KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTROCYT to:

komórka glejowa o największym rozmiarze, charakteryzuje się nieregularnym kształtem, posiadaja wypustki rozgałęziające się we wszystkich kierunkach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.815

LEKARZ DOMOWY, WYSTAWIENNIK, KOLEJKA GONDOLOWA, ANTROPONIMIA, LALKA, RATA BALONOWA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, ROTUNDA, GRYMAŚNIK, KESON, SZCZOTKARZ, WKŁAD GRUNTOWY, PLUTON, KOMENSALIZM, SECESJONIZM, OCHRONA KATODOWA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, KANAPKA, LANDRYNKA, HOWARDYT, GRZYBEK JAPOŃSKI, SUPERNOWA TYPU II, KOSTUREK, WSZOŁY, PIERWIASTEK, OFIARODAWCZYNI, RÓWNIANKA, RADIOGALAKTYKA, SZUM, APRIORYZM, UNIŻONOŚĆ, GRANULA, RÓŻA PUSTYNI, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PRAWO UNIJNE, ALFA-BLOKER, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, ZAKŁADZINY, KONESER, WYŚWIETLARNIA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, KOSMOLOGIA, NENCKI, LASONOGI, SŁAWIANKA, ROŚLINA, TYGRYSIE OKO, SINGIEL, KONKURS ŚWIADECTW, KOMITET KOORDYNACYJNY, ZMIERACZEK PLAŻOWY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, FILOLOGIA POLSKA, TRASZKA SARDYŃSKA, GALARETA, AORTA BRZUSZNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, TONIKA, KOŚĆ NIEZGODY, PLAMISTOŚĆ, UDAR SŁONECZNY, PIRAMIDA, SUBEMITENT, CHRZEST, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SYFON, DEMOSCENA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, FLASZECZKA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, BANIAK, ZGORZEL GAZOWA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ŁUP, POCHŁANIACZ, HIPSOMETRIA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OSTRONOS WORKOWATY, OBSESJA, CISOWCE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, MIANOWANIEC, MDK, WYMIANA, LATAWIEC, ŻAGIEW, PRZYGOTOWALNIA, OKULARY, PODIUM, KWARTALNIK, LENIWCE DWUPALCZASTE, NIEKAPEK, DROGI ODDECHOWE, SAMOWOLNOŚĆ, SZEŚĆSETKA, BACKGROUND, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SUITA, BIAŁY KARZEŁ, TOPIALNIA, EKONOMIA POZYTYWNA, KOŁO, KAUTOPIREIOFAGIA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ROPNIAK, GARBNIK, JAMA PACHOWA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, SZCZĘKA, SKROMNISIA, TWIERDZENIE ZERMELO, EFEKT LOTOSU, RAMA, CZTEROPOLÓWKA, PODZIELNIK, BUKIECIARZ, INTERAKTYWNOŚĆ, LIOTARD, OBLICZNOŚĆ, CZAS, CZOŁO LODOWCA, UMBRA, PLEZJOZAURY, KRUCHOŚĆ, OBRZYD, FIZYKA ATOMOWA, ZŁÓG WAPNIOWY, RYZALIT, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, IZBA MORSKA, CUDACTWO, POSTERUNEK, NAKIEROWANIE SIĘ, OGNISKO, ZAPASY, MORFOTROPIA, LITAURY, MONARCHIANIZM, DOROBKIEWICZ, ZAPRZĘG, OPONA PAJĘCZA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TWARDZINA, KISZKA FASZYNOWA, GREEN, UPADEK, FALA, DEOKSYGUANOZYNA, HEPATOLOGIA, TAŚMA, TRANSMISJA, LIRA, KAMERALNOŚĆ, SZKARADZIEŃSTWO, KOMÓRKA KOŚCIOGUBNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, ASTROLOG, GNIAZDKO, MALARZ, PRZEGUBOWIEC, LĄG, RÓJ METEORÓW, ZAKOCHANA, NOWOWIERCA, GEOTECHNIK, ZAPASY, BOYS BAND, MYDLARZ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, OŚCIEŻNICA, TRAFUNEK, WAGA SZALKOWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, BREAKDANCE, FAZA, GITARA BASOWA, DOJNICA, CHMURA KONWEKCYJNA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PARTER, BEZDEŃ, PROCESOWICZ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, WĘŻOWIDŁA, SPOWINOWACONY, PASO DOBLE, PATRON, BLOK, ANTIFA, GEOFIT KORZENIOWY, PSYCHOBIOGRAFIA, DYWESTYCJA, PRZEŻYCIE, ZESPÓŁ USHERA, BETON ŻUŻLOWY, NEPALSKI, TOKARKA KARUZELOWA, SKOCZKOWE, WYSPA WULKANICZNA, GAZ WULKANICZNY, OKNO KROSNOWE, GRUCZOŁ COWPERA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, SUBLITORAL, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, AWIACJA, CZUWANIE, LENIUCH, RAGLAN, POBRZMIENIE, SAWANTERIA, NOOB, ROSA, ACENA NOWOZELANDZKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SKLERODERMIA, EKSHIBICJONISTKA, ROLADA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, CHASER, NEGATYWA, WYBLINKA, MOWA, BABA-JĘDZA, ODPŁYW, BERŻERETKA, SROKOSZ, KĄT UJEMNY, RATUSZ, BLOK SOCJALISTYCZNY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, UKŁAD SAMODZIELNY, SENAT, ŁASKAWCA, ABSTRAKCJONISTA, UBARWIENIE OCHRONNE, KANADA, EKSPRES, PIES, RELIGIOZNAWCA, FAMA, PORĘCZE, MANTYLA, MRUKOKSZTAŁTNE, BLASZKA, ARABSKI, BAŁYK, OSTRY BRZUCH, WYLEW, HELIOFIZYKA, KUZYN, ROZSTRZAŁ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PŁYNNOŚĆ, EPONIM, ZATOPIONA DEPRESJA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KOTLINA, PRZECIWNIK, KRYZYS, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KRZYŻMO, NIEWIERNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, BRUDNICA MNISZKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, STÓŁ, ROPOMOCZ JAŁOWY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, AUDIOTEKST, SIODLARSTWO, GĄSKA ZDRADLIWA, WĘGLOWODAN, SERBISTYKA, CIEPŁE KRAJE, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ERA EOFITYCZNA, MIĘDZYNARODOWIEC, JĘZYK AJNOSKI, ZOOFAG, BALOWICZ, KAWA MIELONA, KUSZYK, PASTISZ, ŻÓŁTODZIÓB, TEORIA GRAFÓW, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, GARNA, JORDANEK, BOA KRÓTKOOGONOWY, ?TOPOLOGIA SZYNOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTROCYT komórka glejowa o największym rozmiarze, charakteryzuje się nieregularnym kształtem, posiadaja wypustki rozgałęziające się we wszystkich kierunkach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTROCYT
komórka glejowa o największym rozmiarze, charakteryzuje się nieregularnym kształtem, posiadaja wypustki rozgałęziające się we wszystkich kierunkach (na 8 lit.).

Oprócz KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - KOMÓRKA GLEJOWA O NAJWIĘKSZYM ROZMIARZE, CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEREGULARNYM KSZTAŁTEM, POSIADAJA WYPUSTKI ROZGAŁĘZIAJĄCE SIĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x