CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWY to:

człowiek, który jest nowy w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taki, który jest w czymś początkujący (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOWY

NOWY to:

pracuje od niedawna (na 4 lit.)NOWY to:

świeżo przybyły (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.546

NACZYNIE KUCHENNE, ŚLĄZAK, KWARC MLECZNY, RUTYNIARZ, GORZKOŚĆ, PIERDOŁA SASKA, NOCEK ALCATHOE, WYRAŹNOŚĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, GOJ, DEISIS, ANOMIA, TWIERDZENIE PITAGORASA, POGODNOŚĆ, ZAPOZNANIE, POPAPRANIEC, KOZIOŁ, AEROZOL, ODPADEK, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, RYNEK NABYWCY, ORLICZKA KRETEŃSKA, PODŁOŻE MALARSKIE, TEKSAŃCZYK, ZAGRANICZNOŚĆ, GÓROŁAZ, OGRÓD NATURALISTYCZNY, KOZIARZ, ŁĄCZNIK GAZOWY, OSTROŻNOŚĆ, COMBER, CEGIELNIK, WYTRAWNOŚĆ, PIONOWZLOT, SYCYLIJCZYK, MAKROELEMENT, PRAGMATYKA, WARMIAK, FILEMON BIAŁOKARKOWY, OUDRY, KOTWICA, PLUG-IN, VIP, KOMITOLOGIA, MIKROFON CEWKOWY, RUMIANEK, NIEPRAWOŚĆ, REJESTRANT, CIASNOŚĆ, BOWLS, KAGUAN, TRAŁOWIEC, OGNIWO WESTONA, ERGOMETR, KATASTER, WIGILIA, GRZYB SITARZ, CMOKIER, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, WĄCHACZ, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, JASNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, PARALIZATOR, RADA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, WIEWIÓRKA RUDA, KLEJNOTKA ZIELONA, OBROŃCA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, URZĘDNIK NADWORNY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, ZBIORNIK RETENCYJNY, DRIBLER, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ŻYWOŚĆ, ATAWIZM, DIAK, LEADER, ZATRUDNIONY, WZMACNIACZ, CZARNA OWCA, ALKOHOL CUKROWY, HORMON STERYDOWY, NIEOSTROŚĆ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, MIKROFON LASEROWY, MOZARAB, PŁOMYCZEK, IDIOFON, ASFALT SZTUCZNY, RĘKOJMIA, ZWIĄZEK, NEANDERTALCZYK, BECHER, SZCZOTKARZ, DOWCIPNOŚĆ, PIEŃ TRZEWNY, WACHLARZYKOWATE, NAUSZNIK, KAMIKADZE, NERECZNICA, SZYSZKA, MIESZCZANIN, DZIWOŻONA, MYDELNICZKA, GRA NIESKOŃCZONA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, MAZUR, TRWAŁOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, NIEMIEC, AJENCJA, OSTRY KURS, KARKÓWKA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, DIALOG OBYWATELSKI, WOJWODINA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, AFTERPARTY, TYMOLEPTYK, OBLAK, WIENIEC, BYLEJAKOŚĆ, NIEGODZIWIEC, OWOCOSTAN, URLOP OJCOWSKI, DYSKONTYNUACJA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, DYNAMICZNOŚĆ, SIATKÓWKA, SĄD, CHWYTNIK, FUNKCJONALIZM, OBRADY, PROTEKTOR, CYRKUMSTANCJA, NIESPODZIEWANOŚĆ, AKCJA IMIENNA, PRYWATNOŚĆ, ZGIEŁK, DAKTYLOGRAFIA, BUDOWNICTWO, ABLACJA, POKRZYWDZONY, RELIKWIA, ESTOŃSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, ANAL, STACJA, SYBIRAK, CHOROBA ZASADOWA, WESOŁOŚĆ, IDEALNOŚĆ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ZAJĄC, FRANCUSKOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, ZACHYŁKA, PĘCHERZ, MONITOR, PODRÓŻNA, RACJONALNA IGNORANCJA, MARRAN, PARKIETAŻ PENROSE'A, ŚWIADOMOŚĆ, PIEC MUFLOWY, INDEKS, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ZAJĄCZEK, PĘPAWA DWULETNIA, KOMÓRKA ZWOJOWA, POSTERUNEK, GAŁĘZIAK ZBITY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, AEROB, STRATEGICZNOŚĆ, PULSACJA, TRYL, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PROTOZUCH, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, TUNEL, URZĄDZENIE, ŚLIWKA, GŁOŚNIK OTWARTY, GRUPA ABELOWA, SZPRYCA, MATERIALIZM DZIEJOWY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, MUNSZTUK, WYRAZISTOŚĆ, PASKUDZTWO, CZASOWNIK MODALNY, PASTA, HINDUS, MILANOWIANIN, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WYŻ DEMOGRAFICZNY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ZAMIANA, PATROLOWIEC, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, DYZUNITA, ROSTBEF, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, FOTEL ROZKŁADANY, ROK ZWYKŁY, ARMSTRONG, KOKARDKA, PRAWO DEWIZOWE, IRA, ZAWIŁOŚĆ, STARORUSKI, DRIOPITEK, GOALKEEPER, BAKTERIE METANOGENNE, CHARŁAK, UFNOŚĆ, RYJÓWKA MALUTKA, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, UDANOCERATOPS, ODPAD, PIĘĆSETKA, SYBERYJCZYK, WARIACYJNOŚĆ, KORA, MAŁPA OGONIASTA, PSYCHOTEST, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, STANDARDZIK, STERNIK JACHTOWY, MINUTNIK MECHANICZNY, GLORIA VICTIS, JUGOSŁOWIAŃSKI, KURD, WYRAZISTOŚĆ, WIEK ZGODY, ŹRÓDŁO POLA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, MECHANIKA STATYSTYCZNA, GATUNEK ZAWLECZONY, RÓWNOLATEK, SYNEKURZYSTA, KECZUP, DAMAN, SŁODYCZ, SUCHAR, KIRGIZ, LUBIEŻNOŚĆ, FRANKO, ODSZCZEPIEŃSTWO, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, BAJKOPISARZ, ŻYD, CIENKI BOLEK, MAKAK MAGOT, TRUDNOŚĆ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, MOTOROWODNIAK, HAMBURGER, PASTERZ, RETORTA, TRYNITARYZM, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KRAKÓW, ZAAWANSOWANIE, MANEWROWY, STONOGA MUROWA, NIEDOŁĘGA, BYDLAK, PODLASIAK, BIBLIOTEKA SEJMOWA, EDYL, KASSAWA, STACJA ROBOCZA, BENEFICJANTKA, SPRAWNOŚĆ, KSIĘŻYC W PEŁNI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, WAGANT, BRODAWKA, SROGOŚĆ, CENOBIORCA, DORSZ BAŁTYCKI, NONA, PALINGENEZA, LEASINGODAWCA, ZEBRA, STAN WODY, FUTBOL AMERYKAŃSKI, OPOKA, WENECJA PÓŁNOCY, PÓŁ, SOLNICA, RYNSZTOK, ?RARYTAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWY człowiek, który jest nowy w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taki, który jest w czymś początkujący (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWY
człowiek, który jest nowy w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taki, który jest w czymś początkujący (na 4 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY JEST NOWY W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKI, KTÓRY JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCY. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast