INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATREZJA JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.)WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.)ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.)ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.960

BLUSZCZ, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, SIMON, BRZOZA OJCOWSKA, FILAR PRZYPOROWY, MOST PONTONOWY, BRANDZEL, DZIEWCZYNKA, ATUT, CYZELATORSTWO, KAMIENNE SŁOŃCE, DUM-DUM, KANTATA, GWARA, NAWIETRZAK, GAŁKA, LIGAND, KASETA, MACZANKA, DRAPIEŻNIK, RECEPTOR KAINOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, PRZĄDKOWATE, MILA SKANDYNAWSKA, WAGONIK, ELEWATOR, ŻARTOWNIŚ, SKOPEK, CYCERO, MATURZYSTA, NACZYNIE OZDOBNE, GAŁĄŹ, DAWCZYNI, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRODUKT UBOCZNY, EMBLEMAT, JACK, PANICZĄTKO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, DRUK ULOTNY, NEANDERTALCZYK, GERONTOKRACJA, WYRYWEK, BEŁT, PIECZYSTE, DOŻYWOTNOŚĆ, ZRAZÓWKA, PIERÓG KARELSKI, HENOCH, HOLOWNIK, LOKACJA, RYKOSZET, ODSTĘPSTWO, PIEKARNIK, FILIŻANKA, OWAD, ANDANTINO, SZWAGROSTWO, GNIAZDO PROCESOROWE, PAROWANIEC, PAŁĄCZEK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZATRACENIE, GĘŚ, DEKLARACJA, BAWEŁNA, FRYZ, ANTROPOLOGIA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, REPOZYCJA, ZASTÓJ, BEDŁKA, CHRYSTOLOGIA, RĄCZNIK, AZJATA, SMREKUN, PÓŁRUCH, PATROLOWIEC, WEŁNIAKOWE, MAKROPOLECENIE, DOKRĘTKA, AKACJA, POMORSKI, PIES UŻYTKOWY, ARYBALLOS, TĘPOZĘBNE, PLURALISTA, SZYSZKA, GLORIA, DRENAŻ, RADZIECKOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, DWUNASTA CZĘŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, BURT, DŁUGODZIÓB, SPEKTROMETRIA, APANAŻE, MANIFEST, IBERYSTYKA, ŁAŃCUCH MIERNICZY, PIKOTKA, KROPKA, CZESKI, BEANIA, OTĘPIAŁOŚĆ, ROLA, CERKIEW, ODRĘBNOŚĆ, TUMBA, SZTUBAK, ZŁOTA KLATKA, BONOŃCZYK, KOMPLEKS, POLE ŹRÓDŁOWE, NARTOW, BOB, INSTYTUT, JĘZYCZEK U WAGI, POLONEZ, SREBRO, LOTNISKO, FASCYNATOR, TRZECI, MÓŻDŻEK, ZIMNE NÓŻKI, MNIEJSZOŚĆ, PUBLIKACJA, WZÓR, PRZYWILEJ LOKACYJNY, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OSTRUŻYNY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, POLER, KSIĘGA METRYKALNA, ŁOWCA GŁÓW, KOMBINATORYKA, UCHODŹSTWO, OKRĘŻNICA ESOWATA, ZIELONA RECEPTA, JEZIORO KOSMICZNE, REUTER, OLAF, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, WIZYTÓWKA, CHOINKA, KWIATUSZEK, KARP PO POLSKU, ANGARIA, KLIKOWOŚĆ, DŻIHAD, TURECKOŚĆ, KONSOLIDACJA, CEP, BABULINKA, ROWER, ODPRZĘG, WYWIAD CHOROBOWY, METAL, KONTEKST, PIEPRZ ZIELONY, TOCZKOWCE, MILIMETR KWADRATOWY, INSTRUKCJA, CIĘŻKIE DZIAŁA, KARTA MOBILIZACYJNA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ZIARNECZKO, ELEKTORAT, FACET, DOŚWIADCZENIE, MECENAT ARTYSTYCZNY, MAJĄTEK, KLON, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ROŚLINA TRUJĄCA, REZULTAT, KRĄG KULTUROWY, HASŁO WYWOŁAWCZE, STOCZNIA, CYTOKININA, ZAPORA, SYGNATURKA, LODÓWKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, GNÓJ, WYROŚL, KAKAO, SPODECZEK, WYPĘDZENIE, TARATAJKA, CZEP, SKÓRA, ŻUBR WĘGIERSKI, CIEMNOBLASZEK, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DZIWKARZ, PYTANIE, OBROŻA, BARETKA, KARTUSZ HERBOWY, MANEWR PRINGLE’A, POPRAWIACZ, WYPALENISKO, MARCHWIANE RĘCE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SIODEŁKOWCE, FROTKA, KLON, ŁAMANIE, ANEKS, CHOJAK, FILAR, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DRABINOWIEC MROCZNY, POLEW, REPERTUAR, SAŁATA LOLLO, DZIWONIA, DZWONNICA, DEKOMETR, FIGURA RETORYCZNA, KRUCHAWECZKA, OWOC RZEKOMY, ALLELOPATIA, PŁUCZKA WIERTNICZA, GRA KOMPUTEROWA, KAUKAZ, KALORMEN, BRZYDULA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ALBULOWATE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, URSZULA, TRYSKAWKA SZKLANA, WIEŃCE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PĘCHERZYK NASIENNY, ARKUSZ DRUKARSKI, SITO, EDYKUŁ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BICIE CZOŁEM, JEŻOWIEC, ZIEMIA, LUCERNA, OFICERKI, ŁAŃCUCH, KLEJÓWKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, WIEŻA KONTROLNA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, EFEKT RYGLA, PADAŁKA, CENZURA, POZYCJA RYGLOWA, EPONIM, IZOLACJA, DESZCZ, SZLACHCIURA, CEROFERARIUSZ, GŁUPKOWATOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, FETA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, PRZYŚPIEW, NEKTAR, PATRONAT, MADAPOLAM, MINA, ZRAZ, CZAPKA FRYGIJSKA, CASTING, CIĄGNIK BALASTOWY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, OKRUCH, FIZJOLOGIA, PIEC GRZEWCZY, PLAFON, ANEMOSTAT, MIARA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KIERAT, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, FRASZKA, KRUSZYNA, FEROMON, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PRĄTNIKI, PROROCTWO, TWIERDZENIE CEVY, KRĄŻNIK, BANDYTYZM, ANONEK, KOREK TOPLIWY, GŁOWNIA, CERTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.960 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATREZJA JELITA GRUBEGO, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.)
WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.)
ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.)
ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATREZJA JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.).
WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.).
ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.).
ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.).

Oprócz INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI inni sprawdzali również:

członek średniowiecznego Zakonu Bożogrobców, zwłaszcza w Polsce ,
niższy oficer, dowódca centurii, najmniejszej jednostki taktycznej legionu ,
gości polskich piosenkarzy ,
cukier buraczany wybielany na wirówkach za pomocą wody i pary ,
afrykański, padlinożerny ptak drapieżny z sępów ,
z ironią o paryżaninie ,
urządzenie elektryczne, zbudowane z lamp UV (nisko bądź wysokociśnieniowych), które emitują dawkę promieniowania podobną do tej jaką wytwarza słońce i służy do dość zintensyfikowanego opalania się ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim ,
dziennikarstwo uprawiane przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym ,
samica indyka ,
handlowo dostępny napój sztucznie nasycony dwutlenkiem węgla ,
graniastosłup, którego podstawa ma kształt trójkąta ,
gajowy ,
osoba, która zawodowo leczy ludzi albo zwierzęta; posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Lew, autor 'Wojny i pokoju' ,
cudzoziemiec (z czasów PRL) ,
holenderski żaglowiec jedno- lub dwumasztowy, używany na fryzyjskich i niderlandzkich wodach przybrzeżnych w XVII-XIX w ,
typ koronki wykonywany przy pomocy podłużnych szpulek zwanych klockami ,
miasto w płd.-zach. Nigerii, port nad laguną Lagos ,
drobina, kruszyna ,
lokalna wspólnota wyznaniowa ,
spójnik występujący w zdaniach prostych lub złożonych, gdy człony zdania są równorzędne, np. i, oraz, tudzież ,
typ czasopisma, ukazującego się zazwyczaj co tydzień, którego treścią jest dokładny cotygodniowy opis ramówek poszczególnych stacji telewizyjnych; oprócz repertuaru telewizyjnego, tygodniki tego typu zawierają także obszerne materiały dziennikarko-rozrywkowe ,
zdolność krwinek i płytek krwi do łączenia się, zlepiania się ze sobą ,
państwo w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim ,
rodzaj z rodziny dracenowatych ,
cecha czynów, zachowań: to, że coś świadczy o czyjejś dobroci, uczciwości ,
pojęcie z zakresu geometrii algebraicznej, oznaczające według współczesnej definicji gładką krzywą algebraiczną; elementy krzywej rozumianej jako zbiór nazywa się, zgodnie z terminologią geometryczną, punktami ,
krzaczaste zarośla rosnące na mokradłach; zazwyczaj w lm

INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x