOWA, POLÓWKA, ROZŁUPEK CZARNIAWY, ODZYSK, TARCZKA, LOGIZACJA, ALBATROS SIWOGŁOWY, STANOWISKO, CENA INTERWENCYJNA, DWUCUKIER, TORFOWIEC BRUNATNY, ROKITNIK ZWYCZAJNY, OBSZAR CELNY, CIASNOŚĆ, CHOROBA DAVIDSONA, OSTNICA KIRGISKA, TASMANIOZAUR, ZOOFAG, SZATAN, ORDYNARNOŚĆ, STAN ŚREDNI, DZWONY RUROWE, ZAIMEK ZWROTNY, AWIOFON, BEZSENSOWNOŚĆ, UBOGOŚĆ, KOKSOCHEMIA, POLONISTYKA, CHRABĄSZCZ, OCHLAPUS, MLEKO, KOPARKA WIELOCELOWA, ORLICZKA KRETEŃSKA, EMPIRYZM GENETYCZNY, RASZPLA CIERNISTA, SZACHOWNICA, MAZAMA SZARA, MRÓWKA, ESPADRYLA, PRZYTUŁEK, KORYTO, PRZENOSICIEL, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, FACHOWOŚĆ, CIENISTKA, TAPIROWATE, PORA, MOKRADŁOSZKA, ŚWIETLICA, IZOLACJA, GRUPA LIEGO, BIEGUSIK, SERDECZNIK SYBERYJSKI, BRODAWKA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, BUŁGARSKI, OSET ŁOPIANOWATY, SZURPEK BLADY, TYP, WIOSNA, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, KLESZCZ, SNIFFER, LORYSA, KOLORYZATOR, TYK, PUSTYNNIK TYBETAŃSKI, ROZPAD SKAŁ, ATONALNOŚĆ, GABLOTA, FATUM, CZOŁOCZUB PŁOWOBRZUCHY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, FOREMKA, WYSPIARSKOŚĆ, FARMERYZACJA, KOT DOMOWY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, CHOROBA REUMATYCZNA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, TURANISTA, ORGANISTA, DAGLEZJA WIELKOSZYSZKOWA, CHOINÓWKA, WIELKA BESTIA, AKACJA BIAŁA, TEMPERAMENCIK, JEZIORO SUBGLACJALNE, OGNISKO, GAZ ZIEMNY, FRAGMENTACJA PLECHY, KOLEŃ CZERWONY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ODCZYN ZAPALNY, ELAND, RATOWNIK MEDYCZNY, ŻÓŁW LEŚNY, TRÓJLIST ZIELONY, DEFICYT BUDŻETOWY, ANTYLOPA DERBIEGO, EUBAKTERIA, WODY INGLACJALNE, ZASADA PODCZEPIENIA, WULKAN TUFOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, METYCYLINA, TŁOK INTROLIGATORSKI, SIEĆ, HUBA STREFOWANA, STEREOIZOMER, SALWINIA PŁYWAJĄCA, CUKIER, NAROŻNICA, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, BRAT POLSKI, NAKURWIENIE SIĘ, ROK JUBILEUSZOWY, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, ETYKA, ZANOKCICA KLINOWATA, WIDŁOZĄB LEŚNY, BORZEŚLAD TORFOWY, ZAROBEK, ACENA ARGENTYŃSKA, PAZUROGON SIERPOWATY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ORŁORYB, GODŁO PROMOCYJNE, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, BOROWIAK KANADYJSKI, SELEKTOR, CZAS, WILKOSZ, TRÓJA, KOZIOROŻEC ALPEJSKI, SEKSTOLA, PROSIACZEK, KOSOŃ, ENDOPSAMMON, PACZKA, KAJMAN CZARNY, ŻÓŁW INDOCHIŃSKI, KONSTRUKTYWNOŚĆ, MAŁPI GAJ, UMOWA BUKINGOWA, ARC SIN, ANDÓWKA BIAŁOBRZUCHA, TRACZ BRAZYLIJSKI, KWILAJA, TATARAK, FILOLOGIA POLSKA, ADRES ELEKTRONICZNY, KOLKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, SADZAK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ŻÓŁW PŁASKOOGONOWY, ŚWISTEK ŻÓŁTOSMUGI, PRYMATOLOGIA, OPERATOR, ZBIORNIK, PRZÓD, BASKINA, MIODÓWKA CZARNOBRZUCHA, GIMBOPATRIOTYZM, PYSZCZAK CYTRYNOWY, GRZBIETOPŁAT, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, HIPISKA, MONOGAMIA, SZEFOWA