CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WASĄG to:

czterokołowy powóz odkryty bez resorów lub na półresorach poprzecznych, z nadwoziem drabinkowym opartym bezpośrednio na osiach, z wyplatanymi bokami z wikliny lub jałowca, od XIX w. do lat 70. XX w. używany w Polsce jako pojazd bagażowy i podróżny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WASĄG

WASĄG to:

czterokołowy powóz bez resorów z nadwoziem drabinkowym lub w kształcie wiklinowego kosza (na 5 lit.)WASĄG to:

nadwozie wozu gospodarskiego (na 5 lit.)WASĄG to:

wózek krakowski (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.169

KRYTERIUM STEROWANIA, RENKLODA, KROS, MEZOZAUR, KOCZ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, LEGUMINA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, FLIGELADIUTANT, SKARB, PREZENTER, PANICZĄTKO, LEKTORIUM, CEDAROZAUR, KUCHENKA, TARA, WYZIEW, GĄSIENICZNIKOWATE, ŚWIATŁODRUK, EFEKT STYKU, KONFORMACJA, BREZYLKA, DOKTOR HABILITOWANY, LEPNICA, CHUSTA, PROCES FIZYCZNY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KULT ŚWIĄTYNNY, BRUDNICA NIEPARKA, GRUPA, STANOWISKO, EMOTIKONA, LIPKA, BORODZIEJ, PODATEK PORADLNY, PASTEL, APOLOGETYK, SZÓSTKA, MANIAK, FISKUS, KRUCHTA, WŁOSKOŚĆ, TARABAN, KRĘG SZCZYTOWY, MASYW GÓRSKI, KORSAK, MIŁOŚĆ, WYNIK, DEZETA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BARCZATKA CASTRENSIS, MODEL, PICKUP, PĘDNIK OKRĘTOWY, TURNIA, SYFEK, ZASÓB, LINIA KOLEJOWA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PANORA, MASZYNA DO PISANIA, BOLERKO, WRZECIENNIK, TYTANOFON, ARAMEJSKI, PLASTYKA, OKRES INTERGLACJALNY, PLATANA, ŻUŻEL, POKÓJ GOŚCINNY, OBIEKT, PIERWIASTEK RODZIMY, FROTTE, WARTOWNIA, BEJCA, MURARKA, INFOMAT, HURMA, WÓJCIN, METAKWALON, KORZONEK NERWOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WĄSONÓG, INTERIOR, SUSZ, LAMPAS, ROSYJSKI, PANOSZA, ZAJĄCZEK, GŁOWICA BOJOWA, ZAKON MNISI, KANOE, AKROPOL, PROTOGNATOZAUR, PRODUKT TRADYCYJNY, HERMANÓW, KOPOLIMER, ZNAK KOREKTORSKI, PATRZAŁKI, SCENKA, CIELICZKA, UZDA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ŻYTO, STUDNIA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KONSOLA, CZOŁO, OPAT KOMENDATORYJNY, STAJANIE, LISTA PROSKRYPCYJNA, DYSOCJANT, PODWODA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, PIKAIA, CZUBUTIZAUR, PANTOFAG, BIRCZA, SAURON, WIERTŁO, UDERZENIE, ALPAKA, MARATON, WDA, MONITOR, DERMODAKTYL, KOT, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, EODICYNODON, HERB, HOMOSEKSUALIZM, PIĘTNO, DODATEK, PASIERB, DRZEWO SOLITEROWE, POWIERNICTWO, RULETKA, PASMANTERIA, SZCZODRZENIEC, GÓWNIARZ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, IRREDENTA, CHOMIK SYRYJSKI, REGULATOR KWASOWOŚCI, GNIDOSZ, NIEWYPAŁ, ŚLEPCE, DIAGRAM FAZOWY, OŁADKA, BOROWIEC OLBRZYMI, KONTRAKT, EGZOCENTRYZM, INDUKTOR, WITNICA, KARTANA, DAUMONT, BŁASZKI, REFERENCJA, OPATRZNY, METAFRAZA, REPUBLIKA BOTSWANY, KARAGANA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TRANSKRYPCJA, ŚCIGAŁKA, LINIA ŚRUBOWA, WIDŁOZĄB BŁOTNY, NAMIESTNICZKA, IGŁA, INFUZJA, SERENADA, CYRK, PŁYTKA, RURKA, MUR OPOROWY, ŚWIATŁO CZERWONE, CYGANECZKA, SZLAMIK, DŻEZÓWKI, MINIATURA, KAWLATA, HACKAMORE, PARMEZAN, TRAMPKARZ, INOWŁÓDZ, ZANOKCICA CIEMNA, MAŁPOLUD, ELIZJA, CHŁODNIK, BOMBA KOBALTOWA, PANOCZEK, PROROCTWO, ADIUTANT, MAŁORUSKI, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PODKOWIŃSKI, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, RZEZAK, KUDEŁKI, CELOZJA, TAM-TAM, CIOS, MOTOR, MUSZLA KLOZETOWA, REKWIZYCJA, GOŹDZIENIEC, KOLAMINA, OŚLE UCHO, ZRAZÓWKA, GRZYB SIARKOWY, TRYB NIEPROCESOWY, TKANKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, EKSPOZYCJA, IMIONISKO, RYCYNA, KOJEC, MANIFESTACJA, BALSAM KANADYJSKI, LICHWA, BRODOWSKI, CHWYTNIK, ZSYP, UKŁAD KIEROWNICZY, KONEW, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, MUZA, MASER, DETENCJA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, WIELKA PŁYTA, KANWA, SKALISKO, ŁASKUN, BELLOTTI, KAPSUŁA ZRZUTOWA, OWADZIARKI, AŁYCZA, DŁUGOSZOWE, KRET, WELON, ALIAS INTERNETOWY, ADAM ASNYK, NERECZNICA SAMCZA, KOSODRZEWINA, JĘZYK URZĘDOWY, DERESZOWATY, POJAZD NIEKOŁOWY, LIST PRZEWODNI, POWSTANIE, PLUSKWIAK WODNY, SOFCIK, OPASKA, AGAMA, RYNNA, DZWONECZNIK WONNY, ZRANIENIE, SAMOCHÓD, GEMISTA, PRANIE MÓZGU, PRZEDJĄDRZE, OPONA, NIEWOLNIK, GEORGE, KONDENSACJA, HEL, NEUTRALIZACJA, ZEGAR WAHADŁOWY, ŁĘGOWO, KERATOPLASTYKA, SAMORODEK, MIÓD KAPANIEC, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PRAMIĘSOŻERNE, KLUCZ, POLONISTYKA, SABOTY, REZYDUUM, NIECHLUBNOŚĆ, BRZOZA CZARNA, SMUŻ, DEKRETACJA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, FIŃSKI, ELEKTROCHIRURGIA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, PROZAK, ANTYFONA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PARAMETR, FOTOGRAM, ROLA, UMOWA ADHEZYJNA, ZASADA PODCZEPIENIA, BIOLIT, MAKINTOSZ, REMIZA, ?BYLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WASĄG czterokołowy powóz odkryty bez resorów lub na półresorach poprzecznych, z nadwoziem drabinkowym opartym bezpośrednio na osiach, z wyplatanymi bokami z wikliny lub jałowca, od XIX w. do lat 70. XX w. używany w Polsce jako pojazd bagażowy i podróżny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WASĄG
czterokołowy powóz odkryty bez resorów lub na półresorach poprzecznych, z nadwoziem drabinkowym opartym bezpośrednio na osiach, z wyplatanymi bokami z wikliny lub jałowca, od XIX w. do lat 70. XX w. używany w Polsce jako pojazd bagażowy i podróżny (na 5 lit.).

Oprócz CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZTEROKOŁOWY POWÓZ ODKRYTY BEZ RESORÓW LUB NA PÓŁRESORACH POPRZECZNYCH, Z NADWOZIEM DRABINKOWYM OPARTYM BEZPOŚREDNIO NA OSIACH, Z WYPLATANYMI BOKAMI Z WIKLINY LUB JAŁOWCA, OD XIX W. DO LAT 70. XX W. UŻYWANY W POLSCE JAKO POJAZD BAGAŻOWY I PODRÓŻNY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x