PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLUMNA to:

pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLUMNA

KOLUMNA to:

zestaw głośników umieszczonych w linii wewnątrz specjalnej obudowy (skrzynki), która pełni funkcję pudła rezonansowego (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa osób lub obiektów, które są ustawione w rząd albo rzędy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

skład odpowiadający stronie; obecnie powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej (na 7 lit.)KOLUMNA to:

część czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora (na 7 lit.)KOLUMNA to:

rodzaj wolnostojącego monumentu w formie słupa o okrągłym przekroju, dekorowany na powierzchni albo zwieńczony rzeźbą, pełniący najczęściej funkcję kommemoratywną (na 7 lit.)KOLUMNA to:

w maszynie: część kadłuba, element ustawiony w pionie (na 7 lit.)KOLUMNA to:

naczynie cylindryczne służące jako sprzęt laboratoryjny bądź przemysłowy do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych (na 7 lit.)KOLUMNA to:

geologiczna forma ukształtowania terenu złożona ze stromego, często wręcz pionowego słupa lub słupów skalnych w morzu niedaleko wybrzeża (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element układu kierowniczego, który służy do przeniesienia momentu obrotowego z koła kierownicy na przekładnię kierowniczą, co zapewnia proporcjonalny skręt kół samochodu (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pojedynczy pionowy pas tekstu w obrębie zapisanej strony (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy ciąg komórek z danymi w tabeli (na 7 lit.)KOLUMNA to:

grupa ludzi, którzy mają pewne wspólne zadanie, wspólną misję do wykonania, pełnią podobną funkcję (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowy układ danych czy elementów w macierzy (na 7 lit.)KOLUMNA to:

graficzna reprezentacja wartości jakiejś zmiennej na wykresie (na 7 lit.)KOLUMNA to:

pionowa podpora architektoniczna, pełniąca też funkcje dekoracyjne (na 7 lit.)KOLUMNA to:

element nośny maszyny o foremnym przekroju poprzecznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.810

