PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIGRACJA to:

przyjazdy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMIGRACJA

IMIGRACJA to:

przyjazd ludności napływowej do jakiegoś państwa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.178

ORGANIZACJA, OŁADKA, BOMBA WODOROWA, CAR, FALA, TERAPIA REINKARNACYJNA, RAKIJA, AMORFIK, ELABORACJA, GOSPODARZ DOMU, OTĘPIAŁOŚĆ, ZAGŁÓWEK, KARZEŁ, TUBA, PODRÓŻNICZKA, BATERIA, SAMOODNOWA, HAK, TOPIELISKO, SUPERNOWA, PARTIA, MIĘSO, PARA UPORZĄDKOWANA, BULLETIN BOARD SYSTEM, MACZANKA, BUTWA, SERDAK, WEKTOR, BIAŁY MARSZ, WIZA IMIGRACYJNA, TAŚMA FILMOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, REFPATENT, SAKLA, WICEKAPELMISTRZ, FASCYNATOR, JASKÓŁCZE GNIAZDO, TAJNE NAUCZANIE, ŁZAWNIK, SENTYMENT, DYSPEPSJA, SZLAM, POLIGYNANDRIA, PIECZONKA, TWIST, WSPÓŁZAWODNICTWO, ALBUM, MANGANIAN, PACHOLĘ, KAPLICA LORETAŃSKA, OFICER, DZWONY RUROWE, SEJSMOGRAM, WĄŻ, LINIA ZABUDOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, DANE TELEADRESOWE, BAZA ODSETKOWA, KULFONIK, ZAPARZACZ, REGENERACJA, MASŁO, PIDŻIN, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ISKRA, PAKA, ANON, MUSZTARDA DIJON, WCINAK, TOFFI, DZIWKARZ, MANIFESTACJA, OKULIZACJA, TURNIA, GUMIDRAGAN, REPETYCYJNOŚĆ, NIEWYPARZONY PYSK, RÓW PRZECICZOŁGOWY, RÓW, UKŁAD ODNIESIENIA, SPRZĘŻAJ, SAMPEL, CENA ZAMKNIĘCIA, UNISONO, WIŚNIÓWKA, EPITET, PRZECIER, PICUŚ, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, RYLEC, KARTA WIZYTOWA, DROGA KONIECZNA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, SZARY RYNEK, ZAKOP, UDŹWIG, KARYKATURALNOŚĆ, CZAS FABULARNY, GENERALISSIMUS, PARALAKSA, EPIZOOTIA, MINA, EWALUACJA BIEŻĄCA, TURNIKIET, ZBROJENIE, TYNK, CZŁONEK, KOSMOGONIA, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRZĘSŁO, ADOPCJA, KUCZBAJA, ŁUK TRIUMFALNY, PARADOKS LEONTIEFA, ABORCJA, IPSYLON, PRZYLĄDEK, CEWKA INDUKCYJNA, UNIFORM, CIOS, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, OSIEMDZIESIĄTKA, TRYMER, KONWERSJA , SZCZI, GŁUPTAS, STROIK PODWÓJNY, MARYNARCZYNA, ZRĘBICA, APLIKACJA, LEBERWURSZT, PODPORA, DUET, BLOK ENERGETYCZNY, DEMENTI, LEON, STUDNIA, ZEBROID, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, PŁYTKA POSADZKOWA, TURMA, SRACZKA, RYGIEL, BLIŹNIACZOŚĆ, KIOSK, TEST NASKÓRKOWY, POLEWKA, PRĘT, REJTERADA, FRYKCJA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ZATYŁ, NÓŻ, CLERESTORIUM, EMALIA, NAZWA RODOWA, PIEKARNIK, OBUSTRONNOŚĆ, DECHA, EMPIRYZM, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KSIĘGA, UMOWA WIĄZANA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PAKIET STYMULACYJNY, CHARAKTERYSTYKA, JEZIORO PROGLACJALNE, RESPONDENT, POTOK, DYL, KANTATA, OŚWIETLENIOWIEC, MARRAN, USŁUGA, PROFESOR, ALAIN, NASZYWKA, JARZENIÓWKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ZABIEG, MINA MORSKA, POLITYKA PODATKOWA, PALEOKLIMATOLOGIA, TROJACZEK, NIEDYSPONOWANIE, ANTYFONA, KOŹLAREK, ANALIZA FUNKCJONALNA, KORPUS, ROSYJSKOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, WSCHÓD, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, INTERWAŁ, BARETKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ODWIERT, UKŁAD PLANETARNY, DERESZ, CHERUBIN, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, TEMPERATURA MROZU, SZEWRON, ROTOR, ĆWICZENIA, KROPLÓWKA, JARZĘBINA, KOMPRADOR, ZŁOŻE, LUSTRACJA, JABŁKO, NIESPORCZAK, WYDATKI, KALIKO, HULK, FORT, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, FAZA, LEGAT PAPIESKI, LIST KREDYTOWY, KACZKA, WIDOWISKO, SEKS ANALNY, SPUSZCZANIE, KOOPERATOR, KLASTER, ATREZJA ODBYTU, PIK, PIEPRZ MNISI, WYCHOWAWCZYNI, UDAWACZ, MARŻA HANDLOWA, EKRAN, MYRMEKOFIL, KATZENJAMMER, BALKON, RICHELIEU, AGROWŁÓKNINA, OPERETKA, SPEKTROSKOPIA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, WIATR, ŻYDOSTWO, MSZA, STYLIZACJA, ZATOKA, WKŁADKA, PARKIET, PIERÓG, DYLIŻANS, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ALUZJA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, KURANT, PRZEWODNIK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, LOGOFET, SELSKIN, DOCZESNA, DOMINANTA, PRZEPRÓCHA, KAPLERZ, STROIK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MOGISYGMATYZM, SAKWA, CHRUPKOŚĆ, AFERZYSTA, SZUFLA, CEL, DŹWIGACZ DACHOWY, PARA, DIABEŁEK, PIEC, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DŹWIGAR, STACJA, EGZAMIN POPRAWKOWY, POJEDYNKA, REFORMA ROLNA, KONIEC ŚWIATA, SOK, INDUKTOR, PREZYDENCJA, PLUS, EVENT, TRĄBA POWIETRZNA, TWARDZIAK, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WIRUS POLIO, TECHNIKA OPERACYJNA, OGNISKO, SURDYNKA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, DYSPROPORCJA, SITO, LODÓWKA, OPASKA SYRYJSKA, KOZŁEK LEKARSKI, ?SPÓŁGŁOSKA BOCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIGRACJA przyjazdy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIGRACJA
przyjazdy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe (na 9 lit.).

Oprócz PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYJAZDY Z ZAGRANICY NA POBYT CZASOWY LUB W CELU ZAMIESZKANIA NA STAŁE. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast