CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODBIÓR to:

czynność kontrolna prowadzona przy różnego rodzaju inwestycjach, mająca na celu zatwierdzenie (zalegalizowanie) powstałego w wyniku tych inwestycji produktu, ocenę jego jakości, zdefiniowanie nieprawidłowości i różnic w stosunku do planu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODBIÓR

ODBIÓR to:

reagowanie na coś, sposób rozumienia czegoś, np. dzieła literackiego, koncepcji filozoficznej (na 6 lit.)ODBIÓR to:

przyjmowanie sygnału przez aparat telefoniczny, radiowy, telewizyjny itd (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.476

FLAGRUM, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, KEFIR, KRYTYKA, KONDOR KRÓLEWSKI, MAK NISKOMORFINOWY, STEREOIZOMER, TARTAN, KACZKA CZUBATA, RYCHLIKI, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, NABIEG, PILOT, OLTP, RAPEĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, POCHYLNIA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WOAL, PALINGENEZA, PTOMAINA, ZAWODY, SUBSYSTENCJA, KURTYZOWANIE, ZYSK, CHEMIA ORGANICZNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, GUMA ARABSKA, PRACA DOKTORSKA, DZIELNICA, OBIEG SYNODYCZNY, NITOWACZ, CEWKA PUPINIZACYJNA, KOLARKI, BRZĄKNIĘCIE, CYKL EKONOMICZNY, WESEL, CHUDOŚĆ, PIWKO, GACEK BRUNATNY, LUSTRACJA, OSTRUŻYNA, PYTANIE, KEMI, BERKELEY, MUSZTARDA SAREPSKA, CZYNNOŚĆ POZORNA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ZANĘTA, CHLEBEK PSZCZELI, CYKL INWESTYCYJNY, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, KARTEL, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, FILM AUTORSKI, PŁASKLA, ŻUREK, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, HEIDEGGER, CZOPEK, KOŃ BRABANCKI, MACHANIE RĘKĄ, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, MISJE, SALDO CYKLICZNE, INTRATA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KAMIKAZE, RIDBOK POŁUDNIOWY, TROLEJ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, KRZYŻAK OGRODOWY, SARDYNELA MADERSKA, STARY, CHMURA KONWEKCYJNA, RUDNIK, HALA MASZYN, RACHUNEK PERTURBACYJNY, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, IDENTYFIKACJA, PUNKT POMIAROWY, TRZYMAK, ZUPINA, WISKACZA, KONTRPLAN, PIRACTWO, STRATY MORALNE, PIERWOBYT, MOKRY SEN, SUPERNOWA TYPU IA, BRONCHOFIBEROSKOPIA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, TENIS ZIEMNY, CUMULUS, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ZAGRYWKA, ANALIZA KONKURENCJI, NAPOMNIENIE, MAPNIK CAGLE'A, OPUST, MIKRORESTRUKTURYZACJA, SZLAUCH, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, KUMOSTWO, GLORIA, AUTOBUS SZYNOWY, EFEKT DOCHODOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, BAR, ZASYP, ASEKURACJA, AMBULATORIUM, BRUZDKOWANIE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, MECH IRLANDZKI, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KOMA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, LUK, MAKROCZĄSTECZKA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, DŁUŻNIK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WIDZENIE FOTOPOWE, KAMPANIA, OKUPOWANIE, HULL, MIKROARCHITEKTURA, EKSPERT, AMUR BIAŁY, PODATEK PROGRESYWNY, GOLFIK, ANTYCYPACJA, PIONIER, ZASADA MACHA, PRAWO OBYWATELSKIE, SKROBIA ZIEMNIACZANA, ELGINIA, TABLICZKA ZNAMIONOWA, CEPY, ZASŁONA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, JERYCHO, OZDOBNICA FORELA, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, MISKA, WAŁKOŃ, PREZYDENTOSTWO, SERCÓWKA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, NIZINNOŚĆ, NÓŻ OGRODNICZY, DYSGRAFIA LICZBOWA, OWCA OLKUSKA, WÓŁ PIŻMOWY, INSTRUMENT, KISZKA, KAPLERZ, MOC ZNAMIONOWA, PREDESTYNACJA, KONTRAKT REGIONALNY, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, MÓL BOROWICZAK, SZUMSK, SZPARNICOWCE, NAZWISKO MÓWIĄCE, LICZBA OKTANOWA, CHARAKTERYSTYKA, MĄKA ŻYTNIA, SADŹ, OSADY ŚCIEKOWE, CIĘŻKI SPRZĘT, DRENAŻ MÓZGÓW, ZUPA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TON HARMONICZNY, PEŁZAK ODMIENIEC, PIKIEL, FAJECZKA, LIKTOR, DZWONY, HUMANISTYCZNOŚĆ, KULBAK CZARNY, PRZESŁUCHANIE, GONG, KATASTROFA BUDOWLANA, TRAJSEL, USZAK, INSTRUKCJA, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, GOŁĄBECZEK, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, TANDEM, STEROWANIE, EUTEKTYK, FILIPÓW, SKOK, KILOKALORIA, KONDYCJONER, REGULATOR POKOJOWY, PRAŻNIA, LICZNIK STRUMIENIOWY, POMIAR, LONT, PASJA, KALETKA, CEREUS OLBRZYMI, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, PULPIT, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, ZAWIJAS, EKA-PIERWIASTEK, MICKIEWICZ, DYWDYK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, POPRZECZNICA, MANDALA, DRZEWO KAKAOWE, KRĄŻENIE OBWODOWE, GÓRY ZRĘBOWE, SKÓRNIK, KOFAKTOR, PODŁOWCZY, KUNICE, DIABEŁ BŁOTNY, KOLCOBRZUCH, SŁUŻEBNOŚĆ, PODPINKA, NUŻENIEC KRÓLICZY, TRZMIEL LEŚNY, ETMALOZA, SPRZĄCZKA, BRZMIK, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, SZACHY, ZABIEG AGROTECHNICZNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ZBLIŻENIE, ROTACJA, CIEPŁE LODY, ELASTYL, PODKOWA, KITEL, DŻELADA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, OŻYNA, WYTRAWIACZ, STEP, ZRÓWNOWAŻENIE, LIDAR, KLAPS, CZESUCZA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TOM, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, FAKT PRAWNY, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, OŚ PRIORYTETOWA, WADA DREWNA, MAJSTERSZTYK, REWERS, UPORCZYWA TERAPIA, MANELE, ZAGĘSTNIK, PŁÓZ, NOGALES, KREW Z MLEKIEM, NEANDERTALCZYK, IMINA, BUKWICA, CZAS NIEOZNACZONY, KOLOR PEŁNY, RUMIENIAK, SZOPY, ZMARTWYCHWSTAŃCY, CZYSZCZENIE, SPINAKER, POLICHLOROPREN, MIARODAJNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KARAKOL, INDUKTYWNOŚĆ, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, BAWÓŁ KAFRYJSKI, DEBUGGER, APARAT KRYTYCZNY, SZEKSPIR, EGOIZM ETYCZNY, BELG, ZASIŁEK POGRZEBOWY, OKO, REKULTYWACJA, KLASTER KOMPUTEROWY, ?KORPUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODBIÓR czynność kontrolna prowadzona przy różnego rodzaju inwestycjach, mająca na celu zatwierdzenie (zalegalizowanie) powstałego w wyniku tych inwestycji produktu, ocenę jego jakości, zdefiniowanie nieprawidłowości i różnic w stosunku do planu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODBIÓR
czynność kontrolna prowadzona przy różnego rodzaju inwestycjach, mająca na celu zatwierdzenie (zalegalizowanie) powstałego w wyniku tych inwestycji produktu, ocenę jego jakości, zdefiniowanie nieprawidłowości i różnic w stosunku do planu (na 6 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZYNNOŚĆ KONTROLNA PROWADZONA PRZY RÓŻNEGO RODZAJU INWESTYCJACH, MAJĄCA NA CELU ZATWIERDZENIE (ZALEGALIZOWANIE) POWSTAŁEGO W WYNIKU TYCH INWESTYCJI PRODUKTU, OCENĘ JEGO JAKOŚCI, ZDEFINIOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I RÓŻNIC W STOSUNKU DO PLANU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x