KUCHNI, SYNTEZA, ZBIEŻNOŚĆ, TULIPAN SPRENGERA, GĄSKA ŻÓŁTA, BIBUŁKARZ, POKAL, LINUKS, URZECZOWIENIE, CIĄGOTY, KOSZYCZEK, ZASIŁEK CHOROBOWY, WYCZUWALNOŚĆ, WOMBAT, PRACOWNIA, SILNIK STRUMIENIOWY, AZOLLA PAPROTKOWA, AZYMUT GEOGRAFICZNY, GLIŚNIK, PODKŁADKA, DIAGNOSTA, PĘTÓWKA MAJORSKA, KRATER, KLEPSYDROPS, NARZĄD ROZRODCZY, KUPLER, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, RAMADAN, KORNUTKA, WANGA DWUBARWNA, OSADZONY, PŁATNIK SKŁADEK, POLITYCZNY, ROZTWÓR WZORCOWY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SKAŁKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WSZECHMOC, ECHIDNA OGNIWOWA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, SZCZEKUSZKA, ŁAŃKA, STACJA BAZOWA, ZUCHWAŁOŚĆ, PIŁA, ZSYP, KRĘPACZEK BIAŁOCZELNY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, JĘZYK KIPCZACKI, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, RURA CROOKESA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, GEODEZJA LEŚNA, KLIMAT, DRĄGOWINA, SKOCZNIA, OPOŃCZYKOWCE, DELFIN DŁUGODZIOBY, RĘKA SZPONIASTA, KĄTNIK DOMOWY, PROMINENT, KASZANKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ŁUPIEŻ PSTRY, PLANETA OCEANICZNA, PIERWORODZTWO, GŁĘBINA, CYNOBRÓWKA, SZAFRAN TOMMASINIEGO, SPADOCHRONIARKA, ANIOŁ STRÓŻ, PRAPŁETWIEC MAŁY, GORAL, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, POJAZD NIEKOŁOWY, KOLCZAK, JĘZYK WEGETUJĄCY, KRYZA, LATOLISTEK CYTRYNEK, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, MANGUSTA, ROŚLINA ACYDOFILNA, ZAPRZĘG, KOŁNIERZ, ŻÓŁW PAWIOOKI, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, REDAKTORSTWO, BAKTERIE METANOGENICZNE, AWARYJNOŚĆ, KLESZCZ, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, SKALNIAK KARŁOWATY, BIDUL, LIROGON ALBERTA, TEORIA GIER, DENIALIZM, DOBRO POZYCJONALNE, ARYTMOMETR, GRĄD SUBATLANTYCKI, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, CZOŁO, GĄBECZKA, DŻIHAD, OSTRONOS, SPÓR, BAŁAGUŁA, DŁUGOSZPON MAŁY, MACIERZ SCHODKOWA, PRODUKCJA PIERWOTNA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ŚWISZCZ, STAROBIAŁORUSKI, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, GAWOT, MALTAŃSKI, SIŁA, UNIWERSYTET, KORMORAN ETIOPSKI, PIERWIOSNEK LEKARSKI, NANOTYRAN, CHRZCIELNICA, SZCZĘKOT, ?SEKWENCJA CHI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWINOWATY osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 10 lit.)
SPOWINOWACONY osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWINOWATY
osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 10 lit.).
SPOWINOWACONY
osoba, która jest krewnym, częścią rodziny, ale nie ma się z nią więzów krwi; najczęściej o krewnych współmałżonka (na 13 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST KREWNYM, CZĘŚCIĄ RODZINY, ALE NIE MA SIĘ Z NIĄ WIĘZÓW KRWI; NAJCZĘŚCIEJ O KREWNYCH WSPÓŁMAŁŻONKA. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x