SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPALINA SKALNA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)KOPALINA STAŁA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.898

ZAKOLE, FILOLOGIA ANGIELSKA, PRZECZULICA SKÓRNA, ZAOPATRZENIE, KOZIOŁ, POPIELICA, ALTERNATYWA, IMPOSTOR, PIĄTKA, PŁASKORZEŹBA, ORBITA, CERATOFILID, PRZYKWIATEK, GAZOLINA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, FEIJOADA, NUROGĘŚ, EPIZOOTIA, KARTOTEKA, ZAWODOWIEC, WĘZEŁ RYBACKI, GAZYFIKACJA, DZIEWIĘTNASTY, TEMPO, OBUDOWA, LEBERWURST, CZWARTY, CYKL GRANICZNY, BUJANIE, PRZĘSŁO, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, ELEKTRODA SZKLANA, BUKIET, BICZ SZKOCKI, TEMPERATURA MROZU, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, KARIN, MARSZ, PION, KONTRMANIFESTACJA, KĄPIEL, KLASTER REGIONALNY, UBEZPIECZONA, ROLETKA, ADRES ELEKTRONICZNY, OTĘPIENIE, MECHANIK SAMOCHODOWY, POGROM, SZATA TYPOGRAFICZNA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, 5-FU, ORTOPTYK, HOMESPUN, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PAWANA, DEMOBILIZACJA, TONGA, CHOROBA HECKA, SKROMNOŚĆ, FLAMING, CZOŁO, WARTOŚĆ KATASTRALNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, BLISKOŚĆ, METR NA SEKUNDĘ, MODERATOR, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ATRYBUCJA, KAPLERZ, ZIELENICA, ZGORZELINA, SZLACHTUZ, KROPELKA, EMPORA, UNDYNA, SIEKANKA, PIERNIK LUBELSKI, ŁYSY, BEZ POSPOLITY, WILCZY GŁÓD, KATEGORIA OPEN, CELNOŚĆ, CZÓŁNO, ZGORZEL, KULTURA MAGDALEŃSKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MIEJSCOWNIK, ZADUPIE, KOLUMNA, BIBLISTYKA, PODLIZUCH, KASA, BYK SPIŻOWY, PROŚCIUCH, PRZEDSIĘBIORCZYNI, KREOL, ŚRUBA POCIĄGOWA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, CHMURA ŚREDNIA, ANARCH, PAPROTKOWATE, AGENDA, PENITENCJA, NEUROTRANSMITER, SITAR, POLIGAMICZNOŚĆ, KONSEKRACJA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, RYBONUKLEAZA, SKŁADNIA, SMAR, CYKL MIESIĘCZNY, ŁONO, KAPLIN, FIZYKA TEORETYCZNA, ZENDRA, MISTRZYNI, KOCIOŁ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PUSTAĆ, CEWA, KUC DALES, LAMPERIA, NASTROSZ LIPOWIEC, KRĄGŁOŚĆ, ZARZUTKA, STRAŻ POŻARNA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, NADAWCA, STOŻEK WULKANICZNY, WZGLĄD, PLAN ZDJĘCIOWY, CZARCIE NASIENIE, PASTA, MIŚ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BEZCZYNNOŚĆ, OLIMPIADA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PRZECHOWANIE, MONTANISTA, SIEDZISKO, HALO, LINIA, PŁUCA, ODTWÓRCA, POZER, WODORÓWKA, STYMULACJA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, FALSTART, MASKARADA, DYSTANS, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, DESKRYPTOR, OBRÓBKA, SZALONA GŁOWA, PROPILEJE, HASŁO WYWOŁAWCZE, ŚLIWA WĘGIERKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PÓJDŹKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, NISZA NIWALNA, TYFUS PLAMISTY, ALPINARIUM, OBYWATEL, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ELKI, PODRZĘDNIK, OKOT, GLORIA, ZAPACH, GURU, WYNAJMUJĄCA, PIESZCZOSZEK, KAMIENIARZ, DOM JEDNORODZINNY, BRAT, PRÓBNIK, DOCHTÓR, MIŃSZCZANIN, MAŁPY WĄSKONOSE, PRÓBA JĄDROWA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ZALEW, BAJOS, ZWYCZAJ LUDOWY, BUDOWA, ANGLISTYKA, ADEPTKA, SOZOLOGIA, TYTUŁ PRASOWY, WYDRA, WSPÓŁBRZMIENIE, LAMPA ELEKTRONOWA, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, PARASZKA, BEZTORBIKI, PŁAWA SONAROWA, POPŁUCZYNA, POŁYKACZ, TRZMIEL, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, KAJUTA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PATRON, TREPY, KANTOREK, BEŁKOT, KUPLET, DANIO, SPACJA, OPINIOTWÓRCA, FRYZ ARKADOWY, WOŁOCH, CHALKOGRAF, PLECIONKA, SERIALIZM, BIEŻNIK, HOKEJ, KOK, ZAPOMINALSKI, LIPKA, ŚWISTUŁA, ZASADA PODCZEPIENIA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, FALA, WIECZÓR POETYCKI, PODATEK, WYNURT, WYROK NAKAZOWY, RIST, IZBA ROZLICZENIOWA, SZAŁAS, GREKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, UKŁAD GRAFICZNY, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, FLAGSZTOK, LĄDZIENIE, SZMATA, DATOWNIK, EMPIREUM, SADZENIAK, PIĘTA ACHILLESA, WALEC, SPOJLER, HOLENDER, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ŚWIECA, SEN NA JAWIE, GĄSIENICA, DRĄG, OTWARCIE RÉTIEGO, STOPKA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, KLAWIATURA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PRZYJEMNOŚĆ, STOS, AKCJA, EKSKLUZYWIZM, CIEŃ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, BIAŁA SALA, WEŁNA, ZWYCIĘZCA, SUPPORT, EWANGELIA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, PUŁAP, PRZESŁONA, ZAKRĘT, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, TRYMER, LANDSKNECHT, RADIOBIOLOG, OTĘPIENIE, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KRENAL, WIEŻA STRAŻNICZA, MYŚLIWY, SINGEL, SEJSMOMETRIA, INFERENCJA, DANINA, ŚPIEW, WDOWI GROSZ, BAZYLIKA WIĘKSZA, NISKOROSŁOŚĆ, MAPA TEMATYCZNA, ODTWÓRCA, SKAŁA GŁĘBINOWA, DOCENT, BOGUMIŁ, MISTRZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPALINA SKALNA, skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)
KOPALINA STAŁA, skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPALINA SKALNA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.).
KOPALINA STAŁA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.).

