Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATREZJA JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.)WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.)ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.)ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO to:

intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.320

BIAŁY MARSZ, OKRES PÓŁTRWANIA, MYŚLISTWO, PRZEMYSŁÓWKA, WIDMO RENTGENOWSKIE, SZMAT, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, EMBRIOGENEZA, FREON, STACJA, SECESJONIZM, WOJAK, BŁĄD METODY, CZESKI BŁĄD, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BURDA, ZWAŁA, GAZ GENERATOROWY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PASZPORTYZACJA, PAPIERZAK, WSPINACZKA SPORTOWA, KORYTO, KSIĘGA, STREFA CISZY, ORTALION, SZKLANKA, KOŁO, HISZPAŃSKOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, NUŻENIEC, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ZATOROWOŚĆ, SPACJA, MAKARONIARZ, PRZEWIDYWANIE, FILIGRAN, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, FRAKCJA, CIOCIA, DROGA GRUNTOWA, RERECORDING, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ALTOSTRATUS, BASEN, TENDENCJA, SEKCJA RYTMICZNA, PINGWIN MASKOWY, TWIERDZENIE RAMSEYA, KOMORA MINOWA, JUMPER, WYCIĄG TALERZYKOWY, ARENDARZ, DUPLIKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, KLIMAKS, KOMPLIKACJA, CHOROBA BRUGADÓW, ALKID, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DUCHOWY OJCIEC, CIAŁO, ROK ŚWIETLNY, VACATIO LEGIS, DELUWIUM, BELWEDER, KARTUSZ HERBOWY, NIHILIZM, WCIĄGARKA, KONSULTANT, LUTNIARZ, TRYL, WPADKA, OBIEKTYWIZM, GANC POMADA, POCIĄGŁOŚĆ, URBARIUM, PERIOD, KRYZYS KATATYMICZNY, MUCHA MOKRA, MONIZM, PATENA, SUWAK, WARUNEK LOKALOWY, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KLERK, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, VIRGA, ZAWISAK, MALATURA, REWOLTA, GROTESKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KEYBOARD, BADANIA SYSTEMOWE, PRZEKLEŃSTWO, TUTOR, DONOR, NIEDYSPONOWANIE, LAMPA ELEKTRONOWA, WYBIEG, GŁĘBSZY, ŻONA LOTA, TARTYNKA, CHÓR, KRYSZTAŁEK, PEAN, SOLITER, KREDENS, LIKSZPARA, PRODUKT, PUNKT WĘZŁOWY, SKWARKI, ABLACJA, APLA, KOMPILACJA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, CHOJAK, ZADYCHRA POSPOLITA, WJAZD, MOWA WIĄZANA, WÓZ MEBLOWY, SMALCZYK, MAPA TEMATYCZNA, SZATAN, ZAJĄC, WARSZTAT, PROTETYKA, NIESPIESZNOŚĆ, ZBIÓR WYPUKŁY, DZIERŻAWCA, BUTLA, DENDRODOA, ŁĄCZNOŚĆ, ASYSTA, JAZGOT, DIVA, BRANŻA, KRÓLOWA RENET, PACJENCJA, JĘZYK POMOCNICZY, ACEFALIA, ZAGRYWKA, BRZOSKWINIA, PLAGIAT, STOŻEK WULKANICZNY, SPRYCIARKA, WALC, KLUCZ OBCY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ABSORPCJA, ENERGOELEKTRYK, PAJĄCZEK, KOMPOTIERA, SKÓRNIK, WYROŚLE, ZAWODNIK, JĘZYK, INKA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ANKUS, WOTUM ZAUFANIA, ZNACHOR, ALLEGRETTO, DOMINANTA, IKEBANA, ALMARIA, TYNKTURA, MEDALION, PALINGENEZA, WYZWOLICIEL, POCIĄG PRZYSPIESZONY, TRACKBALL, WULKAN CZYNNY, POWAŻNY WIEK, LEK PRZECIWBÓLOWY, PIROGRAFIA, KANU, ADRESAT, INSIMBI, DERMOKOSMETYK, GATUNEK PARASOLOWY, CIENNIK, WAGON TAROWY, LODOWICA, SZPIEGÓWKA, PSEUDOMORFIZM, KĄT PROSTY, ŁAPÓWKARSTWO, BOCIANIE GNIAZDO, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, KURACJA SZOKOWA, FITOCYD, CIĄŻA JAJOWODOWA, KARPLE, KULTURA MATERIALNA, ZAZNAJOMIENIE, ODBYTNICA, ZATOKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SINIAK, PUNKT KATECHETYCZNY, PRZEWRÓT, SZCZELINA BRZEŻNA, KET, CZAPRAK, BEZCZYNNOŚĆ, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BLISKOZNACZNIK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PROSIONEK PIWNICZNY, CZAS, WYROCZNICA, SZAŁAMAJA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KANALIZACJA KABLOWA, KĄDZIEL, GACEK SZARY, DOWÓD RZECZOWY, RISOTTO, SMUŻ, AUSZPIK, ODBIJACZ, MIR, GODZ, PULPIT, PRZECZYSTOŚĆ, PORWAK LODOWCOWY, MŁODZI, FRAZA, ALAMOZAUR, FELLINI, AMBRAZURA, FIRMA-WYDMUSZKA, MIASTO, TEMPERATURA ZAPŁONU, GRODŹ, NASIĘŹRZAŁ, PODKAST, ANEMOSTAT, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ISKRA ELEKTRYCZNA, UTRILLO, SEMEM, WULKAN BŁOTNY, KOREKTOR, EKOLOGISTYKA, EMBARGO, OPERETKA, SPADOCHRONIARKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, FAKTOR, LIŚĆ ODZIOMKOWY, BARKAS, PRĄD, NAWA GŁÓWNA, GEN MODYFIKATOR, KOREGENT, PRANIE PIENIĘDZY, BERCEUSE, LUBASZKA, JINLONG, ZAPROSZENIE, AUSZPIK, KWAS NAFTENOWY, ALFABET MORSE'A, HUMANIZM, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, OBELGA, SUSZ, ABERRACJA, KECZUA, KARP PO POLSKU, JARZYNA, LIGA, DZIEŁO SZTUKI, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, INDUKTOR, ANORAK, ABRAZJA, ZASADA REAFERENCJI, PIEC DYMARSKI, WIZYTOWNIK, MIKRORESTRUKTURYZACJA, BOCZNICA, POTOP, HAYDN, PUNKT WITALNY, PASJA, ARABICA, MIECZ, WALEC, KARAFKA, DODATEK RODZINNY, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ARSENAŁ, BAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INTESTINUM ATRESIA - ZROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO NA FRAGMENCIE LUB CAŁOŚCI JEGO DŁUGOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
atrezja jelita grubego, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.)
wrodzony brak jelita grubego, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.)
zarośnięcie jelita grubego, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.)
zwężenie jelita grubego, intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATREZJA JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 20 lit.).
WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 25 lit.).
ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 24 lit.).
ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO
intestinum atresia - zrośnięcie lub zwężenie jelita grubego na fragmencie lub całości jego długości (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x