LUFA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PRZYSTRÓJ, METALIK, BULIONÓWKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, TRANSPARENTNOŚĆ, PREMIA GWARANCYJNA, WAŁ, KOLUMNA, PARALAKSA, ZARZĄDZENIE, TEKA, TELEKONFERENCJA, OKULIZACJA, SAKWA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, MROK, ŚMIETANKA, TYTANOZAURY, JONIZACJA, WYSŁUGA LAT, PTASZEK, SIARKA POPIOŁOWA, BREW, SZEŚĆSETKA, ALABASTRON, EWA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KLAWISZ, USZKO, HELLEŃSKOŚĆ, WITAMINA, OKRĘT, GIRLANDA, SALONOWIEC, OCZKO, OBLIGACJA ZAMIENNA, GIWERA, ROKOWANIA ZBIOROWE, ROPUCHA BLOMBERGA, BYDLĘ, ZENDRA, PODUSZKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, KITEL, KARTEL, ODEZWA, PRZYTUPAS, ŁOPATA, ŚLONSKI, KONSOLETA, MALARZ, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ORDYNACJA, WIRUSY SSDNA, GRANAT, PIRYDOKSAL, ANIMIZM, OPODATKOWANIE, BEZCZUCIE, TRAGIZM, DYFUZOR, ULOT, KLESZCZE, PION, KILOMETRAŻ, DYWIZJON RAKIETOWY, CHOMĄTO, ZABURZENIA RUCHOWE, GODZINA, REZERWA, SALSA, CZYNNIK NIECENOWY, MUR, ANTRYKOT, DWORZANIN, STAN NADZWYCZAJNY, SFEROLIT, GRUPA, PARKIET, ANITA, SPECJAŁ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CZEKOLADA, WSZYSTKOŻERCA, SYLWETA, CZUWAK, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, STAUROPIGIA, HELISA, ODNALAZCA, NIEBIOSY, CZASZA LODOWA, CYNODONTY, TRASZKA ZWYCZAJNA, DZIURKA, SIUREK, FRONT STACJONARNY, OJCIEC, UTAGAWA, ŚWIDER, OLEJEK HASZYSZOWY, KSIĘŻNICZKA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MYJKA, RADZIECKOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, STRAJK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, AMPUTACJA, SIATKA, FETYSZYZM TOWAROWY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, STEROWNIK LOGICZNY, TRANSFORMATORNIA, MIĘŚNIAK, CZWORONÓG, BULION, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, TRANSLOKACJA, ADHORTACJA APOSTOLSKA, PRZEKLĘTNIK, SMOCZA KREW, WYZIEW, DZIURA, KREDENS, KLINIKA ODWYKOWA, FORMA ODLEWNICZA, ŻARTOBLIWOŚĆ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KRECIA ROBOTA, RYBY WĘDROWNE, GARDEROBA, ZBRODNIA WOJENNA, SZESNASTKA, WYCHÓD, GŻEGŻÓŁKA, NIECKA ARTEZYJSKA, MIKROSPOŁECZNOŚĆ, KĄDZIEL, RYBY WŁAŚCIWE, DAMSKI BOKSER, DIABLĘ, PUSZKARSTWO, KRYZA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, LEWAREK, EGRETA, OSTROMLECZ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PĘTÓWKA, SANDINISTA, HEKSAMETR, SEGREGACJA, GIEZŁO, PRAWO POWIELACZOWE, KIERAT, CZAS GRAMATYCZNY, JARZMO, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, IZOLACJA, DRIAKIEW, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KASA, SPINKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PLAFON, D, ESDEK, OBRAZ OPTYCZNY, SKÓRA MATERACOWA, MOŻLIWOŚĆ, ROZRZUTNIK, SAMOREALIZACJA, ZAAWANSOWANIE, ŁUPEK HUMUSOWY, SITO, ŁOPATA, PRÓBKA, LEBERKA, DOLCE, OKRĄGŁOŚĆ, FAB LAB, KOLORYMETRIA, KOCIOŁ, REDINGOTE, RAMA, KOSZARY SZYJOWE, CIASNOŚĆ, ANTAŁEK, BARIERA DŹWIĘKU, DUŃSKI, WAGON POCZTOWY, SUBSTANTYWNOŚĆ, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, BIAŁKO PERYFERYJNE, PRYMULA, KAUTOPIREIOFAGIA, PATRON, WYDAWNICTWO, TECHNIKA ANALOGOWA, MASELNICA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, WYRÓWNANIE, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŻYDOSTWO, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SCHAB, ELIZJA, LIGA JĘZYKOWA, KAZACZOK, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KOMPLEMENTARIUSZ, BALECIK, TRUSIĄTKO, RENATA, ZOŁZY, TRZYNASTY, ALAN, GLONY, PŁACA, SHAKER, CIEMNOTA, DRUKARZ, LAMPA KSENONOWA, TERMOREGULATOR, RADA, RÓJ, SZCZOTKA, SĘDZIOŁ CYTRYNOWY, FRANCA, PRZEDZIAŁ, STOŁP, STREETWORKER, KOMPANIA, DEPORTACJA, CHRYJA, PRZEDZIAŁ, DENAT , JARZENIÓWKA, TERROR, LIBRA, IMPRESJA, PISMO ŁACIŃSKIE, FICZER, WERBENA, NIEBIOSA, ANTYGWAŁTY, BYDLAK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PODWOZIE, CZERNINA, SEKSIZM, DEKONTAMINACJA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, OBUSTRONNOŚĆ, SPADEK, NALEŚNIK WIOSENNY, ESPADRYLA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, POWSTANIEC ŚLĄSKI, BERLACZ, SYFON, BIEG DYSTANSOWY, DOZOROWIEC POGRANICZA, SKÓRKA, KAFAR, MINERAŁ, UCHWAŁA, SUKMANA, POJAZD ZABYTKOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, TRZECIE OKO, SOPEL, PROFIL KAUZALNY, CHAŁTURSZCZYK, TERAPIA ODRUCHOWA, KOZAK, MASER, STARA WIARA, AMFIPRION, KLEROMANCJA, DYMISJA, POSTKOMUNA, RAMA, MOC CZYNNA, SONG, SONDA, JACK, UKŁAD INERCJALNY, BANDA, OKNO, LEJ KRASOWY, ?PODBIERACZ POKOSÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.810 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLUMNA pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLUMNA
pewna grupa osób, które są ustawione w rzędzie lub rzędach; określenie często stosowane wobec grup żołnierzy (na 7 lit.).

Oprócz PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PEWNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ USTAWIONE W RZĘDZIE LUB RZĘDACH; OKREŚLENIE CZĘSTO STOSOWANE WOBEC GRUP ŻOŁNIERZY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x