Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPALINA SKALNA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)KOPALINA STAŁA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.097

DNI OTWARTE, FLUID, PRZEWLEKŁOŚĆ, WYRĄB, ŻEGLARZ, PRZESMYK, BIS, KRATER, POKŁAD, WYBLINKA, KOŚĆ KULSZOWA, MANIERZYSTA, WOLNA WOLA, PIATIGORSKI, ZASADA PRZYSPIESZENIA, KOCIOŁ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, BĘBEN, BELWEDER, TEMBLAK, DRZWI HARMONIJKOWE, LUWERS, KRYSTALOID, KINOMAN, MISIO, GRUBA RYBA, PROWINCJA, MASZTÓWKA, KOMPENSACJA WERBALNA, WAHADŁO, WYROK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, WYŻERACZ, PRIMADONNA, PUSZYSTOŚĆ, MIEDNICZKA, PRZEZIERNOŚĆ, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ODNAWIACZ, GAZELA ERYTREJSKA, EROTOMAN, PRZESUWNIK, INDOEUROPEJCZYK, NAUKA, SŁOWNIK, PIGUŁKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, TOPIALNIA, GARNITUR, DYSTANS, ŁADUNEK, SIEKIERA, ZBIÓRKA, REJESTR KOZACKI, KARA UMOWNA, SELENODEZJA, TENDER, HELING, GĘBA, KORONA, CZARNA OWCA, POJAZD SILNIKOWY, SALETRA, NIEPOROZUMIENIE, PEAN, PRZEKAZ, TUALETA, DOMOKRĄŻCA, OBEDIENCJA, STRAŻNIK MIEJSKI, DOBRO, OPŁATA MIEJSCOWA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, SZKIC TOPOGRAFICZNY, GRA KARCIANA, TELETECHNIKA, GOL SAMOBÓJCZY, ZAKŁAD WZAJEMNY, JUBILEUSZ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WAGON POCZTOWY, CYRK, WIZYTÓWKA, REKUPERATOR CIEPŁA, PUDŁO, KOMONICA, FRANCUSKOŚĆ, WIEJSKI FILOZOF, KOSZATNICA, SAŁO, RYT, MIEDZIOWNIK, LURA, ŚMIERDZIEL, BALANSJER, TEREBINT, PORĘCZE, SKAŁA METAMORFICZNA, ZBROJENIE, PLEBEJUSZ, WSTĘŻNICE, AMORY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KURATORKA, PODMIOT, HIPOLOGIA, AMBONA, MIĘDLARKA, SIECIÓWKA, WOKALIZA, OPARCIE, KANOE, KOPROFAGI, KUTER UZBROJONY, JEZIORO POLODOWCOWE, ZWÓJKI, DILER, MAGDALENKA, SYNTAKTYK, ŻNIWIARKA, GYROS, INSZA INSZOŚĆ, SECESJONIZM, SPUSZCZENIE, PODATEK KOŚCIELNY, LIMO, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KŁADKA, KAPITUŁA GENERALNA, SKOPEK, KARDIOLOGIA, MONTAŻYSTA, WIOŚLARKI, DANA, ALKOHOLIZM, RETABULUM, NAGIEL, PUNKROCK, SZCZUR POLINEZYJSKI, BRZEMIĘ, TAKSÓWKARKA, PRZECIWNIK, SŁUGA BOŻA, AGREGATOR, ZWINNOŚĆ, HERBICYD, PTASZNIK GOLIAT, DOM STARCÓW, SYSTEM KRAKOWSKI, BAT, PODKOWIŃSKI, FORMAT, KRÓLEWNA, KOMORA ZAMKOWA, LINIA KREDYTOWA, CANZONA, ZASŁONA, CYKL GOSPODARCZY, PANNUS, KILKUNASTOLATKA, PRACOWNIK NAUKOWY, MŁOTOWNIA, IMPLIKACJA MATERIALNA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, EPISTOLOGRAFIA, BARCHAN, GEODEZJA OGÓLNA, ATMOSFERA, BENCHMARK, KONSEKRACJA, DRINK-BAR, KOSS, KOMPRESJA IMPULSÓW, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, PEPINIERA, OPERACJA, NAWÓZ MINERALNY, FIGA, NEUTRALIZACJA, UDAR, TRIDUUM, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ŚLEPCE, OCHRONA, INSTRUMENT FINANSOWY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ABSOLUT, FIRMÓWKA, TRANSFUZJOLOGIA, WSTECZNOŚĆ, KONWENANS, DYFERENCJA, SZCZOTECZKA, CYTRYNIAN, ARMIA ZACIĘŻNA, OSADNIK, PLATFORMA CYFROWA, WĘGLIK, TABLICA MENDELEJEWA, KARTA RABATOWA, MYDLARNIA, RANNA, JĘZYK WEGETUJĄCY, DROZD, POLARYZATOR, ÓSEMKA, UZUPEŁNIENIE, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, BOLSZEWIA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MUCHINA, MALARZ, PELARGONIA ANGIELSKA, BRACIA POLSCY, SPRAWUNEK, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, KORZONEK, ZRAZOWA, SUBKONTRAKT, SAKWA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, ARSENAŁ, PIERDOŁA SASKA, ŚLEPA PRÓBA, BRUKSELA, SZTUFADA, MIKROWELA, BELKA STROPOWA, MOCNA STRONA, UPÓR, WALKA Z WIATRAKAMI, STWORZENIE NIEBOŻE, REDAKTORSTWO, ZDROWIE, OTWÓR, ANYŻEK, ANTYPERTYT, LISOWCZYK, KRZYŻ MALTAŃSKI, GNIOTOWE, GALAKTOLIPID, WIDZENIE MASZYNOWE, ŻARLIWIEC, GRECKI, ODNÓŻA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, NIEWIERZĄCY, DYRYGENTURA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, BAWEŁNA, HIPOTEZA, WIECZÓR, BRODAWKA, REWERS, GMINA MIEJSKA, RYFT, OLEJ MINERALNY, CZERSKA, WTAJEMNICZONA, TAUKA, PARAFIA, REMINISCENCJA, FERMA, BIEŻNIA, PROKSEMIKA, RACJONALIZACJA, BAZYLIKA WIĘKSZA, TEMAT, POMOC DROGOWA, JELEŃ SCHOMBURGKA, KINETOPLASTYDY, ASYSTENTKA, KILOWAT, OKULAR, UCHAL, OPIEKUŃCZOŚĆ, SŁONINA, OSIEMDZIESIĄTKA, KANADYJKA, STOŻEK DZIOBOWY, KRUPNIK, BAJKA TERAPEUTYCZNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SZPIK KOSTNY, SZWAGROSTWO, DOROBEK, ŻABA SZTYLETOWATA, ZATRACENIE, FAKT PRAWNY, UZBRAJANIE, ZRZUT, ALTERNATYWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.097 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kopalina skalna, skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)
kopalina stała, skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPALINA SKALNA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.).
KOPALINA STAŁA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x