SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPALINA SKALNA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)KOPALINA STAŁA to:

skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.898

KLIMAKS, NOTORYCZNOŚĆ, LOKACJA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KONSOLIDACJA, PALEOTERIOLOGIA, ŁOPATKA, BAGNIAK ZDROJOWY, FIŻON, PRZETARG OGRANICZONY, KRUSZYNKOWATE, WIELKANOC, ADŻAPSANDALI, NOSACZ, OPAŁ, JELEŃ SCHOMBURGKA, ŁATEK, BLOKADA EKONOMICZNA, KATEGORIA SŁOMKOWA, TETRAETYLEK OŁOWIU, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PODMIOT, PAJAC, KARAKOL, HUN, PEGMATYT, RYSUNKI, KAMIKADZE, BIUROKRATA, SWAWOLNIK, KARDIGAN, CYKL, DOWCIPNIŚ, CZARTER, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, GILOTYNA, OPCJA WALUTOWA, FALA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PIRACTWO, OLEJ, CURRY, TURGOR, MIKONAZOL, KROWA, MEMBRANA, STOPIEŃ NAUKOWY, KURATOR SĄDOWY, KONFISKACJA, KACERSTWO, METALURGIA PROSZKÓW, WISIOREK, DETALISTA, SIARA, MONOFAGI, PRZYCHÓWEK, IMMUNOGEN, BAŁAMUTNICA, DELFIN BIAŁONOSY, SZAFARZ, CIĄGNIK CIĘGNIK, KOZIOŁ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TREPY, SUTASZ, MIEDZIOWNIK, KOCIE OKO, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TREN, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PAMPA, ŁUSKA, BULIONÓWKA, UKŁAD GRAFICZNY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KNAJPA, PRINCESKA, METRESA, DIDGERIDOO, GARNITUR, ROZRZUTNIK, PROGRESJA, OSTRĘŻYNA, KOŁATANINA, KASOWNIK, KĄT, OBLĘŻENIE, DRAMATYCZNOŚĆ, NEPALSKI, PRZEDZIAŁ CZASOWY, CHUDOŚĆ, VALLA, KONCEPT, ŁUPEK BITUMICZNY, ZHAFTOWANIE SIĘ, RAJFURKA, PODKŁAD, OPERACJA, HACEL, GRÓB SKRZYNKOWY, TAMANDUA, TANK, ZACHWALACZ, OŚCIEŻNICA, KUPON, TEKST REZULTATYWNY, KROWA, KINDŻAŁ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KWADRAT, BEZ, HYMN, BEZGRANICZNOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, OZDOBNIK, GLORIETKA, DAWKA ŚMIERTELNA, ETERYCZNOŚĆ, WIEWIÓRKA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, SENTYMENT, PĄK, WASĄG, UPARTOŚĆ, MAFIA PALIWOWA, AROMAT, NIEWYDAJNOŚĆ, KAŁMUK, POBIAŁKA, FASOWANIE, SER, ZABIEG KOSMETYCZNY, OLEJ MIGDAŁOWY, SZARLOTKA, DREN, KIFOZA PIERSIOWA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, FUTRYNA, BAŁAGULSZCZYZNA, SEZAMEK, OPERA, SIEDZISKO, HAŁASOWNIK, ALKOHOL, PIGWA, ALERGEN POKARMOWY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, POWSTANIE, SOLE, BURT, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, ASYSTENTKA, ARIETKA, PRÓBA NUKLEARNA, REASORTACJA GENOWA, WIR, ALDO, DESZCZOCHRON, BURLESKA, TRANSPORTOWIEC, OSIOWIEC, WAFEL, RYGORYSTKA, KLASA, AKRONIM, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, PALATOGRAM, KOTOWATE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KROTOCHWILA, ŻAGIEW, PACHCIARKA, PELENG, KOREK TOPLIWY, USZAK, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, POST, TEGOROCZNOŚĆ, WIELKA CHOROBA, ODRÓBKA, MUNSZTUK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, JĘZYK GURAGE, PRZESZKODOWIEC, METEORYTYKA, ODRA, OSŁONKA, KOSMETYK, PATCHWORKOWIEC, ERYTROZUCH, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, RADIOFOTOGRAFIA, CYKLAMINAN, ERICKSON, KOMIK, WIERTNICA, USPOKAJACZ, KUKU NA MUNIU, PIERWSZA JASKÓŁKA, EDYKUŁA, CIUĆMA, TYMPANON, RASOWOŚĆ, WAFEL, SZAMOTANINA, KORYTKO, ALIT, POPRZEDNIK, NAMORDNIK, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MIELIZNA, SZTORMTRAP, PROPAGANDÓWKA, OBIETNICA WYBORCZA, ROPUCHA WODNA, FORYŚ, SPÓJNIK, PŁOMYK, WAMPIR, BAZA, WYCZARTEROWANIE, FORMA, KAND, AEROFOBIA, FUNDAMENT, BENEFICJENT, DEPILACJA, UDRY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, SZTUKA PASYJNA, TYFLOPEDAGOGIKA, ROMANISTYKA, BASTION, CZAS, PORFIROBLAST, INTEGRACJA POZIOMA, SŁUŻBA, SAMOODNOWA, DEMISEKSUALIZM, STAŁA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, NIEMĘSKOŚĆ, DIRT, MURARKA OGRODOWA, DNA, SUWNICA BRAMOWA, SKORPIONY, DYFUZJA KULTUROWA, EKSPATRIANTKA, POŁYKACZ, KWASEK, KOJEC, SYJAMSKI, UMIEJSCOWIENIE, GRUPOWOŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, GRYGLEWSKI, TRUST, SZCZOTKA, RYNEK WSCHODZĄCY, MA, NADZÓR INWESTORSKI, TARYFIARA, POJEDYNKA, WAN, METRYKA, CHEMOATRAKTANT, RENA, WALKA Z WIATRAKAMI, KRATY, SELSKIN, GENE, PERKOZ, ENKLAWA, SPRZĘCIOR, SER TOPIONY, ARABSKI GREYHOUND, OŚWIETLENIOWIEC, BEZWŁAD, ABORDAŻ, WANIENECZKA, REALIZM NAIWNY, PROTETYKA, KOALICYJNOŚĆ, OMAM, ŁUP, KWIATUSZEK, AMPUŁKA, GRIEKOW, GÓWNOJAD, WYROBNICA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KNAJPIARZ, BRZDĄC, CHOROBA DARLINGA, PIONEK KRÓLEWSKI, SAMMER, PIECZEŃ, MEDALION, ?KACZAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPALINA SKALNA skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.)
KOPALINA STAŁA skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPALINA SKALNA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 14 lit.).
KOPALINA STAŁA
skała, która nadaje się do zastosowania jako surowiec mineralny bez przetworzenia lub po przeróbce (kruszeniu, płukaniu, wzbogacaniu itp.) (na 13 lit.).

Oprócz SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SKAŁA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA JAKO SUROWIEC MINERALNY BEZ PRZETWORZENIA LUB PO PRZERÓBCE (KRUSZENIU, PŁUKANIU, WZBOGACANIU ITP.). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast