HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARE MIASTO to:

historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 11 lit.)STARÓWKA to:

historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.233

RYNKOWOŚĆ, ANTENA DIPOLOWA, ORIZABA, KULANKA, BADAJOZ, IMIENINY, CZARNA REAKCJA, MOLNDAL, KOŁEK, BIDON, SENTA, MONTAŻYSTA, PANOPTIKON, NIESKWAPLIWOŚĆ, CHEMIA, PRZEBIERANIEC, SKAŁA GŁĘBINOWA, WOLNA AMERYKANKA, POLIP, PROMENADA, ONTOLOGIA, SETE, PANTOFELNIK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, PRZEPIÓRKA, ZAWIKŁANIE, GENETYKA POPULACYJNA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, OOLOGIA, OTWÓR KIERUNKOWY, CZUWAK, STRUNOWIEC, KANGUROSZCZUR, ŻAKIET, ZBIORÓWKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, PARGAMIN, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ANOMALIA UHLA, MAMUT KOLUMBIJSKI, KWAS, MARKETING RELACYJNY, HALL, BIBLISTYKA, SAPPORO, ROZKŁAD, NIENIEC, WAPIENNIK, AEDICULA, DYFERENCJA, BEZBRZEŻ, SZERMIERZ, NEKROFAG, MINUSY, CENTRUM HANDLOWE, NATURA, ŚMIESZKA, PARTIA KATALOŃSKA, PROCHOWICE, ABORTER, GIMNASTYKA, SULUKTA, NOWA TWARZ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, CLERK, AUTOTELICZNOŚĆ, COLUMBUS, TRANSGRESJA LODOWCA, MOLLENDO, MITSUKURINA, ALTERNAT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, STACJA ZBORNA, KOŃ ARDEŃSKI, GŁODÓWKA, JEDNOKLASÓWKA, MERRIDIAN, HIPOTERAPEUTA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, KOMPLEKS PSZENNY, NOWY SĄCZ, SKUN, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KĄKOL, POCZTA PRZYCHODZĄCA, CHAMSE, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CHALDEJSKI, PRÓŻNOWANIE, EVANSTON, BRANDON, MCV, WOŁYŃ, KOMORA MINOWA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, MATEMA, OSTRYGOJAD, POTWÓR, DOPUST, STAN ŚREDNI, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZAJĄKNIĘCIE, TARCZA, POKŁAD ŁODZIOWY, RANA, ALFA-BLOKER, PARKIETAŻ PENROSE'A, RATUSZ, PERFORACJA, BYCZYNA, KRYZYS, NIMFAJON, LEŃ, OBŁOK OORTA, SYFON, ALFABET FONETYCZNY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BAOJI, RODNIK, SPIKER, GŁOWNIA, ŚWIETLISTOŚĆ, KASZA PERŁOWA, TASZAUZ, OSCHAIZ, PRAŻNIA, ADWENTYSTA, BAGHERIA, ZHUZHOU, KŁĄB, PENSI, ORIJA, SAMOZAPALENIE SIĘ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, JONOFOREZA, OKULAR, SKALA STAROGRECKA, KORNIJSKI, OBRZYD, BIAŁORUTENISTYKA, CZOŁO, CHOROBA DARIERA, WAHACZ WZDŁUŻNY, SZKARADZIEJSTWO, CIELENIE LODOWCA, DZIKUS, WYBIEG, GUMNO, KAZAŃ, ŻÓŁTACZKA, ERLANGEN, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WIKTYMOLOGIA, MEDELLIN, OSTRYGOJAD, TILBURG, PRAWIDŁO, FREDRO, NOZDRZE TYLNE, CAYLEY, GARBARZ, OSIOWIEC, NEIVA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, RZYGI, PRACOWNIK FIZYCZNY, WOŁCHOW, SZYJKA, OBRONA, WIATR SŁONECZNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, KUMANOVO, RUSE, EKSTERNISTA, OSMOZA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, MAHON, SMOKING, RAAHE, BASKINKA, ANARCH, KRASNAL, POINTER, PADWA, PRZEPRAWA, KOLIBER, UMOWA ADHEZYJNA, KINETYKA CIECZY, CHAŁTURZYSTA, SUBKONTRAKT, PRZELEW, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, SAFADŻA, DEMONOLOGIA, KOLEBKA, ZAĆMIENIE, ZDERZACZ, ZARKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, OBELGA, KOŚĆ CZOŁOWA, FUTURE PROGRESSIVE, BYCZEK, PŁAZAKOWATE, AMPUŁA, MŁODE, ASTRONOM, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, FILEMON CIENKODZIOBY, KONSONANS, LAS DRĄGOWY, KORHOGO, STATYKA, BOROWINA, INFLACJA OTWARTA, JODEŁKA, EDYKUŁ, EUROWALUTA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, BABA JAGA, CEREMONIA, BIHAĆ, ŚWIĘTA, ALIENACJA POLITYCZNA, CZARNOKSIĘŻNIK, ENTEBBE, PHISHING, ZUTPHEN, STECHIOMETRIA, CZARODZIEJ, SOS NAPOLI, LEWADIA, RADIOBIOLOGIA, WAMPIR, KONWOJER, PARTNER, ŚWIĘTY JAN, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MUZYKANT, RUMUŃSKI, KONTYNGENT CELNY, AUTOSANIE, PODKÓWKA, BRETOŃSKI, BIAŁY TRĄD, ZIMOWISKO, TABLICA PRAWDY, KSOBNOŚĆ, GLINKA KAOLINOWA, DZONDZU, SPRAWDZIAN, BŁĘDNOŚĆ, SKARBNIK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, GDAŃSK, BOHEMISTYKA, KARP PEŁNOŁUSKI, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, JESENICE, POŁAWIACZ, NORNIK PÓŁNOCNY, NUREK, KRÓTKI RÓG, KRAWCOWA, GOTÓWKA, WYWINIĘCIE ORŁA, NASZYWKA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, UKŁAD MOCZOWY, PASIBRZUCH, KWASICA MEWALONIANOWA, ŻABA GOLIAT, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, IKAR, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SKUPYWACZ, UKŁAD NIEINERCJALNY, JUDAISTA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, KOALESCENCJA, WYLĄG, KARATEKA, KSANTHI, SALWINIA MAŁA, EOZYNOCYT, KÓŁECZKO, REZYGNACJA, JĘZYK WEHIKULARNY, KLOZET, GLINA ZWAŁOWA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, OFICYNA DRUKARSKA, NIEDER SELTERS, DEFICYT, KUŹNIA RACIBORSKA, KONWIKCJA, ENSCHEDE, ?INŻYNIERIA BIOPROCESOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.233 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARE MIASTO historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 11 lit.)
STARÓWKA historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARE MIASTO
historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 11 lit.).
STARÓWKA
historyczne centrum, najstarsza dzielnica europejskich miast, często charakteryzująca się zwartą zabudową, a w przeszłości otoczona murami obronnymi (na 8 lit.).

Oprócz HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - HISTORYCZNE CENTRUM, NAJSTARSZA DZIELNICA EUROPEJSKICH MIAST, CZĘSTO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWARTĄ ZABUDOWĄ, A W PRZESZŁOŚCI OTOCZONA MURAMI OBRONNYMI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x