Oprócz SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) inni sprawdzali również:

kompozytor niemiecki (1898-1962); autor muzyki do hymnu państwowego byłej NRD, współpracownik Brechta ,
metalowa spłonka, która ma kształt miseczki oraz masę palną, która wybucha po uderzeniu kurka ,
pracuje w szkole ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
Phalangium opilio - gatunek pajęczaka z rzędu kosarzy, z rodziny Phalangiidae; występuje pospolicie w Polsce, a także całej Europie, Azji i w północnej Afryce ,
w starożytnym Rzymie: wódz odprawiający triumf ,
Martin Scorsese - amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta, aktor i producent filmowy ,
mecz tenisa, ping-ponga, badmintona, w którym gra się jeden na jednego ,
cecha czegoś, co jest obwisłe - zwisające, pochylone ,
JALAPA, IPOMEA roślina zielna z rodziny powojowatych ,
malarz hiszpański (1617-82) obrazy religijne, sceny rodzajowe ,
usztywniona część czapki, która ocienia twarz i oczy ,
mieszkanka Ukrainy, kobieta pochodzenia ukraińskiego ,
w ekonomii finansowej jest to cecha aktorów gospodarczych, którzy mając do wyboru pewność wypłaty określonej kwoty lub loterię o wartości oczekiwanej tej samej wysokości, preferują pewną wypłatę ,
w I Rzeczpospolitej: urzędnik ziemski w Wielkim Księstwie Litewskim ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
rodzaj kwiatostanu, w którym na szypułkach baldachów I rzędu wyrastają baldachy II rzędu (zwane baldaszkami) ,
system użytkowania i odnowienia lasu ,
irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni ,
choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 ,
matka bibl. Ezawa ,
cytotoksyczny limfocyt T ,
zupa z borowików lub o smaku borowików (gdy mowa o zupie instant, z torebki - z dodatkiem suszonych grzybów, lecz dodatkowo aromatyzowanej na borowikowo) ,
zaraźliwa, wirusowa choroba koni ,
ludzkie uzębienie ,
miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, stolica rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz siedziba powiatu Augsburg ,
relacja, w której każdy element zbioru jest do siebie samego ,
kraskowe, Coraciiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
związany z hematologią, dział medycyny zajmujący się całością problemów dotyczących pobierania, konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie ,
potocznie: daleki krewny

SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.). Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x