OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIŚCIOZWÓJ to:

objaw choroby roślin; rynienkowate zwijanie się liści wzdłuż nerwu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.724

NIESZPUŁKA, ZWIERZĘ, HIV-1, SITARSTWO, CHOCHOŁEK, REGENERACJA, MIAZMATY, MIEDNICZKA, GERMANISTYKA, RADAR GEOLOGICZNY, BEARS, ANALIZA TRANSAKCYJNA, FORTUNA, MIŁOŚĆ, PATRIARCHALIZM, RUSKI, SKRADANKA, PRAWIDŁO, NARZECZONY, PREZYDENCJALIZM, ROZDŹWIĘK, ARABESKA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, DŹWIĘCZNOŚĆ, MLECZ NADWODNY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, DEGRESJA, SZKATUŁA, PLATFUS, AERONOMIA, POSTRZELENIEC, RADIOWIEC, KOMISANT, ROZSZCZEPIENIE WARGI, IZOTROPOWOŚĆ, POROSTNICA, SORGO, SUBSTANCJA OBCA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KAZUISTA, AWIACJA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PLEWKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BRANDMUR, KATAKUMBY, DREWNO LETNIE, KRATKA, ŻELAZNE PŁUCO, SŁOMA, DYPTYK, CYNOBRÓWKA, ESENCJA, ILUZJA PIENIĄDZA, EFEKT ZATŁOCZENIA, SSAK, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NIRWANA REZONANSOWA, WŚCIEKLICE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, SOLENIK, SZTUBA, PIECHOTA, PEBA, REGESTRATOR, DETEKTYW, CIENKA SKÓRA, AMEN, ROŻEN, IMMUNOONKOLOGIA, MATKA POLKA, NEOKLASYCYZM, ATOMOWOŚĆ, RUSYCYSTYKA, ZROST, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SIT ALPEJSKI, RYBOŁÓWSTWO, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, POWÓJ, ANTENA YAGI-UDA, PODIUM, PISARZ, FILOLOGIA SERBSKA, ASOCJACJA GWIAZD, MARSZ, PALEC ŚRODKOWY, FOREMKA, EDYKUŁA, OBJAWIENIE, MBIRA, CHOROBA VERNEUILA, DYSTORSJA, UCHLANIE SIĘ, DZIURAWKA, PRZECHOWALNICTWO, ARABSKI GREYHOUND, ROK PODATKOWY, OZNAKA, STRZĘPIEL, CHRYSTOLOGIA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SCENA, M, PODKOLANIE, KOKSIARZ, MENISK, FTYZJATRA, ORZECH, CZYNNIK ONKOGENNY, MYŚLICIEL, OKOŃ, TUTORIAL, ANTYLOPA KARŁOWATA, NIEODPARTOŚĆ, PROTROMBINA, MASTYKS ASFALTOWY, DŻIG, LOGOPEDA, POCHŁANIACZ, SONOMETR, BIEG, KOMPLEKS PSZENNY, PRZEDGÓRZE, MORS, LIKWIDATOR SZKÓD, ZRAZOWA, POŁOŻENIE, RELIGIOZNAWCA, OBIEKTYW, POSTĘPAK, TYRANIA, BLOKADA, FILEMON CZARNOLICY, POMIOTŁO, OBCIĄŻNIK, ETOLOGIA, DUSZA, POGOTOWIE TECHNICZNE, STARA MALEŃKA, TRZONKÓWKI, OKRES LITERACKI, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, SOCJOGRAFIA, KINO DROGI, LODOWICA, IGLASTE, WIDZENIE SENNE, BATUTA, DYSTANS, WADLIWOŚĆ, NASTIE, WIRTUALIZACJA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, WIELORASOWOŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, SINGIEL, REUMATYZM, KOFFLER, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SIŁA NOŚNA, PRZEDSTAWIENIE, MAJÓWKA, RYJEC, SADYSTA, BERGMAN, ABOLICJONISTKA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, STECHIOMETRIA, OSTOJA, PIĘTNASTKA, LAMPA CROOKESA, REPETYCYJNOŚĆ, PETRYFIKACJA, WŁÓCZYKIJ, GALERIA, CANCA, GAJOWIEC, TRYCZNIK, CZYŚCIEC, LUSTRO, GRA SINGLOWA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, EGZOTARIUM, RADIOGALAKTYKA, WYWÓZKA, GRZBIET, PAS PLANETOID, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, BEAR, GATUNEK AMFITERMICZNY, POLAJ, KOTEWKA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, ZEGAR KWARCOWY, WĘDKA, POSTERUNEK, FILAKTERIA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ULEGŁOŚĆ, KRIOKOMORA, KARTON, INSTRUMENT SZARPANY, PANEK, BELWEDER, WEDYZM, UMIEJSCOWIENIE, BANIECZKA, ZESPÓŁ BEHRA, RÓJKA, MARCHEW, KLESZCZ, KOŻUSZEK, SZEWNICA BZÓWKA, MANIPULATOR, KLUB, REKAMIERA, PNEUMATOLIZA, JĘZYK DUŃSKI, JAŚ WĘDROWNICZEK, GÓWNIARSTWO, LEJ, BRZYDULA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZAOPATRZENIE, ROPUCHA PANTEROWATA, TWORZYWO SZTUCZNE, PROTOZUCH, COCKNEY, MLECZARZ, KASZA, BANK, IGLICA, GRAMATYKA, SZLAUCH, JEŻOWIEC JADALNY, ENERGETYKA WODNA, INKRUSTACJA, SKRZYNECZKA, FORMIZM, LONGER, PILAR, PRZEPITKA, TORBACZE, KÓŁECZKO, KOZIOŁ, FARSA, WALC WIEDEŃSKI, KALIMBA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, SZAROZIEM, PRĄD GALWANICZNY, CZARODZIEJ, ALKOHOLAN, JAGŁA, PROSTAK, KOD ROZWINIĘTY, FIKUS, NERECZNICA SAMCZA, RONDO, FRAZA, REAGINA, FAWELA, WIĘZIENIE, KOSTUR, KOTEW, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, NIEPRZYJACIEL, PROTOBUŁGARSKI, BŁAZENEK, ZAPARZACZKA, UŻĄDLENIE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PŁYWACZEK, SODOMA I GOMORA, WYBIELENIE, ZNAMIĘ, TANINA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, LODOWNIA, SĄD REJESTROWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, UCIECZKA, BOJOWOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, RODNIA, OTWORZENIE SERCA, PYRETRYNA, NIEDŹWIEDNIK, RYZYKO NIEWYGASŁE, INDYWIDUALIZM, MASIELNICZKA, SSAK OWADOŻERNY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, KONKURS, JĘZYK ALEUCKI, ?TAMBOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIŚCIOZWÓJ objaw choroby roślin; rynienkowate zwijanie się liści wzdłuż nerwu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIŚCIOZWÓJ
objaw choroby roślin; rynienkowate zwijanie się liści wzdłuż nerwu (na 10 lit.).

Oprócz OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - OBJAW CHOROBY ROŚLIN; RYNIENKOWATE ZWIJANIE SIĘ LIŚCI WZDŁUŻ NERWU. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast