METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBEN MAGNETYCZNY to:

metalowy cylinder, którego zewnętrzna powierzchnia pokryta jest substancją ferromagnetyczną, wykorzystywany jako nośnik danych w pamięciach bębnowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.948

CZERNICA, BALANSJER, KRĄGLIK, LENIWIEC BRUNATNY, PIERWORYS MAPY, FIREWALL, MAKI ZŁOTY, ECHOLOT, MISIO, AZJA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PRZELEW TRANSGRANICZNY, KRYL PÓŁNOCNY, ROŚLINY OSIOWE, METAJĘZYKOWOŚĆ, CENTRALA, FILTR WĘGLOWY, SPORTÓWKA, PŁOMIEŃ, CUDZOŚĆ, EKS-KOMUNISTKA, WAGON BREKOWY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, KWADRATNIKOWATE, MACIERZ KWADRATOWA, CENA SPRZEDAŻY, PERKOZEK, ANTAGONISTA, EGZOSZKIELET, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ANTYROMANTYZM, BASEN, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, CZEREŚNIAK, KUEJCZOU, USZKA, ENSENADA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, KAMPYLOGNATOID, DICYNODON, TYLCZAK, POWŁÓCZYSTOŚĆ, EKSPOZYCJA, HISTORYZM CEGLANY, DŁUŻNIK WEKSLOWY, MINÓG RZECZNY, BŁAM, MAHDI, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, PRZEWÓD GRZEJNY, EKONOMISTA, FILTR ANTYSPAMOWY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, ARCYDZIEŁO, PROPAN, NERWIZM, WCIĄGARKA, WYSIEDLENIEC, KUC ISLANDZKI, JASZCZURKI TARCZOWATE, GRUPA FOKUSOWA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, NUDYSTA, INFORMACJA, HARUSPIK, CZERECHA, DALEKOPIS, NIEPOROZUMIENIE, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, GORZKI RYDZEK, GLINIANE RĘCE, KONDYCJONALIZM, GRZYB TRUJĄCY, ARHANT, SPLUWACZKA, CANCA, KRETOWATE, PODPORA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ŻYWOŚĆ, ŁUSKA, FUKS, LICO, MONARCHIA DESPOTYCZNA, BAŁT, ZNAMIENNOŚĆ, ŚMIECISKO, UKŁAD EKLIPTYCZNY, LEOPARD, PRAWO PIĘŚCI, ARTYSTA, KONCEPTUALIZM, POSŁUCH, DOKTRYNERSTWO, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, TWARDY OŁÓWEK, GWAJAK, KOŁEK, PIERDU PIERDU, CELLULITIS, BROMIAN POTASU, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, APACZ, KAPUSTA KISZONA, MYŚL, HANIEBNOŚĆ, CIERŃ, ARKANSAS, CHRONOMETR MORSKI, STOK, DŻAGA, PRAWO PRACY, KROATYSTYKA, TURKANA, BALUT, TURBINA PELTONA, KŁĘBCZAK, NIEDOMÓWIENIE, RUTOWANIE, SKAŁA LUŹNA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, GRA CYLINDRYCZNA, SUPERPOZYTYW, RĘKA, ROK JUBILEUSZOWY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, MERYSTEM BOCZNY, KOMUNAŁKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, LENIUSZEK, BRACHYCEFALIA, MELFALAN, BONGOSY, ZABAWA, OWULACJA, KARTA KREDYTOWA, ZAKON CZYNNY, USTNIK, KOŁO SEGNERA, KORZONEK NERWOWY, OPATRZNY, GAŁĘZIAK, KROCHMAL, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, SZYBKI BILL, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PROFUNDAL, OPIS, SROMOTA, PODEJŹRZON, PÓŁSFERA, ADWOKAT, ORZESZEK PINIOWY, PASTOFORIA, NIECZYNNOŚĆ, OKUCIE, WYBITNOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, WIERZCHNICA, PENTAPLOID, CZART, BOLSZEWIA, ROGI, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PAPROTNICA, DIABEŁ, ANGIOSKOP, SULFADIAZYNA, GOŚĆ, EFFIGIA, NAFTOWNICTWO, ERGOTERAPEUTA, PROEPIDEMIK, CIURKADEŁKO, TENNESSEE, PROTOZUCH, OBIEGNIK, ANTYSZACHY, ZWROT, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ABISAL, SZYMPANS, KAZUS, POMARAŃCZA, ARCYDZIELNOŚĆ, CHUDOŚĆ, LOMBARDIA, HIPSTER, WZNIOS, ŚREDNIA KWADRATOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, KADŁUB, SAŁO, EUTANAZJA, RUBASZNOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, KORONA SŁONECZNA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, MAJEUTYKA, PIŁA, BIAŁY ZNAK, AKCJA IMIENNA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, PŁOZA, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, RYBY WĘDROWNE, PROFESJA ZAKONNA, ZNACZNIK, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, FAZA, TRANSCENDENTALISTA, CHORDOFON, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, FOSFOREK, SUPINACJA, CLIPART, AMALGAMAT, USTERZENIE PŁYTOWE, PELOTA, WIELOFAZOWOŚĆ, PUNKT GEODEZYJNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, OZONOSFERA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BĘBEN, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, SZELMA, STRATUS, POSIEW, TONGHUA, LOTKA, KOŃ UKRAIŃSKI, KOD DWÓJKOWY, KWIAT JĘZYCZKOWY, XINJIANG, RATING, BĘKARCTWO, AUTSAJDER, JĘZYK SFORMALIZOWANY, DOLINA V-KSZTAŁTNA, FUNKCJONALIZM, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, GOLEM, DŻUNGLA, ROKPOL, SPŁACALNOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, SELIGER, ROŚLINA ACYDOFILNA, WYCIĄG TOWAROWY, WINYLEUM, DNI STUDENTA, DZIEŁO SZTUKI, ZYSK INFLACYJNY, GETTER, FLAWONOID, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, TRANSMISJA, OGNIK SZKARŁATNY, MÓWNICA, LIESTAL, TRAMPOLINA, GRAND VITARA, AMPUTACJA, CHOROBOWE, JĘZYK SZWEDZKI, FICZER, ŁUK, KOMPAS MAGNETYCZNY, MAKAK JAPOŃSKI, KLASYFIKACJA, PODATEK TOBINA, KLISZA, CYKORIA KORZENIOWA, EISEGEZA, WOLNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, ROLADA, MORGAN, ESPRESSO, ŚLAD, RAMDYSK, WAGA RZYMSKA, UNIWERSYTET, LODÓWKA, NEUCHATEL, ASTRONOMICZNA LICZBA, ŁASKAWCA, KISIEL MLECZNY, SZARPAK, PROFESJA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ?KĄPIEL LECZNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.948 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĘBEN MAGNETYCZNY metalowy cylinder, którego zewnętrzna powierzchnia pokryta jest substancją ferromagnetyczną, wykorzystywany jako nośnik danych w pamięciach bębnowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBEN MAGNETYCZNY
metalowy cylinder, którego zewnętrzna powierzchnia pokryta jest substancją ferromagnetyczną, wykorzystywany jako nośnik danych w pamięciach bębnowych (na 16 lit.).

Oprócz METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - METALOWY CYLINDER, KTÓREGO ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA POKRYTA JEST SUBSTANCJĄ FERROMAGNETYCZNĄ, WYKORZYSTYWANY JAKO NOŚNIK DANYCH W PAMIĘCIACH BĘBNOWYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast