W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WIERZCHOŁEK to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.111

KOCIOŁEK, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, BRONIOZNAWSTWO, POLNIK PÓŁNOCNY, CELOWNICA, PAKIET POMOCOWY, CHOROBA WESELBRONSKA, DŻUBA, INKOHERENCJA, OBIEKT LINIOWY, POSTĘPOWANIE KARNE, HENOCH, RZECZOWNIK POSPOLITY, KATAFRAKTA, MŁODA, SAHA, FORMALISTA, ARCHETYPOWOŚĆ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ROZBRATEL, CZERWONA STREFA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PTERANODON, PREKLUZJA, RECEPCJA, SKŁADNIK POKARMOWY, ZGIEŁK, KONAJĄCY, INFORMATORIUM, PATRONKA, KARTA WIZYTOWA, PRZENOSKA, SOKRATES, LANDARA, ŻÓŁW NOROWY, PAPIRUS, ZABAWIACZ, KUGLARSTWO, ARANŻACJA, STAROSTA GENERALNY, HORMON STERYDOWY, RZEŚKOŚĆ, SUPRESJA, NASIK, KASABA, CZYN SPOŁECZNY, BECHER, SNOBISTYCZNOŚĆ, JASNOTA GAJOWIEC, UCIOS, TAUKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PLACEK PO WĘGIERSKU, DÓŁ, SIGTUNA, STOLA, STAROINDYJSKI, BAZYLEA, NAGAOKA, SONOGRAF, PROTEGOWANY, SINGIEL, LYSTROZAUR, DOGMAT, WEGETACJA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ARLES, DZIECINNOŚĆ, CYBERNETYZACJA, KONWEKTOR, NADMIERNOŚĆ, METYCYLINA, GIESSEN, LINIA ŚREDNICOWA, GANZHOU, AGRESJA, OKNO DIALOGOWE, SEMEM, CHOMIK TURECKI, SKUBANIEC, PRAWA OSOBISTE, RDZEŃ MAGNETYCZNY, LEWICOWOŚĆ, POMEZANIA, IMMUNITET SĄDOWY, BANKSTER, ARENA, LODOWIEC SIECIOWY, BAMBERG, WĘGLÓWKA, TABKA, NUDYSTA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, PODDASZE, BEDŁKA MUCHOMOR, POKŁAD, EMYDOPS, FAŁSZYWA POLĘDWICA, PRACOBIORCA, LANGEAC, DŁUGOŚĆ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ALMUKANTARAT, POSTNIK, PROJEKCYJNOŚĆ, PUNKT TYPOGRAFICZNY, METACENTRUM, WÓZ KEMPINGOWY, MAJAK, SZCZEKUSZKA MALUTKA, ZATOKA WIEŃCOWA, NAKAZ, OMIEG SERCOWATY, DIOGENIT, PENTAPLOID, LAING, NIEOBFITOŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, VALMY, GUZ ŁAGODNY, LINYI, PACHNOTKA UPRAWNA, ALTEMBAS, KWAS NUKLEINOWY, CZYSTOŚĆ, BOMBA, STANOWISKO, OMIEG WSCHODNI, DRAPIEŻNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, INFLACJA UKRYTA, BEŁKOTLIWOŚĆ, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, ZAJCEW, ALAMOZAUR, CZERWONA KSIĘGA, ELEGANCIK, CYRKUMFLEKS, UMOWA O PRACĘ, GEN HIPOSTATYCZNY, PASCAL, POPĘDLIWOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ACYDURIA OROTOWA, KOBIECOŚĆ, LEK SIEROCY, BYSTRZACHA, EP, SILNIK BOCZNIKOWY, MŁYNOWNIA, BELWEDER, HARMONIKA SZKLANA, KALKA TECHNICZNA, ROBOTA, KĄSACZOWATE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ISTOTA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, KRĄG KAMIENNY, KOZIBRÓD, ROZWIĄZŁOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, REOSTAT, ZGŁOSKOWIEC, FORMALIZACJA, NIELOGICZNOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, JOŁOP, NIECIEKAWOŚĆ, RZUTKA, OBSZAR GÓRNICZY, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, NIEZWYKŁOŚĆ, ŚMIECH, ZASADZKA, FUKUYAMA, PUNKT ARTYKULACJI, TRUDNOŚĆ, JANTAZAUR, ZGORZEL, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ZAUROZUCH, METALICZNOŚĆ, WARCHOŁ, SMUŻKA STEPOWA, TUNBERGIA MYSORSKA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, SURDYNA, MUSTEL SIWY, UMIEJSCOWIENIE, ROSŁOŚĆ, PIĘCIORNIK NISKI, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, DIORAMA, WORECZKOWY, NAPOMNIENIE, DOSADNOŚĆ, IWASZKIEWICZ, GÓWNIANOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, MAKRON, COMBER, SYMBIRSK, CUDZOŁOŻNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, DOWÓD RZECZOWY, AKATALEKSA, SŁAWOJKA, WIĄŚLOWATE, ROZMODLENIE, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, LOOP, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, LUKA DEFLACYJNA, NIEJASNOŚĆ, FRANK, GIURGIU, METODA NAWIASÓW LIEGO, MJEIK, SPŁACALNOŚĆ, MŁODZIAK, ZAGĘSTNIK, CHICOPEE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, POCISK PODKALIBROWY, ZBIEŻNOŚĆ JEDNOSTAJNA, BIEG BEZPOŚREDNI, ZALEŻNOŚĆ, BISHOP, LUDZIK, TOM-TOM, TRABZON, INWESTYCJA, NASOSZNIKOWATE, FLETNER, TROLLING, OBEJMA, SEGREGACJA RASOWA, ZULIA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, TRAWERS, BROŃ MASZYNOWA, ORLICZKA MIECZOWATA, LIBRACJA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, IDEAŁ MAKSYMALNY, HERNE, MĄŻ ZAUFANIA, MOTOR, LANZHOU, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GOALKEEPER, SYSTEM OBRONNY, BIEDNY, BODO, WYMIOCINY, MIKROSOCZEWKA, OMIEG ZACHODNI, BOSMANAT, RADIOSYGNAŁ, GRYF, ZALUDNIENIE, GAL, BARANI ŁEB, DODAJNA, OSTATECZNOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, VEJLE, ASUAN, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KOGNITYWIZM, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, GRONG, PROSPEKT, KONSULOSTWO, OLGIJ, DYNAMICZNOŚĆ, BÓR WRZOSOWY, PĘDNIK AZYMUTALNY, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, NIEDOKŁADNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZOWY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, TĘGA GŁOWA, GLUKOZYNOLAN, KASTA, ANTYNOMIA RUSSELLA, BIOETYK, NOGAJEC, SERGIPE, MIARA NIEZWARTOŚCI, ODCHYLENIE STANDARDOWE, PROPINACJA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ?STACJA SANITARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)
WIERZCHOŁEK w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.).
WIERZCHOŁEK
w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 11 lit.).

Oprócz W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W TEORII GRAFÓW: PUNKT PEWNEJ PRZESTRZENI (ZBIORU) V, NAD KTÓRĄ ZBUDOWANY JEST GRAF G=(V,E), GDZIE E JEST ZBIOREM JEGO KRAWĘDZI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast